John  Lennon - en idol?

AV TORBJÖRN JOHANSEN EAEC 21 JAN 2008

 

"Jag har en dröm om att mina fyra små barn en dag skall leva i en nation, där de inte bedöms efter sin hudfärg utan efter sin karaktär och moral – den dag då alla Guds barn, svarta och vita människor som fötts som svarta eller vita, katoliker och protestanter, kan ta varann i hand; den dag, komme den snart, då Jesus Kristus förenar oss alla." (Martin Luther King i det berömda talet år 1963)

Under sitt korta liv gjorde John Lennon "det som var ont i Herrens ögon." * Jag skall inte döma, för jag vet inte allt om hans liv. Det finns dock en Herre, som dömer vissa handlingar som synd och det är bra om vi kan identifiera dem. Se på dessa fakta : 

1.       På 1960–talet sa John Lennon bl. a. följande: "Beatles är större än Jesus." Det var ett uttalande i vilket han satte Beatles-bandet högre än Gud; en klar hädelse enligt Bibeln. Många av hans beundrare tog fasta på den lögnen. Den var en svår synd emot Gud.

2.      På det bejublade albumet Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band lät The Beatles den störste satanisten i modern tid (den andre var Adolf Hitler), Aleister Crowley, synas bland de många figurerna på omslaget. Man förhärligar även knarket, i den  låt på albumet som heter Lucy In The Sky With Diamonds.

3.      När John Lennon hade lämnat Beatles och träffat Yoko Ono, skrev han ännu en kristendomsfientlig sång med orden : "Christ, you know it ain't easy, you know it's hard as can be. The way things are goin', they're gonna crucify me." Med dessa ord jämställer Lennon sitt eget liv med det Kristus gjorde för oss människor när han led döden på korset – som för oss gör hela skillnaden mellan död och evigt liv.

4.      Det som är svårast och hårdast för mig att höra är när Lennon själv, eller någon annan, sjunger sången Imagine. I denna sång är det främst två rader som sticker ut och ger ett minst lika öde budskap som Lennon och Yoko Ono i deras sista och enda film tillsammans, där de sitter i ett rum utan möbler. I låten "Imagine" sjunger John Lennon bland annat följande ihåliga ord—  

5.      "Imagine there's no country, you can do it if you try; NO HELL below us, above us only sky! Imagine all the people living for today, yippee! You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one – I hope someday you will join us, and the world will be as one ".

Denna sång skrevs redan någon gång före 1980-talets slut, men  innehåller ändå som vi ser, budskapet om En ny världsordning där inte Gud får finnas med, och Lennon beskriver det som ett land utan gränser, och ett land där det inte finns någon annan himmel än atmosfären och som inte har någonstans att placera de onda människor som skadar eller dödar både en eller flera miljoner människor på en gång, utan de skall få härja fritt --

I sin sång uppmanar han alla människor att göra sig av med allt vad religion heter. En präst i Svenska kyrkan sa en gång till mig att han trodde Beatles skulle ersätta Johann Sebastian Bach i kyrkorna. Vad tycker Du?

*Uttrycket "det som var ont i Herrens ögon", används av Gud i det Gamla Testamentet om konungar som följde Israels avgudar (ordet idol betyder "avgud"), och inte brydde sig om att följa Herren Gud den Allsmäktige.


Gå tillbaka till Svenska sidan