Av Thorbjörn Johansen EAEC den 26 februari 2013.

Sedan renässansen har humanismen varit normen i de flesta västerländska civilisationers idévärld, men från och med 1800-talet har det framkommit kritik, vilket bland annat gäller grundsatsen att människan placerar sig i centrum i stället för att se sig som till exempel en del av densamma, på individualismen som av kollektivister betraktas som egoism, och på bildningsidéer som till exempel eutanasin av människor: inhumana konsekvenser genom att avliva dem som inte passar (Hitlers EUtanasi program innebar att sjuka människor inte "var något värda.") Det kan hända igen!!!

Kritikern Michel Foucault och hans anhängare har skrivit att humanismens subjektbegrepp epistemologiskt (kunskapsmässigt sett), inte kan utgöra fundament för objektiv vetenskap, för det innebär logiskt sett, att begreppsbildning är omöjlig och förståelse blir en projicering. Många av humanismens civilisationer har underligt nog präglats av brott mot mänskligheten.

Härnedan följer tankar som delvis kommer från evangelisten Randi Filtvedt Johansen i en gudstjänst sänd den 24 Februari 2013 på Evangeli-Senterets TV Visjon Norge, delvis från mig.

HUMANISMENS ANDE GÖR ATT MAN SÄTTER SIG ÖVER GUD OCH HANS ORD

1. Med humanismens ande menas att människor som t ex filosofer vet bättre än Gud.

2. Humanismens ande smyger sig till och med in i kyrkor och församlingar och säger: "Det är bra med kristenlivet och Jesus, men varför ska ni framhålla det så starkt; det finns viktigare nutida ting att fundera på."

3. Två karlar som leder en liten flicka mellan sig till varuhuset, sägs vara "bra föräldrar"!

4. En humanist blir utstött och mobbad om han säger sig vara en kristen.

5. Humanismen är felriktad vänlighet. Det visar att det finns en stor antikristlighet inom humanismen. Polismördarna i Malexander fick lindriga straff för sina mord. Vi måste ju värna om de stackars mördarna, men det är ju inte så noga med offren och anhöriga!

Kritisera denna människolära varje gång du får tillfälle. Den är farlig för alla människor!

Humanismens ande

Humanismen vill få oss att dränkas av medmänsklighet fast det i själva verket är onda andar som vill göra oss fogliga och felinriktat snälla. Humanismens ande smyger sig till och med in i kyrkor och församlingar och säger: "Det är bra med kristenlivet och Jesus, men varför ska ni framhålla det så starkt; det finns viktigare ting här i livet." Nej!

Och nu måste vi sätta ner foten när dessa hitlerianska vargar smyger sig in för att riva fåren. De sätter sig i Guds ställe och vi morrar när tjuven bryter sig in, fastän vi borde skälla för full hals!

Humanisterna tror sig ha sanningen med stort S. Men allt de säger bygger på Satans lögn! Ska vi sitta stilla och invänta dessa mörkermäns lagstiftning om pedofili och homofili?

"Icke har väl Gud sagt sade ormen i paradiset till Eva. Men ät av kunskapens träd så blir du själv gud!" Alltmedan döden stiger upp inom henne och hon upptäcker att de är nakna, får panik, och efter att Herren hämtade skinnkläder åt dem, startade Adam och Eva den första modetrenden.

Homofilin i världen är ingen övergående trend. I Sverige styrs regeringen liksom i Norge med angrepp från homopersoner som använder humanismen som det viktigaste baseballträt. De angriper först och främst kristna värderingar och hatar Gud när de borde hata Djävulen som gett dem deras homofili.

1. Allt detta strider mot Guds avsikt med människan som är skapad till Guds avbild. (1 Mos 1: 27)

2. Hon är också skapad till Guds ära (Jes 43: 7). Är det kanske inte så, att homofilerna skäms för sina handlingar med varandra ibland? Det är inte särskilt ärofullt.

3. "Då sade ormen till kvinnan: 'Ingalunda skolen I dö; men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är.'" (1 Mos 3: 4-6)

Dessa ord av Satan är en av historiens största lögner!

FIGURER I KULISSERNA

Charles Darwin (1809-1882), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Sigmund Freud (1856-1939), lade grunderna för det humanistiska tänkandet jämte många andra. Tanken om att en del är mindre värda resulterade i ett regelrätt avlivande av gamla och sjuka. Nazisterna brände Freuds bok Drömtydning i bokbålen i Tyskland 1933, men mest för det var en judisk bok.

