OM EAEC

Av Toby Johansen SAM för EAEC.

Vi studerar världen med Bibeln som utgångspunkt och vill skapa en debatt om nutidshändelser samt förkunna det glada budskapet om att det finns hopp för alla människor — mörkret och dess furste till trots.

'Henry' Heinz Alfred Kissinger (troligen Avraham Ben Elazar). Bilden talar för sig själv.

"Enligt judisk tradition ställs en behållare med schmaltz (flytande kycklingfett) på bordet för att ge vampyrer halsbränna om de skulle klara sig förbi vitlöken."

Rothschilddynastins företrädare James Paul Warburg skroderar inför en förbryllad amerikansk senat i USA den 17 februari 1950:

"Vi ska ha en världsregering, vare sig vi gillar det eller ej. Frågan är bara om världsregeringen kommer till genom erövring eller på frivillig väg."

Felix Frankfurter, domare i USAs Högsta Domstol, utryckte saken på detta sätt:

"De verkliga härskarna i Washington är osynliga och utövar sin makt från sin plats bakom kulisserna."

Baron Rothschild, känd bankir och internationalist, uttalade sin "solidaritet" med de förtryckta, fattiga och svaga folken på jorden i augusti 1984 på följande sätt:

"Jag bryr mig inte om vem som bildar regering i ett land, så länge jag har hand om kassan."

John D. Rockefeller, en av världens rikaste judar ansåg:

"När man har samlat en viss förmögenhet på lagligt sätt, d.v.s. på lagligt och korrekt sätt, har folket inte längre någon rätt att ta del av inkomsten från denna förmögenhet."

Den 11 september gjorde biträdande försvarsminister Paul Wolfowitz (Bnai Brith) sina krigiska avsikter tydliga för media (AP 9/13/2001):

"Den militära vedergällningen kommer att fortsätta, tills terrorismen är utrotad. 'Det måstes sägas att det inte endast är fråga om att ta fångar, och dra dem inför rätta, man måste även avlägsna deras tillflyktsorter, förstöra deras försörjningssystem och göra slut på stater som stöder terrorism. Detta innebär att man måste ge sig på Israel, som också utövar terrorism."

Henry [Heinz] Alfred Kissinger [eg. Avram Ben Elazar, Jewish Press, 18/6 1976], är en skum figur som innehaft viktiga poster i USA sedan 1960-talet då han även blev avslöjad som spion för Sovjetunionen men gick fri genom en CIA-kupp. Han är hjärnan bakom lönnmord i Sydamerika och dessutom flerfaldig krigsförbrytare som exempelvis låg bakom bombningarna av Hanoi och Haiphong 1973, där USA fällde i sprängkraft motsvarande 3 atombomber över försvarslösa civila.

Långt senare, på Bilderberggruppens möte i Evian, Frankrike, 21 maj 1992 bandade en schweizisk deltagare med dold mikrofon detta mystiska uttalande av Kissinger:

"Idag skulle amerikanerna bli ursinniga om FN:s trupper skulle gå in i Los Angeles för att återställa ordningen. Imorgon kommer de att vara tacksamma. Detta är särskilt sant, om de meddelades att ett hot har uppstått utifrån [dvs. "utomjordingar"] – verkligt, eller bara tillkännagivet – för att hota hela vår existens. Det är i denna stund folken i världen kommer att be om att bli räddade från detta onda. Det folk är mest rädda för är det okända. När de står inför detta scenario överlämnar de gärna sina individuella rättigheter mot garantier om att komma välbehållna ur det hela, vilka erbjuds av Världsregeringen."

Kissinger var utrikesminister i USA 1973-76. I bok utgiven av CFR med det något skrämmande namnet "Nuclear Weapons and Foreign Policy", hävdade han att ett begränsat krig med kärnvapen skulle gynna USA:

"Med lämplig taktik, behöver inte kärnvapenkrig vara så destruktivt som det synes."

I en artikel av Donald Neff i The Washington Report on Middle East Affairs, dec 1997 rekommenderar Henry Kissinger:

"'[att Israel slår ner det palestinska upproret]"så fort som möjligt. . . överväldigande, brutalt och snabbt. Resningen måste kväsas omedelbart, och det första steget borde vara att kasta ut TV, a la Sydafrika. Det blir säkert internationell kritik när det steget tas, men den mattas av på kort tid.' Han tillade: 'Man får inga pris för att förlora försiktigt.'"

George F. Kennan, 1987. Professor emeritus vid Institute for Advanced Study och före detta USA-ambassadör i Sovjetunionen:

"Om Sovjetunionen skulle sjunka i havet imorgon vore den amerikanska vapenindustrin ändå tvungen att fortsätta verksamheten, huvudsakligen oförändrad, tills man finner en ny fiende. Något annat skulle innebära en oacceptabel chock för den amerikanska ekonomin."

Bilderberggruppen är av central betydelse för den nya världsordningen och bland dem som besöker deras möten finns den judiske bankiren David Rockefeller, som samtidigt är en av bakgrundsfigurerna i det nya ekonomiska och politiska system som redan föreligger. Ett uttalande av David Rockefeller från Bilderberggruppens junimöte 1991 i Baden-Baden, Tyskland (Vid detta möte deltog även Dan Quayle och dåvarande guvernören Bill Clinton):

"Vi uttrycker vår tacksamhet till Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra utmärkta publikationer, vars direktörer har bevistat våra möten och beaktat sina löften om diskretion i nästan fyrtio år."

David Rockefeller (CFR, TC) i en intervju för Sovjetskaja Rossia, den 10 April 97:

"En överstatlig regering bestående av den intellektuella eliten och världsbankirerna är att föredra före människors självbestämmanderätt."

David Rockefeller förklarar vidare:

"Det hade varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen, om vi hade varit utsatta för pressens ögon under dessa år. Men världen är mer sofistikerad än så och beredd att gå in under en världsregering. Den överstatliga makten hos en intellektuell elit och världens bankirer är förvisso att föredra istället för den nationella självbestämmanderätt som utövats under föregående århundraden."

Mikael Nyberg, socialistisk journalist och författare på förlaget ORDFRONT 1996:

"Nu kan General Motors, Audi och Suzuki flytta tillverkning av bilar och bildelar till Ungern, där arbetarna är underbetalda och fabrikerna utan hinder från fackföreningar och arbetsrätt körs 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Hennes & Mauritz kan köpa skjortor och blusar billigare än förr, när indiska sömmerskor pressas ut i lösliga anställningar, och Nike kan låta sy skor i byar i avlägsna trakter i Thailand, där arbetarna inte har annat arbete att söka sig till när villkoren blir svåra. Det kallas globalisering men är i själva verket en centralisering av kapital och makt till ett litet överskikt av nationer."

Socialister ser på samhället uppifrån och utifrån sin maktposition. De tror inte att vanliga människor är kapabla att fatta egna beslut. Istället vet socialisterna alltid bäst. Det är "vi och "dom". En reporter i TV frågade socialisten Tjia Torpe: Vad är det viktigaste [för de svaga i samhället]? Hon svarade:

"Det viktigaste är att "vi" gör det bästa med de medel vi har."

Den enes död, den andres bröd. SVT Rapport rapporterade den 17 januari 2003:

"Idag avslutades rättegången mot ABB och de asbestsjuka i USA fick 10 miljarder i ersättning—Det fanns också andra som vann på rättegången: När uppgörelsen var klar blev det uppgång på ABB-aktier. Vinnarna blev Jacob och Marcus Wallenberg, som tjänade 800 miljoner på affären."

I bok "Världsbyggarnas bedrägeri" av Jüri Lina nämns ett reportage i Aftonbladet (1985-03-14) om Wallenbergs affärer med Nazi-Tyskland:

"även bankirerna Jacob och Marcus Wallenberg [d.ä.] arbetade intimt tillsammans med den nazistiska regimen genom att låna stora belopp till I.G. Farben. Ett kontrakt mellan nazisterna och Wallenberg slöts år 1939 och var giltigt till år 1944. Under denna period besökte Jacob Wallenberg Tyskland vid upprepade tillfällen och förhandlade med Hitlers regering."

Även senare hade man betänkliga handelspartners (Ibid.):

"Enligt Wall Street Journal hjälpte [Henry A.] Kissinger Peter Wallenberg att exportera högteknologi till det kommunistiska Östeuropa."

På sin svenska nätsida säger sionistorganisationen WZO:

"Vår uppgift är att stötta, underhålla och stärka banden mellan världens judar och staten Israel."

När Göran Persson uttalade sig om folkomröstningen till EMU hösten 2002, fick han hård kritik. Från olika politiska håll kallades detta ''diktaturfasoner och att han underkände folks ''folks intelligens och bedömningsförmåga." I TV kunde vi höra statsministern och en TV-reporter säga:

Persson: "Sverige kan inte leva med ett nej." Reporter: ". . . men om det blir ett nej i omröstningen?"
Persson: "I så fall är jag ganska säker på att det blir ett nytt beslut . . . " "Om det blir ett nej står bara vi och Ryssland utanför EMU."

Inför GBG 2001 (EU-toppmötet, Göteborg) sa antiglobalisten Tord Björk följande:

"Regeringspolitiken leder tvärtemot vad folkmajoriteten vill och till en stor del även vad regeringen säger sig stå för. . .Schengen innebär också en farlig tätare samordning av underrättelseväsen och polis, vilket är ett hot mot demokratiska rättigheter.
När det gäller militariseringen omvandlas EU till stormaktsaktör som ska kunna agera utanför EU:s gränser, även utan FN-mandat.
. . .regeringen står för en frihandel som går emot de fattigaste ländernas intressen [och] ökad makt för EU-kommissionen genom borttagande av vetorätten för EU:s medlemstater i WTO-förhandlingar."

I tidskriften Menorah nr 3, 2000 finner vi att man på judiskt håll är nöjd med den nuvarande regeringen:

"Statsminister Göran Persson har gjort värdefulla insatser för att förbättra relationerna mellan Sverige och Israel. I den situation som nu råder är det av största betydelse att de vänskapliga kontakterna stärks ytterligare."

Av Judiskt liv, en doktorsavhandling av David Fischer (utgiven 1994-1995) kan man dra slutsatsen, att de judiska medborgare i Sverige inte har sin lojalitet till svenska intressen i första hand:

"Judiska Församlingen i Stockholm är ett samfund för judar som ska ta till vara judiska intressen i samhället."

Leif Silbersky, kändis-advokaten, försvarade fifflaren Sigvard Marjasin för ett par år sedan. De är båda judar. När advokaten intervjuades om ett annat rättsfall på 1990-talet tyckte Aktuellts reporter att "man kan väl inte ha en moral i rättssalen och en utanför". Silbersky svarade:

"Jodå. Det finns en moral i rättsalen och en utanför."

I Svenska Dagbladet den 22 juli 1990 intervjuades den "svenske medborgaren" Hans W. Levy om judendomen:

"En jude som inte bär Israel i sitt hjärta är en anomali (onormal avvikelse). Kärleken till landet [staten Israel] har alltid varit levande hos oss judar alldeles oberoende av yttre gränsdragningar."

"Detta folk, det judiska, skall härska över alla andra. Detta folk är i sanning Israel, mänsklighetens överlägsna förebild under vilket alla andra folk står. Israel förkroppsligar själva godhetens idé och Det Goda är övermänniskornas eller övernationens egendom, som besitter kraften att utsträcka sina liv för att fullkomna världsherrens vilja utan hänsyn till vad den stora massan av lägre stående folk därmed kan åsamkas och utan hänsyn till de skador som därmed kan vållas. Ty endast och allenast övermänniskan och övernationen är människosläktets adel och blomma. Alla övriga nationer och folk är bara skapade för att tjäna detta utval som utgör ledarna."

(Ahad Ha'am Ascher Ginzberg, judisk sionist i Transvaluation of Value.)

