OM EAEC

Skriven av Toby Johansen, EAEC 2 juni 2008, uppdaterad 11 nov 2008 och 15 juli 2016. 

När Barack Obama var på besök i Europa uttryckte han ambitioner om att bli en global ledare. Om han inte blir lönnmördad som Kennedys och Palme eller dör en naturlig död kan han därför tänkas vara den person som Bibeln kallar Antikrist men jag tror mer att Antikrist kommer att vara en framtida amerikansk president.

Barack Obama vill hur som helst ha en ny världsordning:

"Där insatserna är högst, i kriget mot terrorismen, kan vi inte lyckas utan ett speciellt internationellt samarbete."

Barack Obama:

"Detta är det ögonblick i vilket vi måste samsas om att frälsa vår planet. Låt oss komma underfund med att vi inte vill lämna över en värld till våra barn där havet stiger och fruktansvärda stormar föröder länderna."

Det är nu frågan om Hilary Clinton eller Donald Trump blir nästa president. Att Clinton är newagare är väl allom bekant. Men Kaldeens dotter kan bli president blott därför att hon blir den första kvinnan på posten. Undras vilken ockult politik hon då kommer att föra . . .

2 juni 2008

Idag var förstasidan på Jönköpings-Posten tom så när som på denna text:

"Den här tidningen är ej godkänd av staten."

Baksidan var också tom så när som på följande text:

"I många länder bestämmer staten vad tidningarna får skriva om eller inte."

Så är det inte i Sverige. Inte än i alla fall. Men enligt en Sifo-undersökning vill en majoritet av våra riksdagsledamöter begränsa tryckfriheten genom att införa nya inskränkningar, avskaffa möjligheten för poliser att tala med media och minska insynen i förundersökningar. Flera bedömare anser därför att tryckfriheten inte varit lika hotad i modern tid som nu. Varje inskränkning, såväl liten som stor, leder till fegare tidningar och innebär att du får veta litet mindre om det som faktiskt händer. Vill du ha det så?

VAD BEROR DET PÅ ATT KONTROLLEN TILLTAR, OCH ATT SVERIGE AVKRISTNAS?

Den som har ett öppet sinne och inte är besatt av politisk korrekthet har inte kunnat undgå att våra fri- och rättigheter kringskurits allt eftersom tiden gått. Man anar konturerna av en hemlig Världsregering som är på väg att ta ifrån oss vår personliga integritet och ersätta den med ett samhälle där man snart inte vågar yttra sig av rädsla för repressalier.

Låt oss därför sjunga ut i tid!

Sverige styrs nu med järnhand av en viss folkgrupp som inte drar sig för att försöka förtrycka oss med hjälp av olika maktverktyg. En oskriven lag som man infört genom sin kontroll av mediaapparaten är att man inte offentligt får tycka vad man vill om Irakkriget.

Svenska folket har inte tryckfrihet. Möjligen på internet. Media har övertagits av personer som Göran Rosenberg, Peter Wolodarski, Harry Schein, Lars Weiss, Jan Scherman etc. TV-program visas som skulle få den mest förhärdade brottsling att skämmas, och darwinismens lära, den starkaste överlever, har ersatt kristendomsämnet i skolorna. Vi som vet att judar som är kabbalister, vill göra det "goda ont och det onda gott" för att frambringa deras messias, Antikrist. Jag lider när jag ser hur de dränker våra unga i sin ondskefulla smörja från det judiska Hollywood och andra platser i USA och Israel.

De skriker antisemitism så fort vi kritiserar dem för att de tagit över den politiska scenen i Sverige med hjälp av böcker, TV och tidningar. De finns i rättsväsendet (Leif Silbersky, Jerzy Zarnecki och Gunnar Heckscher etc.) Deras inflytande (Göran Persson är gift med Systembolagets judiska Anita Sten) har ökat enormt under de senaste 100 åren. Bonniers finns i tankesmedjor, har förtroendeuppdrag i staten och är bokförläggare. Stefan Einhorn skriver böcker utifrån Talmud och om den kabbalistiske guden Ein-Sof.

Judar uttalar sig dagligen i TV, allt ifrån Marianne Arne till "baby" Ruth. Det här har kommit över oss smygande och deras påverkan på det svenska samhället är mycket stor. Det är inte politiskt korrekt att säga att judarna har infekterat skolan, riksdagen (Pagrotsky, Adelssohn, Nygren) och militärapparaten (genom frimurarna, som använder Kabbalan), men så är det.

