Den gode, den Onde och den Fule.

Av Thorbjörn Johansen EAEC 15 januari 2013.

Vem den gode är råder det inget tvivel om. Det är Jesus. Och den Onde är naturligvis djävulen. Den fule gör det fula tricket att han låtsas vara Kristus, men är i själva verket Antikrist. Om den figuren, som har många olika namn, läser vi följande i Bibeln:

"Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och 'Laglöshetens människa', fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder? Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall "den Laglöse" träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse — honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten." (2 Tess 2: 3-12)

I första Johannesbrevet kallas Antikrist vid sitt rätta namn:

"Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen." (1 Joh 4: 2-3)

När änglarna blåser i sina basuner i de yttersta dagarna är det Gud som gör ett sista försök att dra olyckliga själar till sig. Att det skulle behöva gå så långt! De kommer då att stå "rådlösa vid havets och vågornas dån," säger Jesus (Luk 21: 25). Då hjälper inga vetenskapliga rön.

Mycket av vetenskapen är bara en tro.

Vetenskap är bara en tro som alla andra. Teserna som Charles Darwin (1809- 1882) kom på är inte bevisade och hans teorier stämmer inte alls. Det vet man i vetenskapskretsar men håller trots det ännu fast vid hans läror. När Darwins dotter dog blev han bitter mot Gud och skrev då ihop "utvecklingsläran." Och Big Bang kunde bara förstöra, som alla explosioner, men Gud skapade liv här på jorden. Och idén om att jorden skulle vara 40 miljoner år gammal (för inte så länge sen hette det att den var 60 miljoner år), är en lögn, grundad på felkalkyler. Enligt vetenskapare var också den första människan svart, hette Lucy och levde i Afrika. Det är en myt påhittad av en amerikansk dam, som av en ren händelse fann "nästa länk i människans utveckling" i en grop strax invid det förstnämnda fyndet. Denna kvinna studerar ivrigt alla de dödskallar hon har i sitt laboratorium, mäter och väger dem, på samma sätt som de svenska eutanasifantasterna gjorde i 20-talets Sverige. Liksom de har inte amerikanskan några bevis för sina påståenden.

Satans fall.

Satan eller Djävulen var en gång en ängel hos Gud, men avföll från honom. Om detta läser vi i profeten Jesaja:

"Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! Det var du som sade i ditt hjärta: 'Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste.'" (Jes 14: 12-14)

Uppenbarelseboken talar om för oss hur det gick till:

"Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem, men de förmådde intet mot dem, och i himmelen fanns nu icke mer någon plats för dem. Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom. Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds, och väldet hans Smordes; ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden. Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort." (Upp 12: 7-12)

De följde Satan.

En tredjedel av himmelens änglar följde Satan i hans uppror mot Gud och det utbröt ett stort krig i rymden mellan Guds änglar och Satans svarta änglar. De har alltså Satan som överhuvud och kallas ibland demoner. Sista skriket är att kalla dem "utomjordingar" som påstått kommer från andra solsystem i "flygande tefat." Detta drar många till ockultismen ovetande om att de utnyttjas av onda makter som har budskap till omvärlden om så kallade "aliens." De förskriver därmed sina liv att användas av djävulska krafter enligt Satans plan. "Tjuven kommer för att slakta och förgöra" säger Jesus (Joh 10: 10).

"En god människa bär ur sitt hjärtas goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är; ty vad hennes hjärta är fullt av, det talar hennes mun." (Joh 16: 45).

Depraverade och samvetslösa ockultister utövar en oerhörd tankekontroll över sina adepter. De binder människorna till sig genom seanser, bordsdans (ouiaboards), horoskop och tydning av tarotkort "och de får inte träffa nära och kära om de inte är med på sina mediers seanser." Gud utfärdar starka varningar för ockultism i Bibeln:

"När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse är detta inför HERREN" (5 Mos 18: 9-12)

Ockultismen kan även bistå med ett personligt horoskop, en rappakalja som till och med Adolf Hitler gick på. Han trodde benhårt på sin astrolog som hävdade att de allierades landstigning skulle ske i Calais, vilket Hitler trodde på i det längsta, så han koncentrerade sina trupper dit. Men som vi vet landsteg man vid Normandie, och detta gjorde den astrologen till en lögnare!

