Israel Kallar Egna Handlingar för Nazistförbrytelser

"Israel byggde aldrig några gaskammare, de körde bara bort palestinierna – men resultatet är det samma; de är inte kvar där." (William Dee, engelsk journalist, medlem i the Royal Society of Literature, Kyrkans Tidning, 21/3 2002)

Av Torbjörn Johansen 2006

JERUSALEM / TT-Reuters, Haaretz, 24 maj 2004.

Israels justitieminister Yosef Lapid väckte sin premiärministers vrede på söndagen. Orsaken var att han jämförde rivningarna i Rafah med den förföljelse hans mormor utsattes för i Nazityskland.

Det var under söndagens regeringsmöte som 73-årige Yosef (Tommy) Lapid retade upp premiärminister Ariel Sharon, uppgav regeringskällor i Jerusalem. Lapid tycktes gå så långt att han jämförde förstörelsen av de palestinska husen med nazisternas grymheter under andra världskriget. Lapid, som tillhör koalitionspartiet Shinui, har själv överlevt "Förintelsen."

"Omänsklig politik"

Under regeringsmötet uppmanade Lapid Sharon att sluta med rivningarna.
– Den här politiken är omänsklig! Den kan leda till att Israel åtalas för krigsförbrytelser i Internationella brottmålsdomstolen, sade han.
– Jag såg i tv en gammal kvinna leta genom spillrorna av sitt hus i Rafah. Hon letade efter sin medicin. Hon påminde mig om min mormor.

Lapids mormor fördrevs från sitt hem och dog sedan enligt uppgift i koncentrationslägret Auschwitz. Israeliskt pansar och infanteri gick in i Rafah i tisdags. Med schaktmaskiner och sprängladdningar rev israelerna mängder av hus. Operationen krävde minst 42 palestiniers liv och hundratals människor blev hemlösa. Rivningarna har orsakat internationell kritik till och med från det annars Israelvänliga USA.

Sharon upprörd

Enligt invånarna i Rafah totalförstörde israeliska styrkor i denna omgång 35 bostäder och skadade ytterligare ett trettiotal. Enligt Israels armé revs bara fem hus medan en del andra skadades i striderna med palestinier.

"Oacceptabla"

Sharon svarade upprört Lapid att hans uttalanden var "oacceptabla", uppgav källorna. Mittenpolitikern Lapid sade själv senare i israelisk radio att hans kritik "orsakade alla möjliga associationer".

– För att undanröja varje tvivel sade jag att jag inte menade tyskarna eller Förintelsen, men när man ser en gammal kvinna så tänker man på sin egen mormor, sade han i radion.
Hälsominister Danny Naveh, som till skillnad från Lapid är medlem av Sharons Likud, tillrättavisade regeringskollegan.
– Man kan argumentera om att riva hus, det tycker jag är rimligt, men man kan inte göra sådana här extrema jämförelser, sade han i radio.

Det framkom här om året att de israeliska soldaterna även fått använda den tyske överstes dagbok som ledde massakern och rivningen av Warszawagettot bit för bit under andra världskriget, som ett led i soldaternas militära utbildning. [1] Så visst finns det paralleller.

Judisk mentalitet

Den mentalitet som Sharon och hans IDF-styrkor samt bosättarna visar, har sitt ursprung i Talmud. Talmud anses av de flesta judar stå över Gamla Testamentet (Torah). Det är vanligt att israeliska soldater regelbundet träffar "sina" rabbiner och får goda råd om kniviga situationer inom det militära. Ordföranden i synagogans rabbinska råd, rabbinen Dov Lior, sade på onsdagen (den 19 maj, 2004) att de israeliska styrkorna har tillåtelse att skada så kallade oskyldiga civila i krig.

"Lagen i vår Torah bjuder att ha förbarmande med våra soldater och att rädda dem. Detta är den verkliga moralen i Israel's Torah och vi får inte känna oss skyldiga efter utländska moralregler."