Det finns bara två sorters människor i denna världen, frälsta och ofrälsta. Jesus sade att vi skulle akta oss för fariséernas och sadducéernas surdeg, det vill säga deras läror (Matt 16: 6-12). Frågar du judar om deras inställning till Jesus, märker du snart att den är mycket avog. Så vida de inte är kristna själva vill de inte heller erkänna att Jesus är Messias. De väntar på en jordisk messias, Antikrist. Den judiske rabbinen i Stockholm "kan bara inte tro att Jesus var Messias," och tror inte heller på ett liv efter detta.
Så här säger judarnas Talmud om kristna: ''Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer.'' (Talmud, Zohar, Shemoth)

VÄRLDSLÄGET ÄR SPÄNT

Vi har ett fullt möjligt kärnvapenkrig mellan Israel och Iran i sikte. Enda räddningen i så fall är om Gud intervenerar (ingriper) och Jesus Kristus kommer på skyarna och avslutar tidseran. Han kommer inte i hemlighet, som pingstvännerna säger, utan fullt öppet som Bibeln säger, se Matt 24: 27-30; Upp 1: 7.

Guds egendomsfolk är inte specifikt judarna, som många numera säger i sin villfarelse, utan Guds folk är den kristna församlingen på jorden. Jag har sagt det förut, men säger det igen. De bibelverser som talar om detta är exempelvis 1 Petr 2: 9-10; Rom 10: 4; 10: 12; Gal 3: 7; Tit 2: 14; Ef 2: 19; Ps 47: 9-10.

I NYA TESTAMENTET FINNS INGET FRAMTIDA JORDISKT RIKE SÄRSKILT FÖR JUDAR OMNÄMNT.

Det står i Bibeln att i de yttersta tiderna skall människorna hata varandra. För en israel är Leila Khaled en terrorist. För en palestinier är Yitzhak Shamir i Sternligan en terrorist, och han blev premiärminister.

Jag hoppas inte allt för många judar känner sig förbigångna i det här reportaget. En annan orsak till att jag skrev det här, är det massiva stöd för den sekulära staten Israels 60 år som har förekommit bland kristna i Norden den senaste tiden. Hur kan man ta parti för den jordiska staten Israel på bekostnad av andra stater i världen? Gud har inte anseende till personen, Rom 2: 11. Varför demoniserar "kristna" sionister araber och unnar dem inte ens att bli frälsta? Gud vill att alla människor skall bli frälsta, även araber. Palestinierna behöver Gud lika mycket som judarna. Vår Herre gläds inte över partiskhet.

Judar i Sverige gör sitt yttersta för att få bort kristendomen i vårt land med hjälp av ondskefulla, ockulta TV-program, men vi skall bekämpa dem. Det som är byggt på lösan sand kommer aldrig att bestå. Det messiasrike judarna vill bygga upp på denna planeten kommer inte att bestå.

Jesus sade:

"Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån," (Luk 21: 25)

Är det inte det som Obama tror sig ha en lösning på:

"havet stiger och fruktansvärda stormar föröder länderna"?

Se citatet i början. Bibeln har förutsagt att detta skall ske, och det kan ingen världshärskare ändra på.

Vidare:

"då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva."

"Och då skall man få se 'Människosonen komma i en sky', med stor makt och härlighet. Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning." (Luk 21: 26-28)

Jag tror den tiden är nära.

Jag citerar Bibeln igen, för just dig som läser detta:

"Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget. Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke omkull, eftersom det var grundat på hälleberget. Men var och en som hör dessa mina ord och icke gör efter dem, han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden. Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och slogo mot det huset; och det föll omkull, och dess fall var stort.' När Jesus hade slutat detta tal, häpnade folket över hans förkunnelse; ty han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom deras skriftlärde."  (Matt 7: 24-29)

Be för dina barn!

Min mor behövde inte någon specialstyrka – hon hade Herren den Allsmäktige!

Min mor behövde inte någon avlyssningsutrustning – hon hade den Helige Ande!

Jag ger inte upp kampen för mitt barns frälsning! Gud ge frälsning till mitt barn!

Vi måste kämpa för våra barn!

När min dator gick sönder kom reparatören och han sa:

"Vem tog bort brandväggen?"

Brandväggen är evangeliet och De Tio Budorden.

Vilka tycker du det är som försöker ta bort dem ur vårt samhälle?

Vi måste kämpa för våra barn!

HEM