OM EAEC

Av Thorbjörn Johansen 2019

Den numera ledaren för kvinnornas parti Fi ansåg en gång att "Bibeln är utdaterad." Om du tycker att den är "utdaterad" behöver du läsa följande helig skrift och haja till inför likheten med dagens situation i Sverige:

"Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädeslystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud, de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. " (2 Tim 3: 1-5).

Paulus säger:

"Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, kalla, anropa och tacka Gud för alla människor, för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt. Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ty en enda är Gud, och en enda är medlare mellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla" varom och vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne." (1 Tim 2: 1-6).

De som hatar honom kommer inför hans dom en gång.

Gudrun och hennes gelikar undrar säkert varför samhället blivit så hårt. Kanske för att hon inte citerar Bibeln som kollegorna CH Hermanson och diverse andra bekanta gjorde, även i Jönköpings-Posten, hurra för det!

Våld och mord hör till vanligheterna i dagens Sverige. Vi minns morden på Utöya från i somras, ja, morden har krupit så nära som Norrahammar. (2-3 mil härifrån).

Detta trots att Sverige har stränga vapenlagar, men brottslingarna tycks ha tillgång till skjutvapen ändå.

HEM