Judarna Avkristnar Sverige

Av Toby Johansen EAEC den 24 augusti 2009

 

"Vår ras är mästarrasen. Vi är de gudomliga på denna planet. Vi är så olika de underlägsna raserna såsom de är jämfört med insekter. Det är faktiskt så, att jämfört med vår ras, är andra raser att likna vid odjur och djur, boskap som bäst. Andra raser liknar mänsklig avföring. Vårt öde är att härska över de underlägsna raserna. Vårt jordiska rike skall styras av vår ledare med järnspira. Massorna kommer att slicka våra fötter och tjäna oss som slavar."

– Menachem Begin (1913-1992), Israels premiärminister 1977-1983

Den som har ett öppet sinne och inte är besatt av politisk korrekthet har inte kunnat undgå att våra fri- och rättigheter kringskurits allt eftersom tiden gått. Man anar konturerna av en hemlig världsregering som är på väg att ta ifrån oss vår personliga integritet och ersätta den med ett samhälle där man snart inte vågar yttra sig av rädsla för repressalier.

''Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer.'' (Talmud, Zohar, Shemoth)

”Det finns en makt, så organiserad, så utstuderad, så övertalande, att man inte bör göra mer än viska om man talar fördömande om den”.

 – Woodrow Wilson (1856-1924), USA:s president 1913-1921,  kommenterar den judiska lobbyn.

Sverige styrs allt mer av en folkgrupp som inte drar sig för att försöka förtrycka oss med hjälp av olika maktverktyg. En oskriven lag som man infört genom sin kontroll av mediaapparaten är att man inte offentligt får tycka vad man vill om mellanösternkonflikten. Kritiserar man Israels olika krig beskylls man för antisemitism.

Media har övertagits av personer som Helle Klein, Lena Scherman, Göran Rosenberg, Peter Wolodarski, Harry Schein, Lars Weiss, Jan Scherman etc. TV-program visas, som skulle få den mest förhärdade brottsling att skämmas, och darwinismens lära (den starkaste överlever) har ersatt kristendomsämnet i skolorna. Detta avfall från Gud beror på att judar som är kabbalister vill göra det "goda ont och det onda gott" för att frambringa sin messias, Antikrist. Detta har den judiske professorn Gershon Scholem, som är expert på Kabbala skrivit om.  

Judarna skriker antisemitism! så fort vi kritiserar dem för att de tagit över den politiska scenen i Sverige med hjälp av böcker, TV och tidningar. De finns inom rättsväsendet – Jerzy Zarnecki  Gunnar Heckscher, Leif Silbersky (den sistnämnde är en advokat som hävdar att det finns en sorts rättvisa i rättssalen, och en utanför). Deras inflytande (Göran Persson till exempel är gift med System-Bolagets judiska chef Anitra Sten) har ökat enormt under de senaste 100 åren. Bonniers finns i tankesmedjor, har förtroendeuppdrag i staten och är bokförläggare. Stefan Einhorn skriver böcker utifrån Talmud och nämner även den kabbalistiske guden Ein-Sof.

Judar uttalar sig dagligen i TV, allt ifrån Marianne Arne till "baby" Ruth. Det här har kommit över oss smygande och deras påverkan på det svenska samhället är mycket stor. Det är inte politiskt korrekt att säga att judarna kontrollerar riksdagen (Persson, Pagrotsky, Adelsson, Nygren), men det är ändå sant. Ett exempel är Göran Perssons gratisbok om förintelsen som riksdagen står bakom.

JUDARNAS TV-PROGRAM

Ovanstående mediajudar, t ex Jan Scherman, importerar en mängd program från Hollywood och New York som är de mest kända judiska råtthålen i mediavärlden. En gemensam nämnare är att deras program aldrig innehåller något tal om Gud eller Jesus. Det är filmer och program om pengar (egna och andras), ockultism och kultur/komik, som inte heller innehåller något tal om Gud. I övrigt är det många program om Hitler och förintelsen, folkmordet som föregick alla andra folkmord vilka har pågått sedan dess. Journalfilmerna tycks aldrig tryta. Har det månne med att göra att vi skall tycka synd om sionismens mordiska hantlangare så fort de dyker upp i de nyhetsprogram som visas från Israels olika krig i Mellanöstern?

En normal vecka har de judiska TV-programmen dessa titlar: Medium, Andar finns dom, Sabrina – tonårshäxan, Mannen som talar med andar, Pokémon, Hemsökta hus, Barn med ett sjätte sinne osv., osv. Idel ockultism. Vidare måste vi se svenska pengar rinna ur landet på grund av Jan Schermans judiska skräp i judiska program som Roseanne, Seinfeld, Sarah Silverstein, Ellen DeGenereres Show, Brian BenBen Show, New Age-programmen Oprah Winfield och Doctor Phil, Jerry Springer, David Letterman och CNN-showen och följetongen Wall Street på den ekonomiska sidan, alla mycket syndiga och omoraliska.

