Judendomens mörka sidor.

Av Thorbjörn Johansen, medlem av SAM och EAEC, den 12 juli 2012

DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"
Att judar så påfallande väl kan hävda sig i det kapitalistiska samhället torde till stor del kunna förklaras av deras konkurrensvillkor: de är den ojämförbart bäst sammanhållna minoritetsgruppen som drivs av ett starkt socialt självhävdelsebehov, det "utvalda folket" har ett övertag, i synnerhet som man förfogar över enorma mängder kapital och har kontroll över reklambranschen och viktiga opinionsmedia som i sin tur utövar ett stort inflytande över hela affärsvärlden, vilket särskilt gäller USA, där judarna har ett enormt inflytande. Omfattningen av den judiska makten i USA har aldrig till fullo kartlagts, den skall vara hemlig.

I TV framhålls alltid italienarna som de värsta gangsterna, men det nämns aldrig ett ord om att de judiska gangsterna var en större maktfaktor i USA och hade större makt än alla italienska maffiosos.

Det är anmärkningsvärt att för internt bruk - i den judiska pressen, i Israel liksom i USA - försöker man inte undanhålla de mindre smickrande sidorna av judiskt/sionistiskt liv. Så t ex, i den digra "THE JEWISH ALMANAC", redigerad av Richard Siegel och Carl Rheins och utgiven av Bantam Books i New York, oktober 1980, där ett helt kapitel på sju tvåspaltiga sidor ägnas åt "THE JEWISH UNDERWORLD: AMERICAN JEWISH GANGSTERS", där det bl a sägs:

"Det skulle inte vara en överdrift att säga att deras (de judiska gangstrarnas) inflytande på den organiserade brottsligheten i Förenta staterna under 1920-och 1930-talen konkurrerade med, om inte överträffade deras italienska motparter." Här nämns och avporträtteras ett flertal av de mest beryktade judiska gangsterledarna alltifrån Moses L. Annenberg, Louis "Lepke" Buchalter, Jake "Greasy Thumb" Guzik till Meyer Lansky och Benjamin "Bugsy" Siegel.

SNUSKIGA JUDAR
Bonniers äger, som jag säger i min föregående artikel, ett antal TV-kanaler. På några av dem sänds pornografi dygnet runt och andra sänder de absolut värsta våldsfilmer man kan tänka sig. Som väl är har jag inte det parabolpaket där allt detta utspelar sig. Den som förleder barn och ungdom på detta sätt kan säkert räkna med en kvarnsten runt sin hals och att bli kastade i havet. Men alltihop är helt i linje med vad judarna lär i Kabbalah och Talmud.

SIONISTERNA BEHÖVER KUNNA KONTROLLERA VÅRT TÄNKANDE
"Den sionistiska ideologin har utvecklats efter andra världskriget. Dess för innan handlade det endast om att judarna skulle ha en stat i Palestina men numera ingår också Förintelseindustrin i sionismen.
Man pratar ofta om att Lenin såväl som Stalin begick ett folkmord i Ukraina. Hungersvälten där. Det diskuteras öppet och man forskar i det. Vad hände? Hur gick det till? Hur många dog? Man går då till arkiven. Forskarna håller på och stöter och blöter. Varför inte göra på samma sätt med Förintelsen?
Vad är det för skillnad?

Allting med Förintelsen är heligt. Det får inte ifrågasättas. Siffran 6 miljoner är helig. Redan på 20-talet pratade sionister på Wall Street om 6 miljoner judar som skulle dö. Siffran kommer därifrån.
Vi har de tekniska möjligheterna och kunskaperna för att reda ut de här frågorna. Men det får man inte. De som gör så, gör så gott de kan. De som söker sanningen. De sätter man i fängelse. Det är sjukt.

Jag tror att det är så här. Sionismen behöver det här tabut och behöver Förintelsen för att kunna kontrollera människors tänkande i Västvärlden. För att kunna motivera krigen. Det är därför det är så här. Det är den enkla förklaringen. Den dagen sionismen är besegrad så kommer naturligtvis den här frågan att bli som alla andra historiska frågor. Man kommer att forska och man kommer inte sätta folk i fängelse för att de vill ta reda på vad som hände." (Åke Wilhelmsson, själv av judisk börd.)