Nahum Goldmann, mångårig president för Världssionistiska Organisationen och Judiska Världskongressen inför den sionistiska världskongressen 1947:

"Vi judar är intresserade av Palestina därför att det utgör själva knytpunkten mellan Europa, Asien, Afrika och därmed är centrum för politisk världsmakt. Kort sagt ett militärstrategiskt centrum för att kunna behärska hela världen."

MARTIN LUTHER:

"Mot judarnas blindhet skall man särskilt veta, att alla profetior som talar om att Israel och Juda skall vända åter till sina länder och besitta dem på ett kroppsligt sätt, har för länge sedan gått i uppfyllelse, och att judarnas hopp är ytterst tomt och bortkastat. Judarnas hopp att det skall bli en andra fysiska återkomst, då de alla komma tillbaka till sitt land, och upprätta den gamla mosaiska ordningen - detta är deras egen dröm och det finns inte en bokstav hos profeterna eller i Skrifterna som talar om, eller betecknar något sådant." Martin Luthers Verk, P.E.VI s.414) 

När den judiske national-socialistiske parti-ideologen Alfred Rosenberg talade på nazisternas kulturkongress 1938, sa han bland annat:

"Utvecklingen av bestämmelserna för läroplanen i skolor, av alla kategorier, är av en typ som är emot kristet inflytande, vilket kommer att varna kommande generationer i förväg."

President Richard Nixon diskuterar att sätta in kärnvapen i Vietnamkriget med sin utrikesminister (Kissinger) den 25 april 1972:

"- Jag skulle hellre använda atombomben.
- Det, tycker jag skulle bara vara för mycket.
- Atombomben... Stör det dig? Jag vill bara att du ska tänka stort."

Kissinger låg även bakom bakom den hemliga CIA-operation som satte diktatorn Pinochet vid makten i Chile. På så sätt orsakade denne Golem åtskilliga tusental människors död. Så här tyckte han 1970 om valet av Allende som president:

"Jag förstår inte varför vi behöver stå bredvid och se på hur ett land blir kommunistiskt på grund av dess folks oansvarighet. Det som står på spel i Chile är alldeles för viktigt för att låta de chilenska väljarna bestämma om."

Kissinger, april 1975:

"USA måste vidta någon åtgärd någonstans i världen som visar att vi har beslutat oss för att utöva fortsatt världsmakt. Olja är en alldeles för viktig vara för att lämnas i arabernas händer."

Medarbetare till Kissinger i svensk veckopress (Saxon) 1969:

"När vi kom till hotellet efter konferensen på kvällen ville vi ha callgirls. Men för honom dög det inte med en. Kissinger ville ha 10-15 på samma gång."

David Rockefeller som tillsammans med Zbigniew Brzezinski bildade Trilaterala kommissionen 1973 förordar en demokrati som är förbehållen eliten:

"Privatpersoner har ofta möjlighet till att med större flexibilitet än regeringar verka för nya och bättre former för internationellt samarbete."

Zbigniew Brzezinski 1997:

"För att sätta in det i en terminologi, som vänder tillbaka till den mer brutala tidsåldern av gamla imperier, är de tre stora imperativen för en imperialistisk geostrategi, att förhindra hemliga samförstånd och vidmakthålla säkerhetsberoende hos vasallerna, att hålla de underlydande eftergivliga och skyddade och att hindra att barbarerna kommer samman."

Återigen Brzezinski:

"de bjudande plikterna inom internationell geostrategi är att förebygga samarbete och upprätthålla vasallernas säkerhetspolitiska beroende, att hålla de tributskyldiga eftergivna och skyddade, och att hindra barbarerna från att förenas."

U.S.A:s förre president Bill Clinton, i ett tal inför Democratic Leadership Council, den 13 oktober, 1999:

"Glöm aldrig att vårt land har 4 % av världens befolkning, och 22 % av dess välstånd. Vi bör därför sälja något till de andra 96 procenten, om vi vill behålla vår levnadsstandard."

Ricki Neuman, judisk journalist, skriver i tidskriften Menorah nr. 4, 1976:

"Det talas ofta i USA om den s k judiska rösten ("the Jewish vote") och då särskilt under valår. Även om den judiska gruppen utgör en mycket liten del av den totala befolkningen, så har judarna ett oproportionerligt stort inflytande över amerikansk politik. Det beror bland annat på det vanligtvis höga judiska valdeltagandet, på koncentrationen av judar i de större städerna (New York, Chicago, Philadelphia, Los Angeles), som i de flesta fall dominerar den stat de ligger i, på den framträdande (i vissa fall avgörande) roll som den judiska gruppen spelar i amerikansk ekonomi, kultur och massmedia."

Så vet vi nu att "judarna ett oproportionerligt stort inflytande över amerikansk politik" och att denna makt delvis beror på "den framträdande roll (i vissa fall avgörande) som den judiska gruppen spelar inom amerikansk ekonomi, kultur och massmedia". (Neuman är även en kugge i Svenska Dagbladet).

En idioti är det att försöka bygga ett världsrike. Nationalstaten är instifad av Gud när han såg att människan tänkte bygga ett Babels torn upp till himlen. Från den stunden förbistrade han människornas språk. Följden blev att människor spreds i stammar, vilka senare bildade nationer. Sådana riken, inte världsriken, är naturliga och ändamålsenliga för människor så länge de lever i världen. Vi kan ju knappast hålla sams inom våra egna länder, så varför då försöka styra hela världen? Bara extremistjudar i hemliga sällskap kan hitta på sådant. Detta framgår till och med av FN:s eget uttalande när det gäller framtida agerande för Världsbanken och Internationella valutafonden (WB-IMF), säkerhetsrådet (SC) och världshandelsorganisationen (WTO) som handlar om hur man skall hantera stora maktsfärer:

"Ansträngningarna att fördjupa demokratin i internationella institutioner måste ta ställning till den globala maktens verkligheter. Mäktiga länder kommer oundvikligen att lägga ner mer energi och politiskt kapital på institutioner som möjliggör ytterligare maktutövning. Så fort de blivit medlemmar av en elitklubb, vill de ytterst motvilligt förlora denna makt, eller se den bli försvagad genom ett inträde av nya medlemmar."

Enligt Nationell Judisk Informations-Service, USA:

"Judaismens rabbiner förstår det, liksom kristna rörelsers ledare förstår det, och Rabbi Moshe Maggal i Nationell Judisk Informations-Service uttryckte detta redan 1961, när termen jude-kristen var relativt ny: 'Det existerar inte något sådant som en judekristen religion. Vi betraktar de två religionerna som så olika, att den ena utesluter den andra.'"

"Detta folk, det judiska, skall härska över alla andra. Detta folk är i sanning Israel, mänsklighetens överlägsna förebild under vilket alla andra folk står. Israel förkroppsligar själva godhetens idé och Det Goda är övermänniskornas eller övernationens egendom, som besitter kraften att utsträcka sina liv för att fullkomna världsherrens vilja utan hänsyn till vad den stora massan av lägre stående folk därmed kan åsamkas och utan hänsyn till de skador som därmed kan vållas. Ty endast och allenast övermänniskan och övernationen är människosläktets adel och blomma. Alla övriga nationer och folk är bara skapade för att tjäna detta utval som utgör ledarna."

Israels premiärminister Peres talar om rabbiner på CNN den 14 november 1995:

"De tror att de håller på att framställa en himmel, fast de i själva verket är djävulens budbärare."

Wesley Clark, ledande general (av judisk börd) i NATOs insats på Balkan, som jämte Madeleine Albright (av judisk börd), som domaren Arbour i Haag kallade "partners", gjorde följande kommentar i CNN den 24 April 1999:

"Vi ska inte glömma ursprunget till detta problem. Det finns ingen plats för etniskt rena stater i Europa. Det är en 1800-talsidé, och vi försöker göra en övergång till 2000-talet, och vi ska göra det med multi-etniska stater."

Domare Arbour, internationella domstolen i Haag:

"Jag anser att lagen är mycket klar: det finns ingen immunitet inför vår Tribunal för statsöverhuvuden. Det finns egentligen ingen immunitet för någon individ, varken som person eller i ansvarig befälsposition. Huntington och Brzezinski förespråkar en "kollision mellan civilisationerna" för att åstadkomma den nya världsordningen. För att åstadkomma detta tänker extremistjudarna kuva muslimer och alla andra tänkbara motståndare genom ett tredje världskrig där man även tänker använda sig av okonventionella vapen för att nå sina syften."

Henry Kissinger är en elev till ovanstående filosofer. I sin bok "Nuclear Weapons and Foreign Policy" utgiven av CIA, hävdar extemistjuden Kissinger:

"Ett begränsat atomkrig skulle gynna USA."

En känd teolog säger:

"Det är förutsagt i Bibeln, att judarnas öde var att bli förskingrade över hela världen, för att sedan återkomma till Israel. Det är också förutsagt att det romerska imperiet ska återuppstå i ny form – för mer än 2000 år sedan."

HAARP – PROGRAMMET FÖR HÖG- ELLER LÅGFREKVENTA LJUD

Michel Chossudovsky, professor i ekonomi vid universitetet i Ottawa:

"HAARP (High-frequency Active Aural Research Program), består av ett system av kraftfulla antenner som kan skapa kontrollerade lokala modifieringar i jonosfären, som amerikanska flygvapnet och flottan tillsammans bedriver i Gokoma i Alaska, tillhör den nya generation av sofistikerade vapen som ingår i Stjärnornas krig. Arbetet leds av Air Force Research Laboratory's Space Vehicles Directorate."

Dr Rosalie Bertell, en allmänt erkänd vetenskapsman, bekräftar i The Times, London, 23 nov 2000:

"I USA arbetar militärens vetenskapsmän på att kunna utnyttja vädersystem som möjliga vapen. Bland metoderna ingår att höja stormstyrka och torka ut floder i syfte att åstadkomma riktad torka eller översvämningar."

Briarpatch, jan 2000:

"Dr Rosalie Bertell liknar HAARP med "ett gigantiskt värmeelement som kan orsaka omfattande rubbningar i jonosfären och skapa inte bara hål utan långa skåror i det skyddande lager som annars skulle hindra dödlig strålning från att bombardera planeten."

Vetenskapsmannen Dr Nicholas Begich, som är aktivt i kampanjen mot HAARP, beskriver systemet (Nicholas Begich & Jeane Manning, "The Military's Pandora's Box, Earthpulse Press, www.haarp.alaska.edu):

"En teknologi med strålar av superstarka radiovågor. Dessa kan lyfta delar av jonosfären (det yttersta lagret i atmosfären) genom att en stråle riktas mot ett område och hettar upp detta. Elektromagnetiska vågor studsar tillbaka mot jorden och tränger igenom allt. Levande som dött."

Redan på 1970-talet f. amerikanske säkerhetsrådgivaren åt Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski i sin bok "Between Two Ages":

"Med teknologin kommer stormakternas ledare att kunna bedriva en hemlig krigföring där bara ett minimum av militära styrkor behövs. Tekniska metoder för att modifiera vädret kan utnyttjas för att skapa långa perioder med torka eller stormar."

Zbignew Brzezinski, frimurare och medlem av CFR, TC, har varit rådgivare åt fem amerikanska presidenter. Som professor på Columbia University New York, skrev han en egen avhandling, (enligt boken "The Military's Pandora's Box" av Nicholas Begich och Jeane Manning) där man kan läsa följande:

"Politiska strateger är frestade att utnyttja forskning om människans hjärna och mänskligt beteende.
Geofysikern Gordon J. F. MacDonald specialist på problem i samband med krigföring, säger att 'exakt tidsbestämda, konstgjorda och häftiga elektroniska påslag kan ge ett mönster av oscillationer som producerar högspänningsnivåer över vissa av jordens regioner. På så sätt skulle man kunna utveckla ett system, vilket allvarligt skulle kunna påverka hjärnans funktion hos mycket stora befolkningsgrupper inom utvalda regioner över en utdragen period'. Oavsett hur djupt stötande tanken är att nyttja miljön för manipulation av beteendet för nationella fördelar innebär för somliga, kommer denna teknologi som medger ett sådant bruk högst troligen utvecklas, inom de närmast följande årtiondena. Nyckeln till krigföring genom geofysik är en identifierandet av miljöns instabilitet, som med ett litet tillägg av energi, skulle utlösa ofantligt större mängder energi
."

