"Bolsjevismens ideal sammanfaller i flera fall med judaismens finaste ideal." (Jewish Chronicle 4 april 1919.)

"Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn." (Joh 1: 11-12)

av Thorbjörn Johansen, den 11 juni 2013

I BACKSPEGELN

Denna artikel handlar huvudsakligen om den internationella judenhetens framfart, med litet espri från de prerevolutionära dagarna i det heliga Ryssland. "Bättre rysk än tysk," tyckte den ukrainske författaren Nikolaj Gogol. Det tycks alltid vara så, att när man ser på verkligheten genom backspegeln istället för att rusa fram i livet som ett stressat jehu, att man kanske upptäcker att de som har utbildat oss inte alltid har talat om hela sanningen. Den framtid du har att vänta styrs inte av ideologier som socialismen eller kapitalismen, utan av mondialismen, en ideologi för de redan rika i världen som strävar efter global makt.

Denna lära stöds av finanshusen, både Rothschilds , Warburg och Goldman-Sachs. Därför finns det gott om pengar för ett Världens Förenta Stater. Dessutom arbetar Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF) sedan länge på mondialismens slutliga mål.

Alltsedan Milton Maynard Keynes valutasystem bestämdes år 1944, har det suttit judar som ledare för IMF, allt enligt den judiska universalismens idéer, på poster som de inte förtjänar. Jag tänker på Alan Greenspan, John Wolfensohn, Paul Wolfowitz, etc, som varit chefer för VB/IMF. Jag återkommer längre ner till den prekära situation som människan befinner sig i.

KRISTEN OCH SIONIST?

Till dig som läser detta och är kristen och sionist på samma gång, har jag en fråga. Hur kan Gud välsigna den nutida staten Israel som har mördat, beslagtagit och stulit det land som fram till år 1948 hette Palestina. Sista hindret för dem var FN-medlaren Folke Bernadotte, som mördades av judar på öppen gata i Jerusalem.

Det var rika judar i Basel och New York som planerade och genomförde maktövertagandet i det heliga Ryssland och bland dessa skurkar finner vi Herzl, Rothschild, Schiff, m. fl. och inte Gud. Jesus talade aldrig om att det skulle bli ett jordiskt Israel i de yttersta dagarna och det Nya Testamentet talar inte heller något sådant land. Så det är ingen annan än den onde själv som har hjälpt israelerna att bygga upp denna sekulära stat. Alla sionister var sekulära kommunister när de kom till Palestina.

Jesus sade: "Guds rike är invärtes i eder" och "mitt rike är inte av denna världen"; på så sätt tog han avstånd från zeloterna, som ville göra honom till överhuvud för en revolt mot Rom.

Judarna har ljugit för dig. De nutida beskrivningarna av historien bygger på lögner om både det ena och det andra vilka bearbetats till oigenkännlighet av Bonniers och alla deras olika förlag. Det må gälla religion eller politik. Ett ord som är mycket träffande är när Jesus talar till judarna i Johannes evangelium:

"I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning." (Joh 8: 44-45)

Den internationella judenheten håller på att smygsionisera oss. Det är som en amerikansk domare sade på 1950-talet:

"NÅGONTING STYR USA SOM ETT SMYGANDE VIDUNDER; SOM EN BLÄCKFISK MED SINA TENTAKLER."

Det är judendomen och sionismen. De vill ta över världen på så sätt. De har en egen frälsare och messias, Antikrist, som en gång kommer att utropas till en global härskare, trots att Jesus Kristus är den rättmätige Messias. Men Kristus kommer tillbaka en gång för att straffa och döda Antikrist.

Jesus sade:

"När I nu får se 'förödelsens styggelse,' om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats [i judarnas framtida tempel] den som läser detta, han give akt därpå —". (Matteus 24: 15, se också (2 Tessalonikerbrevet 2: 1-12)

Om sport har Torell sagt: "Är det final i Superbowl, kommer det knappt någon till kyrkan."

Som vi kan se finns det även ett sportredskap med på bilden ovan.

Detta är att ha idoler, som betyder just avgudar. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så blir det tid till det andra sedan. Gud är inte omöjlig. Men se efter i ditt hjärta så du inte har djävulen där, utan Jesus. Ett yttre tecken på satanisk dominans är om man använder svordomar eller hädar, "herregud" är ett antikristligt missbruk av Guds namn.

Sionisterna hade redan från början bestämt på sin egen kongress före de två världskrigen, att "vi är beredda att offra våra egna" för att självuppfyllande skapa ett momentum av ett nytt judiskt mandat i världen där FN jämte USA och Sovjet-Ryssland skulle beediga tillkomsten av den jordiska, kommunististiska staten Israel, ett självuppfyllande av Jahvés blodsförbund, det ultimata gettot Eretz Israel som judarna alltid eftersträvat för att skydda sig och som brohuvud för att ta över världen. Det judiska folket sticker ut när det gäller antikristlighet.

Nahum Goldmann, som var mångårig president för den Världssionistiska Organisationen (WZO) och Judiska Världskongressen (WJC), sade inför sionistiska världskongressen 1947:

"Vi judar är intresserade av Palestina därför att det utgör själva knutpunkten mellan Europa, Asien, Afrika och därmed är ett centrum för politisk världsmakt. Kort sagt ett militärstrategiskt centrum för att kunna behärska hela världen."

"Var och en ande som icke bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen." (1 Joh 4: 3-4)

"Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne. Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss." (1 Joh 2: 18-19)

Vi kan som exempel ta nekrokratin Nord-Korea, vars nuvarande ledare är en antikrist i miniatyr liksom hans döde far och farfar.

ANTIKRIST MÄRKE OCH DET KONTANTLÖSA SAMHÄLLET

Streckkoden finns redan idag som du har sett på bilden ovan. På varenda sak du handlar sitter det en kod med linjer längst utåt kanterna och i mitten som motsvarar något. Detta något är Vilddjurets märke talet 666 (Upp 13). Kung Salomo, den förste frimuraren, använde också detta tal, 666 (1 Kon 10: 14-19). Det är inte så farligt så länge det sitter på våra varor, andligt sett, men i framtiden kommer ingen att kunna köpa eller sälja, inte ens det nödvändiga brödet, utan att människor tar en personlig streckkod i ett implantat eller på annat sätt, på handen eller i pannan. Kanske blir det ett vanligt osofististikerat brännmärke. Jag tänker nästan ofrivilligt på det "tredje riket" och nazisternas fångar som brännmärktes med ett nummer på armen.

Bibeln säger att ingen blir frälst (räddad) som tar detta märke i den yttersta tiden. Men trycket kommer att bli hårt på de kristna när de erfar att man inte kan göra några affärer utan att ta på sig detta märke. Inga kontanter är längre i omlopp (eller?), det har de styrande i världen tänkt sig sedan länge. Det är inget nytt. Monetära regler har funnits i alla olika diktaturer. Historien upprepar sig.

"Vad som har varit är vad som kommer att vara, och vad som har hänt är vad som kommer att hända; intet nytt sker under solen." (Predikaren 1: 9)

MEN VÅRT HOPP STÅR TILL JESUS KRISTUS

INTE ORDET "JUDE"!

Man får inte ens nämna ordet "jude" för då är man genast "körd", taket rasar ner, dina vänner undviker dig och låtsas som det regnar när du pratar; du är som en "pestsmittad." Du får kritisera människor i Sverige, men inte judar, det gör dig automatiskt till "antisemit." Martin Luther blev en antisemit när han blev gammal, sade helt felaktigt en predikant. Detta tabu, "antisemitism," används också av statsmakten och massmedia, och särskilt av Huset Bonnier, en koncern som mer eller mindre äger svenskarnas tankar med hjälp av böcker och tidningar och TV. Var Herren Jesus och Paulus också antisemiter?

GUDS FOLK

Judarna i Israel är inte "Guds folk". Det är den kristna församlingen på jorden som idag är Guds folk (1 Petr 2: 9-10; 2 Kor 3: 6; Joh 14: 6; Apg 4: 12; etc).

Kristna sionister försöker förlöjliga min forskning när de inte har några motargument. Jag gillar inte när människor är "färdiga" i sina uppfattningar redan i 30-40 årsåldern. De har ögon som inte ser, öron som inte kan höra och en hjärna som drabbats av kortslutning.

En förklaring är att "de som säger sig vara judar, inte är det, utan ljuger." (Upp 2: 9; 3: 9)

Ryska judar härstammar ofta från kungariket Kazarien och är därför ättlingar till de "hedningar" som konverterade till judendomen. Kazarien låg i nuvarande Turkiet och södra Ryssland.

Somliga säger att jag är rasist, fast jag bara försöker att genom forskning påvisa att judisk teknik och kabbala redan styr mycket i världen och att judarna, om de nu är judar, inte sticker under stol med det heller. Ordet antisemitism är ett enda stort hyckleri. Varför gäller inte detta tabu om man kritiserar till exempel tyskar? Enligt den ryske författaren Nikolaj Gogol var ju "tyskar" ett skällsord i det prerevolutionära Ryssland. Är ordet "jude" ett sådant skällsord bland judar? Eller varför får man inte säga ordet jude? Är det en "helig ko"?

VARFÖR JAG VARNAR FÖR JUDARNA?

