Av Thorbjörn Johansen den 1 mars 2008, uppdaterad den 30 mars 2013

LOS TRÉS BANDIDOS

Adam Weishaupt (1749-91) var en fruktansvärd person. Han blev professor på Ingolstadts universitet i Bayern som 25-åring men med tiden förstörde han varenda teologiska fakultet i Tyskland, det är därför vi har tysk liberalteologi idag. Det var dock inte Weishaupts svåraste synd, utan denne hemske man bildade tillsammans med två andra judar världens hemligaste och mest fruktade, från början judiska frimurarsällskap – Illuminati – byggt efter de spanska jesuiternas modell!

Jacob Frank (1726-91) var det mest skrämmande fenomenet i judarnas historia, hävdar den judiske professorn Gershom G. Scholem. Han var i sina handlingar helt omoralisk. Rabbinen Marvin S Antelman visar i sin bok To Eliminate the Opiate (New York-Tel Aviv 1974), att det fanns ett klart samband mellan Illuminaterorden, grundad av Weishaupt och frankismen. De hade samma mål, att hemligt verka för judiskt världsherravälde. Scholem har dokumenterat helt klart, att frankisterna fick ett starkt politiskt inflytande. De var ju medlemmar i Illuminati…

Frank sammanfattade sin lära i boken Herrens uttalanden. Han hävdade att den skapande guden inte var densamme som hade uppenbarat sig för israeliterna. Gud skulle ha varit ond. Frank proklamerade sig själv som den verklige messias. Han föreskrev att inte tala sanning, förkastade samtliga moraliska seder och bruk, och förklarade att den enda vägen till ett nytt samhälle gick genom förstörelse av den dåvarande civilisationen. Därför var mord, våldtäkt, incest, drickande av blod fullt tillåtna handlingar och riter. Frank dyrkade demoner, och bland extremistjudarna var en demon som heter Samael mest uppskattad.

Vid denna tid gavs det rabbinsk utbildning i judendomens Kabbalah åt en ung jude som hette Mayer Amschel, f. 23/2 1744, som bodde tillsammans med sina föräldrar i det judiska ghettot i Frankfurt am Main. Senare antog han namnet Rothschild. Det var just Mayer Rothschild som lockade över Weishaupt till den frankistiska kabballismen och därefter finansierade dennes illuminater.

BANKIRERNA

Utöver Rothschilds, som efterhand blev det största bankhuset i världen, blev en rad viktiga bankirer finansiärer åt Illuminati, bland dem Speyer, Schuster, Stern m. fl. Deras centrum var Frankfurt am Main. Även i Hamburg växte det fram en mäktig judekabbalistisk släkt vid namn Warburg, den förste hette Samuel Moses, som anslöt sig till den bestämda världserövringen.

Antelman nämner Moses Mendelssohn som viktig agent för en extremjudisk klick; han ledde illuminaterna i Berlin och ville skada judendomen och all annan religion. Han knöt gruppen till bankhuset Rothschild.

Redan vid 20-talets slut ansågs Adolf Hitler vara en intressant figur av Wall Streets bankirer och beslöt därför att satsa på Hitler och på så sätt skapa kaos i Europa. En person sändes till Tyskland under täcknamnet Sidney Warburg. För att hjälpa Hitler till makten hade bankirerna för avsikt att erbjuda honom ekonomiskt bidrag. För detta ville bankirerna gärna se aggressiv utrikespolitik och aktioner mot Frankrike. De räknade med att Frankrike i så fall skulle vända sig till England och USA för att få bistånd, och då skulle den franska regeringen hamna i en ekonomisk fälla. Denna överenskommelse från 1929 hade skrivits under av J.D. Rockefeller, J.H. Carter (Guarantee Trust och The National City Bank Of New York),Tommy Walker, men även av den amerikanske presidenten Herbert C Hoover (1874-1964; president år 1929-32) Handlingen finns fortfarande kvar bland Warburgs bankprotokoll.

