OM EAEC

av Thorbjörn Johansen eaec

Judarna i Sverige står inte för vad de gör och det är ju inte konstigt när de kontrollerar alla media och har gjort flertalet svenskar, särskilt Pingst (som de tycker är nyttiga idioter) till goda sionister. Pingst-rörelsen citerar inte hela Bibeln utan väljer och vrakar bland bibelorden och förnekar en stor del av vår av hans majestät godkända Bibel 1917. Pingst-rörelsen använder sig av den helt förstörda Bibeln 2000 där vi också får veta att det är vinden som far över vattnet i tidernas gryning och inte Guds ande, vilket är en hädelse mot den Helige Ande. Folkbibeln är också en falsk bibel som används i Pingströrelsen. Aldrig ett knyst hörs om det statligt betalda (6 miljoner) judiska huset institutet Padeia där judiska sionister sitter och fördjupar sig kabbalan och talmud. Dessa båda skrifter består av ca 20 000 sidor samt innehåller svåra hädelser mot Kristus. Som ni vet säger Jesus att all synd kan bli förlåten utom hädelse mot den Helige Ande, judarna både hädade Jesus och dömde sin Messias till döden på ett kors. Men hans tomma grav visar att han uppstod igen. Det förhindrade inte judarna att häda och döma Guds son till döden.

Katolikerna och den falska läran

"Manuel Lacunza var en 1700-tals jesuit i den katolska kyrkan som avslöjades medan han hemligen försökte utrota kristendomen. Han hatade kristna och försökte hemligen avlägsna dem från jordens yta. Det var en falsk lära som ledde fram till dispensionalismen som från grundaren Edward Irving spreds vidare som irrlära till John Nelson Darby och Cyrus Scofield och har infiltrerat nästan varje högskola och seminarium idag. Den hemlighetsfulla läran kom som en avart in på 1800-talet och blev en huvuddoktrin bland baptisterna, pingströrelsen och andra frikyrkor." (John S. Torell)

En synlig Jesus

Bibeln visar att Jesus andra tillkommelse kommer att bli synlig i hela världen. Jesus sade aldrig att de kristna skulle lyftas bort från jorden innan Antikrist hade framträtt, bara att Vedermödan kommer att avkortas för de utvaldas skull. Jesus skall regera på jorden i tusen år. Det är viktigt att läsa igenom Bibeln 1917 noga och ha förmågan att urskilja om du inte vill bli bedragen. Satans synagoga jobbar på det.

HEM