Från Jewish Journal 2 februari 2015 Översättning: Toby Johansen

Att Israel använder tortyr för att framtvinga bekännelser från palestinska fångar i alla åldrar och av båda könen har varit en pågående taktik ända tills idag. Människorättskämparna Btselem säger att det senaste utspelet från den israeliska regeringen, som stiftade en ny lag för tortyr 1999 och i själva verket fyllde den med uppenbara kryphål som tillåter omständigheter under vilket tortyrtekniker lagligt sett kunde godkännas (Israelisk hovrätt är även dess högsta domstol).

Idag är tortyr av palestinska fångar en utspridd företeelse i Israel och ingen är immun. Barn blir systematiskt utsatta för isoleringscell, känsloberövande och stress på olika sätt i israeliskt förvar.
Förra vintern nådde grymheten nya höjder när fängelsepersonal i Israel satte palestinska barn i utomhusburar "outdoor cages" under en av de hårdast vinterstormar som drabbat regionen på åratal.

Av mer än 800 klagomål om tortyr som palestinska fångar har gjort sedan 2001, har "exactly zero" 0.00% lett till undersökningar om brottsligt förfarande trots att staten har bestyrkt mer än 15 procent av tortyrfallen.

En påhittad tickande tidsbomb

Domaren Justice Ruth Bader Ginsburg sa till New York Times:

"Polisen tycker att en misstänkt som de tagit fast vet var en bomb kommer att utlösas." Kan polisen använda tortyr för att framtvinga sådan information? Aharon Barak sa "Nej, aldrig." Men han tycker att "palestinier saknar värdighet."

Långt ifrån att fördöma tortyren har Israel ett dubbelbottnat undantag för det hypotetiska scenario Ginsburg åberopar.

Om en "tickande bomb skulle bli verklighet" hävdar Israel att ett "nödvändigt" försvar är att israelisk förhörspersonal i hemlighet får utöva tortyr för att ta fram fram information nog att stoppa en bomb från att explodera.

Article 2 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment konstaterar:

"Inga extraordinära omständigheter av olika slag som en stat befinner sig i, krig, hot om krig, politisk instabilitet eller andra oroligheter kan åberopas av Israel för att rättfärdiga tortyr."

Svårartad tortyr

När det gäller den svårartade tortyr Israel bedriver kan få förstå den bätte än Rasmea Yousef Odeh. Den 67-åriga palestinska/amerikanska aktivisten fälldes förra månaden för att hon ville ta upp en israelisk dom baserad på en bekännelse efter att hon i veckor utsatts för svår Israeli sexual torture.

 

Man kan undra hur chefen för Dagen, Daniel Grahn, Jan Hanvold i Vision Norge, Lise Karlsen i Evangeli Senteret med många andra kristna tänker, när de som kristna sionister säger:

"Vi står samman med Israel!"

Står de samman med våld, mord och tortyr?

Thorbjörn Johansen www.eaec-se.org

Tillbaka till Svenska sidan