Först och främst för deras obstinata, vedervärdiga hat mot Kristus, som du kan läsa mycket om i mina föregående artiklar. Fariséer och skriftlärde försökte jämt döda Jesus. Både Gamla och Nya Testamentet vittnar om detta. Som vi ska se, har judarnas hatiskhet mot Jesus inte försvunnit sedan han var här på jorden. När man läser vad rabbiner och andra judar säger idag om Jesus, vår Messias, så ser man att hatet har eskalerat. När Jesus var här på jorden sade han till fariséerna och de skriftlärde, som idag representeras av den ledande gruppen judar:

Gud sade genom Johannes Döparen: "I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?" (Matt 3: 7)

Jesus sade: "I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?" (Matt 23: 33)

"Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära; men den som söker dens ära, som har sänt honom, han är sannfärdig, och orättfärdighet finnes icke i honom. - Har icke Moses givit eder lagen? Och likväl fullgör ingen av eder lagen. Varför stån I efter att döda mig?" (Joh 7: 16-19)

De dödade verkligen Jesus, vilket framgår av Matt 26: 59-68; Mark 14: 61-64; Luk 22: 66-71; Joh 18: 35-36; Joh 19: 5-7; Apg 2: 22-23; Apg 4: 6-11; Apg 5: 28-62; 1 Tess 2: 14-16, etc.

Stefanus var den förste kristne martyren (Apg 7: 59-60). I Sovjet-Ryssland korsfästes prästerna och på ärkebiskopen från Perm stacks ögonen ut och man skar av hans näsa och öron. Man skar tungan av dem och de kokades i en stor kittel. Tjekisterna sprättade upp magen på de kristna och tog ut en bit av tunntarmen, som de spikade fast vid en telegrafstolpe och under piskslag tvingade de dem att springa runt stolpen tills tarmslingan rullat upp sig och offret rosslande fann sin död. (Jüri Lina) Denna illgärning finns också beskriven i en annan bok (G. Dahl: Ryssland i profetians ljus, Halls Förlag, Jönköping 1936, s. 75). Jag tänker bespara läsaren fler grymheter, då det finns brott som är mycket värre.

JUDARNAS HÄDELSER

"Jesus var en bastard och Maria var en hora," har filmmakaren/juden Woody Allen sagt.

"Vi judar kan bara inte tro att Jesus var Messias," erkände den gamle Stockholmsrabbinen Morton H Narrowe en gång på sin hemsida.

Judarnas hädelser och bedrägerier beror på deras utbildning i lögnskriften Talmud. De har ju enligt denna skrift även rätt att ljuga en hedning rätt upp i ansiktet. Jag hatar inte, men vill berätta mer om vad jag tycker om den internationella judenheten.

"Det är en mitzva [en religiös plikt] att utrota judiska förrädare, kristna och hedningar och dra folket bort från Gud, som Jesus från Nasaret och hans lärjungar gjorde, så och Tsadok, Baitos och deras lärjungar. Må den syndiges namn ruttna." Talmud, Mishna Torah 10, sidan 184.

Detta är alltså vad de tycker om Jesus Kristus.

SANNINGEN OM JUDISKT INFLYTANDE I VÄRLDEN

Varför ska judar äga all jordens guld? Kan de kanske hantera dessa katastrofalt enorma rikedomar? Det betvivlar jag. Allt för mycket pengar staplas på hög och försvinner ner i deras egna fickor. Om de hade delat med sig bara en bråkdel av alla dessa pengar hade alla på jorden varit rika och friska.

– En regering äger inte sina tillgångar, det gör Goldman-Sachs, sade Alessio Rastani nyligen som är en börsmäklare i London.

Regeringarna i världen tillåter att judar har organisationer i så gott som alla länder. Sverige har flera. Judiska organisationer i världen samlar in pengar till Israel, inte till något annat ändamål.

De samlar även in de fattigas pengar i ett mellanamerikanskt land, El Salvador, där en arbetares lön bara är fem dollar om dagen. Pengarna går till det andligen ökenartade Israel, som ännu, anno dazumal efter andra världskriget årligen får skadestånd från Tyskland.

– Många folkmord har förekommit sedan dess, som Laila Freivalds en gång uttryckte det.

Sveriges statsskuld var år 2003 inte mindre än 1 200 miljarder. Detta bäddade judarna George Soros och och Ulf Dinkelspiel för redan 1994. Så vem kan säga att "broder Jakob" inte sysslar med bedrägerier?

Likaså får de ett litet bidrag från USrael (läs: judarna i USA). De får 11 miljarder om året och dessutom ständigt modern vapenteknologi från USA. Inte fy skam.

Genom att jämt peka på Adolf Hitler och hans ondska så hoppas sionisterna att slippa undan en granskning av deras gärningar i Sovjet mellan 1917-1991. Det skadar inte att studera det judiska bolsjevikväldet, då vi under Antikrist kommer att få uppleva ett judiskt skräckvälde utan like.

HÄR FÖLJER I NÅGRA PUNGTER EN LITEN DEL AV JUDARNAS MINDRE SYNDER:

 • Det eviga schackrandet, utsugandet och girigheten. Du kommer i framtiden mera sällan att kunna betala dina skulder under din livstid. Det har judarnas finansiering via banker sett till. Om du inte är rik själv förstås.
 • Om vi tar ett exempel, så förskingrade juden Joakim Posner genom finansaffärer ca fyra miljarder kr av svenska statens pengar på 1990-talet. Under nuvarande sekel har Posner levt gott i länder som Israel, om han inte bor där än. Och juden George Soros köpte Sverige bankrutt på vår valuta vid denna tid.
 • En stor del av Hollywoods många filmstjärnor har varit judiska kvinnor och män. Med de gamla judiska gubbregissörerna har många stjärnor varit tvungna att gå sängvägen till en filmroll. Stjärnan Kim Novak kastade sig hellre i den iskalla San Franciscobuktens vatten under bron Golden Gate (i Alfred Hitchcocks film Vertigo), än att gå sängvägen. Denna stjärna var av tjeckisk härkomst. Inte heller Greta Garbo (Anna Karenina) och Ingrid Bergman (Gasljus) gick sängvägen.

Viktigare än så är det naturligtvis att det inte har funnits något självständigt Israel efter tvåstatsrikena Israel, Juda/Benjamin och den babyloniska fångenskapen. Och under romarnas ockupation av området sade Jesus: "Guds rike är invärtes i eder" och "Mitt rike är inte av denna världen." Så kunde han därför inte, eller ville inte, lova dem ett nytt jordiskt kungarike. Så hett längtade judarna efter detta rike att de beslutade att skapa det i egen kraft. Theodor Herzls efterföljare påbörjade ett försök att köpa upp mark, och via bedrägeri, konfiskation och våld skapa det som sägs i Herzls bok Der Judenstaat som talar om ett jordiskt rike i Palestina. Och på den vägen är det.

VAD KOMMER ATT SKE MED BOLSJEVIKERNA PÅ DOMENS DAG?

De blodtörstiga bolsjevikerna i det numera nedlagda Sovjet-Ryssland bestod av 89% judar i regeringen. Tror du kanske att revolutionen var rysk? Så var det inte alls. Den var judisk.

Josef Vissarionovitj Dzjugasjvili hade täcknamnet Koba, och ses ovan i ett förskönande porträtt. Och massmördaren Genrich Jagoda. Samtliga var av judisk härkomst, vissa bara på fädernet eller mödernet, som Stalin (Dzjugasjvili) och Lenin (Blank).

Lev Trotskij (1879-1940) född som Leiba Davydovitj Bronstein av judiska föräldrar, var den blodtörstigaste revolutionären av alla, jämte familjemördarna Lenin och Sverdlov. Trotskij sköt personligen "fiender" vid summariska rättegångar. Listan på ryssar som fick lida och dö genom Röda Armén blev lång. De som råkade ut för Trotskijs revolutionslok med stab önskade nog att de inte var födda. Efter förvisningen i Sibirien gjorde Trotskij diverse besök i andra länder tills han utvisades från Frankrike. Trotskij befann sig i New York i ett angeläget ärende. Han satte där upp värvningskontor för amerikanska judar som ville fara till Ryssland, delta i revolutionen och jaga aristokrater och jordägare, som Lenin kallade kulaker, men även oskyldiga och fattiga bönder jagades under den förevändningen. Han befann sig i New York när tsaren abdikerade efter februarirevolutionen. Den 5 maj var dock Trotskij tillbaka i Ryssland.

De judiska bankirerna i Amerika, främst Jacob Schiff, finansierade Lenins bolsjevikrevolution med 20 miljoner dollar. Som återbetalning överförde de ryska makthavarna 600 miljoner rubler i guld under åren 1918-1922. Sovjet producerade omkring 30 ton guld om året på den tiden.

Enligt historikern Anthony Sutton hade inte kommunisterna kunnat sitta kvar vid makten en enda dag om de inte hade fått 95% av sin vapenteknologi från USA och dess allierade.

"HUSET FÖR SÄRSKILDA SYFTEN"

I staden Jekaterinburg bland Uralbergen befann sig som fångar bakom vitmålade fönster och palissader den kejserliga familjen natten till den 17 juli 1918. Tsaren Nikolaj II, hans gemål drottning Alexandra, döttrarna Olga (1895-1918) och hennes yngre systrar Tatiana, Maria, Anastasia och den blödarsjuke Alexej led av sömnrubbningar. Flickorna hade ständigt blivit trakasserade när de gick på toaletten av vakterna som skrivit obscena saker på väggarna och de flinade hånfullt när storfurstinnorna gick förbi och tog sig friheter.

Denna natt begicks det vidrigaste dådet i världshistorien. Den iskalle juden Jankel Jurovskij och hans bödlar mördade hela tsarfamiljen i ett hus som hade konfiskerats av bolsjevikerna från köpmannen Ipatiev. De blev nedförda till källaren av detta hus under förevändning av att de skulle fotograferas. Intet ont anande möttes de sedan av tjekisternas kulor när dessa plötsligt rusade fram från ett annat rum och sköt dem med sina revolvrar och gevär. Den stackars drottning Alexandra hade svårast att dö. De stack henne i bröstet med bajonetter så hårt att man enligt utredningen fann tre djupa märken i cementgolvet.