 

Judendomen är full av ockultism.

Vilket folk sysslar mest med ockultism? Det är det judiska folket. De säljer gärna amuletter till dig om du åker till Israel. De har inte Gamla Testamentet som heligaste bok, vilket man skulle tro, utan den hädiska Talmud (9 000 sid.) och den alltigenom ockulta, babyloniska Kabbalah. Därmed har de mest av alla folk kontakter med Satan och de onda makter som enligt Bibeln far runt i himlarymderna. (Ef 6: 12)

Werner von Braun (1912 – 1977)
År 1945 tog amerikanska agenter hand om många tyska vetenskapsmän och tog dem till USA, vilket fick kodnamnet OPERATION PAPERCLIP. En av dem var Werner von Braun. Han kände väl till de hemliga projekt som pågick i Tyskland under kriget, ex "den slutgiltiga lösningen", eftersom han umgicks med höga SS-generaler. Efter den lyckade trippen till månen och inför uppslagna skrifter om UFO:s sa han: "Vi fick hjälp av dem" och pekade på böckerna.

Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), var atombombens judiske skapare och han har sagt:

"Vi visste att världen inte skulle bli den samma igen. Några skrattade, några grät, de flesta sa ingenting. "Nu har jag blivit Döden, förstörare av världar." (citat från den hinduernas heliga skrift) Jag tror vi alla tänkte så på ett eller annat sätt." —J. Robert Oppenheimer (1904-1967)

Den förkomne individen Oppenheimer visste inte ens från början om det gick att få stopp på kärnklyvningen eller om hela planeten skulle förintas. Nyfikenhet kan döda katten. Men han tog risken, i vetenskapens namn. 67 år senare lever vi ännu under kärnvapenhotet på grund av denne judes brott mot mänskligheten. Det finns flera citat från Bibeln som påminner om kärnvapen och strålning:

"Och HERRENS hand var tung över asdoditerna; han anställde förödelse bland dem, i det han slog dem med bölder, såväl i Asdod som inom tillhörande områden. Då nu invånarna i Asdod sågo att så skedde, sade de: Israels Guds ark får icke stanna hos oss, ty hans hand vilar hårt på oss och på vår gud Dagon. Och de sände bud och läto församla till sig alla filistéernas hövdingar och sade: Vad skola vi göra med Israels Guds ark? De svarade: Israels Guds ark må flyttas till Gat. Då flyttade de Israels Guds ark dit. Men sedan de hade flyttat den dit, kom genom HERRENS hand en mycket stor förvirring i staden; han slog invånarna i staden, både små och stora, så att bölder slogo upp på dem. Då sände de Guds ark till Ekron. Men när Guds ark kom till Ekron, ropade ekroniterna: De hava flyttat Israels Guds ark till oss för att döda oss och vårt folk. Och de sände bud och läto för samla alla filistéernas hövdingar och sade: Sänden bort Israels Guds ark, så att den får komma tillbaka till sin plats igen och icke dödar oss och vårt folk. Ty en dödlig förvirring hade uppstått i hela staden; Guds hand låg mycket tung på den. De av invånarna som icke dogo blevo slagna med bölder; och ropet från staden steg upp mot himmelen." (1 Sam 5: 6-12)

Gud kan ha använt strålning på dem för han har kontroll över alla universums dimensioner.

