HITLER

Av Torbjörn Johansen uppdaterad 2004

Den mest antikristliga människa världen hittills sett är Adolf Hitler (ursprungligen Heidler), som föddes i Braunau am Inn, Österrike 1889 och dog i Berlin1945. Han är det mest fruktansvärda exemplet på den demonbesättelse som ständigt utövande av ockultism alltid för med sig. Jag tänker börja med att citera några verser ur Bibeln, som talar just om denne man.

Här är Johannes profetia i Uppenbarelseboken:

”De äro ock sju konungar; fem av dem hava fallit, en är, och den återstående har ännu icke kommit, och när han kommer, skall han bliva kvar en liten tid. Och vilddjuret, som har varit och icke mer är, det är självt den åttonde och dock en av de sju, och det går i fördärvet." Upp. 17:9b-11.

Det finns sju kungar i detta sammanhang, som även beskrivs i Daniel kapitel 7. Politiskt sett är han en absolut diktator. Det är i och för sig inget nytt, hela historien är ju full av sådana figurer. Andligt sett är han en till Satan vigd överstepräst, och fyller sin unika roll, att dagligen styra sitt rike efter satanismens bud. Men om man lägger ihop dessa två aspekter, blir listan inte lång på stora härskare som uppfyller båda dessa krav. Vid den tid aposteln Johannes fick den väldiga uppenbarelsen från Gud, led världen förtryck under den sjätte kungen, romarrikets kejsar Nero (vilken Johannes beskriver som ’en är’ ovan) Före honom hade vår värld sett fem sådana härskare, från Nimrod och framåt. Men efter kejsar Nero uppstod ingen som kunde fylla båda kriterierna, förrän - Adolf Hitler, som var både en absolut Diktator och en av Satan vigd Överstepräst för Det Tredje Riket. I böcker av Alice A. Bailey, högsta ledare för Teosofiska Sällskapet ca 1920-50 och New Age-rörelsens stora ideolog, står det att ”den Store” (New Age-Kristus), i framtiden kommer att återuppliva de ”Urgamla Mysterierna” och låta Satansdyrkan helt offentligt komma till yttre uttryck. Detta åstadkom Hitler, men begränsat till Europa: Från sådana yttre manifestationer som partidagarna i Nürnberg, till de mer utstuderade satanistiska metoder genom vilka ”den slutgiltiga lösningen” kom till stånd. Men den framtid som Alice Bailey beskriver i sin vidlyftiga bok Förkroppsligandet av Hierarkin (delen för 1938), är global.

SAMMA SATANISM
Så Hitler var verkligen historiens sjunde kung och regerade i 12 år, som Bibeln förutsagt. Följaktligen, blir Antikrist den åttonde konungen, ’och dock en av de sju’. Med andra ord blir denne härskare av samma skrot och korn som de sju föregående och en lika ond härskare som Hitler!

Den satanism Hitler utövade är precis av samma sort som Antikrist och hans välde en dag kommer att ge prov på. Strax efter andra världskriget började rykten gå om Hitler och hans mest förbundna vänner i partitoppens ständiga seanser och sysslande med ockulta ting. Men ryktena försvann lika fort som de dök upp. Historiker och politiker var mycket ovilliga att öppet erkänna den sataniska sidan av Hitler. Men det är viktigt att studera denna sida av honom. Den är nämligen nyckeln till att förstå allt det som hände under andra världskriget, särskilt massutrotningarna. De kan aldrig förstås på något annat sätt, än med utgångspunkt från det faktum att Hitler och kretsen runt honom praktiserade satanism.

Om man läser redogörelser för kriget, skrivna av uppriktiga författare som försöker förstå varför Hitler och hans landsmän kunde driva igenom ett så allt igenom vidrigt och systematiskt folkmord, visar det sig att dessa författare INTE HAR EN ANING. Ingen kan heller förstå detta utan att studera den otäcka form av ockultism som satanism är. Satanismen är ett djupt, absolut och oåterkalleligt svart hål för den människa som sysslar med sådant och inte sällan blir de som sysslar med ockultism besatta av ett stort antal onda andar. Bara Den Helige Andes kraft kan befria den människan genom de heligas förböner och efter särskild ledning från Gud.