Tsaritsan hade sytt in storfurstinnornas juveler i kläderna. Därför studsade först kulorna på flickorna. Nikolaj II och den blödarsjuke Alexej sköts av den då 40-årige Jurovskij, som var den ledande tjekisten. Bland dessa psykopater fanns även Grigorij Nikulin, Pjotr Jermakov, Pjotr Medvedjev, S Vaganov, Andreas Vergazi, Laszlo Horvath, Imre Nagy, Victor Grünfeldt, Emile Fekete, Anselm Fischer och Isidor Edelstein. Somliga var "letter," en vanligt ursäkt för vad som helst, som bolsjevikjudarna använde flitigt. Det var chefen för bödlarna inom Tjekan i staden Jekaterinburg som utsåg exekutionspatrullen.

I planeringen av mordet på familjen finner vi även den 42-årige juden Filipp Sjaja Golosjtjokin, en kamrat till Jakov Sverdlov, som aldrig hade arbetat under hela sitt liv. Han är i litteraturen beskriven som en degenererad typ och en grym bödel. Ytterligare en judisk kommunist låg bakom detta mord - den 27-årige Georgij Ivanovitj Safarov (Woldin), en kamrat till Trotskij, men framför allt låg ansvaret på Ural-sovjeten med dess chef Golosjtjokin. Denne hade skickat ett telegram till Moskva som fortfarande finns i Oktoberrevolutionens arkiv och löd:

Till Moskva. Kreml. Till Sverdlov med kopia till Lenin. Från Jekaterinburg meddelas följande på direktlinje: Meddela Moskva att den med Filipp överenskomna rättegången av militära skäl inte längre kan uppskjutas. Vi kan inte vänta längre. Om ni är av annan åsikt, meddela genast i ett iltelegram. Golosjtjokin, Safarov. Kontakta i detta ärende Jekaterinburg direkt.

De vita stod bara någon mil från staden och chefen Sjaja och vicekommissarien Safarov höll på att gå upp i limningen, för de ville rädda sig själva. De dödas kroppar som skulle ha lämnat det Ipatievska huset vid midnatt kom iväg med lastbil först kl 3.00 på grund av att Golosjtjokin ville vänta på ett svarstelegram från Moskva. Ett sådant kom: den sovjetiska regeringen och Centrala exekutivkommittén skickade ett telegram med ett bejakande av Uralchefernas beslut.

Jurovskij: "Sedan började man bära ut de döda kropparna och kasta dem på lastbilen med kläde utbrett över flaket (för att blodet inte skulle rinna igenom). Det förekom stölder här: jag blev tvungen att ställa ut tre pålitliga kamrater på vakt för att bevaka kropparna medan utbärandet pågick. Allt det stulna återlämnades under hot om arkebusering: guldklockor, ett cigarettetui med briljanter och så vidare." Jurovskij tänkte själv lägga beslag på dessa skatter senare.

De ansvariga för denna illgärning var tre demonbesatta kabbalister i Jakob Franks efterföljd: Jacob Schiff, Vladimir Uljanov-Lenin och Jakob Sverdlov (Jankel-Aaron Movsejevitj Solomon). Den judiske bankiren Schiff beordrade att hela den kejserliga familjen med läkare och tjänare, jämte alla deras släktingar, skulle mördas. Schiffs order lämnades över till den amerikanska beskickningen i Vologda, som ligger i nordvästra Ryssland.

Nikolaj Sokolov började genast utreda detta avskyvärda brott när vita trupper tog staden några dagar senare. Det visade sig, efter Sokolovs forskning, vara ett judiskt, kabbalistiskt ritualmord. Detta skändliga dåd är, näst Kristi lidande, det värsta brott man kan tänka sig. Sokolov talar också om vittnen som mindes att en liten man med långt svart skägg anlänt till huset någon dag före morden. Efter deras beskrivning liknade han en judisk rabbin.

Bland ting som tillhört Olga Nikolajevna Románova fanns en dikt om hur lidandet gick till seger:

I dessa orosfyllda dagar,
då fienden berett oss nöd
Och vi i stor förnedring klagar,
hör oss o Kristus, var vårt stöd.
Du styr i Himlen och på jorden,
giv oss din stora stilla frid.
Låt själen höra trösteorden
i denna fasansfulla tid
Och inför döden, i vår plåga,
gjut kraft och mod uti var själ.
Så att vi åter få förmåga
att be för fiendernas väl.
Du styr i Himlen och på jorden,
giv oss din stora stilla frid.

"Om en jude blir frestad att göra något ont bör han resa till en stad där han inte är känd och utföra det onda där." (Talmud, Moed Kattan 17a)

Det var just vad mördaren Jankel Jurovskij gjorde.

Staden Jekaterinburg döptes om till Sverdlovsk efter den judiske familjemördaren Sverdlov, men heter nu åter Jekaterinburg. Sverdlov mötte själv ett hemskt öde. Den 16 mars 1919 besökte han Morozovs fabrik i Moskva, där kl 16.00 en arbetare slog honom i skallen med ett tungt föremål. (A. Paganuzzi, Sanningen om mordet på tsarfamiljen, USA 1981, s. 133.)

Unde mordet på tsarfamiljen flöt affärer med USA på som vanligt. Stöldgods i form av juveler, guld och kyrkskatter dök upp, ty amerikanerna älskade tiaror, diamantringar och Fabergé-ägg.

DE RYSKA BÖNDERNAS TRAGISKA ÖDE

"Lantbruk är den lägst stående formen av arbete." (Talmud, Jebamoth 63a)

Bolsjevikerna stal helt enkelt böndernas spannmål under förevändning att de var kulaker, tog deras skördar och fraktade sedan in spannmålen till städerna där judiska kommunister levde gott. Det uppstod därmed hungersnöd på landsbygden bl a i Ukraina, vilket till och med resulterade i kannibalism. Ukraina betraktades vid denna tid som "Europas kornbod". Det ryska folket dog av svält och umbäranden i lägren. Lenin startade koncentrationsläger, medan Stalin startade gulagläger (tvångsarbetsläger).

En av de judiska folkkommissarierna, Genrich Jagoda (Hirsch Jehuda) som var byggnadschef vid Vitahavskanalen, var ett särdeles hemskt monster. Arbetarna frös och svalt ihjäl, men ersattes genast av andra, mer kuranta ryska slavar. När dessa dött kom det ytterligare ett nytt arbetslag. Och hans chef, den judiske Boris Berman, var där och inspekterade bygget. Det var frågan om mänsklig trafficking.

"Sionismen uppstod som marxism, socialism; sionismen är just en revolution." (Sergej Lezov.)

"Felet med kommunismen är dess omänsklighet." tyckte Chiang-Kai-Chek.

KÄRLEKEN TILL NÄSTAN SAKNAS

Kommunismen såväl som nazismen uppfanns av en rabbin, Moses Hess. Hans förnämsta och främsta adept var Karl Marx, som egentligen hette Moses Mordecai Levi (1818-1883) och tyckte att arbetare var ett dumt släkte, "idioter och åsnor." Typiskt för bolsjevikerna var att de hela tiden var ute efter andra bolsjevikers utländska bankkonton.

De fick även pengar från Tyskland till sin omstörtande verksamhet via Nya Banken i Sverige där Olof Aschberg (Obadja Asch) ordnade en överföring av pengar åt bolsjevikerna. Även kyrkorna plundrades: Fabergé-äggen, de diamantklädda tiarorna och ikoner som hade plundrats från kyrkorna hamnade hos Armand Hammer och hans bror Victor. Lenin sade till Armand Hammer: "Sovjet-Ryssland behöver amerikanskt kapital och tekniskt bistånd för att få igång hjulen igen." Och den girige juden Armand och hans bror skaffade sig under tiden också själva en betydande förmögenhet. (Ibid.)

När sionisterna anllänt till Palestina hade de med sig det kommunistiska bagaget och tillämpade marxismen på sina undersåtar. Kolchos blev till kibbutz, ty alla skulle ha allt gemensamt, medan ledarna skodde sig. Ett Sovjetunionen i miniatyr!

TJEKISTERNA

De flesta i Tjekan (senare kallat GPU, NKVD och KGB) var ledare av den enkla orsaken att de var judar, eller förmögna, helst bådadera. "De hette: Moisej Uritskij, Felix Dzerzjinskij, Jakov Peters, Viktor Skjlovskij, Kneifis, Zeistin, Krenberg, Maria Chaikina, Sachs, Leontevitj, Delafabr, Jakov Blumkin, Alexandrovitj, Zitkin, Zalman Ryvkin, I. Model, Reintenberg, Fines, Jakov Goldin, Gelperstein, Knigessen, Debkin, Schillenckus, Jelena Roszmirovitj, G. Sverdlov, Deibol, Zakis, Janson, Stepan Sjaumjan, Seizjan, Antonov och Jakov Agranov (Sorenson) som var särskilt grym. Samtliga dessa judar blev ökända." (Ibid.)

Deras underlydande var ibland analfabeter och för det mesta råa obildade kriminella; ondskans hantlangare, speciellt utvalda för att utföra omänsklig tortyr och andra illgärningar. Typiskt för tjekisterna var att de sade: "Jag lydde bara order."

Många av dem började sin bana med att strypa katter eller hundar vid fullmåne, övergick sedan till att knivmörda vagabonder och andra svaga, begick sedan våldtäkter och mord, men det var först i Tjekan de fick ha egna revolvrar och gevär och ersatte sålunda "kvalitet med kvantitet". Tjekisterna led mänskligt sett av tvångssyndrom (OCD), schizofreni, manodepressivitet; de var psykopater och sociopater, narcissister, paranoiker och hällde dagligen i sig vodka för att döva sitt beroende av att tortera och mörda. Men andligt sett var de demonbesatta personer i Satans tjänst, om vilka Jesus sade: "I haven djävulen till fader."

