HENRY KISSINGER - VEM ÄR HAN?

 AV TOBY JOHANSEN 2008

Henry Kissinger är avslöjad.

Henry [Heinz] Alfred Kissinger [egentligen "Avram Ben Elazar" enligt Jewish Press 18/6 1976], är en skum figur som innehaft viktiga poster i USA sedan 1960-talet då han även blev avslöjad som spion för Sovjetunionen men gick fri genom en CIA-kupp. Han är hjärnan bakom lönnmord i Sydamerika och dessutom flerfaldig krigsförbrytare som exempelvis låg bakom bombningarna av Hanoi och Haiphong 1973, då USA fällde i sprängkraft motsvarande tre atombomber över försvarslösa civila.

Långt senare, på Bilderberggruppens möte i Evian, Frankrike, 21 maj 1992 bandade en schweizisk deltagare med dold mikrofon detta mystiska uttalande av Kissinger:

"Idag skulle amerikanerna bli ursinniga om FN:s trupper skulle gå in i Los Angeles för att återställa ordningen. Imorgon kommer de att vara tacksamma. Detta är särskilt sant, om de meddelades att ett hot har uppstått utifrån [dvs. ”utomjordingar”] – verkligt, eller bara tillkännagivet – för att hota hela vår existens. Det är i denna stund folken i världen kommer att be om att bli räddade från detta onda. Det folk är mest rädda för är det okända. När de står inför detta scenario överlämnar de gärna sina individuella rättigheter mot garantier om att komma välbehållna ur det hela, vilka erbjuds av Världsregeringen."

Kissinger var utrikesminister i USA 1973-76. I bok FRÅN CFR med det skrämmande namnet "Nuclear Weapons and Foreign Policy", hävdade han att ett begränsat krig med kärnvapen skulle gynna USA:

"Med lämplig taktik, behöver inte kärnvapenkrig vara så destruktivt som det synes."

I en artikel av Donald Neff i The Washington Report on Middle East Affairs, dec. 1997 rekommenderar Henry Kissinger:

"'[att Israel slår ner det palestinska upproret] så fort som möjligt. . .,  överväldigande, brutalt och snabbt. Resningen måste kväsas omedelbart, och det första steget borde vara att kasta ut TV, a la Sydafrika. Det blir säkert internationell kritik när det steget tas, men den mattas av på kort tid.' Han tillade: 'Man får inga pris för att förlora försiktigt.'"

"Enligt Wall Street Journal hjälpte Kissinger Peter Wallenberg att exportera högteknologi till det kommunistiska Östeuropa." (Författaren Jüri Jina)

President Nixon diskuterar med Kissinger om att använda kärnvapen i Vietnam, den 25 april 1972:

"- Jag skulle hellre använda atombomben.
- Det tycker jag bara skulle vara för mycket.
- Atombomben... Stör det dig? Jag vill bara att du ska tänka stort."

Kissinger låg även bakom bakom den hemliga CIA-operation som satte diktatorn Pinochet vid makten i Chile. På så sätt orsakade Kissinger åtskilliga tusentals människors död. Så här tyckte han 1970 om valet av Allende som president:

”Jag förstår inte varför vi behöver stå bredvid och se på hur ett land blir kommunistiskt på grund av dess folks oansvarighet … Det som står på spel i Chile är alldeles för viktigt för att låta de chilenska väljarna bestämma om."

Kissinger, april 1975:

"USA måste vidta någon åtgärd någonstans i världen som visar att vi har beslutat oss för att utöva fortsatt världsmakt … Olja är en alldeles för viktig vara för att lämnas i arabernas händer."

"Det behövs en ny världsordning men den får olika kännetecken i olika delar av världen …en dag inom några få år kommer en lösning att uppenbara sig."

(Henry Kissinger 2008)

Medarbetare till Kissinger i svensk veckopress 1969:

”När vi kom till hotellet efter konferensen på kvällen ville vi ha callgirls. Men för honom dög det inte med en – Kissinger ville ha 10-15 på samma gång.”