Guvernör Nelson Rockefeller of New York, i en artikel med titeln Rockefeller Bids Free Lands Unite: Calls at Harvard for Drive to Build New World Order, New York Times, februari, 1962:

"'Förenta Nationerna', sade han till en publik på Harvarduniversitetet, 'har inte kunnat - och kan inte heller - utforma en ny världsordning som omständigheterna så övertygande kräver. En ny världsordning som ger svar på ekonomiska, militära och politiska problem', sa han, 'kräver omedelbart, tror jag, att Förenta Staterna tar ledarskapet bland de fria folken att göra de grundläggande principerna och förväntningarna på nationell suveränitet meningsfulla, genom ett federalt tillvägagångssätt."

President Richard Milhouse Nixon, i Foreign Affairs oktober 1967:

"Den växande samstämmigheten i asiatiskt regionalt tänkande speglas av en ansats att begrunda problem och lojaliteter på ett regionalt sätt; och att ta fram regionala lösningar på utvecklingsbehov och införandet av en ny världsordning."

Utdrag från en artikel i New York Times, februari 1972:

"Han [president Nixon] talade inget mera om möjligheterna till framtida kontakter och upprepade bara den övertygelse han tog med till Kina, att båda länderna har intresse av fred och att bygga en ny världsordning."

Citat från israelisk tidning, 2002:

"På måndag skrev Amnon Rubinstein i Ha'aretz att 'ena dagen begår Israel en massaker, nästa dag sprider man ut falska anklagelser om att palestinierna sprider rykten om en massaker.'"

Moses Hess var den förste moderne sionisten. Det var rabbinen Hess som först lanserade begreppet nationalsocialism. Han skriver i boken Rom und Jerusalem 1862:

"Judisk religion är framför allt judisk patriotism."

Karl Marx' lärofader Moses Hess skriver i boken Rom und Jerusalem på s.97-98:

"En jude tillhör sin ras och följaktligen tillhör han också judendomen, trots det faktum att han eller hans förfäder har blivit avfällingar."

Ibid., s.61:

"Hela historien har hittills handlat om en ras- och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen är det sekundära. Denna raskamp har i världshistorien främst stått mellan två mot varandra konfronterande raser: arier och semiter."

Martin Luther, i boken "Om judarna och deras lögner":

"Judarna är de verkliga blodhundarna och lögnarna, som inte bara har perverterat och förfalskat Den Heliga Skrift från början till slut, utan dessutom fortsatt med sina eländigt falska tolkningar därav. I sina talmudskolor lär de sig bara att hata de kristna och alla andra folk."

Hitler och Stalin delade upp Europa mellan sig i Ribbentrop-Molotovpakten 1939. Plötsligt var Estland en lydstat under de Förenade Rådsrepublikerna, en frukt av judarnas och frimurarnas bolsjevism. En estnisk kvinna minns i ett TV-program, hur skolan förvandlades över en natt:

"Fröken sa att vi skulle be morgonbön också nästa dag i skolan. När vi kom dit hängde det en stor bild av Stalin där, han skulle vara vår gud."

Syster Marianne blev offer för en förtalskampanj från sionistlobbyn i Sverige för sina ställningstaganden. En gång gjorde hon följande uttalande:

"Han [Gud] är historiens Herre, som leder sin historia. Han står aldrig på de starkas sida utan alltid på de svagas. Och judarna i Israel är i dag på de starkas sida och palestinierna på de svagas sida."

Världens stora religioner - judendomen av idag, Bra Böcker AB, 1966, s. 120:

"Det är här fråga om ett religionssamfund med ett enhetligt biologiskt befolkningsunderlag. Enligt judisk uppfattning är och förblir en jude, som inte längre följer lagen, likafullt en jude. Att judendomen sålunda ger företräde åt det biologiska förklaras genom den judiska utkorelseläran, ty enligt bibelns vittnesbörd gäller utkorelsen Abrahams säd."

Bibeln, Romarbrevet 2: 28:

"Den är icke jude som är det i utvärtes motto."

Richard Salant, f. chef på den (judeägda) nyhetskanalen CBS:

"Vårt jobb är att ge folk vad de inte vill ha, utan vad vi bestämmer att de ska ha."

Kritik av Israel är tabu i Sverige. Helle Klein, Präst i Svenska kyrkan och Aftonbladets politisa chefredaktör och själv judinna, skriver i en artikel den 8 april 2002:

"Vi som dristat oss till att kritisera Israel är alltså antisemiter, oavsett om vi själva vet om det eller inte."

I ett dokument undertecknat av 213 unga judar, som vägrar att göra miltärtjänst i de palestinska områdena, anklagar de den israeliska staten för krigsförbrytelser och kränkande av de mänskliga rättigheterna i dessa områden. I skrivelsen från de nyinkallade, som är ställd till premiärminister Ariel Sharon, försvarsminister Binyamin Ben-Eliezer och utbildningsminister Limor Livnat, den 17 sept 2002, sägs bland annat:

"Vi vill inte tjänstgöra i en ockupationsarmé."

ARON ITSIG CREMIEUX (tidigare försvarsminister i Frankrike) håller tal i Paris vid grundadet 1860 av frimurarlogen för judar – "Allianse Israelite Universelle". Detta tal kallas även "1869 års manifest" och publicerades först i dagstidningen "The Morning Post" den 6 september 1920:

"Motto: Alla judar för en, och en för alla. Den Union vi önskar skall inte bli en fransk, engelsk, irländsk eller tysk Union utan en judisk universell. Andra folk och raser är uppdelade i nationaliteter; vi är ett samhälle utan att vara medborgare och med bara motsatta religionsutövare.
"En jude blir inte under några omständigheter vän till en kristen eller en muslim innan det ögonblick kommer när ljuset från den judiska tron, den enda religion med förnuft, lyser över hela världen.
Utspridda i andra länder som sedan urminnes tider var fientligt inställda till våra rättigheter och intressen önskar vi primärt att vara och förbliva, oåterkallerligen, judar. Vår nationalitet är våra fäders religion och vi erkänner inte någon annan nationalitet. Vi bor i främmande länder och kan inte röra om i de ombytliga ambitionerna i de länder som är helt och hållet främmande för oss, medan vår egen moral och materiella problem är i fara. De judiska läran [™ talmud och kabbalah] måste utbredas i hela världen. Vart än ödet leder oss, fast vi utspridda över hela jorden, måste ni alltid anse er vara medlemmar av Den Utvalda Rasen. Om ni inser att era fäders tro är er enda patriotism, om ni vidgår att oaktat de nationaliteter ni antagit alltid och överallt bildar ett enda folk, om ni tror att judenheten allena är den enda religiösa och politiska sanningen, om ni är övertygade om det, ni, Judar av Universum, kom då och låna vår vädjan era öron och bevisa oss ert samtycke. Vår sak är stor och helig, och dess framgång är garanterad. Kristendomen, vår fiende sedan urminnes tider, ligger i dammet, dödligt sårad. Det globala nät som Judaismen [judenheten] kastar över jorden vidgas och sprides dagligen, och de ögonblickliga profetiorna i våra heliga böcker skall till slut förverkligas. Den tid är nära, när Jerusalem skall bli ett bönehus för alla länder och folk, och den judiska monoteismens banér skall utbredas och hissas över de mest avlägsna stränder. Vår makt är oerhörd, lär er använda denna makt för vår sak. Vad har ni att frukta? Den dag är icke avlägsen när jordens alla rikedomar och skatter kommer att bli judarnas egendom."

Ibland förekommer "1869 års Manifest" även i en förkortad variant:

"Den judiska läran [Talmuds lära] skall breda ut sig över hela världen. Israeliter! Vart ödet än leder Er, hur utspridda ni än är över jorden, måste ni alltid betrakta er som en del av Det Utvalda Folket. Vår sak är stor och helig och dess seger är säker. Kristendomen, vår urgamla fiende, ligger i dammet, slagen till döds. Vår makt låter sig icke mätas, låt oss lära oss att bruka denna makt i tjänst för vår sak. Vad har ni att frukta? Den dagen är icke så långt borta, då all världens rikedomar, alla världens skatter skall vara Israels egendom."

Benjamin Franklin, amerikanske diplomat och vetenskapsman, talar inför USAs konstitutionella utskott år 1789:

"Det finns en stor fara för Amerikas Förenta Stater, mina herrar. Den faran är judarna. Mina herrar, i varje land där judarna bosatt sig har de sänkt den allmänna andliga nivån och försämrat hederligheten inom handeln. De har förblivit åtskilda och oassimilerbara. De har skapat en stat i staten, och i opposition försöker de strypa nationen till döds ekonomiskt som i Portugal och Spanien. I över 700 år har de jämrat sig över sitt beklagansvärda öde, nämligen att de drivits ut från sitt moderland. Men, mina herrar, om den civilserade världen idag skulle ge dem Palestina och dess egndomar, skullle flertalet av dem genast hitta förevändningar för att inte bege sig dit. Varför? Därför att de är vampyrer. De kan inte existera uteslutande av sig själva, de måste leva bland de kristna och andra folk för att livnära sig av deras arbete. Om de inte uteslutes från Förenta Staterna genom konstitutionen, så kommer de att inom 100 år att strömma in i landet i ett så stort antal att de kommer att härska över oss och förstöra oss och därmed förändra vårt styrelseskick, för vilket vi amerikaner har gjutit mycket blod och offrat liv, egendom och personlig frihet. Judarna måste därför uteslutas genom konstitutionen, vår grundlag."

Ariel Sharon, dåvarande israelisk general i "Yediot Achronot" den 26 maj 1974:

"Alla terrorister överallt, i Israel liksom i arabländerna och utomlands, måste oskadliggöras för alltid. Jag vet att detta utförs, jag har själv planlagt och utfört det."

Judisk barnvisa, sjungen av judiska barn i en dokumentär visad på "Dokument Utifrån", TV2, och TV5, den franska kanalen, den 1/5, 1994:

"Hela världen hatar araberna. Det viktigaste är att döda dem en och en. Vi åker till Hebron för att kasta en till granat. Med dessa fötter har jag trampat min fiende. Med dessa tänder har jag bitit hans kött. Med dessa läppar har jag sugit hans blod. Än är jag inte mätt på hämnd. När blir jag det?"

David Ben-Gurion, Israels förste premiärminister i en bok av Nahum Goldmann med namnet "Den judiska paradoxen", s. 112:

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arabledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land. Visst lovade Gud oss det, men vad betyder det för dem? Vår Gud är inte deras. Vi härstammar från det gamla Israel, det är sant, men för över två tusen år sedan, och vad betyder det för dem? Det har funnits antisemitism, nazister, Hitler, Auschwitz, men var det deras fel? De ser bara en sak: vi har kommit hit och stulit deras land. Varför skulle de acceptera det?"

Chaim Weizmann, Jüdische Rundschau, nr. 4, 1920:

"Vi kommer, med eller utan er vilja, att besätta Palestina. Ni kan påskynda eller fördröja det, men det är bättre för er att hjälpa oss, ty annars kommer vår makt att förvandlas till en världsomstörtande makt."