Se även:

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Judarnas_grymheter_i_Sovjetunionen.htm

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Krigsforbrytare.htm

EN DIKTATOR VÄRRE ÄN ALLA ANDRA

Det bjuder mig emot att på internet använda mig av de hebreiska bokstäverna www; 666; ty på detta språk har varje bokstav ett talvärde. Talet 666 förekommer i Uppenbarelseboken kapitel 13, och kallas där Vilddjurets tal. Måtte Herren Gud dröja med att låta det globala Vilddjuret framträda.

Antikrist kommer att vara jude och homosexuell. (Dan 11: 36-37)

Gud talar också genom profeten Hesekiel om detta:

"Och du, dödsdömde, ogudaktige furste över Israel, du vilkens dag kommer, när din missgärning har nått sin gräns (en vanlig bild av den yttersta tidens gräns i Bibeln), så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Det som nu är skall icke förbliva vad det är; vad lågt är skall upphöjas, och vad högt är skall förödmjukas. Omstörtas, omstörtas, omstörtas skall detta av mig; också detta skall vara utan bestånd, till dess han kommer, som har rätt därtill, den som jag har givit det åt." [Jesus Kristus]. (Hes 21: 25-27)

HÄRSKARE OCH HOMOSEXUELL

Det är inte precis ovanligt att vara härskare och homosexuell på samma gång. Det förekom i Kina för flera tusen år sedan, på romartiden och på medeltiden och ända in i våra dagar. Kissinger lär ska ha varit bisexuell enligt vissa källor. Flera kejsare i romarriket hade enligt samtida historieskrivare manliga älskare. Den romerske härskaren Octavius var bög. Främst av alla var naturligtvis Julius Caesar bisexuell. Caesar dröjde sig kvar vid bögen Nikomedes hov.

Vid en stor sammankomst kallade Nikomedes först sig för "kung" och sedan hälsade han Caesar och titulerade honom som "drottning". Den samtide Gajus Memmius beskyller honom för att ha homosex med andra homosexuella ynglingar. (Caesar-en biografi s. 82) Under renässansen var fortfarande homosexualitet strikt förbjuden, men det var tillåtet att skriva homoerotiska dikter, som Shakespeares sonetter. Även kungar av Sverige sägs ha varit homosexuella.

I det tidiga Sovjetunionen förekom också homosexualitet. Till exempel denna lilla "affär." Fram till slutet av 1990-talet dolde man en särskilt mörk hemlighet med Lenin. Denna framgår i hans brevväxling med partikamraten Grigorij Zinovjev (Radomyslskij). Lenin skrev till Zinovjev den 1 juli 1917:

Grigorij! Omständigheterna har blivit sådana att jag genast måste lämna Petrograd...Kamraterna föreslog ett ställe...Det är så tråkigt att vara ensam...Förena Dig med mig och vi tillbringar härliga dagar tillsammans, fjärran från allt...

Zinovjev skrev till Lenin:

"Käre Vova! Du har inte svarat mig. Antagligen har du glömt din Gerschel (Grigorij). Jag har förberett ett fint krypin åt oss...Det är en underbar bostad, där vi kommer att ha det bra och inget ska störa vår kärlek. Res hit snarast, jag väntar på Dig, min lilla blomma. Din Gersjel."

I ett annat brev ville Zinovjev vara säker på att hans Lenin inte låg med andra män. (Ibid.)

Lenins farfar, Nikolaj Uljanov var kalmuck och fick fyra barn med sin egen dotter Alexandra, Hans far Ilja Uljanov gifte sig med den judiska Maria Blank. Inavel spelade antagligen en roll för att Uljanov-Lenin blev så perverterad: en enorm aggressivitet, omfattande hjärnskador, flera nervsammanbrott, tre slaganfall och så var han alltså därutöver bisexuell. (Ibid.)

TALMUD ÄR MÄNNISKOBUD OCH INTE GUDS BUD

"Härefter kommo fariséer och skriftlärde från Jerusalem till Jesus och sade: »Varför överträda dina lärjungar de äldstes stadgar? De två ju icke sina händer, när de skola äta.» Men han svarade och sade till dem: »Varför överträden I själva Guds bud, för edra stadgars skull? Gud har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och: 'Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.' Men I sägen, att om någon säger till sin fader eller sin moder: 'Vad du av mig kunde hava fått till hjälp, det giver jag i stället såsom offergåva', då behöver han alls icke hedra sin fader eller sin moder. 'I haven så gjort Guds budord om intet, för edra stadgars skull. 'I skrymtare, rätt profeterade Esaias om eder, när han sade: 'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig; och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.'" (Matt 15: 1-9)

FRÅN JUDARNA GÅR ETT ROP GENOM SEKLERNA: DÖDA JESUS! KORSFÄST, KORSFÄST!

"Israels hus vill icke höra på dig, ty de vilja icke höra på mig; hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan. Men se, jag gör ditt ansikte hårt såsom deras ansikten, och din panna hård såsom deras pannor. Ja, jag gör din panna hård såsom diamant, hårdare än flinta. Du skall icke frukta för dem och icke förfäras för dem, då de nu äro ett gensträvigt släkte.'" (Hes 3: 7-9)

Jesus sade:

"I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull." (Matt 24: 9)

De kristendomsfientliga människorna, humanister, ateister och judar försöker skapa en ny världsordning (se Upp 13) genom att driva judarnas frimurarteser. Den främsta religionen i denna nya värld blir förmodligen New Age. Alla ockulta läror har sitt ursprung i Kabbalans avgrundsläror, och Gud själv sägs i Kabbalan ha varit deprimerad när han skapade världen enligt professorn Gersom Scholem vid den kabbalistiska fakulteten i Jerusalem.

Judarna vill införa restriktioner mot kristna, dra dem inför rätta för att kunna straffa dem med döden genom noahidelagarna fast de inte har gjort något ont. Därför har vi numera WZO (World Zionist Organisation), den internationella domstolen i Haag och World Court, jämte FRA-lagen om övervakning, Homeland Security i USA, etc. Detta kommer judar, ateister och humanister att använda som grund till åtal av oskyldiga personer. Det skulle inte förvåna mig om "de även börjar använda valda stycken från personer på Facebook" för detta ändamål. Myndigheterna använder sig redan av FRA-lagen för att gå in och kontrollera våran e-post etc. Och det går att kolla upp vem som helst med hjälp av Eniro, eller hur?

Jesus sade:

"Tagen eder till vara för människorna; ty de skola draga eder inför domstolar, och i sina synagogor skola de gissla eder," och I skolen föras fram också inför landshövdingar och konungar, för min skull, till ett vittnesbörd för dem och för hedningarna." (Matt 10: 17-18)

"Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst." (Matt 24: 13), sade Jesus.

I Kristus har vi förlåtelse, men de som tjänar Satan hela livet får stå sitt kast. Detta är vad du behöver bli frälst ifrån:

1. Dig själv
2. Dina synder
3. Din obotliga ensamhetskänsla
4. De orättvisor du har begått

För en fullständig syndakatalog och Andens goda frukter, se Galaterbrevet 5: 19-26.

Ibland gör vi fel, och ibland går det riktigt galet. En egen rättfärdighet kan vi aldrig uppnå enbart med vår jordiska kropp. Men Jesus visar nåd mot alla som vill ha kontakt med honom. Det finns en god och en ond kraft. Man kan inte tjäna två herrar samtidigt, Jesus eller Satan; antingen blir det den ene eller den andre. Vem väljer du?

Det finns ingen religion som kan frälsa en människa. Hon har en evig själ och kan aldrig dö. Jag tror på den dubbla utgången vid livets slut. Därför är detta redan härnere en viktig fråga för alla. Gör ditt val, himlen eller helvetet!

 • Djävulens taktik är att skrämma folk, som han gör dagligen, genom våld, sjukdomar och annat ont i världen. Allt sådant ingår i Satans konspiration mot mänskligheten.
 • Synden är problemet som folk sitter fast i.
 • Djävulen är stark, men Jesus är starkare.
 • Jesus är Herden som gav sitt liv för fåren.

Jesus är herden som letar upp det förlorade lilla lammet som har snärjt in sig och sitter fast i syndens mörka skog. Eller har gått vilse i sjukdomens karga ökenland.

Sjukdomar är ofta genetiskt betingade och kan kanske botas i sjukvården, men bönen till Gud och Jesus är viktig och hjälper i alla omständigheter. Miljoner människor har upplevt detta.

Livet är inte bara politik. Men ta avstånd från de onda makternas spel och sluta stödja den Ondes sak, som är att slakta och förgöra. Följer du Gud eller Djävulen? Jag tror att du själv innerst inne vet hur man skiljer dem åt. Låt Jesus få bo i ditt hjärta!

"Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: 'Vad skola vi äta?' eller: 'Vad skola vi dricka?' eller: 'Vad skola vi kläda oss med?' Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta. Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder. Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga." (Joh 6: 31-34)

ALLA JUDAR ÄR INTE MED I SATANS KONSPIRATION MOT MÄNSKLIGHETEN

Alla judar är inte onda. Fördelningen mellan ont och gott torde vara den samma hos alla folk på jorden. Men eftersom Gud inte talar om ett kommande Israel i de yttersta tiderna i Nya Testamentet har vi skäl att tro, av de ockulta böckerna Talmud och Kabbalan att döma, att judarnas rabbiner kommer att göra en sista stöt för att hämnas på Kristus i den yttersta tiden.

Vi känner till deras hädelser på Jesu tid, då de vid flera tillfällen säger att Jesus gjorde under och drev ut de onda andarna med hjälp av denna världens gud, Beelsebul, Satan, de onda andarnas furste. Hädelserna mot Gud har följt dem genom seklerna, med deras böcker Talmud och Kabbala, och Satan kommer att vilja hämnas på Kristus genom att använda sig av judarnas avfall (Mark 3: 22-30; Matt 26: 66; Luk 22: 63-65). "De kommer att mana upp den Heliga Ormen, sin messias ur avgrunden." (Gershom Scholem.) Talmud och Kabbalan har sparats och utökats sedan den babyloniska fångenskapen och dessa skrifter följer nästan alla judar.

