Det Gudlösa Kristna Partiet Kristdemokrakterna

Rubrik och kommentarer av Torbjörn Johansen EAEC, uppdaterade den 3/7 2007

Från Dagens nyheter hämtar jag dessa rader:

"SOM KRISTNA ÄR VI DJUPT OROADE över att man i Sverige förbereder ett nytt lagförslag som ger alla möjlighet att komma hit och göra sena aborter mellan vecka 13 och 18, vilket inget annat land i EU tillåter.

Vi sörjer över att detta lagförslag backas upp av en kristdemokratisk socialminister, Göran Hägglund. Det är för oss obegripligt att han stöder detta förslag och samtidigt hävdar att detta skulle krävas av EU, vilket vårt lands främste expert i EU-rätt professor Ulf Bernitz bestämt förnekar. Vill man driva bort trogna kristdemokratiska väljare, som ofta väljer partiet just eftersom det har en mer restriktiv syn på aborter?

"Man har i propagandan inriktat sig mycket på polska kvinnors behov. Polens hälsominister Zbigniew Religa kommenterar till tidningen ETC:  

"Den föreslagna lagändringen i Sverige ger medborgarna en möjlighet att kringgå sitt lands lagar i ett annat land. Det verkar som ett medvetet agerande. Vi är mycket förvånade eftersom det i det här fallet inte handlar om något så simpelt som försäljning av grönsaker, utan om mänskligt liv.  Abortfrågan är mycket laddad i Polen, där abortsiffrorna sjönk drastiskt redan under de sista åren av kommuniststyre trots att lagen medgav fri abort, eftersom fackföreningsrörelsen Solidaritet såg en livets kultur som en del av sin kamp mot diktaturen och dödens kultur."

"Som kristna vill vi vädja till socialministern att inte göra Sverige till ett abortparadis, dit företrädesvis välbärgade kvinnor söker sig för sena aborter. Vi vädjar i stället om en politik som innebär att det rika Sverige gör mer för de kvinnor som behöver hjälp för att föda sina barn, både i vårt eget land och utomlands.

"Vi hoppas att Göran Hägglund vill gå till historien som den som ville hjälpa kvinnor i nöd att få föda sina barn och inte som den som gjorde Sverige till ett mål för abortturism." (DN, 25/2 2007)

KOMMENTAR: Det kristdemokratiska förslaget visar hur djupt förfallna och utan moral dess politiker är, och gräsrötterna i partiet har snart inget annat val än och bilda ett nytt kristet parti.

"Du skall icke giva någon av dina avkomlingar till offer åt Molok; du skall icke ohelga din Guds namn. Jag är HERREN."  (3 Mos. 18: 21)

Varför skall från början levande spädbarn brännas som riskavfall ( ! ), istället för att man ger denna lilla människa en chans att födas och bli till stor glädje för adoptivföräldrar? Socialminister Göran Hägglund kan omöjligt vara kristen, trots parti-namnet "Kristdemokraterna."

Följande insändare i Jönköpings-Posten från den 2 juli 2007 är också mycket bra:

Gäller inte Bibeln längre?

"Om inte Bibelns lära längre har relevans inom kristenheten, anser jag att ledarna inom pingst och de övriga samfunden, öppet skall säga det till folket.

   Nu lever ledarskapet på ett sätt som tyder på det och undanhåller människorna vissa av Bibelns sanningar och då vore det ju hederligare att också öppet erkänna hur det förhåller sig i verkligheten och inte ge sken av något annat.

  Pingstkyrkan i Jönköping säger sig ju till exempel "älska Jönköping", med Jesu kärlek, utgår jag ifrån. Med det menar man förmodligen alla människor i vår stad; men samtidigt säger man ingenting om huruvida det också gäller de ofödda jönköpingsborna. De som befinner sig i sin mors mage. Även deras liv skyddas av Guds ord.