J.D. Rockefeller var medlem i ett frimurarsällskap vid denna tid, och även hans bror Percy Rockefeller finansierade både bolsjevikerna och nazisterna. Även bankiren och presidenten George Herbert Walker (morfar till George Herbert Bush, president 1989-1993) finansierade Hitler till viss del. Totalt fick Hitler 1929-1932 minst 32 000 000 dollar av finansiärer från USA mest från judiska bankhus (Morgan, Lamont, Rockefeller, Kuhn, Loeb & Co, General Electric, National City Bank) Andra amerikanska, brittiska och tyska penningkällor tillkom.

Vidare finansierades bildandet av det tyskamerikanska bolaget I.G. Farben, som även gav ut aktier i USA under kriget, fast jänkarna säkert skulle ha satt sin donut i halsen om de hade känt till att Farben gjorde pengar på koncentrationslägren Auschwitz, Birkenau och Dora, där krigsfångar tillverkade de V-2 raketer som regnade över London under krigets sista år. Mer än dubbelt så många tvångsarbetare dog under arbetet med dessa 3 200 raketer, än de som dog av raketanfallen! Delarna monterades under jord till färdiga missiler.

Raketerna producerades på löpande band i den underjordiska fabriken Mittelwerk där fångar dog av svält, överarbetning och och utmattning; dålig hygien och sjukdomar och kremerades i raketlägrets eget krematorium. Nazisternas organisation SS tillhandahöll människor som en råvara; man kalkylerade kallt på tillförseln av nya fångar när andra dog. Administrationen var lika mekanisk och vansinnig som vid Farbens privatiserade koncentrationsläger i Auschwitz-Birkenau för tillverkning av syntetiskt gummi och olja, där man slet ut människor som om de vore levande maskiner. (Joseph Borkin: Hitler och IG Farben, 1980)

Bankirerna från New York betalade ut inte mindre än 10 000 000 dollar till Hitler. En summa som överfördes till Mendelsohns bank i Amsterdam, denna bank kontrollerades av bröderna Warburg, som var frimurare och illuminater och även en del av Rothschilds finansimperium.

Året 1929 hade Hitler befriats från sina skulder. Han hade plötsligt gott om pengar, bil med chaufför och en villa i Oberzalzburg samt lyxvåning på Prinzregentstrasse i München. Henri Deterding och släkten Samuel skänkte Hitler 30 000 000 brittiska pund år 1931.

De olika bankmonopolen var vid den här tiden ingifta med varandra. Max Warburgs bror var gift med Nina Loeb, dotter till bankiren Salomon Loeb. Kuhn, Loeb & Co var det mäktigaste banksyndikatet i dåtidens USA. En annan av Warburgs bröder, Felix; gifte sig med Frieda Schiff, dotter till Jacob Schiff; en mycket viktig person i bolaget. Schiffs och Rothschilds hade redan på 1700-talet ett tvillingbolag i Frankfurt am Main. Jacob H. Schiff kom till New York på 1860-talet. Det var just Rothschild som utbildade honom. Med hjälp av Rothschilds pengar började Schiff köpa in sig i Kuhn, Loeb & Co.

HYLLADE ADOLF HITLER

Författaren William Shirer hävdade att man aldrig har kunnat utröna hur mycket pengar de tyska bankirerna och industrimännen gav nazistpartiet före 1933. Det vet vi numera, som vi sett i siffrorna ovan. Vi känner också till de judiska och amerikanska frimurarnas insatser när de stödde Hitler på olika sätt. Reklambyrån Ivy Lee fick chansen att förfina både Hitlers och Goebbels propagandametoder. Som kabbalist lekte Rothschild som en lax i älven, och tog riktiga glädjeskutt uppåt när han kunde stödja det ockulta nazistpartiet på olika vis. IG Farben med familjen Warburg i spetsen betalade hela pr-kalaset och den 13 mars 1938 fanns en hyllningsartikel om Adolf Hitler på plats i Time Magazine där man kallade honom Tysklands messias och utsåg honom till årets man 1938. Time Magazine motiverade sitt beslut med att "Hitler är en garant för världsfreden."

Tärningen var kastad! Adolf Hitler hade experimenterat med ockultism i över ett år, och han var besatt av onda andar. Vid denna tid var han mycket imponerad av två ogudaktiga herrar. Dels filosofen Friedrich Nietzsche som slog fast att "det tredje rikets kristna arv" nu måste omvärderas och ersättas med det han kallade "det goda i det onda." Hitler var även påverkad av den kände tyske kompositören Richard Wagner, som "dyrkade Lucifer, listigt förklädd till förnäm arisk kristusfigur".