Prämierministern Ariel Sharon, f.d. general, minister i flera israeliska regeringar, "Beiruts slaktare", krigsförbrytare och ansvarig för massakrerna i de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila i Libanon 1982, citeras i den israeliska tidningen Yediot Aharonot, den 7 juni, 1973:

"Israel är numera en militär supermakt. För amerikanerna är det det viktigaste, att Israel är starkt. Alla de europeiska ländernas militära styrkor är svagare än våra. Israel kan på en vecka erövra ett område från Khartoum i Sudan till Bagdad i Irak och ända till Alger."

Yitzhak Rabin (ej att förväxla med Bernadottes mördare Yitzhak Shamir) säger i Ha'aretz den 20 Juli 1973:

"Amerikanerna har gett oss vapen så att vi ska använda dem när det är nödvändigt, i vissa fall är det tillåtet för den civiliserade världen att ta kontroll med våld över oljekällorna i hela Mellanöstern."

"Bibeln befaller oss att erövra Israels land, att utrota dess invånare och befolka det. Israel kan inte undgå denna befallning, och det är absolut förbjudet att lämna landet och överlåta det åt icke-judar. I detta land finns inte plats för andra folk än Israels folk."
(Moshe B-Z Ushpizai, israelisk rabbin i "Yediot Achronot" den 20 december 1974)

Detta är lögn. Judarna ljuger till och med om innehållet i Bibeln, den heliga skrift som de här säger sig följa. Ty Gud säger genom profeten Hesekiel:

"Detta land [det heliga landet] skall ni fördela mellan Israels stammar. När ni utskiftar det som egendom skall de invandrare som bor hos er och har fått barn bland er räknas som infödda israeliter.
Ni och de skall tillsammans utskifta landet som egendom mellan Israels stammar. Ni skall ge invandraren hans egendom hos den stam där han bor, säger Herren Gud.
" (Hesekiel 47: 21-23.)

Här är ett exempel på vad de gör med människor som inte anses vara "judar". Från Rädda Barnens tidskrift "Världen och vi" Nr. 4/1982:

"Israelerna släppte ner bomber som såg ut som leksaker. En del hade form av aptitretande plastäpplen. Andra var små leksaksflygplan, också de i plast. Barnen tog upp dem från marken och började leka med dem - tills de exploderade."

Karl Marx, vars fader var den siste i en lång, oavbruten rad med rabbiner, skriver så här i sin bok "Om Judefrågan", bl.a. återgivet i Judisk Krönika sept. 1987:

"Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna. Nåväl. Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse."

Lennart Grönlund skriver i en recension av Göran Tunströms bok Det sanna livet, Hälsinge-Kuriren, 10/10, 1991:

"Man kan ju alltid fundera över varför judarna i alla tider förföljs. Är det för den inbyggda krämarmentaliteten hos judarna och viljan att roffa åt sig så mycket som möjligt. Att döma av hur judarna agerar på Västbanken och i Gaza verkar de inte ha lärt sig något av läxan [d.v.s. den läxa som bestod i Hitlers förintelse, inte den som de judiska bolsjevikerna själva ordnade i Ryssland]."

Sveriges forne statsminister Olof Palme talar på TCO-kongressen, 1/7, 1982:

"De som tillhör min generation och som när vi var väldigt unga såg bilderna av de judiska barnen i koncentrationslägren och gettona och insåg den oerhörda förbrytelse som begåtts mot dem och som därav liksom fick en smärta som följer oss genom livet, vi känner oss naturligtvis utom oss av samma smärta när vi ser bilderna av de palestinska barnen, precis på samma sätt förföljda. Men denna gång är det Israel som står bakom dåden."

Chaim Herzog, tidigare Israels statsminister i Jerusalem Post Weekly 4/1, 1972:

"Den genomsnittlige medborgaren i Israel erhåller inget tillräckligt stöd från regeringen, som rättar sig efter olika påtryckningsgrupper på bekostnad av den enskilde. Lagar som är avsedda att skydda individen åsidosätts på grund av vissa särintressen. Knesset, det israeliska parlamentet, representerar inte den enskilde medborgaren, eftersom dess ledamöter inte är valda av honom."

Thomas Moorer, amerikansk amiral, i Paul Findleys bok They Dare to Speak Out:

"Jag har aldrig sett någon president vägra israelerna något. De får allt de önskar. Och de vet hela tiden om allt som pågår. Till slut blev det så att jag inte vågade skriva ned någonting. Om det amerikanska folket förstod vilken makt dessa människor har över vår regering skulle de göra väpnat uppror. Våra medborgare har ingen aning om vad som pågår."

-Meron Benvinisti, tidigare borgmästare i Jerusalem, i Newsweek, 20 maj 1970:

"Antingen förblir vi en judisk stat och blir alltmer odemokratiska, eller blir vi en demokratisk stat, men inte en judisk. Demokrati kan endast upprätthållas om vi ger Israels araber fulla och lika medborgerliga rättigheter."

Yeshoshua Zetler, en av de som sköt medlaren greve Folke Bernadotte på öppen gata i Jerusalem, på en direkt order av Yitzhak Shamir (senare premiärminister), hade denna synpunkt i Israels TV, enligt Aftonbladet 10/9, 1988:

"Det var inget mord utan en avrättning. I dag, när hela världen väsnas för att få oss att lämna ifrån oss delar av Israels land, kan vi finna inspiration i Bernadottes öde."

Meshulam Makover, medlem i "Sternligan" var också en av de judiska terrorister som var med vid mordet på greve Bernadotte. Citerad i Aftonbladet, 10/9, 1988:

"När innebörden i Folke Bernadottes nya delningsplan för Palestina gick upp för oss var det inget resonemang om saken, den svenske greven måste avrättas."

Golda Meir, israelisk premiärminister, Sunday Times, 15/6, 1969:

"Det fanns inget folk kallat palestinier. Det var inte så att där fanns ett palestinskt folk och vi kom och drev ut dom och tog deras land ifrån dem. De existerade inte."

Enligt Balfourdeklarationen, framförd i ett brev från den brittiske utrikesministern Arthur Balfour till finansfursten James Rothschild 1917 (en deklaration som Israel alltsedan dess har struntat i att följa):

"Hans Majestäts Regering ser med välvilja på upprättandet av ett nationellt hem för det judiska folket i Palestina och vill göra sitt bästa för att underlätta genomförandet av denna sak, i vilken det klart skall vara förstått att inte något skall göras som kan skada ickejudiska samhällsgruppers medborgerliga och religiösa rättigheter i Palestina."

Professor Israel Shahak, israelisk medborgarrättskämpe, Ha'aretz, 27/11, 1971:

"Israel är en rasistisk stat, där man återgår till förlegade religiösa grundsatser om att judarna utgör mänsklighetens elit som har rätt att göra andra folk till sina slavar, eftersom en jude i slav tillstånd aldrig skulle kunna ägna sig själv åt Gud i kraft av sin så kallade utvaldhet."

Om Nahum Goldmann i den jiddisch-språkiga tidningen Daily Forward 9/1, 1959:

"Doktor Goldmann utmanade Amerikas och andra länders judar att samla mod och öppet förklara en dubbel lojalitet, en lojalitet till landet där de bor och en annan starkare och avgörande lojalitet till Israel. Judar får aldrig falla för patriotiskt prat om att vara lojala endast och främst till det land där de bor och lever. De skall endast vara fulla patrioter till den judiska staten Israel."

"Sven 54", i Nya Dagen Forum Debatt:

"Sätt inte likhetstecken mellan Bibelns uttryck: 'Israels folk' och folket i den judiska stat som tagit sig namnet Israel!"

Från Tidskriften "Jewish Voice" den 20 december 1957:

"Den Amerikanska Judiska kongressen gick till domstol för att få bort en målning föreställande den nyfödde Jesus från folkskolan i Ossining, N.Y. Judarna fick avslag, men tänker ta upp målet i Högsta Domstolen."

Judisk Krönika nr 3, 1985:

"Källor inom narkotikapolisen i Israel och USA har bekräftat att den israeliske försvarsministern Ariel Sharon använde försäljning av heroin och hasch för att finansiera Israels invasion i Libanon."

Från artikeln "Tre män som är Israel" av Anders H. Pers, där han skriver om den internationella konferensen för judiska media i Jerusalem på 1990-talet, hämtas följande uttalande av den dåvarande israeliske premiärministern Ehud Barak:

"Det unika förhållandet mellan Israel och USA är starkare än praktiskt taget varje förhållande mellan grannstater. Sovjetunionens kollaps öppnade ett fönster mot framtiden. Det fönstret kan stängas av islamsk terrorism och fundamentalism. Och av vapen i händerna på instabila typer som Saddam Hussein. Iraks och Irans kärnvapen ligger troligen ännu fem år fram i tiden. Men säker kan man inte vara. Krig är ingen picknick. Men vi är inte rädda för krig."

Vilka har mest massförstörelsevapen av länderna i världen? Israel är ingen dålig gissning. Och vem är chef och sitter "med fingret på knappen" i Israels, så att säga, "hemligaste av hemliga säkerhetstjänster" MLMB (även kallad MALMAB), om inte den polske juden Yechiel Horev. Vi har tidigare hört från israeliskt håll att man inte kommer att dra sig för att använda massförstörelsevapen om Israel blir angripet. När sådana galningar sitter inne med så farliga vapen, och i sådan mängd, är världen illa ute. Det kan till och med ur vårt bibliska perspektiv leda till det Bibeln kallar Harmageddon, som vi hoppas dröjer, för våra barns och barnbarns skull. Och för hela jordens befolknings skull. Herren har tålamod och vill att människor ska få en chans att upprätta en relation med Messias Jesus innan de onda människorna förstört vår vackra värld helt.

Enligt Neil Sammonds' artikel "Israeli WMD" från den 11 oktober 2002, som i sin helhet finns på nätet, har Israel massförstörelsevapen nog för att förinta oss alla, se själv:

"En 'betydelsefull israelisk underrättelsekälla' sade till Sunday Times:

"'Det finns näppeligen en enda känd eller okänd form av kemiska eller biologiska vapen som inte tillverkas i Nez Ziona.'"

"Israels kärnvapenprogram är bättre dokumenterat än deras biologiska och kemiska vapenprogram, men är fortfarande lika osynligt som anläggningen i Nez Ziona. Det råder inga tvivel om att Israels kapacitet ifråga om kärnvapen utvecklats från 1950 talet vid Dimona i Negev-öknen, med franskt, sedan amerikanskt och sydafrikanskt stöd.

År 1986 avslöjade den Marocko-födde israeliske vetenskapsmannen Mordechai Vanunu aktiviteterna vid Dimona, och hävdade då att Israel där hade producerat 'över 200' kärnstridsspetsar. Fem år senare meddelades i en strategisk rapport från amerikanska flygvapnet att Israel har mellan 75 och 200 kärnvapen. Bulletin of Atomic Scientists (BAS) uppskattar Israels kärnvapen till 'över 185'. Federation of American Scientists (FAS) uppskattar dem till 'över 100, men inte säkert över 200'. Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut (IPRI) säger ca 200.

År 2000 bröt en israelisk medlem av Knesset, Issam Mahoul, ett tabu i parlamentet i en diskussion om Israels officiellt 'tvetydiga politik ifråga om kärnvapen' och uppgav att Israel hade 2-300 kärnstridsspetsar. Jane's Intelligence Review uppskattning år 1997 var att Israel har över 400 termonukleära (även väte- och neutronbomber] vapen. Kampanjen Befria Vanunu anser att det finns ca 500 stridsspetsar."

Israels premiärminister Ariel Sharon den 3 okt 2001:

"Varje gång vi gör någonting säger du att amerikanerna kommer att göra det ena eller det andra. Jag ska säga dig något klart och tydligt; oroa dig inte för amerikanskt tryck på Israel, för vi, det judiska folket, styr Amerika och amerikanerna vet om det."

