OM EAEC

Torbjörn Johansen December 2019

När Ulf Ekman hade en kampanj i Västergötland på 1980-talet så manade han folket att de skulle bryta sönder sina glasögon, de skulle då få perfekt syn tillbaka. De bröt då sönder alla sina glasögon men inget hände. Det var bara Ekman som behöll sina glasögon på. Alla andra fick gå till optikern och skaffa nya. Optikerna jublade!

Ekman har redan tjänat sina miljoner på "helandet", Nu hoppas han antagligen på att göra samma sak från den katolska kyrkans plattform. Församlingsmedlemmarna i Livets ord har förlåtit honom för läge sedan. Därför kan han göra täta besök i en stillatigande kvarleva i Uppsala.

Sedan januari 2017 har Netanyahu utretts av israelisk polis i två fall som inte tidigare offentliggjorts, "Fall 1000" och "Fall 2000", som namnges av polisen på grund av länken mellan dem. I det första fallet "1000" är Netanyahu misstänkt för påstådd införskaffande av olämpligt storskalig förmåner från Affärsmän, inklusive Hollywood-producenten Arnon Milchan och James Packer. Detta bekräftades av israelisk polis för första gången den 3 augusti 2017. Nästa dag rapporteras att premiärministerns tidigare stabschef Ari Harow hade signerat ett avtal med åklagare för att bli statens vittne och vittna mot Netanyahu i dessa fall.

Den 13 februari 2018 rekommenderade israelisk polis att Netanyahu blir anklagad för korruption. Enligt ett polisutlåtande finns det tillräcklig bevisning för att åtala premiärministern på anklagelser om mutor, bedrägeri och bristande förtroende i de två separata fallen "1000" och "2000". Netanyahu svarade att påståendena var grundlösa och att han skulle fortsätta som premiärminister. Och Ekman har alltid velat att vi ska stödja Israel och vara sionister. Till exempel brottslingen Benjamin Netanyahu, en skurk som har gjort många ljusskygga dåd. En svensk som haffades sattes i fängelse i Jerusalem fast han inget hade gjort, Netanyahu har uppvisat otaliga brott mot mänskligheten. Han är också en ekonomisk brottsling. Den 28 februari 2019 tillkännagav den israeliska riksåklagaren sin avsikt att lämna anklagelser mot Netanyahu om muta och bedrägerier i tre olika fall.

Mannen liknar den brottslige judiske bolsjeviken Grigorij Zinovjev som kom att offentligt ge uttryck för en underförstådd beredskap att förinta, som fanns i kommunisternas tolkning av begreppet klasskamp. I september 1918 sade han att "vi måste vinna 90 av Rysslands 100 miljoner invånare för vår sak. De övriga har vi inget att säga, de måste förintas".  

 

Richard Pipes ansåg att detta uttalande var detsamma som en dödsdom över 10 miljoner människor. Likaså tog Lenin och Stalin livet av 80 tusen människor genom svält och vedermödor av olika slag.

Ulf Ekmans profetiska fingerkänsla för pengar

Ulf Ekman lämnar Livets ord

Med Ulf Ekman i spetsen mot världreligionerna

Ulf Ekman, katolska kyrkan och välståndsteologin

Ulf Ekman har blivit andligt vansinnig

HEM