I boken The Spear of Destiny (Ödets Spjut, 1973) skriver författaren Trevor Ravenscroft ”att Nürnberg-rättegången misslyckades totalt med att identifiera den verkliga roten till den ondska som finns bakom national-socialismens yttre fasad” (helt sant),”invigningsriter och svart magi [behäftade] den nazistiska ledningens inre kärna” (s. 13). Några sidor framåt konstaterar Ravenscroft: ”från 1909-1913 uppnådde Hitler högre grader av medvetande med hjälp av droger, samt utförde ett genomträngande studium av medeltida ockultism och magi” (s. 21).

VARNING TILL DIG!
Jesus varnar oss för att ta VAD SOM HELST till vårt hjärta, för vad hjärtat är fullt av talar munnen.

”En god människa bär ur sitt goda förråd fram, vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram, vad ont är.” Matt. 12:34b-35, se också 15:18-19.

Är vi fyllda av Jesus och Guds Ord talar vi med utgångspunkt från det. Är jag uppfylld av en önskan att du ska lära känna Jesus, så vill jag tala med dig om det. Men är jag fylld av denna världens goda, eller pengar och materialism så talar munnen om det. Är människan fylld av Guds kärlek, eller kärlek till sin nästa, så talar hon gärna om sådant. Det visar sig också i hur hon handlar. Men är människan inre fullt av hat och vrede, blir konsekvenserna svåra både för Vår Herre som älskar alla människor och inte vill att någon ska råka illa ut; ja, svårt blir det för alla som kommer i en sådan människas närhet.

Allas Fiende nr 1
Världen har tyvärr i alla tider styrts av människor som inte älskar Gud och det goda, med få undantag. Den som påverkar styrandes inre, om inte Gud får göra det, är Satan. Namnet är hebreiskt-arameiskt, och BETYDER fiende och motståndare. Denne FIENDE tog tidigt över, exempelvis, Adolf Hitlers själ. Varje beslut som Hitler tog i egenskap av Tysklands diktator, kom ur ett hjärta full av svart magi och en demonbesatt själ, och visade prov på den oerhörda, vidriga ondska som vi förknippar med hans namn. ”När Hitler var femton år (1904) hade han just lyssnat på Wagner med vännen August ”Gustl” Kubizek. Efter att operan Rienzi tagit slut, gick de båda vännerna upp på en kulle med utsikt över staden. Efter en stund tog den unge Adolf plötsligt tag i Gustl’s händer och höll dem i ett järnhårt grepp. Adolf Hitler fick en feberaktig glans i ögonen och Gustl fick med fasa höra en främmande varelse tala ut ur Adolfs mun med hög, hes och skrovlig röst.

Det var som om något främmande väsen tog kontroll över Hitler, säger Kubizek. Hitler (eller demonen) började tala välformulerat, om ett uppdrag att styra Tyskland och föra landet tillbaka till dess rättmätiga storhet.” Hitler var bara 15 år, men redan besatt av demoner!

Tärningen var kastad! Hitler hade experimenterat med ockultism i över ett år, och nu var han besatt av onda andar. Vid det här laget var han mycket imponerad och påverkad av två ogudaktiga herrar. Dels filosofen Friedrich Nietzsche, som slog fast, att Tysklands kristna arv skulle omvärderas, och ersättas med det ”goda i det onda.” Samt Richard Wagner, kompositören, som ”dyrkade Lucifer listigt förklädd till förnäm ARISK kristusfigur.”

Det var Wagner som myntade den ökända termen den slutliga lösningen (Endlösung), en idé som kom att utformas närmare på den demoniska Wannsee-konferensen, där Nazistpartiet beslöt att fullständig eliminering skulle bli de europeiska judarnas framtida öde.

Den unge Adolf höll även till på Allmänna Biblioteket där han ivrigt sög i sig böcker i varierande ämnen som antikens Rom, österländska religioner, yoga, hypnos, grav ockultism, astrologi och protestantism. Han hade redan som pojke tjusats av mystiken och den guldglittrande ståten i den katolska kyrka hans föräldrar tog honom med till hemma i Braunau.

Han sökte nu mystiken även i den kristna läran. Att han hade sinne för ritualer pomp och ståt, är inte svårt att förstå med hänsyn till de högtidliga, hedonistiska och med ockult mystik fyllda begravningarna av döda partikamrater. Så är även fallet vid de ”glansfulla partidagarna i Nürnberg”. En annan sådan ockult sammanblandning med kristen tradition var sökandet efter ’graalen’, Jesu nattvardskalk, som pågick under flera år i ett franskt slott.

Ständiga intriger
I datumet för Hitlers maktövertagande, den 30 januari 1933, finner vi det tretal av treor, som är mycket viktiga för en ockultist. Hitler trodde att detta datum skulle innebära enorm makt. Vid denna tid började han iscensätta de planer hans demoner ingett honom att utföra. Han var nu så djävulsk, att ingen runt honom kunde känna sig säker. Ständiga intriger om führerns gunst pågick i nazisthögkvarteret.

HADAMAR
Ingen samhällsgrupp kunde heller känna sig säker. Nurnberglagarna infördes och 1939 började folkmorden.

Då gick de grå bussarna till t ex Hadamar, anstalten där SS personal övades för kommande uppgifter. På Hitlers order gasade man där ihjäl och kremerade de barn och vuxna som Hitler och hans ockulta satanister ansåg ”inte levde ett människovärdigt liv.” Handikappade, utvecklingsstörda och ”asociala” mördades och anhöriga fick besked som: ”Det är vår plikt att meddela Er att… avlidit… av influensa… Läkarna försökte förgäves hålla patienten vid liv.” Kroppsdelar från eutanasioffer togs ofta tillvara och skickades som ”studiematerial” till ”medicinska” institutioner, t ex universitet.

Hadamar-borna kunde aldrig vänja sig vid dessa fordon med övermålade eller draperade fönsterrutor, som anlände med nya offer flera gånger i veckan. Skolbarnen i området lärde sig känna igen dem och sa: Här kommer mördarvagnarna. Efter ankomsten kommer snart tjock, svart rök från skorstenen nere vid eutanasi-centret. Stadens invånare blev upprörda av ständiga tankar på de stackars offren och när vinden låg på blev stanken nästan outhärdligt motbjudande. Ca 120 000 människor föll offer för Hitlers dödshjälp eller ”eutanasi-projekt” under åren 1939-42, som kallades Aktion T4. Kom det något gott ur detta?

Men ändå diskuteras dödshjälp flitigt och är redan införd i Holland. Man kan undra vilka kriterierna blir i framtiden. New Age-rörelsen vill ju minska jordens befolkning med två tredjedelar, enligt deras ledare! I en recension av boken ”Vid avgrunden – Från barmhärtighetsmord till folkförintelse” av Gitta Sereny, var den ovan beskrivna början till Hitlers folkmord ett ”humanistiskt motiverat barmhärtighetsdödande”, tyckte Expressenjournalisten Peter Englund. Är detta ett intryck han fått av författarinnans bok, eller är det en egen ’humanistisk’ åsikt, kan man undra.

HAT OCH MORD
Hitlers mördande av hela folkgrupper fortsatte ända fram till krigsslutet, som vi vet. Inte heller kom det något gott ur det. Nej, det var Satans verk, genomfört därför att en enda man tidigt i livet överlämnade sin själ åt Satans inflytande.

En samhällsgrupp som ganska omgående fick känna av Hitlers djävulska hat var de kristna i Tyskland. Redan 1936 infördes i Tyskland något man kallade ”positiv kristendom”, som statskyrka. Bara präster godkända av naziregimen fick officiera. Stadgarna slogs fast av partiet och löd:

  • Den Nationella Rikskyrkan kräver ett omedelbart stopp för tryckning och försäljning av Bibeln i Tyskland. Den Nationella Rikskyrkan skall avlägsna Bibeln, korset och alla religiösa objekt från alla kyrkors altare.

  • På altaret får icke finnas något utom Mein Kampf och till vänster om denna ett svärd.

  • Gör mot andra som du har fått order om!

  • Älska bara den nästa som liknar dig själv!

  • Vad gud har skilt åt skall ingen enskild förena!

  • Jesus var en feg judisk tölp under sina mera tanklösa år. Han ryckte sina lärjungar från jorden och blodets band, och, på bröllopet i Kana brusade han tölpaktigt upp mot sin egen mor. Vid resans slut förolämpade han dödens majestät på ett obscent sätt…” (tidskriften Sigrune 1937)

Julius Streicher
Mannen som ofta gick genom Nürnberg försedd med piska, Julius Streicher, var även redaktör för den sk Der Sturmer, där nazisterna skrev: ”… korsfästelsen räknas som det första judiska ritualmordet…” och: ”Adolf Hitler är den nye messias, sänd till jorden för att frälsa världen från judarna.”

Tänk att vakna upp till en sådan verklighet! Hitler tyckte att kristendomen var ”en farlig, anti-germansk idé.” När Alfred Rosenberg, den judiske parti-ideologen, talade på nazisternas kulturkongress 1938, sa han bland annat att ”utvecklingen av bestämmelser för läroplanen i skolor av alla kategorier är av en typ som är mot kristet inflytande, vilket kommer att varna kommande generationer i förväg…”

Liberaler
Nästan samma budskap kommer idag från de liberala politiska partiernas ungdomsorganisationer! Alla religioner är okay, men kristendomen och även dess goda värderingar attackeras ständigt och ska ersättas med samma hedniska förhållanden som Tredje Rikets obildade skurkar förde fram. Samma fina ord, men samma ruttna ideer om ett samhälle där var och en kan göra som han vill, utan att ta konsekvenserna. De ”liberaler” jag talar om har för det mesta kommit från hem med goda ekonomiska omständigheter, där de fått allt de pekat på och direkt utan att ha haft något arbete först, börjat på högskola. Där har de förläst sig på amerikanska filosofer, helst då de mest liberala som förespråkar ett samhälle som står i strid mot allt vad kristen människokärlek står för. Man ser gärna att normala äktenskap, kärnfamiljen och alla andra ’föråldrade’ goda sociala normer försvinner. Även ekonomiskt är det individualismen och själviskheten som gäller.

Liberala ekonomer är extremt gångbara, man citerar Chomsky och Tobin om vartannat. Kristen tro, som bevisat har fört med sig lycka och välstånd för ett samhälle förlöjligas. Det hat mot kristendomen som ungdomsordföranden i FUB FolkpartietLiberalernas ungdomsförbund vräkte ur sig i TV:s Nyhetsmorgon senast, var om inte ren nazism, så åtminstone något åt det hållet. Kanske hade hon fått i sig en citron, eller vaknat på fel sida, men den verbala störtflod av hat som strömmade ur hennes mun var knappast löjeväckande.

Sammanfattning
Den tvärsäkerhet med vilka sådana ungdomar uttalar sig om saker, som äldre politiker vet absolut inte är möjliga att genomföra, visar stor brist på erfarenhet och vad värre är; dessa ungdomar har faktiskt blivit offer för den socialdemokratiska liberala falang, som liksom Rosenberg prånglar ut den ”liberala’, nyfascistiska litteratur, som den SVENSKA Läroplanen numera till viss del består av!

Vi är därför på väg mot ett totalt gudlöst, eller rättare sagt avgudasamhälle, där människan är sin egen gud. Tron på Vetenskapen med stort V (att dyrka det skapade före Skaparen) pengar och materialism är vanliga nutida avgudar, precis som i Tredje Riket (Nazisterna plundrade alla). Eller också upphöjer man andra människor (ordet ”idol” betyder avgud). Trötta på sk demokrati, som bara är kompisklubbar eller består av de som kan få fram mest kampanjpengar till sitt personval, kommer ungdomarna snart att upphöja en internationell ”Führer”, ett stjärnskott som lovar fred och lösningar på alla våra problem, kort sagt, Antikrist.


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2004 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2004 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA