"Det finns saker som inte skrivs i svensk media på grund av Bonniers kontroll."
(Dagens Nyheters judiske chefredaktör Arne Ruth)

JUDARNA HAR KONTROLL ÖVER VÄRLDENS GULD

Av Thorbjörn Johansen den 1 maj 2012

Jag förstår inte varför judarna ska ha kontroll över världens guld. De dyrkar denna världens gud. De är så rika att de skulle kunna betala för allt elände i u-länderna med sina pengar, men istället sitter de på dem. Det finns något som kallas Federal Reserve och Världsbanken/IMF, som de kontrollerar: Alan Greenspan, Paul Wolfowitz, den bottenlöst rike Larry Silverstein, etc; listan kan göras hur lång som helst. Det står illa till även i Israel - Tel Aviv har inte mindre än 80.000 prostituerade. När Ulf Ekman körde ryska judar till Israel med Jabotinsky fick personalen stränga order från Ekman att inte predika evangelium om Jesus för dessa judar. De ryskjudiska flickorna blev sexslavar och männen kanonmat åt dåvarande premiärministern Ariel Sharon. Låt oss avslöja israelerna, ty de har tagit Palestina, som landet hette fram till år 1948, med list, våld och mord. 1947 mördade de greve Folke Bernadotte på öppen gata i Jerusalem. Bernadotte var svenskt ombud för FN i Palestina. Människorna i svenska kyrkor tror att muslimerna är världshotande, men judendomen utnyttjar dem bara som buffert för att driva en arabfientlig politik och judiska bankirer, exempelvis bankhusen Goldmann – Sachs och Rothschild, ser de ekonomiska fördelarna med detta.

Dessa byggnader är bara delar av det enorma Bonniers.

Bonnierkoncernen

Ett mikrosamhälle som fungerar ungefär som judarnas värld i stort är Bonnierkoncernen. Vdn för Ordfront Förlag, Pelle Andersson, uttalar sig minst sagt kraftfullt om Bonniers makt över media efter det nyligen inträffade köpet av Pocketshop, butiker som säljer pocketböcker, tidningar, magasin och andra publikationer på järnvägstationer, etc:
"En monopolliknande situation är alltid odemokratisk och hotfull. Nu förstärker Bonniers sin makt över våra tankar på ett mycket oroväckande sätt. Det finns snart inte en enda offentligt tänkt tanke som inte på något sätt passerar Bonniers kassaapparater och sorteringssystem – och allt som ingår i arbetet med en bok, en tidning eller en film måste betala en grindslant till Bonniers om vi överhuvud taget vill att någon ska läsa, bläddra eller titta."

Det mest uppmärksammade köpet var när koncernen köpte upp TV4 som enligt staten inte fick ha en enda majoritetsägare. Staten gav istället ett anslag på 500 miljoner till SVT (TV1 och TV2) för att, som det sas "stärka konkurrensen," men ingen i riksdagen vågade gå emot förlagsjätten. Det hör till saken att en stor del av ledningen och medarbetarna i SVT är judar. Låt oss sätta sökarlyktan på koncernen Bonniers, som äger 93-95 procent av svenska medier samt alla utländska medier.

Böcker

Affärs- & Fackpress


Digitalt

Film

TidskrifterDagstidningar

TVRadio

Bio

Annat


Sekulära sionister

Judendomen är en så kallad religion som fungerar som påsmetad kosmetika och ska dölja att de stjäl för vanligt hederligt folk genom sin bankverksamhet. Hur ska man annars förklara finanskrisen?
För den som är kristen svensk finns det inte mycket att hämta hos förlaget Bonniers med alla dess undergrupper. Judendomens människor hatar kristna och förföljer dem när de kommer åt, och vill inte höra att Jesus Kristus Guds son är Messias. Och rabbinerna följer inte Gamla Testamentet när det gäller homosexualitet mm. De flesta inom judendomen verkar dock vara sekulära sionister, som kanske framgår av följande citat:
"För oss som inte är religiösa är det barnens väl och möjligen något planterat träd [i Israel, ett land de inte vill flytta till, då de har det så bra här] som spelar någon roll." (nu avlidne Albert Bonnier)

Kryptojudar

Somliga är kryptojudar och döljer sitt rätta jag till och med genom att använda "kristna" förtecken. De vill inte bygga upp Kyrkan, utan riva ner den. Domprosten Åke Bonnier är en kryptojude och hans kristna framtoning bara är en täckmantel. När man beslutade om att riksdagens öppnande skulle bli interreligiöst – domprost Åke Bonnier hade bjudit in både en imam och en judisk företrädare att medverka under mötet. Annelie Enochson, ordförande i riksdagens kristna grupp sa då:
"Jag talade själv med Åke Bonnier, och det som är anmärkningsvärt är att han säger att vi har samma Gud. Vad menar han? I Bibeln säger Jesus att "jag är vägen, sanningen och livet och enda vägen till Gud är genom mig". Kan man då säga att man har samma Gud? Islam säger ju att Jesus bara är en av profeterna. Bonniers sätt att resonera är anmärkningsvärt."