Författaren Jüri Lina skriver i sin bok Världsbyggarnas Bedrägeri (Förlaget Referent, Stockholm 2001:

"Den 4 mars 1982 avslöjades på den amerikanska TV-stationen Eleven att f d utrikesminister Kissinger är sexuellt förtjust i unga pojkar. En människorättsaktivist, Ellen Kaplan, hade på gatan frågat Henry Kissinger: 'Mr Kissinger, är det sant att ni ligger med pojkar på hotell Carlyle?' Kissingers fru Nancy försökte därefter strypa Ellen Kaplan, som polisanmälde händelsen, och Nancy Kissinger greps misstänkt för dråpförsök."

Ett uttalande om Kissinger från "How Our World Was Nearly Destroyed" av Lyndon H. LaRouche, Jr:

"Kissinger var … den onödiga typen av en depraverad tölp som används, men aldrig blir litad på av sina herrar. För att kunna förstå de hemska ting som har hänt vår värld under de senaste fyra årtiondena, behandla därför Kissinger som bara en relativt obehaglig doft, som den golem som härjade medan den fiktiva berömda rabbinen av Prag var borta."

"Det finns oturligt nog alldeles för många som lider av samma mentalsjukdom som Kissinger…

Man ömkar sig över dem; ingen människa, om än syndig, skall behöva fortsätta lida av samma tillstånd som Kissinger… problemet är att det i hela världen finns dåraktiga människor som har gett makt åt sådana mordiska typer."

("Kissinger, The Politics of Faggotry" av Lyndon LaRouche, Jr, den 3 augusti 1982)

"Sionism är ett tillstånd av kollektiv psykos genom vilken London manipulerar det mesta av den internationella judenheten."

(Lyndon LaRouche, Jr, "Zionism Is Not Judaism" Editorial, The Campaigner, Dec. 1978)

En liten efterskrift

Kissinger får inte en etta med jordvärme när han dör, som judar i allmänhet tror, utan det blir ett fritt fall ner i helvetet! Det samma gäller alla sionister som tror de kan bygga ett himmelrike på jorden. Även Trosrörelsens ledare kan räkna med straff, för att de förfalskar Guds ord av ren vinningslystnad. Helvetet är en verklighet, se Luk. 16: 19-31; Upp. 20:15.

Kissinger lider av storhetsvansinne, vilket också Trosrörelsen lider av. Dess ledare kallar sig numera både "Dr" och "Bishop," fast de varken är doktorer eller biskopar. En del kallar sig till och med profeter, fast aposteln Johannes var den siste som innehade profetämbetet. Bibelns uppenbarelse är avslutad! Se Joh. 1: 17; 5: 46-47; Ef. 3: 2-5; Rom. 16: 25-27; 2 Petr. 1: 16-21.

Du kan inte be Gud att du skall få ljus över vad "profeterna" Joseph Smith, Ellen G. White, eller för den delen sektledaren David Koresh menade med sina profetiska skrifter, därför att Bibelns profetia är avslutad! Det finns ett visst samband mellan Kissinger och Koresh – båda har varit mordiska nog att utmäta kollektiva dödsstraff…

"Ty det var icke några slugt uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för eder vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse utan vi hade själva skådat hans härlighet. Ty han fick ifrån Gud, fadern, ära och pris, när från det högsta Majestätet en röst kom till honom och sade:

»Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.» Den rösten hörde vi själva komma från himmelen, när vi voro med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan. Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud." (2 Petr. 1: 16-21)

Det står "talade," inte "talar," som om profetians ämbete fanns kvar. Det ämbetet upphörde när aposteln Johannes hade skrivit Uppenbarelseboken. Annars skulle du ju kunna skriva ned dina profetior i en bok och jämställa den med Bibeln som en del har gjort – inom Trosrörelsen är det Kenneth Hagin (Syner och visioner), och inom mormonkyrkan Joseph Smith, (Mormons bok).


Gå tillbaka till Svenska sidan