Det var Wagner som myntade den ökända termen den slutliga lösningen (Endlösung), en idé som kom att utformas närmare på Wannseekonferensen, där nazisterna beslöt att fullständig eliminering skulle bli såväl de vanliga judarnas som andra folkgruppers framtida öde.

NATURRELIGION

Året var 1935 och och rasinstitutet Ahnenerbes första ordförande, Herman Wirth, gör sitt livs upptäckt. På sin semester i Sverige hittar han märkliga hällristningar i Bohuslän. Han tror sig kunna läsa skriften, och därigenom förstå hemligheten bakom den för Tyskland lämpliga nya ariska religionen. Nu ville han bara åka till Sverige för att dokumentera ristningarna.

Jan Magnusson berättar att han under modern tid har haft besök av ristningstydare från "Der Herman Wirths Geschellschaft" som ville se på 'Tanums världsarv.' De var som hämtade från någon Wagneropera. Valkyrian Brynhilde iklädd läderspänne, minns han.

HITLER VAR MER RELIGIÖS ÄN KOMMUNISTERNA

Adolf höll till på Allmänna Biblioteket där han ivrigt sög i sig böcker i varierande ämnen, som antiken, österländska religioner, yoga, ockultism, astrologi samt protestantism. Han var trots sin övertygelse inom naturreligionen med tron på den överlägsne ariern ganska religiös. Han hade ju redan som pojke tjusats av mystiken och den guldglittrande ståten i den katolska kyrka som hans föräldrar tog honom med till hemma i Braunau.

Att han hade sinne för ritualer pomp och ståt, är inte svårt att förstå med hänsyn till de olika högtidliga, hedniska och med ockulta ritualer fyllda jordfästningarna av döda partikamrater inom sällskapet Thule några år senare. Så var också fallet när partidagarna i Nürnberg gick av stapeln. En annan sådan sammanblandning med kristendom var sökandet efter graalen, Jesu nattvardskalk, som pågick under flera år i ett franskt slott.

Också de ryska frimurarkabbalisterna uttalade sig synnerligen kristendomsfientligt och stack inte under stol med vad de hade för agenda. Skolministern i den första bolsjevik-regeringen, Anatolij Lunatjarskij (egentligen Balich-Mandelstam) uttryckte sig så här:

"Vi hatar de kristna. Även de bästa av dem måste bli betraktade såsom våra värsta fiender. De predikar kärlek till sin nästa och medlidande, vilket är tvärt emot våra principer. Kristen kärlek är ett hinder för revolutionens utveckling. Ned med kärleken till nästan! Vad vi önskar är HAT!!! Vi måste kunna hata, för endast till detta pris kan vi erövra universum. Vi har gjort oss av med jordens konungar, låt oss nu kämpa mot himlarnas konungar."

När du läser citaten nedan tänk på att Moses Hess och Paul Warburg var judiska kabbalister.

"En jude tillhör sin ras och följaktligen tillhör han också judendomen, trots det faktum att han eller hans förfäder har blivit avfällingar." (Karl Marx lärofader Moses Hess, i sin bok Rom und Jerusalem, s.97-98)

"Hela historien har hittills handlat om en ras och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen det sekundära. Och denna raskamp har i världshistorien främst stått mellan två mot varandra konfronterande raser: arier och semiter." (Ibid., s.61)

"Vi ska ha en världsregering, vare sig vi gillar det eller ej. Frågan är bara om världsregeringen kommer till genom erövran eller på frivillig väg." (Rothschilds Paul Warburg skroderar inför en förbryllad amerikansk senat i USA den 17 februari 1950)

"Man bör notera att den judiske frimuraren och bankiren från Wall Street, Jacob Schiff, chef för bankfirman Kuhn, Loeb and Company i april 1917 skröt offentligt om att han hade andel i ryska revolutionen." (Dagstidningen Jewish World, den 25 juni, 1931)

Hitler och Stalin delade upp Europa mellan sig i Ribbentrop-Molotovpakten 1939. Plötsligt var Estland en lydstat i de Förenade Rådsrepublikerna, en frukt av judarnas och frimurarnas bolsjevism. En estnisk kvinna minns i ett TV-program, hur skolan förvandlades över en natt:

"Fröken sa att vi skulle ha morgonbön också nästa dag i skolan. När vi kom dit hängde det en stor bild av Stalin där – han skulle vara vår gud."