Freud ansåg bl a att sexuella faktorer är av betydelse för uppkomst av neurologiska tillstånd. Nietzsche lärde att det inte finns något liv efter detta. Han var emot kristendomen, men inte judendomen förstås. "livet kommer att sluta med döden och då kommer den människan inte att finnas mer och han blir så småningom glömd. Allt uppgår i den eviga förintelsen" sägs det i Bryan Magees artikel om Nietzsches åsikter i boken Filosofi, Albert Bonniers förlag 1999.

Men jag måste tillbakavisa Nietzsches påstående och säga att till och med han blev född med en evig själ. Han är en filosof som ännu studeras. Hans ande dog alltså inte med kroppen; det betyder att hans lögner om Gud lever än, och den som studerar honom kan bli besatt av den sortens onda andar och demoner han omgav sig med. Nietzsche brinner nu i helvetet.

Darwin ansåg att han var en apa, om än något förfinad. Han brinner i helvetet just nu. Det liknar kejsaren som trodde att han hade kläder på sig fast han i själva verket var naken (från HC Andersens Sagor). De goda gossarna vinner alltid säger du men läs artikeln:

http://www.eaec-se.org/articles/Torell/det_judiska_folket_ar_offer_for_sitt_eget_ledarskap.htm

så förstår du varför eutanasin frös inne under ett helt årtionde av Hitlers T4-program, innan de allierade krigade sig in i Nazi-Tyskland och upptäckte nationalsocialisternas institutioner, bland dem Lebensborn och eutananasiproggrammet T4. De ansvariga brinner i helvetet nu.

Alexandra Kollontai, den första sovjetiska ambassadören i Sverige, lärde stockholmarna att sex är som att dricka ett glas vatten, hon brinner också i helvetet just nu.

I Norge sitter det en usling (Breivik) som mördade närmare ett sjuttiotal ungdomar på Utöya. Och några i Oslo centrum omkom genom en bomb. Han fick endast 21 år som straff, och är säkert ute igen efter halva strafftiden. Han har tre rum i fängelset för sig själv, vardagsrum, sovrum, ett rum för dator, samt gratis kabel-TV, allt i humanismens namn. Inte ens några "vanliga dödliga" har det ofta så finfint ordnat. Fick offren och deras anhöriga någon chans att uttala sig om detta? Breivik är en stark kandidat till helvetet.

I USA fick en dubbelmördare 500 års strafftid. Där fick de anhöriga se att inte humanisternas felinriktade lära fungerar i praktiken! Denne man är även han en stark kandidat till helvetets flammande eldar.

Det värsta jag har hört på sistone som nästan fick mig att må illa var om en fertilitetsklinik där föreståndaren var far till 600 av de födda barnen!

FRÅN JUDARNAS "HELIGASTE" BOK, TALMUD, SOM DE SPARAT OCH LÄST I TUSENTALS ÅR

Dessa perversa satansverser fyller mig med särskild avsky och vämjelse:

"Om ett barn av hankön har en homosexuell relation med sin fader, är båda ansvariga för incest såväl som homosexuell aktivitet. Men om den sexuella relationen består i ett förhållande till sin faders kvinnliga väns sexuella organ, borde sonen vara ansvarig för sexuella relationer till sin moder, kanske." (Talmud, Rabbi Josef Hinuch 189-1)

''Om en vuxen judisk man har sexuellt umgänge med en liten flicka, är det inget att bry sig om, ty om flickan är mindre än tre år gammal, är det som om man sticker ett fingret i ögat – ögonen tåras, om och om igen. På samma sätt kommer jungfrudomen tillbaka hos en liten flicka under tre (3) år." (Talmud, Kethuboth 11b).

Du skulle bara veta hur Jesus, de kristna och evangelierna hädas i Talmud!

ANGÅENDE EAEC:S CHEF JOHN S. TORELL

Den person som skrev att "när jag var ung trodde jag på John S Torells 'konspirationsteorier' och var förr med på hans möten", kan inte peka på en enda osanning i Johns författarverk. Som 'kristen' bör han också lagt märke till att det judiska ledarskapet konspirerar mot Jesus evangelierna igenom, de försökte döda honom, men hans tid var inte inne, och de fortsätter att göra så, först mot apostlarna och även genom dödshot, se Apostlagärningarna. Så hatar de ännu kristendomen att de förföljer kristna på olika sätt, till exempel i Bonniers tidningar. Jag har lärt känna John som en ödmjuk man som alltid säger sanningen. SLUT

Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?