FRÅN ASATRO TILL BARNPROGRAM

Judarna som styr över svensk TV vill inte att "hedningar" (gojim) ska studera judendomen, därför sätter de fokus på allt annat än sin religion, från gaykulturen, till vad som tycks vara ofarliga barnprogram, så länge de inte är kristna. Jan Scherman, chef på TV4, importerar ockulta program som visas i svensk TV. Titta inte på dem och låt inte barn titta på dem!

Gud utfärdar starka varningar för ockultism i Bibeln:

"När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse är detta inför HERREN." (5 Mos 18: 9-11)

(De som tror att de talar med anhöriga på en seans, talar i själva verket med onda andar!)

KRISTENDOMSFIENTLIGHET

I den kristendomsfientliga staten Israel gör man offentligt narr av Kristus och de kristna. Följ nedanstående länk, där Jesus i ett barnprogram framställs som en apa och korsfästes:

http://www.youtube.com/watch?v=JA6vRC1xW_c

I den kristendomsfientliga staten Sovjet kallade man de kristna för "sekterister," eftersom de judiska makthavarna ansåg att alla som trodde på kristendomen var kättare. Inom judendomen tror man att djävulen är en fantasifigur. Men för säkerhets skull dyrkar man både Gud och Satan, eftersom man tror att dessa i så fall är en och samma person.

FRIDA LILJA, EN MEDMÄNNISKA

Jag minns min lärarinna i Bottnaryds folkskola, Frida Lilja, som gav mig de första grunderna i kristendomsämnet. Jag kan nästan ännu höra henne hålla sin kristendomslektion, och alla satt som tända ljus. "Sannerligen säger jag eder: I skolen få se himmelen öppen och Guds änglar fara upp och fara ned över Människosonen." (Joh 1: 51)..." tagen eder tillvara för de skriftlärde..." Frid över hennes minne. Hon hade behövts idag.

Vad ska skolminister Jan Björklund göra när han utsläckt de sista resterna av kristendomen i våra skolor? Han spelar ateisterna direkt i händerna som den gudlöse person han är. Om vi avskaffar kristendomen är vi strax tillbaka till barbariet.

DET HELIGA RYSSLAND OCH BASIL A MALOF

Malof etablerade den första protestantiska kyrkan i dåvarande St Petersburg som senare hette Petrograd under revolutionen och senare Leningrad och nu åter St. Petersburg. Pastor Malof var en kristen eldsjäl, men efter judarnas revolution gjordes hans kyrka i Petrograd, Dom Evangelia, om till en kommunistisk danshall. (Rysslands Apostel, s. 306).

Tyvärr handlar boken mer om pastor Malof än om Kristus, och ordet jude används bara en gång av Florentinus Hällzon och hans bröder och söner som översatt boken, och då i ett sammanhang från Ester, en bibelbok som inte nämner Gud en enda gång. Hällsönerna har alltid varit ivriga sionister. Översättningen blev därför ett verk av "klubben för inbördes beundran."

Malof själv påstår att han inte önskar bli rik liksom en Rothschild, utan att definiera denne närmare än så, men hans egenkärhet motsäger detta. Men han försåg halva Ryssland med fickbiblar, vilket hedrar honom. Dessa biblar skrevs av och vandrade ur hand i hand, men fick soldater tag i någon Bibel rullade de papyrosser av papperet i dem.

"Med 1917 års revolution kom en flod av flyktingar, som sökte skydd mot de röda. Han [Malof] bildade en församling i Paris, med kök, där han delade ut gratis mat till alla ryssar som lyckats fly. Fattiga, och nästan utan hopp, nådde mängder Frankrike och var räddade."

Genom de hemliga kanaler han ordnat, hörde pastor Malof om plundrade kyrkor, dödade präster och förstörda biblar. När de rödas attacker var som grymmast, lovade han sig själv att kämpa emot, men han ville göra det med det han kände bäst och förlitade sig på Bibeln.

Partiet förbjöd medborgare under 18 år att ta emot kyrkliga tjänster. Bakom lagen fanns åsikten att "om en ungdom har använt 18 år av ständigt inskärpande och beroende av kommunismen, så kommer kyrkan att bli en främmande plats för henne och hon kommer då att att förkasta religionen."

ANATOLIJ LUNATJARSKIJ (BALICH-MANDELSTAM)

Denne högst otrevlige jude var kristendomsfienden no:1. Han var utbildningskommissarie i Sovjets första regering, en utbildning som sammanföll med talmudiska föreställningar. Han sade bl a följande:

"Vi hatar de kristna. Även de bästa av dem måste bli betraktade såsom våra värsta fiender. De predikar kärlek till sin nästa och medlidande, vilket är tvärt emot våra principer. Kristen kärlek är ett hinder för revolutionens utveckling. Ned med kärleken till nästan! Vad vi önskar är hat. Vi måste kunna hata, för endast till detta pris kan vi erövra universum. Vi har gjort oss av med jordens konungar, låt oss nu kämpa mot himlarnas konungar." (Rysslands apostel s. 56.)

Kyrkorna i Sovjetunionen utsattes från början år 1917 för ett intensivt, systematiskt förtryck, tortyr, och stränga straff. Sade den kristne något blev han skjuten. En statistik över detta finns:

Troende.............................1917.........................ca 80%
Troende.............................1937........................ ca 70%
Troende............................ 1941.....................ca 30 000
Predikanter........................ 1917.....................ca 50 960
Predikanter........................ 1941.....................ca 30 000
Kyrkor................................1917.........................54 174
Kyrkor................................1941.........................20 000
Seminarier..........................1917................åtta ortodoxa
Seminarier..........................1967.................tre ortodoxa

Inte en enda synagoga förstördes eller förvandlades till lagerlokal, häststallar och offentliga toaletter som man gjorde med kyrkorna. Ingen rabbin korsfästes. I Moskva rev man år 1922 ner många kyrkor och byggde istället en synagoga som kunde rymma två tusen personer. Dessutom byggdes ytterligare en synagoga. Totalt förstördes 60 000 kyrkor. (Jüri Lina)

"Dina ovänner har skränat inne i ditt församlingshus, de hava satt upp sina tecken såsom rätta tecken. Det var en syn, såsom när man höjer yxor mot en tjock skog. Och alla dess snidverk har de nu krossat med yxa och bila. De har satt eld på din helgedom och oskärat ända till grunden ditt namns boning. De har sagt i sina hjärtan: »Vi vill alldeles kuva dem.» Alla Guds församlingshus hava de bränt upp här i landet. Våra tecken ser vi inte; ingen profet finnes mer, och hos oss är ingen som vet för hur länge. [u sebja nikto nje snajet kak dolgo] Hur länge, Gud, skall ovännen få smäda och fienden oavlåtligen få förakta ditt namn?" (Psaltaren 74: 4-10)

Davidsstjärnan eller Magen David, är egentligen ett ockult märke från Prag i förutvarande Böhmen (nuvarande Tjeckien). Denna symbol påstår judarna vara ett uråldrigt tecken, som går tillbaka till kung Davids dagar. Men så är det inte alls.

Magen David introducerades för judarna av Kung Karl IV under 1200-talet och består av två trianglar som inom frimureriet betecknar samlaget. Hexagonen blev formellt antagen som en hög judiskt nationell symbol, och "pryder" som vi vet idag Israels flagga. Davidsstjärnan finns inte med i Bibeln. (W Gunter Plaut: The Magen David, B'nai B'rith Books 1991)

LAZAR KAGANOVITJ OCH ATTENTATET MOT KRISTUS FRÄLSARENS KATEDRAL

Som talmudisk jude avskydde Lazar Kaganovitj (Stalins högra hand) kyrkorna. De kristna var enligt honom avgudadyrkare. Kaganovitj började i Moskva spränga arkitektoniskt unika och värdefulla kyrkor och kloster i luften. Han visade sig ha en genomtänkt plan. Om man på en karta drar räta linjer mellan dessa förstörda kyrkor och församlingshus så uppenbarar sig — Davidsstjärnan (Jüri Lina). "Kaganovitj lät den 5 december 1931, klockan två på natten, spränga den ytterst storslagna Kristi Frälsares Katedral, som byggts till åminnelse av Rysslands räddning undan Napoleon år 1812, och blev klar år 1883. Katedralen var utomordentligt rikt smyckad med ett halvt ton guld, flera ton silver, ametister, diamanter, smaragder, turkoser, topaser, oskattbara ikoner vars stolar var besatta med ädelstenar. Det tog 44 år att bygga kyrkan och den fick finnas i bara 48 år." (JüriLina, även G. Dahl: I Profetians Ljus Halls Jönköping 1936, s. 61)

Två tyska sprängexperter vägrade att förstöra kyrkan. För detta motstånd avrättades båda. Sprängningen utfördes senare av den ryske ingengören Zjevalkin. Det tog några månader att plundra, hacka sönder och till slut jämna katedralen med marken. (Ibid.)

Hur är den individ beskaffad som förstör vacker konst och arkitektur bara för att berika sig själv? Lazar Kaganovitj måste ha varit en långt gången judisk degenererad galning. Det finns visserligen bland Gamla Testamentets historier många plundrare, men det betyder inte att Gud tyckte om det. Tvärtom gick profeterna ständigt till rätta med de psykopatiska kungar som begick orättvisor. Men enligt Talmud är det fritt fram att mörda och stjäla.