FÖRSTÖRELSE AV KYRKOR

I Sovjetunionen var judarna renlärigare ateister än Hitler. De drog sig inte för att göra något åt saken heller. Som talmudisk jude avskydde Stalins högra hand Lazar Kaganovitj kyrkorna. När andra partier var förbjudna 1920, fanns de judiska partierna Bund och Poale Zion ännu kvar. Det sista förenade sig med kommunistpartiet i december 1928. Inte en enda synagoga förstördes eller blev offentlig toalett eller förråd, som man gjorde med kyrkorna. Ingen rabbin korsfästes. I Moskva rev man året 1922 ner många kyrkor och byggde istället en synagoga som kunde rymma två tusen personer. Dessutom byggdes ytterligare en synagoga. Totalt förstördes 60 000 kyrkor.

Kristendomshatet i sovjetstaten var nästan större än det i Tyskland. Kristendomen betraktas ju inom judendomen som kätteri. Kaganovitj började i Moskva spränga arkitektoniskt unika och värdefulla kyrkor och kloster i luften. Det gjorde han inte alls slumpmässigt, som en närmare studie visar. Om man på en karta drar räta linjer mellan dessa förstörda kyrkor, uppenbarar sig – Davidsstjärnan. En del småkyrkor förvandlades till museer för ateism. Så skedde aldrig med en synagoga.

"Dina ovänner har skränat inne i ditt församlingshus, de har satt upp sina tecken såsom rätta tecken. Och alla dess snidverk har de nu krossat med yxa och bila. De har satt eld på din helgedom och oskärat ända till grunden ditt namns boning. De har sagt i sina hjärtan: 'Vi vill alldeles kuva dem´. Alla Guds församlingshus har de bränt upp här i landet. Våra tecken se vi icke; ingen profet finns mer, och hos oss är ingen som vet för huru länge. Huru länge, o Gud, skall ovännen få smäda och fienden oavlåtligen få förakta ditt namn?" (Ps 74)

Den judiske bolsjeviken och frimuraren Lev Trotskij såg år 1917 till att revolutionen kom i rätt tid till Ryssland och att den skulle klaffa perfekt med kabbalistiska beräkningar och även med hans personliga horoskop. Han fyllde ju år den 8 november, och revolutionsspektaklet blev hans födelsekalas. Dessutom var ju Skorpionen det ockulta tecknet för perioden.

De tio män som skulle ta makten samlades. Däribland minst hälften hemliga frimurare. De bildade nu den så kallade Politbyrån. De var:

Vladimir Iljitj Lenin (av judiskt ursprung), judarna Lev Bronstein-Trotskij, Grigorij Zinovjev, Lev Kamenev, Grigorij Sokolnikov, Jakov Sverdlov, Yosif Vissariononvitj Dzjugasjvili 'Koba' Stalin (halvjude), samt judarna Felix Dzerzjinskij och Moise Uritskij. Andrej Bubnov var den ende av dem som var ryss. Var då detta maktövertagande en rysk revolution?

STÖLDER OCH PLUNDRING

En tid senare blev frimuraren Lenin rasande, när han fick en rapport från spionen Alexander Parvus i Berlin. Det hade förekommit att någon eller några stal från Lenin i Petrograd. Före det hade tjekans överhuvud Felix Dzerzjinskij åkt till Schweiz för att kontrollera situationen.

Nej, saken var klar. Alla Lenins transporter hade inte kommit fram till Berlin, och inte alla belopp var insatta på Lenins och hans godkända kompanjoners schweiziska bankkonton, ty pengarna hade gått till helt andra personer än Lenin och Trotskij. Man hade redan i juni 1918 hittat de skyldiga. Huvudansvariga var Moses Uritskij, Volodarskij och Andronnikov, chef för tjekan i Kronstadt. De hade stulit hela laster och sålt allting genom banker i Skandinavien. På så sätt hade 78 miljoner i guld försvunnit. Dessa och även andra hade stulit varor för hela 2,5 miljarder rubler.