JUDISK FUNDAMENTALISM
Ordet fundamentalism betyder att en religiös rörelse gör en strikt tolkning av sina heliga skrifter, vare sig de är heliga eller ej. Judarnas heligaste skrift är Talmud. Sen kommer Kabbalan. En strikt tolkning av Talmud ger judar möjlighet att ljuga en goj (hedning) rakt upp i ansiktet. "Om du träffar en goj så ta och spotta honom rakt i ansiktet"(!). "Det är tillåtet att ha samlag med en flicka som är tre år," enligt denna "heliga" bok. Och mycket annat sådant står det. Hädelser mot Jesus förekommer flitigt. Detta skriver jag för att du kristne som gillar Israel ska få kunskap om vad judendomen innebär.
Man är på väg att förbjuda den judiska seden att omskära barn i Frankrike. Det är bra. Men rabbinen Aryeh Goldman rasar. Kommer ni ihåg när det samma blev förbjudet i Sverige? Det blev ett fasligt liv från Judiska Världskongressen, när myndigheterna hade beslutat att judiska barn i Sverige endast fick omskäras med smärtlindring på sjukhus. Man tvingades att samma vecka ändra detta till att behörig sjukvårdspersonal kan få utföra ingreppet i hemmet. Detta var den värsta diskrimineringen av judiska medborgare sedan andra världskriget, tyckte judiska företrädare. Vad var det som fick regeringen att ändra sig så fort? Se där judarnas makt. Som aktiemäklaren Alessio Rastani uttryckte det:

"Regeringarna styr inte världen. Goldman-Sachs styr världen."

HILDING FAGERBERG
Sådana ting brydde sig inte SAM-evangelisten och ärkesionisten Hilding Fagerberg (1913-2006) om.
Antingen var han mindre vetande eller också talade han med kluven tunga. Jag har själv hört honom orera om hur duktig Israels militär var under Yom Kippur-kriget 1967 och han framställde det som om Gud själv skulle ha hjälpt de israeliska trupperna. "Den som tager till svärd skall förgås med svärd" sa Jesus.
Fagerberg ansåg att Antikrist skulle uppstå i Irak eller Iran. Man kan ju förstås tänka sig det, om han kommer från dessa länder och samtidigt är jude och homosexuell, se t. ex. Daniels bok kapitel 11.
Men till syvende och sist är det bara möjligt att roffa åt sig makten i hela världen om man har guldet och pengarna till hjälp. Men nog måste det vara en listig kraft Antikrist har och från själva Djävulen. Vi får bara hoppas att Herren stjälper deras avskyvärda planer, eftersom han är långmodig och vill att alla människor ska bli frälsta.

DET ÄR INTELLIGENT ATT TRO PÅ GUD
Det är mycket svårare att tänka sig att allting började med en stor smäll, Big Bang. När något sprängs i stycken skapar det ju bara förödelse. Men Gud visar oss i skapelseberättelsen om hur livet kom till.

Jag hör till dem som tror man kan vara intelligent på olika områden. Har du en teknisk läggning är du bra på tekniska saker. Har du en humanistisk läggning kan du vara stolt över ditt stora vetande. Har du en socialt inriktad läggning, kan du vara stolt över det. Har du en homosexuell läggning så kan du inte vara stolt över det, för det är ingen dygd att vara homosexuell, utan är tvärtom en synd. Detta gäller även kriminalitet; droganvändning, övergrepp, slarv med pengar, alkoholism, etc. Sånt kan man inte vara stolt över, för det tillför inte samhället något gott utan bryter ner och förstör samhällen.
Du kan inte heller vara stolt över att vara religiös. Du kan inte tillhöra döda personer som Abraham eller Moses, Muhammed, Buddha, Hare Krishna, Dalai Lama den trettonde, Madame Blavatsky, Alice Bailey, Charles Russel, Joseph Smith, Lenin, Stalin eller Trotskij, etc. Alla är de döda. Men Jesus lever, tack och lov! Därför ska du fråga honom om livets väg och ingen annan.
Religion går ut på att man måste göra nåt stort. Men kristendom är det som Jesus redan har gjort!
Du kan vara stolt över att tillhöra kristendomen, för vi har en levande Gud, hans Son Jesus Kristus och den Helige Ande. SLUT

Tillbaka till Svenska sidan