”VI ÄR INTE RELIGIÖSA”
Judendomen är en torr, öde öken. Där står snickare och uppför hus som en gång skall jämnas med marken, men där finns annars mest manschettgubbar som lurar av bland annat svenskarna deras pengar, vilket inte är så svårt. En del pengar går till Hollywoodfilmer som lär upp ungdomen. Själva står de i syndagogan och efter det gamla förbudets lag prisar de g-d för att de inte är födda till kvinnor. I övrigt är denna så kallade religion en påsmetad kosmetika som skall dölja att de stjäl för vanligt hederligt folk genom sina bankverksamheter.

– Hur skall man annars förklara finanskrisen?

De hatar kristna och förföljer dem när de kommer åt, och vill inte höra att Messias är Jesus Kristus, Guds son. Och rabbinerna följer inte Gamla Testamentet när det gäller homosexualitet, mm. De flesta inom judendomen verkar dock vara sekulära sionister, som kanske framgår av följande citat:

 "För oss som inte är religiösa är det barnens väl och möjligen något planterat träd som spelar någon roll." (den numera avlidne Albert Bonnier)

"Det finns saker som inte skrivs i svensk media på grund av Bonniers kontroll."

(Dagens Nyheters judiske chefredaktör Arne Ruth)

Båda citaten är från TV-serien "Familjen Bonnier" i TV1 den 11 maj 2009.

Förutom guldkalven TV4, äger Bonniers en majoritet av dagstidningar i Sverige: Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Göteborgs tidning, Malmö tidning, Expressen, etc., samt har stora aktieposter i övriga, och naturligtvis bokförlaget Bonniers, serietidningar och annat. De styr alltså över svensk media. De har även folk i toppen på TV1, TV2 och andra TV-bolag jämte aktiemajoritet i ett antal telekommunikationsbolag.

VILKA ÄR GUDS EGENDOMSFOLK?

Guds egendomsfolk är inte specifikt judarna, som många säger i sin villfarelse, utan Guds folk är den kristna församlingen på jorden. Jag har sagt det förut, men säger det igen. Bibelverser till stöd finns: 1 Petr. 2: 9-10; Rom. 10:4; 10:12; Gal. 3:7; Tit. 2:14; Ef. 2:19; Ps. 47:9-10, etc. 

En orsak till att jag skriver det här är det massiva stöd för den sekulära staten ”Israel 60 år” som har förekommit bland kristna i Norden på senare tid. Hur kan man ta parti för den jordiska staten Israel på bekostnad av andra stater i världen? Gud har inte anseende till personen, Rom. 2:11. Varför demoniserar "kristna" sionister just araber? Gud vill att alla människor skall bli frälsta, även araber. Det finns även många kristna palestinier. Den ”kristna” tidning som misstänkliggör och skuldbelägger araber mest är Ulf Ekmans ”partiorgan” Världen Idag. Tidningen utkommer tre gånger i veckan. Oftast drar man alla araber över en kam i tidningen.

I frikyrkorna i Norden, liksom världen i övrigt, är en mycket stor del så kallade ”kristna sionister,”

och dessa anser att den politiska staten Israel är ”Guds folk”, trots att Nya Testamentet inte alls nämner att judarna skall få ett eget land i framtiden. Judarna i Sveriges företrädare, Stockholms-rabbinen Morton H. Narrowe, säger att ”Vi judar kan bara inte tro att Jesus är Messias.” Samma svar kan du få om du reser till den politiska staten Israel, där mycket få judar vill höra talas om Jesus. Så här säger Bibeln:

"Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen." (1 Joh. 4:2-3)

Den som inte vill höra talas om Jesus som Gud/människa när han var här; en sådan person är icke av Gud. Han har enligt ordet ovan Antikrists ande. Judarna är de facto det mest antikristna folk som lever på jorden och ändå gör de kristna sionisterna gemensam sak med Israel! Även i Bibeln finner vi att det är ogudaktigt att göra så:

”Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror? Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: ’Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.’ Alltså: ’Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder.” (2 Kor. 6:14-17)

Judarna på Jesu tid sade att Jesus var besatt av en ond ande. Detsamma säger deras olika ”heliga skrifter” i dag (Läs VAD  JUDARNA INTE TYCKER VI SKALL VETA OM TALMUD). Jesus kallade dem djävulens barn (Joh. 8:44) och ”Satans synagoga” (Upp. 2:9;3:9) och de gör andra till ”helvetets barn, dubbelt värre än ni själva”, enligt Jesus Kristus (Matt. 23:15). Är de lämpligt sällskap för en kristen?

När skall de kristna i Norden inse att den sekulära sioniststaten Israel inte är Guds egendomsfolk?


Gå tillbaka till Svenska sidan