För Parvus kom det som en obehaglig överraskning, Uritskij och Volodarskij hade varit hans favoritlärjungar. Parvus hade grundat en jiddisch-språkig tidning, Arbaiter Stimme, åt Uritskij i Köpenhamn där Tjudnovskij och Nikolaj (egentligen Leiba Alie Chael) Gordon arbetade. Den sistnämnde var nära medarbetare till Zinovjev (egentligen Radomyslskij). Uritskij mördades senare för sina tillgrepp. Svinhugg går igen. När den polske juden Felix Dzerzjiskij, som var ökänd narkoman och sadist, sökte makt under Stalin dog han plötsligt den 20 juli 1926 under gåtfulla omständligheter. Dessutom var Stalin ute efter hans utländska bankkonton.

STÄNDIGA INTRIGER

Strax före Stalins utrensningar i Ryssland, kom tiden för Adolf Hitlers maktövertagande, den 30 januari 1933. Där finner vi det tretal av treor, som är mycket viktiga för en ockultist. Hitler trodde att detta datum skulle innebära enorm makt. Vid denna tid började han iscensätta de planer hans demoner ingett honom att utföra. Han var nu så djävulsk, att ingen runt honom kunde känna sig säker. Och ständiga intriger om führerns gunst pågick i nazisthögkvarteret. Hitlers mördande av hela folkgrupper fortsatte ända fram till krigsslutet, som vi vet. Inte heller kom det något gott ur det. Nej, det var Satans verk, genomfört därför att en enda man tidigt i livet hade överlämnat sin själ åt Satans inflytande.

En grupp som tidigt fick känna av hans djävulska hat var naturligtvis, som vanligt, de kristna. Redan år 1936 infördes i Tyskland det man kallade "positiv kristendom". Bara präster som var godkända av nazisterna fick officiera. Stadgarna slogs fast av partiet och löd:

"Den Nationella Rikskyrkan kräver nu ett omedelbart stopp för all tryckning och försäljning av Bibeln i Tyskland. Den Nationella Rikskyrkan skall avlägsna Bibeln, korset och alla religiösa objekt från alla kyrkors altare. (Betoning i original) På altaret får icke finnas något utom Mein Kampf och till vänster om denna ett svärd."

- Gör mot andra som du har fått order om!

- Älska bara den nästa som liknar dig själv!

- Vad gud har skilt åt skall ingen enskild förena!

- Ovanför altaret skall finnas ett porträtt av Adolf Hitler!

"Jesus var en feg judisk tölp under sina mera tanklösa år. Han ryckte sina lärjungar från jorden och blodets band och på bröllopet i Kana brusade han upp mot sin egen mor. Vid resans slut förolämpade han dödens majestät på ett obscent sätt..." (tidskriften Sigrune 1937)

Hitler tyckte att kristendomen var "en farlig, anti-germansk idé." När Rosenberg, den judiske parti-ideologen, talade på Hitlers kulturkongress 1938 sade han bland annat att "utvecklingen av bestämmelserna för läroplanen i skolor av alla kategorier är av en typ som är emot kristet inflytande, vilket kommer att varna kommande generationer i förväg…"

LIBERALER

Nästan det budskapet kommer idag från de politiska partiernas ungdomsorganisationer! Alla religioner är bra, men kristendomen och även dess goda värderingar attackeras ständigt och ska ersättas med samma hedniska förhållanden som Tredje Rikets obildade skurkar förde fram.

Samma fina ord, men samma ruttna idéer om ett samhälle där var och en kan göra som han vill utan att ta konsekvenserna. De "partipolitiker" som jag talar om har mest kommit från hem med goda ekonomiska omständigheter, där de fått allt de pekat på och sedan direkt börjat på högskola utan att ha haft något vanligt arbete först.