"Människorna skola kläda sig i sorgdräkt, och förfäran skall övertäcka dem, alla ansikten skola höljas av skam, och alla huvuden skola bliva skalliga." (Hes 7: 18)

"Men denna hemsökelse skall HERREN låta drabba alla de folk som drogo ut för att strida mot Jerusalem: han skall låta deras kött ruttna, medan de ännu stå på sina fötter; deras ögon skola ruttna i sina hålor och deras tunga skall ruttna i deras mun. Och det skall ske på den tiden att HERREN skall sända en stor förvirring bland dem; de skola bära hand på varandra, och den enes hand skall lyftas mot den andres." (Sak 14: 12-13)

Typiska tecken på strålskador, de samma som folket i Hiroshima och Nagasaki drabbades av.

"Krigets lagar" existerar inte.

Sommaren 1964 tillverkade USA:s president Lyndon B. Johnson en förevändning för att starta krig mot kommunisterna i Vietnam. Ett par år senare filmades Saigons polischef på öppen gata när han drog fram en pistol och sköt en tillfångatagen vietnames rakt genom tinningen. Detta hänsynslösa mord visades om och om igen av TV-kanalerna runt världen och blev en chock för många, inte minst i Sverige. Hur kunde USA tolerera en sådan brutal grymhet? Det man kallar "Krigets lagar" existerar inte. De är påhittade av människor på order av världsregeringen. Som i alla krig skickar höga gubbar ut ungdomar, varav många blir krigsförbrytare när de upptäcker att de kan göra nästan vad som helst utan påföljder, för att sedan betraktas som hjältar när de kommer hem. Att man kan bli fysiskt eller psykiskt handikappade för livet i strid talar man inte om vid värvningstillfället. Men världsregeringen, som har kunskap om detta kommer framför den Vita Tronen en gång få svara för sina gärningar. Och det handlade ju om att överleva, förstås. Men för den skull behöver man inte ta till tortyr. Amerikanska officerare deltog också i tortyr och mord i Vietnamkriget och även i senare krig. Vi minns ju alla fängelset Abu Ghraib i Bagdad med den kvinnliga torteraren Lynndie England och Charles Graner vilka båda dömdes till fängelse för sina brott mot mänskligheten.

My Lai.
I mars 1968 gick 105 amerikanska soldater in i byn My Lai och massakrerade 500 män, kvinnor och barn. Enligt boken Four hours in My Lai av Michael Bilton och Kevin Sim, Penguin 1993 var "dödandet delvis maniskt och systematiskt...det förekom våldtäkter, sodomi, stympningar och ofattbar grymhet". En soldat sa: "Jag var inte den ende. All träning, hela programmet, gick ut bara på det."

Ingen av dessa soldater utom löjtnant William Calley fick disciplinstraff. Han dömdes av en militärdomstol till livstid och straffarbete, men inom 72 timmar ordnade president Richard M. Nixon vissa lättnader för honom. Calley fick en trevlig liten lägenhet i Fort Benning, Georgia, där han bodde i 35 månader med sin hund och besöktes av sin flickvän. Han fick permanent permission av en domare som yttrade att "i krig är det inte ovanligt att oskyldiga civila såsom människorna i My Lai blir dödade!"

Det är Världsregeringen som ligger bakom alla krig sedan den bildades 1897 av Theodor Herzl. Även Sions Vises protokoll innehåller ett schema för världens fortgång och skrevs vid WZO:s första kongress. Läs detta protokoll och du kan följa historiens gång från år 1897 och framåt!

Varför tror du det var sådan strid om protokollen och en rättegång på 1900-talet där judarna gjorde allt för att försöka avlägsna den judiska stämpeln på detta verk? Och judarna hade som alltid gott om pengar, så saken utföll givetvis till deras fördel.

Mänskligheten har haft många diktatorer.

HEDNINGAR.

Nimrod: En diktator som enligt traditionen dödades av Esau. (1 Mos 10: 8-12, 11: 1-9)

Nebudkadnessar: Kastrerade judar, kastade folk åt lejonen och lät bränna folk i eld.

Djingis Khan: Diktator som gick hårt fram med sitt folk och erövrade mycket land.

Ivan IV, den förskräcklige: Spetsade sina fienders huvuden på pålar framför palatset.