"När en jude mördar en hedning, blir det inte dödsstraff och det som en jude stjäl från en hedning får han behålla." (Talmud, Sanhedrin 57a)

Kommunisterna hade tänkt bygga sitt eget slott, Sovjeternas palats istället för kyrkan, en 415 m hög byggnad, som skulle bli högre än Empire State Building (byggd år 1931), med en 70 m hög Leninstaty överst, hälsande zeloternas släkt. Zeloterna var ju ett politiskt sällskap på Jesu tid.

Man tänkte slå världen med häpnad. Planerna gick dock i stöpet på grund av Guds intervention och markförhållandena, som inte var lämpade för att en så tung byggnad skulle kunna byggas. Efter kommunismens fall i Ryssland fick den ortodoxa kyrkan till uppdrag att rekonstruera den.

Den storslagna Kristi Frälsares Katedral står nu på sin givna plats och förhoppningsvis i sin forna glans. Jag har inte sett den sedan den återställdes, men jag vet att ryssar är ett härligt folk som lyckas med allt de företar sig, för de håller Kristus helig. Denna katedral blev till ett omfattande rekonstruktionsarbete som pågick i 10 år och resulterade i ett pampigt mästerverk. Katedralen har fyra klockor. Den minsta väger 4 ton och den största nästan 30 ton.

FALSKMYNTAREN LENIN

År 1918 värvade Lenin, som var en 'riker knös', ca 1 400 000 judar till kommunismen, av vilka många anställdes av tjekan, där fick de göra precis som de behagade. Den "ryska" tjekan bestod av 50% judar som behöll sina judiska namn, 25% judar som hade antagit ett ryskt täcknamn, samt deras chefer, som alla var judar. Och de hatade naturligtvis kristendomen, ty många av dem var Talmud ett rättesnöre, där det bland annat står att "gojer är att betrakta som boskap." Därför tog de inget extra för att ta ifrån folk deras sista ägodelar och "ta byte" (plundra), allt enligt Talmud. Lenin lät plundra och förstöra kyrkor. Därigenom fick han ihop inte mindre än 48 miljarder rubler i guld enligt forskaren och författaren Vladimir Solouchin. (Ibid.)

Vid den internationella socialistiska byråns möte i Bryssel den 20 juni 1914 sade den välkände socialisten Georgij Plechanov: "Uljanov vill inte lämna partiets pengar, som han likt en tjuv tillägnat sig." (Ett utdrag ur protokollet.)

"Vladimir Iljitj Uljanov åtalades i England för en obetald skuld. Han hade nämligen år 1907 lånat pengar av såpsjudaren Feltz, lovat att återbetala, men struntat i det." Uljanov blev efterlyst. Han blev efterlyst även i Frankrike samma år men höll sig undan sina gäldenärer genom att resa omkring i olika länder och besökte även Sverige, där kamraten Kilbom och hans socialistiska gossar försåg Lenin med litet penningar i påsen.

Han var skyldig ett rövarband 10 000 guldrubler, som genom Lenin skulle ha fått möjlighet att skaffa vapen för dessa pengar. Rövar-hövdingen Stepan Lbov ertappades och hängdes. Men en av banditerna kom för att kräva tillbaka pengarna. Lenin flydde, men efterlystes. Han hade även tillskansat sig miljonären Smidts arv som var på 475 000 schweizerfranks. Lenin agerade enligt den beprövade jesuitiska principipen att ändamålet helgar medlen. (Ibid.)

"Vi judar måste bygga upp det framtida samhället med hjälp av ständig fruktan" sade den lettiske juden "Martyn Lacis", vice ordförande för tjekan i Petrograd. Även Trotskij ville ha en "ständigt pågående revolution," byggd på rädsla, djävulens taktik. Namnet "Trotskij" hade han tagit efter sin fångvaktare i Sibirien.

MASSMÖRDAREN STALIN

Under Stalin dödades 300 miljoner människor (1917-1991), mer än under de 12 år Hitler styrde Tyskland. Både Stalin och tjekans demoniska chef Felix Dzerzjinskij (Feliks Dehrzin), gick i sin ungdom på prästseminarier. Den stränghet som rådde på seminarierna tog de sedan ut på det ryska folket. De röda inledde en riktigt blodig judisk "purimsfest."

I Stalins folkkommissariat var 17 av 22 judar år 1937. Den politiska polisen, terrorapparaten NKVD, hade vid samma tid 59 toppledare. Bara två var ickejudar.

De sparade inte ens de egna judarna. Under den stora terrorn med Genrich Jagoda (Hirsch Jehuda) som högsta chef för NKVD, avrättades bland andra Zinovjev (Gerson Radomyslskij), Kamenev (Rosenfeld), Smirnov, Pjatakov, Radek (Tobiach Sobelsohn), Tomskij (Honigberg) Sokolnikov (regent efter Lenins död), Rykov, Krestinskij och Bucharin (Dolgolevskij), m fl. Mördandet nådde sin höjdpunkt under Nikolaj Jezjov som domare, under perioden jezjovstjina från 1936-1938. Nu vet vi att kampanjen styrdes av Stalin, ofta på dennes direkta order.

NKVD arbetade med massmord, tortyr, terror och liknande metoder mot såväl den egna befolkningen som utländska medborgare för att nå sina mål. Bland annat lät Stalin sina trogna medarbetare använda en lastbil som det stod "kött, korv eller konditorivaror" på, och med dessa bilar tippade de vid kyrkogårdar av sin makabra last i en massgrav. Lasten bestod av de som skjutits i Ljubjanka-fängelset under natten.

Stalins andra hustru Nadezjda Krupskaja hotades med diverse repressalier om hon inte ville uppge var Lenins guld fanns, komplett med Lenins kontonummer. Nadezjda hade haft ett lesbiskt förhållande. Stalin hotade med att hänga ut henne. Därför fick Stalin kontonumret.

År 1918 var Stalin på väg till Tsaritsyn. I samma vagn reste också bolsjeviken Sergej Allilujev och hans 17-åriga dotter Nadja. Plötsligt hördes skrik i natten från hennes kupé. Fadern krävde att dörren skulle öppnas, vilket skedde, och flickan kramande gråtande om sin far. Hon förklarade genom tårarna att Stalin just hade våldtagit henne. Sergej Allilujev tog fram sin pistol för att skjuta förövaren. Då föll Stalin på knä, bad om ursäkt och lovade gifta sig med Nadja. Allilujev lät lugna sig och gick med på att inte döda Stalin. Detta beslut kostade 14 år senare dottern livet. Och år 1939 hans son. Nadezjda Krupskajas liv fick ett våldsamt slut under ett av Stalins raseriutbrott. Han ströp henne när hon anklagade honom för utrotning av det ryska folket. Mordet på Stalin själv beordrades av hans närmaste man, Lazar Kaganovitj.

Om Stalin hade levat nu skulle jag ha skickat honom ett brev med följande innehåll:

"Förbannad vare den som lönnligen mördar sin nästa." (5 Mos 27: 24), och Jesu ord "älska din nästa såsom dig själv". Många andra röda borde ha också ha fått ett sådant brev.

LAVRENTIJ BERIA, SOVJETUNIONENS VIDRIGASTE MONSTER

Av de 32 miljoner ryssar som dödades under andra världskriget dog 20 miljoner på hemmaplan, enligt en forskare. Beria låg bakom detta. Han hade under kriget startat en särskilt avskyvärd mordorganisation som han kallade Smersh Shpionam (Död åt spionerna) Denna organisation förekommer även i Ians Flemings böcker om "agent 007"James Bond (Casino Royale s.125-128; OO7 ser rött s. 206-208).

Smersh hängde "folkfiender" och applåderade förtjust sedan de mördade, vilket visas i en film som man funnit i de ryska arkiven sedan Sovjetunionens fall. (bid.)

Beria hade själv för vana att i kraft av sitt ämbete våldta vackra flickor som polisen jagat upp åt honom. Efter våldtäkten sköts de och begravdes i trädgården till det lilla privatpalats där han bodde. Skelett av unga kvinnor upptäcktes i denna trädgård i mars 1991 (DN 6 april 1993). Den kuslige psykopaten Lavrentij Beria var även en pedofil som utnyttjade barn.

Kanske hade han läst Talmud:

''Om en vuxen judisk man har sexuellt umgänge med en liten flicka, är det inget att bry sig om, ty om flickan är mindre än tre år gammal, är det som om man sticker ett fingret i ögat – ögonen tåras, om och om igen. På samma sätt kommer jungfrudomen tillbaka hos en liten flicka under tre (3) år." (Talmud, Kethuboth 11b).

Det finns inget slut på de judiska bolsjevikernas illdåd och deras metoder var oerhört grymma. Jag relaterar här en bibelvers som visar att judarna på Gamla Testamentets tid var oerhört grymma, precis som de judiska bolsjevikerna. Vladimir Lenin och Josef Stalin dödade många personer för att få möjlighet att tillgripa deras pengar. Bibeln säger, och detta gäller än idag:

"Man tager hos dig mutor för att utgjuta blod; ja, du ockrar och tager ränta och skinnar din nästa med våld, och mig förgäter du, säger Herren, HERREN." (Hesekiel 22: 12)

Trotskij var Stalins konkurrent om makten efter Vladimir Lenins död. Stalin vann maktkampen och Trotskij dödades år 1940 i Mexiko med en isyxa på Stalins order. Stalin blev själv inte så gammal för han blev förgiftad med råttgift av tolv judiska läkare år 1953.

ALEXANDRA KOLLONTAJ

Moralen sjönk snabbt i det gudlösa sovjetväldet. Kommunisterna var ute efter att förstöra allt familjeliv, aborter legaliserades, våldtäkter blev vanliga. En kvinna som blev särskilt föredömlig i i denna upplösningsprocess var nymfomanen Alexandra Kollontaj. När hon var folkkommissarie gav hon order om att tre matroser skulle besöka henne varje dag. Hon förväntade sig vid dessa tillfällen att alla tre hade sexuellt umgänge med henne, ty hon blev speciellt upphetsad av matrosuniformer. Enligt en partifunktionär, Oleg Agranjants, hade Alexandra tidigare varit bordellmamma. Kollontaj blev ju även bolsjevikernas första ambassadör i Sverige, och yttrade då följande: "För mig är kärlek som att dricka ett glas vatten." Lenin lät sovjetorganen meddela:

"Från och med arton års ålder är varje ung kvinna statens egendom."