Alla religioner under samma paraply. Tycker judarna. De vill ha en världsomfattande religion, för de vet att det kommer att bli väldigt svårt för kristna att opponera sig mot övermakten. De hatar även muslimer, men religionsparaplyet och mellanösternpolitiken är för dem en möjlighet att komma upp på arabernas ryggar och topprida dem efter ett krig mot Iran och andra kontrahenter.
Bonniers religiösa (de är inte kristna) böcker har samma trend. Det är bara avfallna kristna som t ex Alf Svensson, kd, som läser Jerzy och Stefan Einhorn; böcker med hälften nonsens och hälften Cabalá.
En avskyvärd bok, kristet sett, är Lena Einhorns "Vägen till Damaskus" där hon påstår att Jesus Kristus och aposteln Paulus var en och samma person.

Jag väljer en slumpvis bok, "Vad varje svensk bör veta," Albert Bonniers Förlag 2004, och läser om en målning av El Greco:
"Jesus ursinne går inte att ta miste på, men konstnären har också tydlig medkänsla med de stackars småhandlarna, som berövas sitt levebröd."
Jo, jo. När Jesus ville hålla sin Faders hus fritt från geschäft hade han sålunda medkänsla med de små stackars judiska småhandlarna som berövades sitt levebröd. Men när Jesus röjde i templet drevs han av Guds helighet. Gud ville inte ha sitt hus omgjort till de judiska småhandlarnas rövarnäste!
Vem säger att inte riktigt stora affärer gjordes upp i templet? Det är ju tvärtom mycket sannolikt.

Jesus renar templet

"Och när han fick i helgedomen se huru där sutto män som sålde fäkreatur och får och duvor, och huru växlare sutto där. Då gjorde han sig ett gissel av tåg och drev dem alla ut ur helgedomen, med får och fäkreatur, och slog ut växlarnas penningar och stötte omkull deras bord.
Och till duvomånglarna sade han: »Tagen bort detta härifrån; gören icke min Faders hus till ett marknadshus.»
Hans lärjungar kommo då ihåg att det var skrivet: »Nitälskan för ditt hus skall förtära mig.»
Då togo judarna till orda och sade till honom: »Vad för tecken låter du oss se, eftersom du gör på detta sätt?»
Jesus svarade och sade till dem: »Bryten ned detta tempel, så skall jag inom tre dagar låta det uppstå igen.»
Då sade judarna: »I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skulle låta det uppstå igen inom tre dagar?»
Men det var om sin kropps tempel han talade.
Sedan, när han hade uppstått från de döda, kommo hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta; och de trodde då skriften och det ord som Jesus hade sagt. Medan han nu var i Jerusalem, under påsken, vid högtiden, kommo många till tro på hans namn, när de sågo de tecken som han gjorde. Men själv betrodde sig Jesus icke åt dem, eftersom han kände alla och icke behövde någon annans vittnesbörd om människorna; ty av sig själv visste han vad i människan var." (Joh 2: 14-25) Läs vidare om detta i Ps 69: 10; Jes 56: 7; Jer 7: 11; Matt 21: 12-13; Mark 11: 15-17; Luk 19: 45-46.

Och nu har judarna snart gjort hela världen till sin rövarkula!

De dyrkar pengarna (Mamon) och inte sin Gud. Och därvid är vi tillbaka till de enorma ekonomiska och politiska resurser som exempelvis Goldman Sachs och Bonniers har. Vi är därför utlämnade åt Världsregeringens godtycke. Vakna upp och inse vilken skada de gör genom sin kabbalism, som innebär att försöka världen så ond som möjligt genom Hollywood och ockulta TV-program. De vill ha en total laglöshet. På det sättet hoppas de kunna dra upp den heliga ormen (deras messias) ur abyssen och sätta honom på tronen som Antikrist.

Ett bevis på att jag talar sanning

Den som inte tror att judar har en särskild teologi, läs följande artikel av USA-pastorn John S. Torell: http://www.eaec.org/svenska/juli_1999_nyhetsbrev.htm

I Cabalán sägs att Gud blev deprimerad då han skapade världen och slöt sig inom sig själv. Ett vacum hade uppstått och den feminina delen av Gud föll ner i avgrunden: den heliga ormen. Varje jude är skyldig att göra något ont, eftersom det är enda möjligheten att dra upp den så kallade heliga ormen ur bakgrunden och göra honom till judarnas messias!
Ett bevis på att judar går efter Cabalán framkom nyligen i ett program i SVT om den judiske sångaren Leonard Cohen: "Cabalán säger att om Gud är deprimerad sitter han inte på sin tron." När du har läst Torells artikel som jag hänvisade till ovan, förstår du bättre detta underliga uttalande om att Gud var deprimerad. Vidare: "Cabalán säger: Om du inte kan lyfta, kan du lika väl stanna på marken." Det tog han som ursäkt för att inte göra något extranummer för sin begeistrade publik. SLUT

Tillbaka till Svenska sidan