OM EAEC

Sammanstallt av Torbjorn Johansen.

Judiska rabbiners dravel

Enligt författaren Judy Weinberg presenteras Adam som hermafrodit eller bisexuell i Talmud, Midrash och Zohar:

"Zohar (det centrala verket i judisk mysticism) utvecklar en teori om att Adam ursprungligen bestod av både maskulina och feminina beståndsdelar. Det baseras på uttalanden i Talmud och Midrasch som säger att "Adam, den förste mannen, hade två ansikten" (Brachot 61a, Erubin 18b). Rabbinen Samuel ben Nachman sade: "När den Helige, välsignad vare Han, skapade den första människan, skapade han honom som hermafrodit."

Rabbinen Levi sade samma sak:

"När mannen blev skapad, skapades han med två framsidor på kroppen och han sågade honom i två så att två kroppar blev resultatet, en för mannen och en för kvinnan" (Lev. Rab. 14:1). 37.

Weinberg visar hur Adams "bisexualitet" hör ihop med Lilith.

"Zohar tar upp temat med Adams bisexualitet och visar på sambandet med Lilith:

"Kvinnan satt fast vid mannens sida tills G-d kastade honom i en djup sömn . . .G-d sågade sedan bort henne från honom och gjorde henne till brud och tog henne till honom, som det är skrivet, "Och Han tog en av sina sidor och ersatte det med kött."

"Jag har funnit i en gammal bok att ordet 'en' här betyder 'en kvinna' och här förstås med den ursprungliga Lilith, som var tilsammans med honom och föddes genom honom. Fram till dess var hon dock inte till någon hjälp för honom som det är skrivet, "endast Adam själv var till hjälp." (134b)

"Andra ställen i Zohar beskriver Lilith som en konkurrent till "kvinnan som sitter fast vid hans sida." (se III 19a, II 276b, I 19b). " 38.

1 Mosebok har ingen hänvisning till denna ockulta lära. En undersökning av det som lärs ut genom Planned Parenthood, Public Health och Mental health, läroplanen och många liberala kyrkor kan avslöja grundläggande New Age-läror om bisexualitet och androgyni. Men att ta kontakt med sin feminina eller maskulina sida är ju den esoteriska kliché som bara finns i judarnas skrifter och den moderna psykologin idag.

Ordspråksboken 28: 4

"De som övergiva lagen prisa de ogudaktiga, men de som hålla lagen gå till strids mot dem."

Strider om att ge ära åt Lilith eller andra demoner verkar vara mycket viktigt för intellektet och andligheten hos judiska lärde.

"….Den kabbalistiska traditionen porträtterar Lilith otaliga gånger som en demon, och knyter henne ofta till andra feminina andar som Naamah, Maschlah och Agrat. Och man blandar ofta ihop dem med varandra. Yaalkut Re'uveni hävdar exempelvis, att både Lilith och Naamah hade samlag med Adam och "frambragte plågor till världen." Inte desto mindre identifierar Zohar Naamah som 'demonernas moder' medan Lilith bara tycks fungera som deras kontaktman:"

"Naamah 'går åstad och flörtar med män och blir havande med dem genom deras lustfyllda drömmar.' ...[avkomman] går alla till den urgamla Lilith som uppfostrar dem. Hon går ut i världen och söker sina små och när hon ser de små barnen klyver hon dem, för att döda dem, och fylla deras andar med sig själv." (Zohar III, 76b). 39.

"Traditionen hos Lilith som en slaktare av barn kan ses i midrasch, i N. Rabbah "...som Lilith när hon inte kan finna några underliga barn, slaktar hon sina egna" (16:25).

Denna Lilith verkar påminna om den babyloniske demonen Labartu eller Lamashtu, för bilden av den barnaslaktande har ingen grund i Talmud och säkert inget samband med den första Eva.

Eftersom de lärde skiljer sig åt rejält när det gäller dateringen av N. Rabbah, är det svårt att bestämma huruvida alfabetets Mästare grundade sitt porträtt på Lilith som den onda anden som skadar barn på denna källa, eller om båda kommmer från en gemensam föregångare.

Hursomhelst, enhetligheten i det promiskuösa och barnaslaktandet förekommer inte förrän på Zohars tid (se Zohar 119b)…" 40.

BEHÖVER VI VETA MER?

Många kristna har Gamla Testamentet som måttstock på vad en jude är. Få eller inga har undersökt Talmud och kabbalan. Nu när du vet en del om deras fruktansvärt otäcka läror, är du då beredd att ta avstånd från judendomen?

Talmud är en judisk skrift på 6 000 sidor där rabbinerna har skrivit om Gamla Testamentet så att det har blivit motsatsen till det som Gud har talat i Bibeln, vilket resulterade i en för de kristna hädisk skrift, där all upptänklig omoral frodas och Kristus och hans korsdöd hånas, där judarna är de utvalda och är för mer än hedningarna vilka är som djur medan judarna är övermänniskor.

KÄNNER DU JESUS?

NU ÄR TIDEN ATT TA EMOT JESUS SOM DIN HERRE OCH FRÄLSARE.

Han säger ju:

"Jag bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.» Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag." 2 Kor 6: 2

Om du bara läser en artikel på denna webbplats låt det bli

http://www.eaec-se.org/blandat/fralsningplan.htm

Den berör den viktigaste beslutet
du kan göra i detta livet!
Låt inte detta tillfälle att bli frälst gå förlorat.

HEM