   Personligen tror jag att kristenheten i Sverige, med sina ledare i täten, är på väg att grundligt lura sig själva och därmed också andra, då man helt uppenbart är på väg bort från Ordets väg. Kanske på grund av bekväm anpasslighet?" S-E Sköld

KOMMENTAR:

Att det inte är frågan om en anpassning till Guds Ord står i alla fall klart — eller gäller inte Guds tydliga bud "Du skall icke dräpa" längre för nutidens kristna? I detta bud ingår också barnen i mammas mage, ofödda småbarn. "Ta dig an den svage," står det också i Bibeln och säg mig, vem kan vara svagare än ett nyfött foster?

"Ja, mitt folk är oförnuftigt, de vilja ej veta av mig. De äro dåraktiga barn och hava intet förstånd. Visa äro de till att göra vad ont är, men att göra vad gott är förstå de ej." Jer. 4: 22.

Om man väljer att föda barnet kan det adopteras. Har man legat med varandra och får en oönskad graviditet får man också ta konsekvenserna. Men enligt rapporterna aborteras de flesta unga kvinnor som "preventiv åtgärd," dvs. de väljer att inte föda barnet av egoistiska skäl, fast det är friskt och utan fel.  Vad tycker Gud om det? Läs Bibeln och se själv. Har du ett samvete åtminstone? Vad säger det? Samvetet är Guds röst i människan. Den lilla människan säger:

"Skaffa mig rätt, o Gud, och utför min sak mot ett folk utan fromhet; rädda mig ifrån falska och orättfärdiga människor." Psalm 43: 1.
 

"Säll är den, vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.  Säll är den människa som HERREN icke tillräknar missgärning, och i vilkens ande icke är något svek."  Psalm 32: 1-2.

Rekordhögt antal aborter Sverige

Aborttalen rusar i höjden i Sverige och uppgick förra året till 36 045 aborter. Allra mest ökar tonårsaborterna som är fler än någonsin.

Totalt gjordes 36 045 aborter under 2006, en ökning med två procent från föregående år då siffran var 34 978. Aborttalen är därmed de högsta sedan rekordåren i slutet av 1980-talet.
Den allra största ökningen gäller tonårsaborterna som under 2006 ökade med fem procent till 7 532 - den högsta siffran någonsin. Under de senaste tio åren har tonårsaborterna ökat med hela 64 procent, trots att antalet 15-19 åringar bara ökat med 20 procent. Det kan jämföras med Danmark och Norge där ökningen av tonårsaborter varit 3 respektive 11 procent.

Räknat i antal aborter per tusen kvinnor i åldern 15-19 år toppar Sverige abortstatistiken bland EU:s länder. Även i rena tal ligger de svenska tonårsaborterna högt, inte långt efter flerfaldigt större länder som Italien och Spanien med aborttal på 9 980 och 12 046 aborter (2005).

Också vad gäller aborttal för kvinnor i alla åldrar hör Sverige till de länder som sticker ut. I flera länder sjunker tvärtom aborttalen, inte minst i flera forna öststatsländer där aborttalen på senare år sjunkit med 50-75 procent.

I Sverige avslutas var fjärde graviditet med abort och bland tonåringar drygt 4 av 5. Högst är talen på Gotland där 9 av 10 tonårsgraviditeter avbryts med abort.

Andelen sena aborter, efter vecka 18, är de högsta i Sverige på över 20 år. Sedan år 2000 har dessa stigit med 61 procent och de uppgick i fjol till 315. Socialstyrelsen som ger tillstånd för sena aborter beviljade 87,7 procent av ansökningarna under 2006.

Enligt Socialstyrelsens statistik finns skillnader mellan Sveriges regioner. Vad gäller tonårsaborter gjordes de flesta i Västernorrland och i Gävleborgs län samt på Gotland. Lägst var siffrorna i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län.

Av alla aborter gjordes 73 procent före utgången av den 9:de graviditetsveckan.

Andelen medicinska aborter stiger och utgör i dag nästan 61 procent av samtliga aborter som utförs före den 12:e graviditetsveckan.

(Abortrekordet i världen torde Israel ha, med 80 000 aborter om året).

Källor:
• Socialstyrelsens statistik för 2006
• Ja till Livet
• Världshälsoorganisationens databas

av Jonas Adolfsson,

Kyrkans Tidning 2007-05-14


Gå tillbaka till Svenska sidan