Av Toby Johansen den 6 oktober 2013.

Det norska Evangelie-Senteret (ej att förväxla med Visjon Norge) har funnits i 30 år. De hjälper knarkare, alkoholister och fängelsekunder att lämna sina liv till Jesus, och dessa riktigt strålar på de olika mötena, som även sänds i TV-kanalen Visjon Norge. Många av dem har nått den absoluta botten, men är numera goda kristna som vittnar om sin frälsning, helanden och nya liv med Gud.

De sjunger kraftfullt ut sin glädje över Kristus som blev deras räddning, viket får till följd att även deras anhöriga blir räddade. Verksamheten startades år 1983 av (Gud), Ludvig och Lise Karlsen som själva blivit frälsta från missbruk. De blev kallade av Gud att göra något för hemlösa och knarkare. De människor som söker sig till Evangelie-Senteret hör ibland till det så kallade "resandefolket," men mest är det vanliga norrmän som numera älskar Jesus och gärna vittnar om sin nyfunna tro. De har visat sig vara äkta kristna.

ISRAEL

Ledarna och de som känner sig hågade åker ofta på resa till Israel. Det gör de för att de vill vandra i Jesus fotspår och se de platser som omtalas i Evangelierna och Apostlagärningarna. Men de som hör till judendomen har i vissa fall lurat Visjon Norges anhängare att bli kristna sionister av den värsta sorten. Detta är ett fenomen som ledarna för Visjon Norge inte säger mycket om. De vet säkert innerst inne att de blir av med en mycket pengar när de anlitar Sabra Tours och därmed blir utnyttjade av det Israeliska Turistministeriet.

Visjon Norge står bakom Israelbedrägeriet och sänder särskilda TV-program om Israel och hyllar "dess utsatta position som Mellanösterns enda demokrati" underförstått att man inte får säga ett enda ord om palestiniernas situation. Detta leder till en starkt pro-israelisk hållning som deklareras i deras TV-nyheter. Trots att det finns många kristna palestinier.

Lise Karlsen hade ett tag både kors och Davidsstjärna i TV, men har det senaste året bara ett vanligt kors om halsen. Det var rätt av Lise att ta av sig denna ockulta, spiritistiska symbol.

'Magen David' introducerades för judarna av Kung Karl IV under 1200-talet och består av två trianglar som inom frimureriet betecknar samlaget. Hexagonen blev formellt antagen som en hög judiskt nationell symbol, och "pryder" som vi vet idag Israels flagga. Davidsstjärnan finns inte med i Bibeln. (W Gunter Plaut: The Magen David, B'nai B'rith Books 1991) Denna symbol är inte så gammal som man vill låta påskina från israeliskt håll. Se på Israels flagga.

Sionismen omfattas även av Jan Hanvold, ledaren för Visjon Norge är en ivrig påhejare av den svenska sekten Livets Ord och sänder deras "gudstjänster" varje söndag kl. 12.00. Livets Ord är känt för att Ulf Ekman aldrig har inbjudit någon till frälsning på sina möten och att han numera omfamnar katolicismen fullt ut. Sverige utpekas som en möjlig bastion för Katolska Kyrkan, reformationen till trots. Eftersom de flesta samfund i Sverige nu erkänner Livets Ord som ett kristet samfund, blir Ekmans avfall till gärningsläran katolicismen ett bedrägeri med förödande konsekvenser för den kristna frikyrkorna i Sverige. Det innebär att vi också måste föra en dialog med de stora världsreligionerna, där vilka katolikerna räknas som den kristna religionen.

Man har tagit avstånd från Missionsbefallningen:

"Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»" (Matt 28: 18-20)

Visst ska vi hålla frid med andra människor— "så långt det på oss ankommer—" sägs det i Bibeln, men det står också att vi inte skall gå i "gå i ok med dem som icke tror."

Världsreligionerna – katolicismen, judendomen, islam, hinduismen, buddismen men numera även New Age som vill att alla religioner ska slås ihop till en enda världsreligion, och ser kristendomen som sin fiende, som måste bekämpas för att uppnå den den totala enheten.

Jesus gav mycket specifika order om kristenlivet:

"Då sade han till dem: »När I bedjen, skolen I säga så: 'Fader, helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; vårt dagliga bröd giv oss var dag; och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåta var och en som är oss något skyldig; och inled oss icke i frestelse.»" (Luk 11: 1-4)

Om trosrörelsens profeter och efterföljare säger Bibeln följande:

"Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem.

De skola få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bliva smädad.

I sin girighet skola de ock med bedrägliga ord bereda sig vinning av eder. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den dröjer icke, och deras fördärv sover icke." (2 Petr 2: 1-3)

VAD SKA VI DÅ GÖRA?

Protestera, som reformatorn Martin Luther gjorde. Ta alla tillfällen i akt! Snart bildas en falang som tycker det samma som du. När Jesus inte mer behövs för vår frälsning, utan man kan sätta en präst istället som uppbär pengar (s k avlat), så är vi på väg mot fel håll, vi vänder oss bort från Kristus och hamnar så småningom på den 'breda vägen' istället för 'den 'smala. Jag vet inte hur det är med er, men jag går dit Jesus går och aldrig mer mig världen får. Blanda inte heller ihop judendom och kristen tro.

"Ingenstans på vår jord är rasismens ondska så systematisk, hjärtskärande, omänsklig, brutal och i total avsaknad av barmhärtighet som i den sionistiska entiteten Israel. Ändå kommer den som väntar på att i Expo få läsa om den mardröm som ickejudarna, de så kallade "goyim", genomlever under sionistiskt styre, att få vänta förgäves.

FN har genom resolution 3375 år 1975 definierat sionismen som en "rasistisk ideologi" fullt jämförbar med apartheid och är, efter den sydafrikanska apartheidregimens fall, det enda kvarstående exemplet på en rasistisk ideologi som bär och genomsyrar en stats institutioner, lagar och politik. "Sionismen är inte en fråga om religion utan uteslutande om ras", sade ordföranden för Världssionistiska Organisationen, Max Nordau, i tidningen La Libre Parole den 21 december 1903." (Mohamed Omar, svensk intellektuell)

Anders Bengtssson, Arne Eriksson, Svenska Allians Missionen, Evangelical American European Crusades, John Torell, Thorbjörn Johansen.


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?