Samma uttalande (Ariel Sharon, October 3, 2001) som föregående, i original:

"Every time we do something you tell me America will do this and will do that I want to tell you something very clear: Don't worry about American pressure on Israel. We, the Jewish people, control America, and the Americans know it."

Nya Dagen censurerar sin nätdebatt. Därför får den som håller sig till sanningen söka sig annorstädes. Man undrar hur denna anonyma röst slank förbi censuren:

"Med judar idag menar vi den lilla del av antikens judar som valde att inte tro på Kristus. Av romarrikets befolkning på Jesu tid har jag sett uppskattningen att så mycket som 12% var judar."

Om den siffran stämmer, så betyder det att den del av judarna som behöll den förkristna tron var en mycket liten andel. Idag, tvåtusen år senare, gör dessa ickekristna judar anspråk på att vara 'Israels folk' och 'Abrahams säd'."

William Zukermann, sionistisk aktivist, "Jewish Newsletter", den 28 juli, 1959:

"Israel måste bli ett nytt Ghetto, ett hundraprocentigt judiskt samhälle, lika "Gojim-Rein", som det Nationalistiska Tyskland var "Juden-Rein." Gojim betyder hedningar.

Den politiske sionisten Vladimir Jabotinsky är synnerligen imponerad av Mussolini och fascismen i Italien 1935, och utbrister:

"Vi vill ha ett judiskt imperium."

JUDARNAS "KULTUR"

I Nya Dagens nätversion den 27/9-2000 står det att man året därpå öppnar "Paideia, Institutet för Högre JudiskUtbildning på initiativ av Sveriges regering" Institutets direktor blir judinnan Barbara Spectre. Nya Dagen väljer att inte berätta att hon är fru till den relativt nyligen tillträdde Stockholmsrabbinen Philip Spectre. Den svenska staten går in med häpnadsväckande 40 miljoner kronor till kulturcentret (DN 26/9-2000) Judiska världskongressen (WJC) går in med 40 miljoner kronor. Näringslivet, de slutna sällskapen och frimurarna, går in med ytterligare 20 miljoner kronor. Plötsligt, utan diskussion byggs ett judiskt kulturcentrum i Sverige med en grundkostnad på 100 miljoner kronor. Ett institut (för spridande av judendom), som kommer att "göra Sverige till centrum för de europeiska judarna." Trots nedskärningar och "dålig tillväxt" satsar man ändå enorma belopp på det judiska. Institutet Padeia är nu färdigbyggt och har presenterats av den kristna pressen. Den "kristna" tidningen "Hemmets Vän" skriver i en artikel att nu är kristna välkomna till centrat för att lära sig mer om Kabbalah, dvs. judisk ockultism!

Henry Ford's tidning The Dearborn Independent gjorde denna observation:

"Så snart judarna tog makten över filmvärlden fick vi ett filmproblem, med väl synliga konsekvenser. De skapar problem av moralisk karaktär på något underligt sätt i varje gren av näringslivet där de får majoritet. Vare sig du kallar judarna ett störande inslag ('fientligt'), eller anser att de står i täten för en social förändring ('smickrande'), blir det ändå till slut så att vi inser, att det INTE går att blanda våra kulturer."

De internationella judarna satsar åter miljarder dollar i nya projekt. Nu hemsöker de världen med ockultism i nya varianter:

Harry Potter och Sagan om ringen 1-3. I judarnas tradition måste ju allt "gott förvandlas till ont" för att en egen messias (Antikrist), ska kunna framträda. Det judiska kapitalet avser att filmer som dessa ska bli ett led i barns utbildning. De följer även upp sådana filmer med lönsam prylförsäljning, "leksaker", i försök att förvandla barnen till små ockultister invigda i vit och svart magi. Här ett bevis på "försök till utbredning av judisk satanism" (ny lagparagraf?) från ett TV4-program den 24/12 2002 om inspelningen av "Sagan" om de två tornen, där Elijah Wood (Frodo) talar om hur huvudrollen förändrats:

"Den här gången får man mer gå in i själen, denna roll har mer andlig karaktär."

Några andra "intressanta" uttalanden i samma film avslöjar källan till det vidriga, ockulta hopkoket i filmen. Som alltid, är det judarnas illuministiska program som ligger till grund. En i filmen förekommande konversation:

"person a: Hur många är de? (mörkrets makter i form av soldatarmé)

person b: 10 000, sire, de kommer för att förstöra hela mänskligheten."

Jämför detta med 1 Thessalonikerbrevet 2, versar 15-16:

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten, eftersom de försöker hindra oss från att predika för hedningarna och hjälpa dem att bli räddade. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men nu nås de till slut av Guds vrede."

Jose Primo de Rivera, 1900-tals spansk reformpolitiker (som blev lönnmördad),
i dagstidningen El Estado Nacional:

"Han [de Rivera] poängterade att instrumenten för judisk domination i den moderna världen är pengar och media; och att kommunismen är ett instrument som internationell judisk kapitalism använder för att krossa, och sedan styra över nationerna."

En som visste att verkligheten ibland överträffar fantasin var Mark Twain:

"Varför skulle verkligheten inte kunna vara egendomligare än sagan? Sagor måste ju i alla fall vara logiska."

OM SOVJETUNIONEN (FÖRENADE RÅDSREPUBLIKERNA)

Dagstidningen Jewish World, den 25 juni, 1931:

"Man bör lägga märke till att den judiske frimuraren och bankiren från Wall Street, Jacob Schiff, chef för bankfirman Kuhn, Loeb and Co i april 1917 skröt offentligt om att han hade andel i ryska revolutionen."

Vladimir Iljitj Lenin-Uljanov, som var jude på mödernet (Blank), ansåg:

"En intelligent ryss är nästan alltid en jude, eller någon med judiskt blod i ådrorna."

Grigorij Zinovjev (Gerson Radomyslskij) dömer 10 miljoner människor till döden i ett tal vid ett stort möte för kommunister i september 1918:

"Vi måste få med oss [på vår sida] 90 av de 100 miljoner invånare som finns i Sovjet-Ryssland. De andra har vi inget budskap till. De måste utplånas."

Zinovjev mördade även Lennart Bernadottes morfar storfurst Pavel Alexandrovitj 1919. Greve Folke Bernadotte mördades av den forne israeliske premiärministern Yitshak Shamir med kumpaner 1947. Var någondera nödvändigt?

Röda Armen, ledd av Lev Trotskij (Bronstein) i Revolutionsbulletin, augusti 1918:

"Utan nåd och misskund ska vi döda våra fiender i hundratal, ja tusental, låt dem drunkna i sitt eget blod. För droppar av blodet från Lenin (Blank) och (Moses eller Moisei) Uritskij, låt floder av blod från bougeoisin flyta, mer blod, så mycket som möjligt."

Historikern Louis Rappoport:

"Lenins första politbyrå dominerades av folk med judiskt ursprung, judar var inblandade på alla sätt i revolutionen, även i dess smutsigaste arbete. Ett oproportionerligt stort antal judar gick med i den nya bolsjevikiska hemliga polisen, tjekan, och det kollektiva ledarskap som samlades vid tiden för Lenins död leddes av juden (Radomyslskij) Zinovjev, en pratsjuk, ondskefull, lockhårig Adonis; gränslöst fåfäng."

"År 1923 presiderade Trotskij och Lunatjarskij över ett möte i Moskva organiserat av kommunistpartiets propagandasektion där man skulle döma Gud. Fem tusen man ur den Röda armén var närvarande.
Den anklagade befanns skyldig till olika nesliga handlingar och då denne hade fräckheten att inte infinna sig, fördömdes han som försumlig." (Ost Express, 30 januari 1923; Berliner Tageblatt 1 maj 1923)

Ryssland var före revolutionen världens kanske mest framstående industrination. När man gjort sig av med "Tronen, Altaret och Penningpåsen", skulle Ryssland få frihet, jämlikhet, broderskap och välstånd. Men en avgrund lurade bakom hörnet av våld och hat. Med nutida forskning vet man, att den plan som beseglade hela tsarfamiljens öde var Sverdlovs. Det telegram som sändes från Jekaterinburg av Filipp Golosjtjokin och Grigorij Ivanovitj Safarov till Moskva, undertecknades där av Zinovjev, vilken skickade telegrammet vidare till Sverdlov och Lenin, som sedan gav klarsignal till morden. Journalisten Robert Wilton skriver i sin bok från 1920:

"Bolsjevismens hela historia fram tills nu bär outplånligt prägeln av en främmande invasion. Mordet på tsaren, avsiktligt planerat av juden Sverdlov (som kom till Ryssland som betald tysk agent) och utfört av judarna Golosjtjokin, Syromolotov, Safarov, Vojkov and Jurovskij, är inte det ryska folkets verk utan en handling av en fientlig inkräktare."

Igor Safarjevitj, som var en av grundarna till " Försvars-kommittén för mänskliga rättigheter i Sovjetunionen", skrev följande om mordet på tsar-familjen 1979:

"Denna rituella handling symboliserade århundraden av rysk historia. Det kan tyckas att företrädare för en obetydlig etnisk minoritet borde ha hållt sig så långt bort som möjligt från denna smärtsamma händelse som skulle ge återverkningar historien igenom. Men vilka namn möter vi? Avrättningen utfördes under personligt överinseende av Jakov Jurovskij, som sköt tsaren; ordföranden i den lokala sovjeten [rådet] Bjelobodorov (Vaisbart); och den personligt ansvarige för bolsjevik-administrationen i Jekaterinburg var Shaya Golosjtjokin. För att göra bilden fullständig, fanns det även en versrad från en dikt av Heinrich Heine [judisk poet från Tyskland 1797-1856] på en av väggarna i källaren där avrättningen skett (skriven på tyska) om kung Belsassar, [se Daniel 5:1-30. (Texten löd: 'I natt dödades Belsassar av sina slavar') Men liknelsen haltar. I Daniels bok förolämpas Gud av kungen, men i det här fallet förolämpas kungen av undersåtarna.]"

Historikern Leonard Shapiro:

"Vemsomhelst som hade oturen att falla i händerna på tjekan, blev med stor sannolikhet ställd öga mot öga med, och möjligen också skjuten, av en judisk undersökningsman."

Tjekan eller vetjeka den ryska hemliga polisen, blev senare känd under namnen: GPU, OGPU, NKVD, MVD och KGB.

W. Bruce Lincoln, professor i rysk historia, har skrivit om bolsjevikerna i Ukraina:

"Nästan 80 procent av tjekans besättning bestod av judar."

Från "Defender Magazine", oktober 1933:

"Judarna hade nu fria händer att hänge sig åt sina brinnande fantasier i massmorden på hjälplösa offer. Kristna drogs direkt ur sina sängar, torterades och mördades. En del blev bokstavligen skurna i stycken, bit för bit, medan andra blev märkta med glödande järn, deras ögon stacks ut för att orsaka outhärdlig smärta. Andra placerades i lådor där endast deras huvuden, händer och fötter stack ut. I lådorna släpptes sedan hungriga råttor in som skulle gnaga på människornas kroppar.

En del spikades fast vid händerna eller fötterna i taket och lämnades att hänga så, tills de dog av utmattning. Andra kedjades fast vid golvet, och sedan hälldes smält bly i munnen på dem.
Många bands fast efter hästar och drogs runt gatorna i staden, medan medan en judisk mobb attackerade dem med stenar eller sparkade dem till döds.

Kristna mödrar togs till stadstorget och barnen rycktes ur deras armar. En röd judisk terrorist tog barnet vid fötterna, höll det med huvudet nedåt och krävde att den kristna modern skulle förneka Kristus. Om hon inte gjorde det, kastade han upp barnet i luften, och en annan medlem av mobben rusade fram och fångade barnet på spetsen av sin bajonett.