Denne rabbin, Dov Lior, har även tidigare ansett att "man kan använda arabiska fångar i medicinska experiment" (Chaim Bermant, Jewish Chronicle, mars 1994). Han har ett mordiskt hat mot araber. Judar får från barnsben lära sig skilja på judar och goyim (hedningar). Därför stämmer Liors uttalande ganska bra med Talmud: Också de bästa bland goyim bör dödas." Avoda Zara 26b. Judarnas Talmud har inget med den kristna Bibeln att göra. Den hädiska babyloniska Talmud, som judarna går efter, är helt enkelt läror från gammal babylonisk ockult hedendom och den babyloniska Talmuds sanne gud är ingen annan än Satan.

Det rasistiska hatet kan även spåras i den nutida rabbinen Jaacov Perrin's moralkodex: "En miljon araber är inte värd en judisk fingernagel." (New York Times den 28 februari 1994) Och när den israeliske arméofficeren Baruch Goldstein i februari 1994 mejade ner 40 palestinska civila, inklusive barn, med ett automatvapen, tog han Talmud till sitt försvar. Rabbi Elba förklarade efter massakern: "…det är en mitzva (god gärning) att döda varenda ickejude från det land som bekämpar judar, även kvinnor och barn."

Goldstein representerar den syn Talmudjudar har på en omvärld där de i sin egen överhöghet anser att alla ickejudar (och palestinier) är "omänskliga djur eller hundar, en undervisning som kommer från Talmud." Så sade rabbinen Meir Kahane så sent som på 1990-talet.

En israelisk bosättare, Moshe Belogorodsky, sade senare: "Det står i Talmud att när en icke-jude slår en jude är det som om han slog självaste den Gudomliga Närvaron. Det är ett vanhelgande av Guds namn. Vad Baruch Goldstein gjorde, så som jag ser det, är motsatsen. Det är ett heliggörande av Guds namn."

Det finns mängder av rabbiner och bosättare med liknande åsikter i Israel. Hur kan det bli fred mellan palestinier och israeler så länge man hävdar den sortens partikularism från judiskt håll?

Dessutom har förintelseindustrin med dess förgreningar inom media och skolväsen blivit ett lukrativt geschäft för judarna och ett tillhygge, så att de kan höja ett moraliskt pekfinger mot de som kritiserar deras Mellanösternpolitik.

Som den amerikanske pastorn David Bay har sagt:

"När ett folk tror att det är överlägset alla andra, är det oundvikligt att ett folkmord begås, förr eller senare."

Israels folkmord har drabbat palestinier och araber, i många fall kristna sådana. Ortodox judendom identifierar araber och palestinier som "Amalek". Enligt judendomen måste alla "amalekiter" utrotas. Detta bygger på urgammal hävd [2] och man bör lägga märke till att detta lärs ut som den naturligaste sak i världen bland Israels civilbefolkning och inom IDF-styrkorna.

"Ett argument är att utrotandet av "amalekiterna" är en förutsättning för bygget av ett tredje judiskt tempel, föreskrivet av den rabbinska auktoriteten Maimonides, enligt följande ordning:

1. Att anlända till det Heliga Landet
2. Utnämnandet av en kung från Davids hus
3. utrotandet av Amaleks ättlingar
4. byggandet av ett nytt Jerusalems tempel


Detta är dessa händelsers ideala ordningsföljd, men de fyra handlingarna behöver nödvändigtvis inte inträffa i just denna ordningsföljd, men de måste däremot måste utföras när än det blir möjligt." (Pinchas H. Pell, "A Place for the Lord," Jerusalem Post, February 11, 1989)


NOTER
[1] För att förtrycka och kväva palestinskt motstånd uppmanade en äldre israelisk officer sin armé att "analysera och internalisera lärospånen från den tyska arméns kamp i Warsawas Ghetto."
(Haaretz, 25 januari 2002, och 1 februari 2002)

[2] Amalekiterna var en stam som för flera tusen år sedan fanns i trakterna söder om Juda, där Israel kom i strid med dem. De "inträngde på Israels område med sina boskap och tält" och var under Israels ökenvandring "fientligt inställda" till dem (2 Mos. kap. 17). Efter Davids tid omtalas de sällan.
1 Krön. 4:42 omtalar att 500 man utrotade amalekiterna i Seirs bergsbygd, dit de dragit sig tillbaka. Dessa gamla krönikor tar alltså israelerna som förevändning för att anställa blodbad på palestinier och araber.


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA