KLASSIKER I REPRIS:

"Hitler – The Rise Of Evil"

OCH

Den Mordiske Richard Perle

Av Thorbjörn Johansen update juli 2010

Maistre och möjligen även Burke var f.d. frimurare under upplysningstiden (en gång frimurare, alltid frimurare!) och ett citat från Edmund Burke användes i DVD-filmen Hitler - Ondskans triumf (Hitler - The Rise Of Evil, 2003).

Edmund Burke föddes 12 januari 1729 och dog 9 juli 1797. Han var en engelsk politiker, författare och filosof, heter det. Men om han skrivit nedanstående text måste han ha varit frimurare eller kanske till och med illuminat. Det är så en frimurare utrycker sig vid den här tiden,” upplyst och intelligent.” – Edmund Burke:

Samhället kan inte existera utan att det finns en kontrollerande makt som råder över vilja och begär, och ju mindre det finns av sådant inom staten, ju mer måste det vara tillstädes utanför statens gränser.“

Burke-citatet i filmen får tre olika språkliga dräkter på samma DVD.

  1. ”Det enda som är nödvändigt för att ondskan skall triumfera är att hederliga människor vänder bort ansiktet.”

  2. ”Det enda ondskan behöver för att segra är att de goda ingenting gör.”

  3. ”Det enda som behövs för att det onda ska triumfera är att goda män inte gör någonting.”

Personen som har förvanskat dessa citat avslöjar sig genom metoden. Det ligger Talmud nära att misshandla texter som man gjort här.

Välj översättning själv. Det rätta citatet lyder: ”All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”

I övrigt är filmen som filmer om Hitler brukar vara – man vill skildra ondskan men når inte in till dess kärna. Hitlers utstrålning hänger på bruna kontaktlinser, stora som knappar (han hade blå ögon enligt en del källor); den handlar om Hitlers hela liv, men man har valt att ge honom dåliga tänder redan från början vilket inte kan vara riktigt historiskt sett. Först strax före andra världskriget hade hans tänder blivit så dåliga att Hitler tog kontakt med sin tandläkare och bad denne göra något radikalt åt dem, eftersom han inte skulle ha tid att gå och fixa dem senare.

”Ondskans triumf” har ingen andlig dimension utan flyter på som en tröttsam historieläxa. I själva verket kan man se på gamla foton av Hitler, Göring och Strasser en demonisk besatthet som inte går att återskapa på film. Hela nazistgänget var säkert besatta av ett stort antal onda andar och demoner. Huvudrollen som Hitler spelas av en medelmåttig skådespelare (Robert Carlyle) med skickligt spelade biroller av Peter Stormare (Ernst Röhm) och Peter O Toole (Förbundskansler Hindenburg).  

DEN MÖJLIGEN ”UPPLYSTE” EDMUND BURKE

Under denna period då materialism och evolutionistiska idéer stärktes och accepterades spreds upplysningstidens idér i europeiska samhällen, och influerade dem att distansera sig från religion. De beskrev perioden före som den mörka medeltiden och  beskyllde kristendomen för detta - och Europa blev således ”upplyst” då det blev sekulariserat och de höll  religionen på avstånd. Detta ensidiga och falska perspektiv är än idag en grundläggande propaganda, som användningsmekanism av dem som går emot all religion.

Det är sant att medeltida kristendom, åtminstone den katolska kyrkan med dess inkvisition bitvis var ”mörk” med vidskeplighet, trångsynthet och det mesta av detta har klargjorts. Upplysningstiden skapade inte heller många positiva resultat i västvärlden.

Det viktigaste resultatet av upplysningstiden i Frankrike var den franska revolutionen, vilken utlöste ett blodbad. I dagens litteratur, som är influerad av upplysningstiden, lovordar man den franska revolutionen, men den kostade Frankrike mycket och bidrog till sociala konflikter som varade ända in på 1900-talet. En analys av den franska revolutionen gjorde även den brittiskjudiske Edmund Burke. Han har i sin bok ”Reflektioner över revolutionen i Frankrike,” publicerad 1790, faktiskt kritiserat både idén om upplysningen och dess frukt, den franska revolutionen.

Enligt hans utlåtande förstörde denna händelse grundläggande värderingar som höll samman folken, så som religion, moral och familjestrukturer, och grundade vägen mot terror och anarki. Han ansåg även att upplysningstiden var en ”destruktiv rörelse av mänsklig intellekt.” En korrekt analys.

Ledarna av denna destruktiva rörelse var även de höga frimurare: Voltaire, Diderot, Montesquieu, och andra antireligiösa tänkare som beredde vägen för revolutionen, alla var de frimurare. Frimurarna var mycket nära vänner med jakobinerna som var den franska revolutionens ledare. Detta har lett till att vissa historiker har svårt att diskutera åsikter om förbindelsen mellan jakobiner och frimurare under denna period. (H. Yahya: New Masonic Order)

Under den franska revolutionen riktades mycken fientlighet mot religionen. Många präster blev avrättade i giljotinen, kyrkor förstördes osv. Det fanns de som totalt ville radera kristendomen och ersätta den med en avvikande, hednisk och symbolisk religion som kallades Religion av en Orsak. Revolutionens ledare blev också offer för denna galenskap, slutligen förlorade de alla sina huvuden i giljotinen, till vilken de själva tidigare hade sänt många oliktänkande. Än idag frågasätter många fransmän om revolutionen verkligen var en bra händelse.

De antireligiösa känslorna i den franska revolutionen spreds över Europa, och som ett resultat blev 1800-talet en av de mest hemska och aggressiva perioderna av antireligiös propaganda. Därför gav denna process en möjlighet för materialism och evolutionära idéer att träda fram, som hade opererat under jorden i århundraden genom att använda sig av symboler för att komma fram. Materialister som Diderot och Baron d´Holbach reste den antireligiösa fanan, och den forna grekiska myten om evolutionen introducerades åter in i vetenskapens församling av Charles Darwin.

Den Mordiske Richard Perle

av Thorbjörn Johansen EAEC, juli 2010

Richard Norman Perle (f. 16 september 1941), också känd som ”Mörkrets furste,” är en amerikanskjudisk politisk rådgivare och lobbyist som har arbetat för Reaganadministrationen, som vice försvarsminister samt i Defense Policy Board Advisory Committee (DPBAC) från 1987-2004 och styrelseordförande i DPBAC från 2001-2003 under Bushadministrationen.

Han är med i diverse tankesmedjor, som Hudsoninstitutet, Washington Institute for Near East Policy (WINEP) Board of Advisors och några andra nykonservativa mestandels judiska organisationer som jag inte har lust att gå närmare in på här — CSP, AEIPPR, PNAC och JINSA, samt Projektet Det Nya Amerikanska Århundradets Judiska Institut. Han är även patron i Henry Jacksonsällskapet.

Han är före detta ledamot och direktör för Defense National Security Middle East, delägare i Hollinger, Inc., Trireme Partners och även chef för tankesmedjan Autonomy.

Perle intervjuades av John Pilger under Reagan, när han var rådgivare åt presidenten. Pilger avfärdade honom då som galen. Han ångrar det nu. Ett av Perles uttalanden:

’Om vi bara delger världen vår vision och omfattar den helt och fullt och inte försöker förpacka den med skicklig diplomati, utan helt enkelt bedriver ett totalt krig… så kommer våra barn att sjunga storslagna sånger om oss i framtiden.”

Ett år före attacken mot WTC skrev Libby och Wolfowitz ihop en plädering för kraftigt ökade försvarsutgifter som skulle möjliggöra för USA att utnyttja de teknologiska framstegen till sin militära fördel. Utvecklingen åt det hållet gick på tok för långsamt ansågs det, men den skulle kunna påskyndas om USA drabbades av ”någon katastrofal och katalyserande händelse,” så som ett nytt Pearl Harbour. Eller ett 11 september 2001…

Med kuslig exakthet styrs den amerikanska politiken efter skriften The Project for the New American Century. ( PNAC )

Cheney och hans kompisar har nu fått till stånd tillverkningen av ett minikärnvapen som ska sättas in mot tredje världen. Kravet på ett sådant vapen framfördes redan 1993 av Kissinger, Wolfowitz och Perle – tre amerikanska judar i regeringen.

JE ACCUSE – JAG ANKLAGAR:

1.    Ni sitter i Amerika och bollar med oss och våra barns framtid med era kärnvapendoktriner.

2.    Jag anklagar er för att ni ser till Israels väl framför alla andra staters väl.

3.    Jag anklagar er för att det är regelrätt dumt att sprida mindre kärnvapen.

4.    Ni  förgör Israel och även er själva genom kärnvapen till slut.

5.    Försök inte styra hela världen från USA!

USA fick ett nytt Pearl Harbour. Det ingick i de amerikanska judarnas planer för att uppnå en total världsdiktatur, och detta kallades Attacken Mot World Trade Center.

Den militäre analytikern William Arkin berättar i Los Angeles Times även om en hemlig arme, uppsatt av Donald Rumsfeld (Proactive Pre-emptive Operations Groups). Denna grupp skall vara samordnare för CIA med hemliga militära operationer, informationskrig och avledande manövrar.

Enligt ett hemligt dokument utarbetat för Rumsfelds räkning skall gruppen provocera fram terroristattacker som sedan kräver motangrepp av USA mot länder som hyser terrorister.

Israel har en liknande agenda som PNAC. A New Strategy for Securing the Realm är titeln på ett dokument från 1996. Det är ett dokument inför Benjamin Netanyahus tillträde som premiärminister.

Författarna förordar brott mot den pågående fredsprocessen. Det har vi sett otaliga bevis på sedan Netanyahus tillträde. Israels regering skall arbeta för fred genom styrka och ta sig rätten till preventiva angrepp. Framförallt gäller för Israel att pressa tillbaka Syrien och Iran.

För att kunna gå till attack mot Iran krävdes att Saddam Hussein förlorade makten. Så har skett. Det krävdes också att man fick kontroll över Libanon, så har också skett.

Att Israels och USA:s utrikespolitik drivs gemensamt är inte underligt. Flera av författarna till the New Strategy for Securing the Realm (NSSR) tillhör de rådgivare som har inflytande över Amerikas politik. En av dem är Douglas Feith, tredjeman i försvarsdepartementet, David Wurmser högt uppsatt i utrikesdepartementet och Perle i Defense Policy Board.

Det är dessa judiska gangster som hissat piratflaggan på skeppet ” USRAEL” (USA, Israel). Med list intog man skeppet och hissade dödskalleflaggan.

Många av västvärldens regeringar har valt att vara släpbåtar till detta dödens skepp, bland annat vår svenska regering. Villigt eller genom hot, jag vet inte vilket, deltar man i lögnen, kriget mot terrorismen. Fd statsministern G. Persson talar om att mänskliga rättigheter måste beaktas i den kampen. Tortyr , kemiska bomber, fosforbomber, kärnvapen samt ekonomiskt ruinerade folkmassor räknas tydligen in i de mänskliga rättigheterna numera.

Vill de oss väl?

Den judiske före detta världsbankchefen James Wolfensohn sade den 3/11 år 2000:

”Jag ser positivt på ansträngningarna att skapa profit i utvecklingsländer, genom bruket av inhemska arbetsmarknader och resurser, likaså att man investerar i utvecklingsländerna och skuldmarknaderna.”

Redan sionisten Theodor Herzl tyckte om sådana metoder:

 "Vårt undre skikt proletariseras till revolutionärer och bildar alla de revolutionära partiernas underofficerare och samtidigt så bara växer vårt övre skikts fruktansvärda penningmakt."
(Theodor Herzl, sionismens grundare, i Der Judenstaat, 1896)

SPIONEN

Medan Perle arbetade för senator Scoop Jackson blev han utredd av justitiedepartementet och befanns ha överträtt reglerna som handlade om olaglig överföring av känslig information till Israel.

En buggad intervju gjordes en gång med Perle (vilken återges i David Findleys bok They Dare To Speak Out).”Han [Perle] råkade i kraftigt blåsväder när tidningarna rapporterade att han fick åskilligt betalt för att representera den israeliska vapenindustrins intressen.” Men Perle förnekade att detta inte gick rätt till och att det var före hans tid som minister. Med andra ord, Richard Perle är en israelisk spion. 

Perle borde utvisas omedelbart – eller dela cell med Jonathan Pollard, den judiske spionen som samlade och sålde hemligt amerikanskt material till Israel under 18 månader från sin position i den amerikanska flottans underrättelsetjänst. Israelerna var mycket nöjda med informationen från Pollard, till den grad att de som ledde operationen blev befordrade (överste Aviem Sella, Pollards primära kontakt, fick ta över en större israelisk flygbas). Israelerna är dessutom så arroganta att Sharon bad Bush att han skulle benåda och släppa Pollard.

Om man använder ordet ”sionist” idag och det kommer till allmän kännedom blir du säkert anklagad för antisemitism men jag återger bara fakta. Här har vi ett odiskutabelt fakta: 

Richard Perle är sionist.

Nå, vad betyder detta uttalande? Det betyder att Richard Perle – och Paul Wolfowitz, Douglas Feith, och andra uppe i toppen – är israeliska nationalister. Deras mål är att ”undertrycka den islamiska världen genom en ’beslutsam och förebyggande’ användning av den överlägsna amerikanska miltärmakten.” Och det är ju så det är.

Amerikanska media kritiserar sällan sionisterna. Lägg märke till hur Perle kan framträda i den ena TV-showen efter den andra utan att någon nämner hans tid som spion för Israel eller hans samarbete med en israelisk vapenfirma. Ingen nämner hans dubbla lojalitet USA – Israel, fast alla i Washington har kännedom om saken. Ingen kallar honom förrädare – ingen vågar – det vill säga om de vill behålla sina jobb.

Sionisterna bryr sig inte om att krig på krig förstör den amerikanska ekonomin. Det rör dem inte i ryggen om det dör tusen och åter tusen amerikaner  i krigen i Mellanöstern.

Dessutom passar de på, när Amerika är upptagen vid en eller annan front, att försöka etniskt rensa, ”överföra,” så många palestinier till Västbanken och Ghaza som möjligt. Allt medan amerikaner slaktar irakier. "

NETANYAHU OCH LIKUDS LAKEJER

”Israel skulle ha utnyttjat regimens förtryck under demonstrationerna i Kina, när världens uppmärksamhet var riktad mot detta land, för att göra massutdrivningar av araber ut ur Israel," sade Netanyahu till studenterna vid Bar-Ilans universitet år 1989. Den övriga världen kanske inte vet mycket om sionisternas avsikter när det gäller palestinierna, men i Israel är etnisk rensning ett populärt diskssionsämne. 50% eller fler israeler tycker att etnisk rensning är en god idé. Denna åsikt kommer från ett folk som säkert känner till förintelsen.

 Richard Perle och hans judiska kompisar Wolfowitz, Feith, Abrams och Kissinger är inte bara förrädare, utan verkar ständigt för att uppfylla de israeliska sionisternas minsta önskan, och det är de, inte amerikanerna, som vill ha krig i Mellanöstern. Dessa ständiga krig har inget med det amerikanska folkets säkerhet att göra. Men de har däremot mycket stor betydelse för israelerna, som blir allt mer arroganta ju längre tiden går. 

Om Perle, Wolfowitz, Feith, Abrams och de andra judarna i presidentadministrationerna från Nixon och framåt älskar Israel så mycket, så bör de packa sina väskor och flytta dit.

Om de inte vill resa självmant, borde de tvingas att ge sig av.

Under tiden skall vi avslöja deras brott och bedrägerier.


Gå tillbaka till Svenska sidan