 

FÖRFATTAREN LEO TOLSTOY - KÄND AV GUD

Leo Nikolajevitj Tolstoy (1828-1910) Лев Никола́евич Толсто́й, har främst skrivit romaner. Mest kända är Anna Karenina och Krig och fred, som tog honom sex år att skriva. När pastor Malof besökte Tolstoj på godset Jasnaja Poljana år 1908 möter han en man med en vaken själ och med vetskap om personlig synd, ångerkänsla, hans vilja att leva efter det han hade ljus över och som representant för det heliga Ryssland: ett sökande efter Gud.

Vid ett samtal i parken frågade Malof honom: "Om ni har funnit den absoluta sanningen, som era skrifter synas uppenbara, varför sänder ni inte ut apostlar och missionärer för att undervisa nationen i stort om er övertygelse?" Tolstoy hejdade plötsligt sina steg i allén till den stora parken, stod tankfull under de tjocka trädens grenar, såg på mig med sina djupa hemlighetsfulla ögon och sade stilla i en ödmjuk ton: "Ja jescho ischu" (Jag söker alltjämt) Han led av det ryssarna så träffande kallar Bogoiskatelstvo – Gudslängtan.

Två år efter mitt besök, säger pastor Malof, steg Tolstoy på ett tåg, inte som greve eller adelsman, utan på en hård träbänk i en tredjeklassvagn, precis som fattiga bönder reser. På tåget blev han sjuk och flyttades över från tredjeklassvagnen till en lika usel tredjeklassens bostad. Slutet på hans 82-åriga liv hade kommit; men redan halvt medvetslös viskade han dessa ord: "Iskatj, vsjo vremja iskatj." (Söka, hela tiden söka!)

Jag tror att han fann vad han letade efter, ja, jag tror säkert att Jesus i skön gestalt stod där och väntade på honom.

I sin personliga dagbok skriver hans maka, grevinnan Sophie Tolstoy den 12 juni 1910:

"Idag for jag efter inbjudan för att hälsa på Jelizaveta Ivanovna. Basil Malof och en annan professor var där. Malof är en man med stark övertygelse och vältalighet och han började ihärdigt försöka omvända mig till sin tro på Gud!"

Tolstoy slapp uppleva revolutionen 1917 och det judiska patrask som införde det värsta vanstyret i historien. Det ryska folket lider fortfarande av sviterna av detta tilltag, som var ett övergrepp mot det ryska folket som man bara hade tillgripit, genom stöld och bedrägeri. Ryssarna minns dock sina släktingar. De mördades, torterades eller sattes i tvångsarbetsläger, eller upplevde alltihop. Man gick under av svält, kyla och hårt arbete. Många av de överlevande kunde inte resa sig igen. Därför fortsatte lidande och fattigdom att följa dem in i vår tid.

Sluta sök, vänd blicken mot Jesus och du kommer att finna att Han är den du söker.

Jag vet varför jag skrev om Leo Tolstoy, men när den Helige Ande manade mig, ville jag lyda!

Likadana system råder i dag i Kina och Nord-Korea. Varken USA eller Ryssland gör något åt dessa missförhållanden, så länge de tjänar pengar på att behålla status quo. Under tiden är det en liten klick plågoandar som torterar och sätter folk i koncentrationsläger genom angivare, medan judiskägda amerikanska eller ryska företag (speciellt i vapenindustrin) gnuggar händerna och kammar in vinsten, direkt ur företagens tillgångar eller på Wall Street. Så förtjusande!

ÄR DU POLITISKT KORREKT?

Svenskarna är hjärntvättade av judarna. Man kan inte längre analysera, genomskåda och avslöja historiska fakta. Och de som känner till den nakna sanningen förtrycks, förlöjligas och avskedas från sina arbeten om de dristar sig till att sjunga ut om dessa saker. De anses av regeringen och media inte vara politiskt korrekta. Och då talar jag till exempel om personer som den utmärkte forskaren Jüri Lina, Lars Adelskog (som blev avskedad som lärare) och före detta svenska medborgaren pastorn och forskaren John S. Torell. Även jag har blivit utsatt för angrepp och försök till utfrysning. De har inte lyckats.

Det finns både onda och goda bland de som inte är kristna. Men de har sagt nej till Kristus och är inte på väg till Himlen. Det finns även kristna som till naturen är goda, men också kristna som har sina skavanker, lindrigt uttryckt.

Gud har inte fått ta kontroll över deras liv, men om de inte har sagt nej till Kristus så är de likväl på väg till Himlen, av nåd!

Men tillåt att Gud gör dig helig, du kristen, då kan Gud verka genom dig på ett underbart sätt genom den Helige Ande. Han vill göra dig villig och Han är den bäste arbetsledaren!

En sant kristen får också skörda stora välsignelser i sitt liv, när man vill gå Herrens vägar.
"Jag har aldrig ångrat, pris ske Gud, att jag trott på hans namn!"

Men man blir inte född på nytt eller kristen, om du hellre vill kalla det så, genom att vara snäll. Det måste till att du tar ett avgörande beslut för Jesus, och tar avstånd från de mörka krafter du tidigare har följt. Tag emot Jesus i ditt hjärta! Gör det idag.

Det finns en bok av Anthony Burgess, En Apelsin Med Urverk (A Clockwork Orange), som också gjordes till film med mindre lyckat resultat. Huvudpersonen, Alex, är jämt ute med sina kompisar och begår mord, våldtäkter och misshandlar folk.

Boken var tänkt som en framtidsvision, men nu är vi redan där! Och det även i Sverige.

Vad ska vi göra åt det? I boken fixerar myndigheterna Alexs huvud och ögonlock så han blir tvungen att se på film efter film med brutalt våld till man har hjärntvättat honom. Jag vet ett bättre sätt att hantera det moraliska förfallet i landet på. Bed till Gud för vårt land, sök Gud medan han låter sig finnas, ta Tio Guds Bud på allvar och var ett gott föredöme i allt. Det har fungerat förr och både människan och Gud blir nöjd när detta sker med ett land.

Idag har Djävulen infiltrerat de "kristna" i Skandinavien som i sina kanaler sänder program efter program med judendom och katolicism, och vi får höra att Israel är det bästa landet i världen; som är på god väg att lura oss, precis som bolsjevikerna en gång krossade Ryssland med Talmud i näven. Kazarer och talmudjudar är på god väg att krossa oss!

I Talmud en bön som bör sägas av en judisk man varje dag och inställningen till hedningar:

"Tack Gud vare lovad för att han inte gjorde mig till hedning, till kvinna eller slav."

"Rädda aldrig gojer i dödsfara. Visa ingen nåd mot hedningarna." (Talmud Hilkkoth Akum x1.)

"De som bor utomlands och inte har några doktriner, de avlägsna turkarna i norr, negrerna i det avlägsna södern och de som liknar dem här i landet. Deras ställning är lik oskäliga djur. De hör de inte till människosläktet, utan står lägre än människan men högre än apan." (Maimonides)

En afrikan från vilket land som helst i världen skulle inte bli glad över denna råa rallarsving.

Den upphöjde Martin Buber skriver i sin bok "Judiska frågor" följande:

"Judarna är en nation av rent blod, av en högt utvecklad känsla för familjens renhet och av djupt rotade dygder, som kommer till uttryck i ojämförligt överlägsen intellektuell verksamhet. Förbudet mot blandäktenskap med mindervärdiga främmande folk skapade förutsättningarna för dessa moraliska värden och intellektuella prestationer som inte får gå förlorade genom beblandning med lågtstående raser. Om en ras som är så högt begåvad skulle få möjligheter att än en gång utveckla sin ursprungliga kraft, skulle ingen kunna jämföras med vad de skulle åstadkomma." (Martin Buber, Jewish Questions, 1914)

Sionisten och exilryssen Richard Wurmbrand framhåller Martin Buber som ett gott exempel på judar som vördar Jesus? (R. Wurmbrand: De heliga i Sovjet, Evangelipress Örebro 1969, s. 183)

 • Det var judar som byggde den israeliska staten på stulen mark.
 • De spred ut sina marxistiska läror i Sovjet-Ryssland och Kina och andra asiatiska länder, samt Mellanamerika och Sydamerika.
 • Det var judar som införde och drev systemet med slavskepp från Afrika.
 • De stöder politiskt knarkkartellerna.

USA-JUDAR HÅLLER KNARKLINJERNA FRÅN AFGHANISTAN OCH COLOMBIA ÖPPNA

Kaligänget upprätthåller sin kontroll över marknaderna i Los Angeles och Miamiområdena. Det distribuerar för närvarande cirka 80 % av världens kokain och en tredjedel av heroinet och kammar varje år hem 25 miljarder dollar enbart från USA!

Juvelerarbutikerna på 47:e gatan i New York fick en gång in en laddning pengar som skulle omsättas i legal valuta. Det var bara det att sedlarna stank av kokain och det låg som en vit dimma över lokalen där pengarna skulle hanteras. I en domstol i Manhattan åtalades fler judar för tvättning i stor skala. När knarkkungen Sharir vittnat färdigt, kommer han själv att åtalas. Åklagarsidan går med på en mild dom, men det ökar inte hans chanser att överleva. "Aharon Sharir står högst upp på Kali-kartellens lista över dem man vill ha tag på", sade en amerikansk tulltjänsteman.