Nero: Brände sin egen huvudstad Rom och var alltså mordbrännare.

Napoleon: En hänsynslös erövrare.

Pol Pot: Samlade på dödskallar.

Sung Yong ill: Nord Koreas diktator som fick ett raseriutbrott med påföljande hjärtattack.

JUDAR.

Kung David: Begick äktenskapsbrott och lät mörda sin älskarinnas man. Lät söndersåga besegrade fiender och lät bränna dem i tegelugnar, fick förlåtelse, men Gud sa till honom att "Så skall nu icke heller svärdet vika ifrån ditt hus till evig tid". (2 Sam 12: 31; 12: 10)

Trotskij: En jude med mycket blod på sina händer. Skötte inbördeskriget i Ryssland och mejade ner alla som kunde tänkas inneha pengar eller egendom. Lönnmördad av Stalins bödel i Mexiko år 1940.

Lenin: Den första bolsjevikregeringen bestod av 388 judiska folkkommissarier. Bara elva var av annat ursprung.

Stalin: En paranoid vettvilling och halvjude med massor av människoliv på sitt samvete.

Hitler: Hade åtskilligt med judiskt blod i sina ådror.

Henry Kissinger: Spion åt Sovjet under andra världskriget. Skyldig till brott mot mänskligheten i Östasien, Öst Timor, Argentina och Chile. Med flera. Listan kan bli lång.

Falska judar.

Enligt judiskt tänkande är man jude om man har en judisk mor, men enligt nutida medicinsk kunskap ärver ett barn 50% av sitt DNA från vardera förälder. Om däremot endast mannen är jude så skulle alltså hans barn vara halvjudar efter modernt synsätt, men räknas som ickejudar av judarna själva. Så efter några generationer är det tveksamt om det finns någon judiskhet kvar på någondera sidan. Detta får mig att tänka på aposteln Paulus ord att "den är inte jude som är det i utvärtes måtto" (Rom 2: 28), samt Uppenbarelseboken versar om de som "säger sig vara judar men inte är det, utan en Satans synagoga." (Upp 2: 9; 3: 9)

Men det ska i sanningens namn också sägas att det idag finns judar som har blivit kristna och tror att Jesus är Messias. Det är inte dem vi angriper på vår hemsida, utan den kabbalistiska världsregeringen, som troligen har sitt säte i World Zionist Organisation med årliga kongresser sedan 1897. Världsregeringen ligger bakom de flesta krig här i världen sedan WZO bildades av Theodor Herzl i Schweiz samma år. Vi kan kanske här ta till en bild sedd ur kristen synvinkel:

Det finns två sidor av myntet: en gyllene krona på den ena sidan och en världslig kung på den andra. Det judiska folket har valt den världslige kungen; ty kronan, som är frälsningen i Kristus vill de inte veta av.

Som Stockholmsrabbinen Morton Narrowe säger: "Vi judar kan bara inte tro att Jesus var messias."

Har du funderat över vad som händer vid livets slut om du inte är frälst?

Det finns ingen människa som är så god att hon kommer till Himlen utan att ta emot Jesus (Joh 14: 6). Vi har alla syndat (Rom 3: 23). Men jag vet att jag är ett Guds barn om så hela världen ropar i kör att jag inte är det. Vill du vara med i Guds Rike och bli frälst? För det kommer en dag när klockan klämtar för just dig. Ta emot Jesus i ditt hjärta nu och bekänn honom med din mun så ska livet öppnas för dig och du blir salig redan här! Och efter livet väntar Himlen. Du har kanske hört om den ljusa tunneln. Den är en verklighet, för Jesus möter dig där. Det blir inte ett mörkt rum som den kände sportkommentatorn Arne Hegerfors kom till när hans hjärta stod stilla i fem timmar. Ta varning och se till att ha din sak klar med Gud.

Skriv gärna e-post och brev till EAEC. Gud välsigne dig!

"Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste." (1 Tim 1: 15)

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?