Av Thorbjörn Johansen, EAEC 2015

Judarna har i alla tider gjort sig stora och breda genom att dela upp världen i två grupper. Man har även ökat på himmelsskriande rasistiska övergrepp emot andra folk i världen, detta främst genom två avskyvärda skriftsamlingar: Talmud och Kabbalah, judarnas "heligaste böcker" som endast innehåller ockult smuts som man kan fnysa åt när man läser deras helvetesläror.

Gud har inget anseende till personen

"Ty hos Gud finnes intet anseende till personen; alla de som utan lag hava syndat skola ock utan lag förgås, och alla de som med lag hava syndat skola genom lag bliva dömda. Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga. Ty då hedningarna, som icke hava lag, av naturen göra vad lagen innehåller, så äro dessa, utan att hava lag, sig själv en lag, då de ju sålunda visa att lagens verk äro skrivna i deras hjärtan. Därom utgöra också deras egna samveten ett vittnesbörd, så ock, i den inbördes umgängelsen, deras tankar, när dessa anklaga eller ock försvara dem. Ja, så skall det befinnas vara på den dag då Gud, enligt det evangelium jag förkunnar, genom Kristus Jesus dömer över vad som är fördolt hos människorna." (Apg 10: 33-34)

"Den som gör orätt, han skall få igen den orätt han har gjort,utan anseende till personen. Men om I haven anseende till personen, så begån I synd och bliven av lagen överbevisade om att vara överträdare." (Rom 3: 12)

"Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så ärhan skyldig till allt. Densamme som sade: »Du skall icke begå äktenskapsbrott», han sade ju ock: »Du skall icke dräpa.» Om du nu visserligen icke begår äktenskapsbrott, men dräper, så är du dock en lagöverträdare.Talen och handlen så, som det höves människor vilka skola dömas genom frihetens lag.Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtiga åter kan frimodigt träda fram inför domen."
(Jakob 2: 10-13)

Tigger pengar

Samtidigt tigger judar pengar genom sina många organisationer i världen (I Sverige Förenade Israel-insamlingen), trots det får de årligen ca 11 miljarder och den senaste vapenteknologin från USA. Från Tyskland har de efter år 1945 fått ca en miljard varje år och skuldbelägger de nu levande tyskarna för det Hitler gjorde. Jag är med rätta indignerad över sådana förfaranden. Jag har dessutom tidigare visat att många nazister var av judisk börd.

Bankhus

Judar äger regeringspengar världen över via bankhus: Goldman-Sachs, Rothschild, Warburg, privata judiska penningmagnater och ryskjudiska oligarker, för att inte tala om det privatägda Federal Reserve och de styr vidare världen genom Världsbanken/Internationella Valuta Fonden, där stora länder som USrael har fyra talesmän medan andra nationer har en – som bäddat för orättvisor. Behöver de samla in pengar?

Fenomenet El Salvador

I El Salvador, där dagslönen för en arbetare är ca 5 dollar om dagen samlar judarna också in pengar till Israel. Skamligt.

Hitler

Någon som insåg judarnas fördärvliga och omoraliska inflytande i samhället var Adolf Hitler. Tyvärr vände han sig istället mot juden på gatan när han inte kunde komma åt bankjudarna i USA och judarna som vid samma tid styrde Sovjetunionen.

Bonniers

I Sverige har vi Bonniersföretagen som sprider ockulta idéer och alla Djävulens otyg i böcker, filmer och TV. Jan Scherman, Margot Silberstein med flera importerar sånt från judarna i USA.

499:-

Ett välkänt och kännbart knep är att säga att man tar exempelvis tar 499 istället för 500 kr för saker man säljer, ett förfaringssätt som praktiseras allmänt av affärsslokar och bodknoddar, och speciellt bland de judiska företagen, som Bonniers, etc.

Avguderi

De gudar som som judarna dyrkar har inget att göra med vår kristna Gud. Redan när Moses var uppe på berget och hämtade stentavlorna samlades man nedanför berget runt en gjuten guldkalv. En sådan står idag direkt på gatan Wall Street i New York. Den symboliserar judens snikenhet, för i själva verket är det ju Mammon de dyrkar, som är ingen annan än Satan (Luk 16: 9-13). (Mamon anses vara samma person som Beelsebub) Men detta är ju inte konstigt, för judar är ju Djävulen och Gud två sidor av samma person. I evangelierna står det hur judisk överhet hädar Jesus på det mest avskyvärda sätt:

"Och de skriftlärde som hade kommit ned från Jerusalem [för att höra på Jesus] sade att han var besatt av Beelsebul, och att det var med de onda andarnas furste som han drev ut de onda andarna." (Mark 3: 22)

Då kallade han dem till sig och sade till dem i liknelser:

"Huru skulle Satan kunna driva ut Satan? Om ett rike har kommit i strid med sig självt, så kan det riket ju icke hava bestånd; och om ett hus har kommit i strid med sig självt, så skall icke heller det huset kunna äga bestånd. Om alltså Satan har satt sig upp mot sig själv och kommit i strid med sig själv, så kan han icke äga bestånd, utan det är då ute med honom. – Nej, ingen kan gå in i en stark mans hus och plundra honom på hans bohag, såframt han icke förut har bundit den starke. Först därefter kan han plundra hans hus" (Mark 3: 2-27).

Talmud och Kabbalah

Angående det judiska folket som gått vilse genom sina föregivet "heligaste skrifter," nämligen Talmud och Kabbalah som de håller högre än Torah (moseböckerna). Därför har särskilt judiska rabbiner ett så stort intresse för ockultism, som drabbat Sverige med väldig kraft, sedan judarna börjat sända ockulta program om ting som spökerier, bordsdans, clairvoyans, tarotkort, horoskop etc.

Ockultism enligt Bibeln:

"När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud." (5 Mos 18: 9-13)

Andra bibelord är t ex Jesaja 14: 4-6; historien om en judisk trollkarl i Apostlagärningarna, det står också att läsa om Guds varning för ockultism i tredje Mosebok. Bibeln talar ju om detta på många ställen. Och det är judarnas avfall från Gud som avses.

Så här beskrivs kabbalismen:

"Ve dem som kalla det onda gott, och det goda ont, dem som göra mörker till ljus, och ljus till mörker, dem som göra surt till sött, och sött till surt!" (Jes 5: 20)

Enligt judisk teologi är det att göra gott som är en av två sätt att hämta upp Den heliga ormen,
den judiska messias. Det andra sättet är att göra världen så ond som möjligt. Detta insåg judar snart var mycket lättare (Gerson Scholem, Jerusalem University).

Sionism enligt Bibeln

"Ve eder som läggen hus till hus och fogen åker till åker, intill dess att rum ej mer finnes och I ären de enda som bo i landet!" (Jes 5: 8)


Första delen av Judisk ockultism.

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/judisk_ockultism.htm

Tillbaka till Svenska sidan