Där har de förläst sig på amerikanska filosofer, helst då de mest liberala som förespråkar ett samhälle som står i strid mot allt vad kristen människokärlek står för. De vill bland annat att normala äktenskap, kärnfamiljen och alla andra föråldrade, men goda normer försvinner. Det är nu individualismen och själviskheten som gäller.

Kristen tro, som bevisat har fört med sig lycka och välstånd för varje samhälle förtigs. Det hat mot kristendomen som ungdomsordföranden i Folkpartiets ungdomsförbund spottade ur sig i TV var om inte ren nazism så åtminstone något åt det hållet. Kanske hade hon fått i sig en citron, eller vaknat på fel sida, men den verbala störtflod av hat som strömmade ur hennes mun var knappast löjeväckande. Det är inte svårt att förstå vad svenska läroplaner består av!

Trötta på de vuxnas skendemokrati, som endast är kompisklubbar och består av de som får fram mest kampanjpengar till sitt personval, kommer en del av ungdomarna i vår tid snart att upphöja en internationell Führer som lovar fred och lösningar på alla våra problem, kort sagt Antikrist.

Vi är därför på väg mot ett totalt gudlöst samhälle där människan är sin egen gud. Tron på en (osäker) Vetenskap (vilket för de flesta betyder att dyrka det skapade före Skaparen), pengar och materialism är vanliga nutida avgudar som i Hitler-Tyskland (nazisterna plundrade alla).

Här är Johannes profetia i Uppenbarelseboken 17: 9b-11: "De äro ock sju konungar; fem av dem hava fallit, en är, och den återstående har ännu icke kommit, och när han kommer, skall han bliva kvar en liten tid. Och vilddjuret, som har varit och icke mer är, det är självt den åttonde och dock en av de sju, och det går i fördärvet".

EN INTERNATIONELL FÜHRER

Hitler var verkligen historiens sjunde härskare och regerade i 12 år just som Bibeln förutsagt. Antikrist blir den åttonde konungen och är dock en av de sju andra – med andra ord blir den härskaren av samma skrot och korn som de sju föregående och en New Age-människa som Adolf Hitler, fast mycket ondare!

I Uppenbarelseboken står det att Vilddjuret hade "två horn lika ett lamms, och det talade som en drake." Detta pekar framåt mot en kristusförfalskning (Lammet), och att denne ändå talar som en djävul står helt klart. Denna falska messias kallas av judarna DEN HELIGA ORMEN som stiger upp ur avgrunden, vilket är kabbalismens teologi.

Johannes Döparen sade till fariséerna och saduccérna:

"I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?" (Matt 3: 7)

Jesus sade till judarna:

"I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?" (Matt 23: 33)

Jesus sade också till judarna:

"Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som gören det yttre av bägaren och fatet rent, medan de inuti äro fulla av vad I haven förvärvat genom rofferi och omättlig ondska!" (Matt 23: 25)

I andra Tessalonikerbrevet kapitel 2 står det att innan Kristus kommer tillbaka till oss måste avfallet först ha skett. Vilket avfall? Från den sanna kristna tron. Ty först efter det kan "Laglöshetens människa" träda fram "honom som efter Satans tillskyndelse kommer med alla lögnens kraftgärningar och tecken och under" – "för att om möjligt förvilla jämväl de utvalda" som Jesus säger i Matteus 24: 24. Detta förhållande tyder på en stark andlig förförelsekraft i den yttersta tiden, som nödvändigtvis måste vara en "kristen" rörelse, annars skulle den inte kunna förleda de utvalda att tro att den är kristen. Det handlar här kanhända om en Antikrist som är en judisk skenkristen från Trosrörelsen.

Många skall på 'den dagen' säga till mig, sade Jesus:

"Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'" (Matt 7: 22-23)

HÖR MINA ORD

"Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget. Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke omkull, eftersom det var grundat på hälleberget. Men var och en som hör dessa mina ord och icke gör efter dem, han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden. Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och slogo mot det huset; och det föll omkull, och dess fall var stort."

"När Jesus hade slutat detta tal, häpnade folket över hans förkunnelse; ty han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom deras skriftlärde." (Matt 7: 24-28)


Denna artikel finns utgiven på två olika hemsidor:

www.eaec-se.org

www.nyapolitiken.biz

Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?