Havande kristna kvinnor bands fast vid träd och deras foster skars ut ur kropparna.
Det fanns många offentliga avrättningsplatser under revolutionen; en av dem beskrevs av den amerikanska Rohrbach-kommissionen:

'Hela cementgolvet hos den judiska tjekan i Kiev var översvämmat av blod; det var en nivå på flera tum [8-12 cm]. Det var en förskräcklig blandning av blod, hjärnsubstans och bitar av skallben. Alla väggar var överösta med blod. Stycken av hjärnor och hårskalpar satt fastkletade i dem.

En ränna, 25 centimeter bred, 25 centimeter djup och ca 10 meter lång var hela vägen fylld till brädden av blod. En del kroppar var styckade i två, på andra var lemmar avhuggna, somliga var bokstavligen hackade till småbitar. På några var ögonen utstuckna, och huvudet, ansiktet, halsen och bålen var översållade med djupa sår. Längre fram fann vi ett lik med en järnkil driven genom bröstet. På en del fanns inte tungan kvar. I ett hörn upptäckte vi en mängd armar och ben som inte tillhörde någon av de kroppar som låg där.'"

Ett citat hämtat från boken "SENTENCED TO SIBERIA AND EXILED FROM RUSSIA
The Life Story of Pastor Basil A Malof", av pastor Oswald J Smith CANADA, pastor Oswald A. Blumit, LETTLAND m. fl. Utgåvor:

No 1-9: på engelska USA 1940-44; No 10: på spanska USA 1944; No 11-25: på engelska USA 1945-52; No 26: på ryska. På svenska: No 27-28.

Här används utgåva No 28, tryckt och utgiven av Evangeliipress i Örebro 1955 med den svenska titeln "Rysslands apostel". I denna bok återges ett uttalande av Anatolij Lunatjarskij (egentligen Balich-Mandelstam), kommissarie för utbildning i den första ryska bolsjevikregeringen, en utbildning som råkade sammanfalla med talmudiska föreställningar. Uttalandet, enligt boken:

"Vi hatar de kristna. Även de bästa av dem måste bli betraktade såsom våra värsta fiender. De predikar kärlek till sin nästa och medlidande, vilket är tvärt emot våra principer. Kristen kärlek är ett hinder för revolutionens utveckling.

Ned med kärleken till nästan! Vad vi önskar är hat. Vi måste kunna hata, för endast till detta pris kan vi erövra universum. Vi har gjort oss av med jordens konungar, låt oss nu kämpa mot himlarnas konungar."

R. Vallery-Radot i boken "Le Temps de la Coläre", 1932:

"Den verklige författaren till femårsplanerna, Lazarus Kaganovich (med brodern Moisei), är en jude – Och mer betydelsefullt; en stor favorit hos Stalin."

John F. Hylan, borgmästare i New York 1918-1925 gjorde följande uttalande:

"Det verkliga hotet i vår republik är den osynliga regering som likt en gigantisk bläckfisk sträcker ut sina slemmiga ben över våra städer, delstater och vår hela nation."

Vad är det för slags osynlig regering Hylan talar om?

Det är helt enkelt den världsregering som finansierade den ryska revolutionen, de två världskrigen och den Europeiska Unionen. EU-grundaren Richard N. Coudenhove-Kalergi skriver i sin bok Pan-Europa:

"Max Warburg arrangerade sin resa 1925 till Förenta staterna så, att han kunde presentera mig för [de judiska] finansmännen Paul Warburg och Bernard Baruch."

Forne presidenten George Bush Sr, i ett uttalande den 1 februari 1992:

"Min vision om en ny världsordning förutser ett FN med en förnyad fredsbevarande funktion. Det är till de heliga principerna inneslutna i FN-stadgan som vi framledes svär vår trohet."

En diktatorisk definition av terrordåd från EU-kommissionen:

"[Ett brott] med syfte att hota eller störa politiska, ekonomiska eller sociala strukturer."

Percy Barnevik om EMU:

EMU:s största värde för näringslivet är att den ger ett externt tryck på regeringarna att vidta nödvändiga men impopulära åtgärder.

Enligt FN:s världsstadga:

"Nationalstaternas era måste få ett slut. Nationernas regeringar har beslutat inordna sin suveräna makt under en regering till vilken de kommer att överlämna sin vapenmakt."

En världsordning (FN) med en fascistisk regering, utsedd av de Trettons Råd; en världsbank (Världsbanken och IMF); en enda godkänd religion (New Age, och de religioner som fogar sig efter FN:s definition på god religion); en lagstiftning och en övergripande världsdomstol (Haag eller ICC) och så småningom en president, Antikrist. Detta är människans mål, när hon upphöjt sig själv till gud.
Det blir "en helt ny värld" producerad av människor med ockultismen, pengarna, vetenskapen och materialismen som avgudar, istället för sin Skapare. Precis det rike som Satan frestade Jesus med i öknen. Det folk som valde bort sin Messias, Jesus, sätter sin egen messias på tronen, och Illuminati's fascistiska system som uppfanns av ockulta judiska gudsförnekare, blir regeringsformen.
Det är därför man har uteslutit första delen av den vers från Jesaja 2: 4 som står som inskrift på FN-byggnaden i New York!!

Allt detta ska dock Vår Herre Jesus Kristus att sätta stopp för, om inte förr så vid sin återkomst som konung till jorden inom en snar framtid.

Så här säger John E. Rankin, ledamot av Förenta Staternas kongress:

"Förenta Nationerna är det största bedrägeriet i världshistorien. Syftet med FN är att avskaffa Amerikas Förenta Stater."

Hur ska detta kunna ske?

Bibeln säger att det gamla romarriket kommer att återuppstå i förnyad form och vi har redan ett sådant rike i det blivande Europas Förenta Stater (EU), som även vill utse en egen president så snart som möjligt. Världens mäktiga finansklubbar, Utrikespolitiska rådet (CFR) och Trilaterala Kommissionen (TC) har tänkt utforma sin kommande globala stat med Romarriket som förebild. I detta antikristliga rike kommer Europa att ha en ledande roll. Redan 1962, vid konferensen om handelspolitik i Washington gjorde Dean Rusk, Förenta Staternas dåvarande utrikesminister uttalandet:

"Mäktiga krafter rör sig i det europeiska samfundet mot en politisk samverkan, som här. Överlevnad och tillväxt tvingar länderna i Europa att glömma historisk antagonism och förena sig. Genom att dela resurser och ansträngningar växer en mäktig ny enhet fram, ur det kaos som är lämningar av nationell rivalitet och [de två] världskrigen."

Dr Walter Hallstein, en chef för EU-föregångaren EG, skrev redan på 1960-talet:

"Man bör lägga märke till att det finns tre faser i ett europeiskt enande:
Handelsunionen, den montära unionen och den politiska unionen, det vi har skapat när vi enade Europa, är en mäktig ekonomisk-politisk union och inget av detta får offras av någo enda orsak. Vi kan helt klart vänta oss en fusion av alla ekonomiska, militära och politiska samband, vilket sammantaget blir ett Europas Förenta Stater.
"

En hederlig men luttrad EU-tjänsteman i Bryssel har sagt:

"Det vore kanske bättre om maffian tog över EU även officiellt. Då blev det i alla fall billigare."

Tempelriddare och generallöjtnant Johan Kihl till Nyheterna om helikopteraffären, som kostade Sveriges skattebetalare 6 miljoner 2002:

"Ett visst industrispionage får man räkna med."

Religionshistorikern Torsten Bodekull skriver:

"De svenska frimurarna tillber Baphomet." [=Satan, min anm.]

I boken "A New and Revised Edition: An Encyclopaedia of Freemasonry and Its Kindred Sciences", av Albert Mackey, M.D., 33º, Volume II, s. 618, står det:

"Frimureriet kan med full rätt hävda att den bör kallas en religiös institution."

I boken Morals and Dogma av den världsledande frimuraren Albert Pike, står det på s. 231:

"Varje frimurarloge är ett tempel för religion och dess lärosatser är en instruktion i religion."

I Frimurarbibeln (A.J. Holman Company, 1968, s. 26) kan man läsa:

"I frimureriets organisationer, där dessa legender omhuldades, vilket också är fallet med frimurarlogerna i dag, var religiösa församlingar."

I boken "Jøder og Gojim" från 1910, varnar Eivind Saxlund d. ä. mot den judiska faran som hotar Norge:

"Den fare, der truer fra Jødene, ansees af mange for den største, der truer vort Samfund, ikke paa Grund af Udsigten til Jødenes financielle Overherredømme i og for sig, men fordi den mosaisk-talmudiske Tankegang smitter vor Karakter, forvirrer vore Moralbegreber og skader vore beste Særegenskaber, forandrer Folkekarakteren, truer med at gjøre os Alle til 'Jøder'."

Carl I. Hagen, Norges Fremskrittsparti, är ofta baktalad av svenska journalister och politiker. Anledningen är säkert att de tycker som han, men inte vågar säga det högt. I ett samtal med den svenske statsministern hade Göran Persson bara negativa, socialistiska klyschor att säga om detta Norges snabbast växande parti, grundat på kristna värderingar. Men den solige Hagen tog inte illa upp:

"Det gør ikke noenting, de. . !! Så lenge Gøran Pærsson ikke har røst-rett i Norge!"

Peter Wallenberg i juli 1997:

"Göran och jag kommer mycket bra överens. Vi är samma typ, frisläppta och säger vad vi tycker, vilket omvärlden inte alltid uppskattar, ha ha."

I mars 1998:

"Det är naturligtvis väldigt svårt för honom att gå tillbaks till sina egna och säga att Wallenberg sa så här till mig och det har jag tagit på allvar. De skulle undra vad (svordom) han menar med det. Men samtalen kan ändå ge honom något att tänka på på nätterna."

Före detta statsminster Carl Bildt i anförande den 12 febr 1999:

"Och det är inte minst viktigt att arbetet med att lägga fast ramar och riktlinjer för den nya globala informationsekonomin ges ny kraft, en europeisk politik som i allians med USA bereder vägen för den nya globala ekonomin."

Henry Spaak, EU-grundare och generalsekreterare i NATO sa i ett av sina tal:

"Vi vill inte ha fler kommittéer, det har vi fått nog av. Det vi vill ha, är en man med sådan resning, att han är kapabel att ta ansvar nog för freden och politiken, för att kunna dra ut oss ur det ekonomiska kaos som vi håller på att sjunka ner i. Ge oss en sådan man, må han vara gud eller demon, vi ska välkomna honom."

Har du läst artikeln En ny värld så vet du redan att EU planerar att förse varenda människa på jorden med tre digitala sifferkolumner med sex nummer i varje som varje människa måste ha och att alla ska kontrolleras med hjälp av en jättedator som står i Bryssel (Läs i Bibeln om Vilddjurets märke, Upp. 13: 1-18).

När en av EU:s toppchefer tillfrågades vad som skulle hända, om någon motsatte sig systemet och vägrade samarbeta, svarade han:

"Vi skulle vara tvungna att ta till maktbefogenheter för få honom att anpassa sig till de nya kraven."

En kontroll av dig! Politiskt, ekonomiskt, socialt, religiöst, hemma och på arbetet. På FN:s toppmöte i Lissabon år 2000 hette det:

"EU har som mål att bli en större ekonomi än USA före 2010."

Tydligen vill inte den judiska eliten att så värst många svenskar skall studera det framtida EU. Det tal Leif Pagrotsky höll inför eliten på toppmötet i Göteborg den 4 dec 2001, The External Action of the EU in an Era of Globalization finns bara på i engelskspråkig version på nätet. Pagrotsky målar upp en strålande framtid i ett nytt messiasrike, EU, men talar tyst om personlig girighet och inre strider:

"EU är en inspiration för människor, affärsmän och regeringar världen över. Den Europeiska Unionen [läs det som United States of Europe] är redan världens största ekonomiska aktör, den största handelspartnern i världen, vi är på väg att skapa en gemensam marknad för nästan en miljard människor i och omkring Europa. En miljard människor som fritt och fridfullt driver handel med varandra och bidrar till varandras tillväxt och utveckling, från Grönland i väster till Vladivostok i öster, och från Nordkap i norr till tropikerna och Saharaöknen i söder."

Peter Hoagland, senator för delstaten Nebraska, USA, i ett radiotal 1983:

"De som tror bokstavligen på Bibeln har inte rätt att indoktrinera sina barn med sina religiösa trosbegrepp, för vi, staten; håller på att förbereda dem för år 2000, då Amerika kommer att vara en del av ett globalt samhälle, där deras [de kristnas] barn inte passar in."

Den judiska justitieministern Janet Reno i amerikanska TV-nyheter, 26/6 1994:

"En kultist är någon som har en stark tro på Bibeln och Jesu andra tillkommelse; som ofta går på bibelstudier; som i hög grad offrar pengar till kristna ändamål; som undervisar sina barn privat; som har samlat på sig överlevnadsförråd och har en stark tro på det 2:a tillägget [i den amerikanska konstitutionen]; och som misstror en stor regering. Vilken som helst av dessa får anses vara det ["kultister"], men sannerligen mer än en [sort] ger oss anledning att betrakta en sådan person som ett hot, och hans familj är i en risksituation som berättigar statlig inblandning."

Den judiske rabbinen Martin Siegel har sagt:

"Jag vill viga mitt föredrag på detta seminarium till möjligheten av att vi nu går in i ett judiskt århundrade, en tid då broderskapets anda, en icke-ideologisk blandning av det känslomässiga och det förnuftiga, då motståndet mot grupper och klasser kommer att bryta fram med hjälp av anti-nationalismens krafter krafter för att ge oss en ny typ av samhälle. Jag kallar denna process judaiseringen av kristendomen , för kristendomen kommer att bli ett hjälpmedel för att göra detta samhälle judiskt."

Dr. Ed DeVries, direktor för School of Biblical & Theological Studies i Los Angeles, skriver följande i artikeln "ARE WE BEING LED TO ROME" (biblebelievers.com):

"Den katolska kyrkan har alltid avrått sina medlemmar från att läsa sina egna Biblar. I många av de länder i tredje världen som företrädesvis är katolska finns lagar som förbjuder tryckning och försäljning av Biblar. Bibelläsandet sker vanligtvis på ett språk som vanligt folk inte förstår, och [den katolska] kyrkan är beredd att gå hur långt som helst för att förhindra människor från att själva kunna läsa Guds Ord.
Under medeltiden tog den Katolska kyrkan livet av 68 000 000 baptister i ett försök att förhindra att Bibeln kom i händerna på vanligt folk.
"

Korset är symbolen för den största kärlek Gud bevisat människorna, Joh. 3: 16:

"Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv."

MEDELTIDEN har populariserats av den fördomsfulle skräpförfattaren Jan Guillou som ger kristna skulden för adelsmäns bruk av våld på medeltiden. Men det var ju den romersk-katolska kyrkan, en ickekristen villolära, som både sanktionerade och utförde detta våld. En tendentiös beskrivning som inte avfärdar utan snarare förhärligar våld och vapen finns i boken "Vägen till Jerusalem" av Jan Guillou:

"Nu togs svärdet från altaret och placerades rakt över hans mors grav mitt framför honom med fästet riktat mot altaret och svärdsspetsen mot Arn. Det var ett underbart vackert svärd med en klinga som blänkte av vitt hårdstål av ett slag som Arn aldrig sett. Svärdets fäste var utformat så att de förgyllda parerstängerna bildade ett kors och över korsets tvärslå fanns en text präglad som inte kunde missförstås; IN HOC SIGNO VINCES, i detta tecken skall du segra, det vill säga endast i detta tecken kan man segra, insåg Arn genast."

Även statsrådet Mona Sahlin har fördomar mot kristna, om man får tro artikeln "Sahlin hetsar mot frikyrkan" (Dagen, 9/8 2002) Det protesterades bland kristna mot att Sahlin sagt att man i "Citykyrkan på Södermalm" bett att Pridefestivalen skulle regna bort. Särskilt som det inte finns någon Citykyrka på Södermalm (!)

"I den begynnande valrörelsen väljer statsrådet Mona Sahlin att hetsa mot kristna i allmänhet. Hon framhåller bl. a. att "kristna och nazister förövat våldsbrott mot homosexuella" och "att [kristna] genomfört årlig förbön för regn och åska" under Pride-festivalen. Frågan är om inte kristna borde få samma skydd mot hets som Mona Sahlin och regeringen tillerkänt homosexuella medlemmar och ledare inom väckelsesamfunden har alltid tagit avstånd från våld mot dessa.

Homolobbyn som regeringen lyssnar till, har några tusen medlemmar, frikyrkorörelsen flera hundra tusen. Är [detta] ett enskilt övertramp eller en stridssignal mot de fria kyrkorna? Svaret kan påverka utgången av valet."

Från Stockholm Pride gay-festival år 2000:

"Att delta i en sådan manifestation ställer ledande socialdemokrater upp på som t. ex. statsrådet Mona Sahlin, kulturminister Marita Ulvskog, och partisekreteraren Lars Stjernkvist. Någonstans i gayparaden skanderar man också: 'Krossa kd:s homohat, hacka Affe till oblat.'"

Tänkte verkligen gayaktivisterna mörda Alf Svensson, kristdemokraternas ledare, eller var det menat som ett skämt? Det var i så fall inte skojigt, för han är också en människa, med samma värde som alla andra.
Statsminister Göran Perssons uttalande i Dagen att en präst inte får predika att homosexuell samlevnad är synd och onaturligt, är ett hot mot religionsfriheten. En statsministers ord har naturligtvis särskild tyngd. Regeringen påpekar sedan att det inte är tillåtet att använda religiösa texter, t ex. Bibeln, för att hota eller uttrycka missaktning mot homosexuella (vilken kristen gör det?)

Även andra religioner, som judar, muslimer, hinduer och buddhister, har skrifter som är avvisande till homosexualitet. Persson går längre än någon statsminister förut gjort. I en intervju från den 22 augusti 2002 lät det så här:

Reportern: "Får en präst predika att homosexuell samlevnad är onaturligt?"

Göran Persson säger först att det är en svår fråga och resonerar lite kring yttrandefriheten och att lagen gäller även pastorer. Men förtydligar sedan:

"Min slutsats blir nej. Det får man inte göra."

Reportern: Kan man predika utan att hetsa?

"Jag har svårt att se det. Men det kommer säkert en prövning av det där skulle jag gissa. Därför att våra vänner i den rörelse som företräder homo-, bi- och transsexuella är oerhört duktiga på att intressebevaka. Får vi en präst som går för långt i sin predikan visar det sig."

Att barn ska ha både en mor och en far är naturligt och helt rätt, tycker de flesta svenskar vilket samtliga undersökningar även har visat. Den lagstiftning som kan bli verklighet efter nyår 2003 är därför påtvingad uppifrån. Makthavarna tar bara hänsyn till perversa personers åsikter, inte hur barnen mår eller vad DE tycker.

När beslutet om homoadoptioner skulle fattas i riksdagen ville kristdemokraterna visa orimligheten i att ett barn ska ha två mammor eller två pappor. De beställde därför en undersökning från den judiske läkaren Jerzy Einhorn. Dennes utlåtande hamnade dock raskt längst ned i pappershögarna, eftersom det löd:

"Jag ser ingen som helst anledning till varför inte homosexuella skulle kunna bli lika goda föräldrar för adopterade barn som andra."

Vi har lätt för att döma vår nästa. Men Gud är inte som du och jag. Detta utläses av versen Joh. 3: 17. Där säger Jesus:

"Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom."

OM NEW AGE

New Age kan synas vara oskyldigt vid första påseende. Den grundar sig dock på Teosofihusets beslut att framträda offentligt 1974 under ett nytt namn, New Age. New Age är liksom alla andra hemliga sällskap, från Svenska Frimurar Orden till Bilderberggruppen, ännu en en gren av samma träd, nämligen judarnas "heliga" evangelierna. Därför att de var ockulta, avfallna från Gud och satanister, angrep de Livets Herre och dödade Jesus och de första kristna.

Med tiden blev de listigare, och uppfann olika ismer: kapitalismen (ränte-ocker), socialismen och national-socialismen (rabbin-läror). För att fånga alla sökare som hamnar mellan dessa stolar, har man tagit fram speciella, "hemliga" och ockulta sällskap för hedningar, däribland New Age.

Företrädarna för New Age påstår att de accepterar alla läror under sitt världsvida religionsparaply i den "globala byn, där alla är vänner". Men i själva verket hatar de alla som inte kan nå samförstånd, att var och en har "lite rätt." Den som säger att Jesus är den enda sanningen, kan därför inte ha rätt! Detta kommer också från rabbinskolorna och har införts som "kunskap" via FN:s organisationer som UNESCO (världsvid utbildning). Ursprunget ligger i något som kallas judisk debattkonst, rutva, i Sveriges och särskilt USAs rabbinskolor.

Gud bevare oss från sådant konsensustrams.

Artikel i tidskriften Chimes 1968:

"En förändring kommer att ske och vid rätt tidpunkt ska människan ledas in i en NY TID där de får andra färdigheter än de som finns nu. Klärvoajans [synskhet] och telepati [Tankeläsning! Mycket trovärdigt.] blir vanligt, som före Babels torn, då människan genom missbruk av speciella (ockulta) krafter förlorade sina telepatiska krafter tillfälligt."

David Spangler ledamot av New Agerörelsens FN-organisation Planetary Initiative Government Group of the UN (PIGG) har gjort följande uttalanden:

"Ingen kommer att få möjlighet att bli medlem av den Nya Världsreligionen, som inte dyrkar Lucifer och man måste vara invigd i Luciferrörelsen, en framtida form av New Age. Kristna som inte rättar sig efter den 'nya tidens kristus' [The New Age Christ, dvs. Antikrist] när han kommer, ska få uppleva martyrskap."

I New Age sägs det att varje människa är Gud, och därför kan förbättra sig själv. Newage-gurun Shirley McLaine lär att människan kan sätta sig över sin Skapare och bli sin egen gud. I sin bok "Sökandet inåt efter Gud" säger hon:

"Gud är ett embryo som längtar efter att bli född. Du får aldrig dyrka någon eller något annat än dig själv, för Du är Gud."

McLaine uttalade sig även särdeles människofientligt i Svenska Journalen 1987:

"Det var egentligen bra för judarna att dö i förintelsen. De hade ju så förskräckligt dålig karma."

Varför skriver den kristna tidningen (om den nu är kristen?) "Hemmets Vän" om Masesgården – vill ni kanske att de kristna skall bli ockultister? Nedanstående är bara en del av de aktiviteter som försiggår på Mases. Enligt reklamen på internet om denna gård samarbetar här avfallna präster, nunnor och buddister. De verkar göra sitt bästa för att förvilla folk från en sann tro på Gud enligt Bibeln.
Det "Tomasevangelium" Oftedal talar om (nedan) är ett falskt evangelium skrivet av anhängare till den gnosticism aposteln Paulus bekämpade och varnar för i t ex 2 Tess. 2: 2. Ur nätreklamen "Midsommar med Ma Oftedal på Per Mases" citerar jag följande New Age-anlupna budskap:

"Vi hämtar kraft från nyandligheten. New Age är ett samlingsnamn för många företeelser som uppstått sen mitten av 1900-talet: hälsorörelsen, fredsrörelsen, kvinnorörelsen, gayrörelsen, miljörörelsen och nyandligheten. Nyandligheten är i sig ett smörgåsbord där man plockat upp gamla andliga traditioner och tekniker. Vi provar på att "fånga den kosmiska energin" med några av dessa metoder. Även visualiseringsövningar lärs ut. Vi hämtar kraft från den indianska andligheten. Vi lär oss om helhetstänkande, om Moder Jord, om kraftdjur, ceremonier och element. Deltagarna får göra sin egen "medicinpåse" och sin livssköld. Vi hämtar kraft från "Själaväktarna". Ma Oftedal [prästen] har utvecklat ett program som liknar Viktväktarnas, men för själen. Det handlar om att bli medveten om vad man gör med sin energi, vad som dränerar och vad som "tankar" vår kraft och hälsa. Till detta finns också en speciell budgetmodell, som går långt utöver plus- och minuskonton. Läs gärna Ma´s nyutkomna bok "Själaväktarna". Vi hämtar kraft från esséerna och de hemliga evangelierna (bla Tomasevangeliet) och får nytt (gnostiskt) ljus över vem Jesus var."

Ockultism betyder "gömd kunskap". Denna kunskap från onda andar grundar sig på judarnas kabbalah, och har stor betydelse för frimurare, teosofer, newageare, satanister, etc. Det är Lucifers kraft man menar, när man säger i Star Wars:

"Må kraften vara med dig."

Satanismen och New Age dyrkar samma gud, Lucifer. Anton LaVey, grundaren av Church of Satan i San Francisco, har uttryckt det så här:

"Det är inte någon skillnad mellan 'vit magi' eller 'svart magi', som newagearna påstår. De dyrkar Satan, som vi."

Den internationella stiftelsen World Wide Wisdom (WWW) hade tillsammans med Kyrkliga Studieförbundet (nu Consensus = samförstånd) en utställning 2001 som hette "Gud har 99 namn, där alla gudar fanns med, Allah, Buddha, Krishna, osv.

De båda homosexuella artisterna Mark Levengood och Rikard Wolff representerar katolicismen respektive judendomen, etc. På programmet "Stick in huvudet i ett buddhistiskt minitempel möblera ditt eget altare". Frikyrkliga Studieförbundet FS deltog också i utställningen. Åsa Danielsson, Consensus, citerar ett ordspråk:

"Gud har 99 namn. Det betyder att det finns en sida av religionen som man inte känner till."

Det är inte föräldrarna som fostrar barnen idag, utan böcker, spel och filmer, etc. Det är en smörja direkt från djävulen som sprids, för att "utbilda" både barn och ungdom i ockultism, via filmer som Harry Potter/The Lord of the Ring/StarWars/ Stephen King-filmer/skräckfilmer/olika spel och dataspel/ "musik" av människor som är inblandade i satansdyrkan: death metal/Marilyn Manson, etc.

Åtskilligt av detta "magiska" skräp, kommer från Los Angeles och New York, eller från Amerikas rikaste man, Bill Gates, och hans dataindustri, som sålt våra barns själar för pengar. En motsvarighet till Harry Potters 'Hogwarth', skolan i häxkraft, har nu startats i England av två ockultister.

Särskilt Hollywood är ett ockult fäste till stor del ägt av gudlösa judar som har ett speciellt syfte med sina filmer (Om du vill kan du få veta vad DETTA syfte är, i de övriga artiklarna i denna serie). Läs Jesaja kapitel 47 så får du veta vad Guds plan är för den kaldeiska religionen New Age, den yttersta tidens frukt av judarnas kabbalah. Där kan du se att Guds dom hinner ifatt den kaldeiska skökan. Detta beskrivs även i Uppenbarelseboken, hon kallas där Babylon och är i båda fallen motsatsen till Guds sanna församling, Kyrkan på jorden, som är Kristi Brud. Gud säger: "Gå ut ifrån henne!"

OM ISLAM

Miss World-tävlingen skulle hållas i Nigeria. Den fick dock flyttas till annan ort då muslimer från norra Nigeria (där man tillämpar sharia-lagar), mördade över ett hundra människor och brände tio kristna kyrkor, för att tidningen "This Day" den 21 nov 2002 hade skrivit nedanstående text:

"Om profeten Muhammed hade levat, hade han velat gifta sig med en av Miss World-kandidaterna."

Rysslands president Vladimir Putin, som anser att tjetjenerna är "extremradikala muslimer" på EU-mötet i Bryssel den 11 november 2002 (SVT):

"Islam är ett hot mot de kristna i världen. Det kvittar om du avsäger dig din kristna tro och blir ateist. De dödar dig i alla fall."

Det är fler än svenska läkare som är trötta på judarnas och muslimernas sed att plåga små pojkar och flickor med könsstymning, något som modern hygien och kunskap om människokroppen gjort helt onödigt. I JönköpingsPosten den 13/11 stod att läsa att vid EU-mötet ovan, frågade en utsänd från franska Le Monde om ryssarna använder landminor i Tjetjenien. En trött Putin förklarade terroristernas avsikter och sade sedan (som han bett om ursäkt för) kolugnt:

"Åk till Moskva och omskär dig. Och jag rekommenderar dig att göra det på så vis att ingenting mer växer ut."

Åtskilliga sakfel och förväxlingar rörande både personer och platser har påträffats i Koranens 415 kapitel. Boken färdigställdes ca år 650 e.Kr.; Gamla Testamentet, och dess historia, går däremot ända tillbaka till patriarken Moses, genom muntlig tradition. Bibelns innehåll har aldrig förändrats, enligt både arkeologiska fynd och gamla handskrifter. Handskriften Codex Sinaiticus som kan studeras i London, är från 300-talet e. Kr. och innehåller hela Bibeln, både GT och NT.

Därför har man goda skäl att anta att Koranen som skrevs mer än 300 år senare, är villolära. Om du som läser detta är muslim, trösta dig med att judendomen är en ännu värre villolära. Enligt nutida vetenskapliga källor gick det till ungefär på detta sätt när Koranen skrevs:

"Muhammed fick en del av sina läror från ett katolskt kloster i Libanon, samt en del från rabbiner i Jerusalem, där han tänkte konvertera till judendomen. Efter en tids vistelse på dessa båda platser, for han till det nuvarande Saudiarabien och gifte sig där med en rik änka. Efter en tid fick han en uppenbarelse av "en ljusets ängel" (ENLIGT BIBELN – SATAN) varefter han författade Koranen."

JAG MÅSTE OCKSÅ FÅ PREDIKA EVANGELIUM FÖR DIG I DENNA ARTIKEL

Prästen Ivarsson i Göteborg sa förra året:

"Den som inte förstår att vi lever i den yttersta tiden nu, han kommer aldrig att förstå det."

Alla citat du läst ovan, är för en bibelkunnig person klara tecken på att Jesus kommer snart. Är du redo?

Den här gången kommer han som konung och då måste alla böja knä för honom. Därför bör du göra dig redo, för att du inte ska gå under i det fruktansvärda som ska övergå världen. Lämna ditt liv åt Gud medan tid är, så blir du lika trygg som jag är och alltid kommer att vara (läs Psalm 23).

Gud har gett oss problem i våra liv, för att vi ska söka honom. Låt dig själv och dina barn få glädjen av att tillhöra Jesus. Guds stora fadersfamn står alltid öppen för en syndare som vill vända om. Eller är du rättfärdig?

Vore vi goda av naturen, som humanisterna säger att vi är, skulle världen säkert vara ett paradis.
Tyvärr öser många människor ur världens usla brunnar fast det finns klart vatten att få av Jesus.
Varför angrips den bibliska tron så hårt i vårt samhälle idag? Snart får vi inte ens ge ut Bibeln, därför att den säger sanningen om synden. Perversa människor och homoadoptioner går före religionsfriheten och Guds eget ord. Ett sådant land har redan Guds dom och sin egen undergång hängande över sig, som historien visat.

Vad är Guds dom? Krig och nöd.

Synden kom in i skapelsen från början och därmed kom döden in i världen, som du kan läsa om i 1 Mosebok kapitel 3 och Rom 5: 12; 6: 23. Synden är människans brott mot Guds vilja och förbundet med honom. Men den grundläggande synden är inte sedeslöshet eller onda gärningar, utan består i att människan har vänt Gud ryggen och lever bortvänd från honom, se liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15: 11-32.

Varför angriper man kristendomen i sådan grad att man till och med går i kyrkan med dold bandspelare för att samla bevis för eventuella fördomar hos de kristna, som älskar, med Guds hjälp, alla människor och vill dem väl? Och bara frikyrkor? Svaret är att man känner skuld.

Djävulen dominerar och möter inget motstånd i de läror (t ex New Age), filosofier (t ex humanismen), och religioner (t ex österländska religioner) som han instiftat själv. Detta är även sant när det gäller materialismen, Mamon; och vetenskapen, som ju också bara är en tro. Därför är Satan och de ofrälsta människorna mycket vreda på de bibeltroende kristna, som håller fast vid Guds Eviga Ord, Kristus.
Läs Johannes evangelium 15: 18; 17: 14; och Jakobs brev, 1: 27.

Vetenskapen säger att människan är det mest högtstående djuret på jorden men det är inte sant, för Bibeln säger, att vi är skapade till Guds avbild. Men så länge vi inte vill ha med honom att göra, går både omvärldens och våra egna liv i kras.

Det ena våldsdådet avlöser det andra i Sverige idag. Samhällsvetare, psykologer, sociologer och politiker, folk i TV-debatter, försöker alla komma upp med en lösning, men står oftast rådlösa, därför att de har glömt de värderingar som finns i Guds Ord, från Moses till Jesus.

Hatet och främlingsfientligheten sprider sig. Det har blivit vi och dom. Man drar alla invandrare över en kam, det är så lätt att avsky en grå massa, men svårare att tycka illa om någon man känner, eller hur?
Främlingsfientlighet beror på bristande medkänsla och solidaritet, som bara Guds kärlek kan föda. EU-fascismen breder ut sig.

Sverige har tagit emot många utlänningar utan att ha verklig kunskap om vad de verkligen behöver. Livet är mer än maten och kläderna. 'Utomsvenskar' vill också känna att de har ett människovärde: jobb, kontakt med andra och inte sitta i en lägenhet i åtta år och vänta på asyl. Bibeln säger:

"Älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga." (Matteus 5: 44-45.)

"En främling skall du inte förorätta." (2 Mosebok 22: 21-24.)

"Ni skall ge främlingen hans egendom i den stam där han bor, säger Herren Gud." (Hesekiel 47: 23)

Det är härligt att vara frälst! Om synd, nåd och frälsning, säger Gud:

"Ja, bedrövelse och ångest skall komma över den människas själ, som gör det onda, först och främst juden, så och greken. Ty hos Gud finnes intet anseende till personen."

"Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud."

"Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? – Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre!"

"Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror, att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst."

"Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste."

"Ty medan vi ännu voro svaga, led Kristus, när tiden var inne, döden för oss ogudaktiga. Näppeligen vill ju eljest någon dö ens för en rättfärdig man – om nu ock till äventyrs någon kan hava mod att dö för den som har gjort honom något gott – men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare."

"Ty var och en som åkallar Herrens namn skall varda frälst."

"Och I veten, att jag icke har dragit mig undan, när det gällde något som kunde vara eder nyttigt, och att jag icke har försummat att offentligen och hemma i husen predika för eder och undervisa eder.
Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.
"

Ovanstående bibelversar är hämtade från Paulus brev till Romarna 2: 8; 3: 23;
7: 24-25; 10: 9, Timoteus 1: 15, Paulus brev till Romarna 5: 6-8; 10: 13, och sist, Apostlagärningarna 20: 20-21.

2011 Thorbjörn Johansen

Detta verk är skyddat enligt lagen om upphovsmannarätt. Eftertryck, annat än för privat bruk av media, organisationer eller andra officiella kanaler förbjudes. Detta verk eller delar av det får brukas som underlag för debatter och artiklar etc, även på internet.
Materialet får inte användas för hets mot folkgrupp.

HEM