Kommentarer och åsikter av BERNT JOHANSSON.

I Svenska Dagbladet meddelas att Folke Bernadottes mördare har avlidit.  Normalt gläds man inte när folk dör medan det finns undantag. Han hade även beordrat en massaker på en palestinsk by 1948. Jag tar för givet att han inte ställts inför rätta för detta. Troligen är han en hjälte i Israel.  Bernadotte hade utsetts till medlare 1948.  Då som nu visar judarna att de  inte vill ha två stater utan vill lägga beslag på hela området.

För en tid sedan så uppmärksammades i TV att en guide på förintelsemuseet i Israel hade fått sparken. Varför?  Förklaringen var att han inte bara talat om de judiska förlusterna utan även upplyst om judarnas massaker på en by 1948.

Jag antar att det är denna by som avses i artikeln.

Förklaringen  från ansvariga var att man skulle inte blanda in "politik" i  visningar i museet.

Så massakern på byn var en politisk handling? Tyvärr missvisande.  Nazisternas projekt som kallades "Förintelsen"  var inte det ett liknande ett politiskt projekt?

När det gäller detta folk så finns det inga gränser för hyckleriet.

DEN JUDISKA SYNEN PÅ HOMOÄKTENSKAP

Judiska centralrådet i Sverige stödjer förslaget om könsneutrala äktenskap. Ur Dagen:

- Vi känner att vi som en minoritet, som har varit förföljda och utsatta för så mycket antisemitism och förtryck, inte kan stå bredvid och se på att man diskriminerar någon annan minoritet. Om de homosexuella tycker det här är viktigt, då har inte jag rätt att säga att det inte är viktigt. Man måste vara lyhörd, det handlar om att bejaka minoriteter och deras rättigheter, säger Lena Posner Körösi.

Däremot känns diskussionen om äktenskapsbegreppet helt främmande.

(Posner-Körösi)

- Vi förstår den inte, därför att ordet har så olika innebörd för olika samfund. För katoliker är äktenskapet ett sakrament, för oss är det ett juridiskt kontrakt. Att inkludera andra påverkar inte den judiska synen på äktenskapet som en juridisk bekräftelse på samlevnad.

SLUT


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?