Åtal har också väckts mot Lihu Ichilov, Sharirs partner, men Ichilov flydde till staten Israel dagen före rättegången i jan. 1991. Det var vid tiden för Gulfkriget, och domaren Richard Owen, som rannsakade Ichilov i hans frånvaro, sade: "Ichilov föredrar tydligen att möta de förskräckliga scud-missilerna, som regnar över Israel, än det amerikanska rättsväsendet." Mer om detta en annan gång.

Aposteln Paulus varnar i första brevet till Timoteus för att starta "bråk bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen skall löna sig. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant." (1 Tim 6: 4b-11a)

Det är därför det finns kristna sionister idag. De är fast i sionismen för att kunna tjäna mycket pengar. Från Adam och Eva via Moses och Abraham (som var en kaldé) har Gud genom sina trogna och uppriktigt fromma velat visa framåt mot Kristus.

Det är ingen idé att samla pengar eller andra rikedomar som bolsjevikerna som nu är döda och många med dem. Du får ändå inget ta med dig. Var nöjd med att tro på Jesus, så ska allt detta andra tilfalla dig. Lär av denna liknelse:

"Därefter sade han [Jesus] till dem: »Sen till, att I tagen eder till vara för allt slags girighet; ty en människas liv beror icke därpå att hon har överflöd på ägodelar.» Och han framställde för dem en liknelse; han sade: »Det var en rik man vilkens åkrar buro ymniga skördar. Och han tänkte vid sig själv och sade: 'Vad skall jag göra? Jag har ju icke rum nog för att inbärga min skörd.' Därefter sade han: 'Så vill jag göra: jag vill riva ned mina lador och bygga upp större, och i dem skall jag samla in all min gröda och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till min själ: Kära själ, du har mycket gott förvarat för många år; giv dig nu ro, ät, drick och var glad. Men Gud sade till honom: 'Du dåre, i denna natt skall din själ utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i förråd?' - Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men icke är rik inför Gud.'" (Luk 12: 15-21)

ETT NYTT FÖRBUND

När Jesus Kristus dog på korset rämnade prästernas förhänge in till det allra heligaste och detta var tecknet på ett nytt förbund mellan Gud och människan; det gamla förbundet var förbi och vägen låg nu öppen för alla människor, oavsett ras, att komma till Gud genom översteprästen Jesus Kristus!

Judendomen är en avslutad religion och därför var det fåfängt av de judiska bolsjevikerna att tro att Jahvé (Gud) skulle hjälpa dem berika sig. Istället slutade de flesta av dem, som Grigorij Zinovjev, med "sparken i baken" i Stalins källare (så att det inte skulle stänka blod på bödeln). När Tjekan några veckor efter nackskottet på Zinovjev firade jubileum spelade Josef Stalins hovkomiker, Pauker, upp scenen där Zinovjev ber om nåd. Till ackompanjemang av vozjdens (Stalin) och Jezjovs hesa flatgarv släpades den knubbige, korsettförsedde samt blankskallige Pauker in i rummet av två vänner som spelade vakter. Han härmade Zinovjevs rop," För guds skull, kalla hit Stalin", men lade till ytterligare en detalj. Pauker, som själv var jude, och hade specialiserat sig på att dra skämt om judar med den rätta brytningen, med tungspets-r och sjungande ton. Nu kombinerande han dessa element och gestaltade en ledsen Zinovjev som lyfte händerna mot himlen och grät och klagade: "Hör, 0 Israel, Herren vår Gud, Herren är en!" Stalin skrattade så mycket att Pauker fick ta det en gång till. Stalin höll nästan på att kvävas av skratt och vinkade åt Pauker att sluta. Han skrattar inte längre åt sina bizarra skämt. Judarna utrotade nämligen varandra.

KARL MARX'S LAKEJER SIONISTERNA

De judiska partifunktionärer och kommunistiska koryféer som överflyttade sin verksamhet till Palestina använde det sovjetiska bruket av schaktmaskiner och grävskopor, och nu hade alltså turen kommit till Palestina.

Man hade i Sovjet så sent som på 1960-talet utraderat kyrkor och andra misshagliga byggnader i Tasjkent, Brest och Vladivostok, för att inte nämna president Boris Jeltsins beslut år 1977 att jämna det Ipatievska Huset med marken. Han hade samma åsikt som Lenin: "Vi ska inte lämna ett banér för folket att samlas kring." Uljanov-Lenin lekte Gud och bestämde att den kejserliga familjen skulle dö. Jeltsin ville inte att vi skulle få se huset där fromma, ortodoxa kristna dog.

För några sedan byggde israelerna i samma anda som Walther Ulbricht (som påbörjade sin mur 1961) upp en Berlinmur, eller barriär (kalla skräpet vad du vill), utan att ta någon hänsyn till palestinierna. Denna mur ställde till många problem. Den skilde vänner åt, rörde upp gammalt hat och i en del fall hade man dragit muren mitt emellan palestiniernas byar och deras åkrar.

MAN FÅR INTE LÄGGA SIG I "DEMOKRTIN" ISRAELS INRE ANGELÄGENHETER

En svensk fredsarbetare, Gustav Karlsson, 27, från Habo numera bosatt i Malmö skulle nyligen följa två unga palestinska pojkar hem från skolan. Vägen hem gick förbi israeliska bosättningar. Då de blivit utsatta för trakasserier från israeliska ungdomar förut började judisk ungdom som vanligt okväda dem och slå dem. Plötsligt dök israelisk militär upp.

När dessa hade arresterat en av de två tolvåriga palestinierna, försökte svensken gå emellan när de skulle arrestera den andre pojken, men blev då själv arresterad, försedd med ögonbindel och handklovar och förd till en israelisk militärbas i närheten. Därefter blev Gustav Karlsson hämtad av israelisk polis och körd till Jerusalem, där han nu sitter i fängelse.

När jag hade skrivit detta, insåg jag att Israel mer är en diktatur än en demokrati. En demokrati med en mycket tunn fernissa. En kvinnlig politiker sade en gång i TV1:s Debatt:

"Västbanken är full av hål som en ost genom alla israeliska bosättningar."

Jag håller med.

JUDARNA KOM ÅTER FÖR ATT PLUNDRA

De nutida judiska härskarna över rysk ekonomi är personer som, likt bolsjevikerna, roffar åt sig på det ryska folkets bekostnad, ungefär som de svenska judarna i Bonniers som har ett otal företag, se t ex nedanstående artiklar:

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/judarna_har_kontrolll.htm
http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Judar_styr_ater_Ryssland.htm
http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Varldsregeringens-Mordlabyrinter.htm

"Bankirerna, många av dem tillhör det judiska samhället, är rädda för att bli högerextrema krafters måltavlor." (Financial Times den 1 nov 1996).

De judiska oligarkerna i Ryssland Boris Berezovskij, Alexandr Smolenskij, Vladimir Gusinskij, Mikhail Chodorovskij, Peter Aven och Mikhail Friedman gav sitt stöd åt det ryska överhuvudet Boris Jeltsin under dennes period som Rysslands ledare. Boris Berezovskij hade den högsta kontrollen över Rysslands ekonomi och var samtidigt både rysk och israelisk medborgare. Vilken stat var han mest lojal mot tror du?

Mitt budskap om de judiska maktsträvarna är sant. Nu är laglösheten verksam, värre än förut.

Då jag nu i förväg har avslöjat vad som kommer att ske, är det upp till dig själv käre läsare att utforska om det jag har sagt stämmer med verkligheten.

"De skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten." (2 Tess 2: 12, Bibeln 1917)

"Så har jag då blivit eder ovän därigenom att jag säger eder sanningen." (Galaterbrevet 4: 16)


EFTERORD

När politiska ledare dör uppstår det myt. Därför vet bara Gud hela sanningen om de människor som flyger förbi på de här sidorna, likt skadeinsekter och fjärilar på landsbygden. Men jag har forskat så gott jag har kunnat – och plötsligt lyser sanningen fram – ofta där jag aldrig har letat. Heureka, jag har det! tänker jag då. Om flygfäet låter som ett sådant och ser ut som ett sådant, så är det förmodligen ett flygfä.

När George W Bush var i London och talade om Irak en gång på 2000-talet, haglade flera dussin skor över honom. Hade han inte duckat så hade han fått en rejäl stjärnsmäll. Eftersom jag själv såg det på TV, visste jag att han utsattes för detta. Men vem skulle tro på mig om jag berättade denna historia om femtio år? Inte de som påstår att allt som mina vänner och jag skriver endast är "konspirationsteorier" i alla fall.

Jag bor i ett land där det, på papperet, finns åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet, men där Jantelagen (du ska inte tro att du är något) härskar.

För mig är den estniske författaren och forskaren Jüri Lina Sveriges främste expert på den alltid lika fängslande ryska historien. Vem kunde ana att kommunisterna, som ju ständigt sjungit och trallat på "Internationalen, åt alla lycka bär" genom hot och tortyr pressade sina egna 'jämlikar' att uppge sina utländska kontonummer. Våld och girighet gick hand i hand. Jag ser med glädje fram till den tredje upplagan av Under Skorpionens Tecken som jag blir den förste att inhandla.


Källor:

Jüri Lina: Under skorpionens tecken, Förlaget Referent, andra upplagan, 1999

Jüri Lina: Världsbyggarnas bedrägeri, Förlaget Referent, 2001

Stuart Kagan: Vargen i Kreml: Lazar M. Kaganovitj, Stalins terrormaskin 1988

Anthony C. Sutton: Wall Street & The Bolshevik Revolution 1999)

Hans Björkegren: Ryska Posten Stockholm 1985

Basil A. Malof: Rysslands apostel, Evangelipress, Örebro 1955

Nils Jacob Tönnesen: Vår tids martyrer EFS POCKET 1969

Relaterade artiklar finns på:

www.eaec-se.org
www.eaec.org
www.nyapolitiken.biz


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?