Evangelium enligt Judas Iskariot

Av Torbjörn Johansen EAEC 2006

"Jesus svarade dem: 'Har icke jag själv utvalt eder, I tolv? Och likväl är en av eder en djävul.' Detta sade han om Judas, Simon Iskariots son; ty det var denne som skulle förråda honom, och han var en av de tolv." Joh. 6: 70-71.

Det finns en rad böcker som den katolska kyrkan sparat på fast de varit uppenbart gnostiska*. Nämnas kan Tomas-evangeliet där "Jesus kan finnas under varje sten" och Petrus evangelium. Nu kommer, hör och häpna, "Evangelium enligt Judas Iskariot,"där Jesus gifter sig med Maria från Magdala och får ett barn.

 "Evangelium enligt Judas Iskariot" har blivit publicerat med osedvanlig tyngd i de etablerade media i USA. Det har funnits i smärre upplagor i decennier, men finns plötsligt med som en nyhet som en slump i och med Dan Browns fantasilunta DaVinci-koden och Ron Howards blivande episka fantasi på film baserad på boken. Filmen har världspremiär den 19 maj 2006. Kyrkofäderna erkände aldrig de gnostiska skrifterna. De är ett förfalskat pergament av lögner, ihopsatta genom en kedja av självrefererande narrspel, ganska likt ouroboros, ormen som har sin egen svans i munnen, och som kommer från den judiska kabbalan.

I denna gnostiska text talar Jesus hemligen till Judas, och berättar för honom vad han vill delge endast till Judas, "mysterierna i riket." Jesus framställs bedjande Judas att "lämna över honom till de romerska myndigheterna "så min kropp kan bli helgad."

Detta är inget annat än ett försök till bestyrkande av och ett tillägg till beskrivningen i den Babyloniska Talmud, traktaten Sanhedrin, av Jesus som en förfallen bedragare. Om Jesus skulle ha velat att Judas skulle ha utfört en hemlig åtgärd åt honom, då skulle Jesus vara en lögnare och det Nya Testamentet icke trovärdigt, eftersom Jesus där säger, i sin stora tillrättavisning av den gnostiska mentaliteten:

"Jesus svarade honom: Jag har öppet talat för världen, jag har alltid undervisat i synagogan eller i helgedomen, på ställen där alla judar komma tillsammans; hemligen har jag intet talat." Joh. 18 :20.

Bibelns Jesus ljuger inte. Inte heller har han hemligheter. Därför står det att Jesus sade om Judas:  

"Människosonen skall gå bort, såsom det är skrivet om honom; men ve den människa genom vilken Människosonen bliver förrådd! Det hade varit bättre för den människan, om hon icke hade blivit född."  Matt. 26: 24.

National Geographic publicerar två böcker och sänder en två timmar lång TV-special som presenterar den falska texten i Judas evangelium som om den var sann. Skriv gärna till National Geographic och låt dem få veta vad du tycker om deras reklam om detta nya förräderi av Jesus Kristus och det Nya Testamentet, särskilt som minnet av Hillel, Moses Maimonides och andra vördade figurer i den rabbinska judendomens historia lämnas helskinnade av massmedia. För vidare studier i ämnet ställ "Judas Evangelium" innehåller motsägelser "The Gospel of Judas" mot följande ställen i Bibeln: Matt. 26:14-16; Matt. 26: 19-25; Matt. 27: 3-5; Mark. 14: 10-11; Mark. 14: 18-20; Lukas 22: 1-6; Lukas 22: 21-22; Lukas 22: 47-48; Joh. 6:70-71; Joh. 13:1-2; Joh. 18: 1-5; Joh. 18: 20 och Apg.1: 16-20.

*grekisk vishetslära som förandligar allt och på så sätt skapar hemligheter, där det inte finns några.


Gå tillbaka till Svenska sidan