Drottning Silvia: Förbjud tittandet på barnporr!

Sammanställning av Toby Johansen EAEC, 11 november 2008

Drottning Silvia vill att det ska bli förbjudet att titta på barnpornografi på internet.

I Ekots Lördagsintervju i dag säger hon att Sverige bör följa Danmarks och Norges exempel: de som systematiskt tittar på barnporr ska kunna straffas för det.

Det är i dag kriminellt att inneha barnpornografi i Sverige. Att titta på det är dock okej – något som drottningen nu vill ändra på.

Därför bör en tittförbudslag införas, säger hon i Ekots Lördagsintervju.

Lagen, som redan finns i Danmark och Norge, skulle göra det kriminellt att titta på barnpornografi på internet.

– Det vore utmärkt om vi kunde få det i Sverige också. De här bilderna, eller de rörliga bilderna, finns ju kvar på internet. Det vore väldigt viktigt om man kunde gå så långt som i Norge och Danmark.

På frågan om huruvida en lag som förbjuder tittande är förenlig med krav på personlig integritet tvekar hon inte.

– Det gäller barnens lidande. Jag tycker att barnen går före. Jag tror att våra politiker kanske vill titta hur det är i Norge och Danmark och hur de har löst den här frågan, säger hon till Sveriges Radio.  (Aftonbladet 2008-11-01)

Drottning Silvia tycks vara en av de få som ställt upp för barnen i Sverige och världen (hon har uttalat sig i denna fråga tidigare). Men som kunglig person får hon inte driva någon politisk fråga, enligt politikerna. Det är dumt och löjeväckande, när det gäller något så viktigt som våra barn. Drottningen har civilkurage!

RFSU vill åt våra barn

Statligt understödda och finansierade Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU) beslöt på sin kongress nyligen att organisationen skall ”fokusera på barns sexualitet.”

RFSU är en av flera mäktiga lobbygrupper som försöker omforma den värld vi lever i.

Ingen kommer att stoppa deras sexideologer om inte du gör det. Håll dig därför väl underrättad!

Övriga mål

1.      RFSU skall också verka för ett borttagande av sjukdomsklassificeringen av sadomasochism och fetischism och försöka motverka fördomar mot så kallad BDSM (Bondage/Disciplin/Sado/Masochism).

2.      RFSU vill inte att regeringen skall fokusera på de höga aborttalen. Därför anser de att p-piller skall vara gratis på apoteken för ungdomar upp till 18 år.

3.      Att man skall avdramatisera pedofila böjelser.

På tal om barns sexualitet påminns man om ett ämne som tyvärr blivit vardagsmat, men så sent som 2001 ännu chockerade allmänheten: gruppvåldtäkter begångna av 14-åringar och yngre, låt oss inte blunda för verkligheten.

Annika Wassberg, en socionom specialiserad på unga förövare tyckte emellertid i Aftonbladet den 15 augusti 2001 så här när hon beskrev denna sorts övergrepp:

”Barn som våldtar har i de flesta fall blivit överstimulerade sexuellt. De kan ha konsumerat pornografi eller blivit utsatta för sexuella övergrepp. En del har sett vuxna ha sex.”

Wassberg har som ni ser ingen lösning att komma med. Men det har vi. Lösningen är att som goda kristna hålla barn borta från dessa glupande pornografiförsäljare.

Det vore intressant att fråga RFSU om de inte vill att samhället även tillhandahåller pornografi gratis åt våra ungdomar…

Var kommer all pornografi ifrån? Mestadels från Israel och USA.

Jesus sade:

 ”Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup.

Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!

Om nu din hand eller din fot är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet lytt eller halt, än att hava båda händerna eller båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden.

Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet enögd, än att hava båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna.

Sen till, att I icke förakten någon av dessa små; ty jag säger eder att deras änglar i himmelen alltid se min himmelske Faders ansikte. (Matt. 18: 6-10)

Gud är en tålmodig och nådefull Gud och vill att vi i vårt land skall ha det bra. Det enda han begär är att vi var och en omvänder oss och ber honom om förlåtelse för våra synder. Jag sysslar inte med sådant, säger du kanske då. Men, som det heter, den som tiger han samtycker. Gud lät bli att förstöra Sodom för att det fortfarande fanns några rättfärdiga. Om du inte vill att dom och straff kommer även över Sverige, gör då litet för det: Ropa som den syndare du är till Gud, skriv insändare, prata med folk i din omgivning, skriv på namnlistor, kort sagt, engagera dig.

Ryck upp er kristna och följ drottning Silvias goda exempel, även om det skulle kosta på prestigen. Praktisera lite civil olydnad!


Gå tillbaka till Svenska sidan