Bortom vetenskapen.

Av Thorbjörn Johansen, medlem av SAM och EAEC den 10 september 2012.

Vetenskapen är en tro som många har svalt genom hörsägner om Big Bang, som bara kunde förstöra, medan Gud skapade liv. Att jorden är 40 miljoner år gammal är en lögn, en siffra tagen ur luften: liksom att den första människan Lucy var svart, en fantasifull myt påhittad av en kvinna från USA. Hon hittade även nästa länk i "människans utveckling" i en grop strax intill det förstnämnda fyndet. Denna kvinna måste vara besatt av döden ty hon har fullt med dödskallar i sitt laboratorium vilka hon mäter, men bevisen för hennes påståenden saknas.

Det som verkligen hände och som är betydligt viktigare kan vi läsa om i Uppenbarelseboken:

"Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem, men de förmådde intet mot dem, och i himmelen fanns nu icke mer någon plats för dem.

Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.

Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: »Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds, och väldet hans Smordes; ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden. Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort." (Upp 12: 7-9)

Svarta änglar avföll från Gud.
De avfallna änglarna har Satan som överhuvud och kontaktar oftast ockultister, människor som tror på alltifrån tarotkort, seanser, bordsdans och astrologi till "utomjordingar." Dessa personer blir ibland ovetande utnyttjade som demoniska varelsers förmedlare av budskap till sin omvärld och talar om utomjordingar, som i själva verket är djävulska andar. Därmed förskriver de sina liv att användas av dessa onda andar allt enligt Satans plan.

Genom Satan kom synden till jorden (1 Mos 3: 1-5).

Han fick människan att avfalla och synden kom in i människosläktet och har följt med oss alla, generation efter generation i folk av alla raser och stammar. Man har nu också lyckats införa begreppet "utomjordingar" som ska ha kommit till oss på jorden i "flygande tefat," medan det i själva verket är demoner ockultisterna har talat med.

 

Satan är tjuven som kommer för att slakta och förgöra, sade Jesus:

"Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog. Jag är den gode herden. En god herde giver sitt liv för fåren. Men den som är lejd och icke är herden själv, när han, den som fåren icke tillhöra, ser ulven komma, då övergiver han fåren och flyr, och ulven rövar bort dem och förskingrar dem.
Han är ju lejd och frågar icke efter fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känna mig, såsom Fadern känner mig, och såsom jag känner Fadern; och jag
giver mitt liv för fåren. Jag har ock andra får, som icke höra till detta fårahus [hedningarna]; också dem måste jag draga till mig, och de skola lyssna till min röst. Så skall det bliva en hjord och en herde. Därför älskar Fadern mig, att jag giver mitt liv— för att sedan taga igen det. Ingen tager det ifrån mig, utan jag giver det av fri vilja. Jag har makt att giva det, och jag har makt att taga igen det. Det budet har jag fått av min Fader."

För dessa ords skull uppstodo åter stridiga meningar bland judarna. Många av dem sade: »Han är besatt av en ond ande och är från sina sinnen. Varför hören I på honom?» Andra åter sade: »Sådana ord talar icke den som är besatt. Icke kan väl en ond ande öppna blindas ögon?»
Därefter inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var nu vinter, och Jesus gick fram och åter i Salomos pelargång i helgedomen. Då samlade sig judarna omkring honom och sade till honom: »Huru länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg oss det öppet.»
Jesus svarade dem: »Jag har sagt eder det, men I tron mig icke. De gärningar som jag gör i min Faders namn, de vittna om mig. Men I tron mig icke, ty I ären icke av mina får. Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa mig. Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand. Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern äro ett.» Då togo judarna åter upp stenar för att stena honom." (Joh 10: 31)

All nutida ockultism kommer från judarnas Kabbala. Gud utfärdade tidigt en stark varning för ockultism:

"När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst
eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda.

Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl till sådana som öva teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke tillstatt sådant. En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall HERREN, din Gud, låta uppstå åt dig; honom skolen I lyssna till." (5 Mos 18: 9-15)

Men de lyssnade inte till Jesus. Som överrabbinen i Stockholms synagoga sade: "Vi judar kan bara inte tro att Jesus är Messias."

Judarnas Kabbala är den ockulta skrift som ligger till grund för all modern ockultism, från Hitlers Sällskapet Thule till Madonnas New Age. Den kan bara jämföras med Talmud, vilken av dem själva anses som judarnas Heligaste Skrift," där man bland annat kan läsa att "samlag med en treårig flicka är tillåtet." (Talmud, Kethuboth 11b)

Sanningen är att ockultister försöker "förvandla det goda till ont" och "det onda till gott" och därvid är de onda andarna behjälpliga. Och vetenskapen har ännu inte lyckats förklara vad ondska är! Onda människor har skapat atomvapen, biologiska och kemiska vapen. Och kom inte och säg att upphovsmännen till dessa är goda; sådant kommer från den Onde själv!
En tredjedel av änglarna avföll från Gud och följde Satan i det stora rymdkriget som följde på änglarnas revolution. Dessa svarta änglar har Satan som överhuvud, de kontaktade de första människorna och drog dem med sig i deras uppror mot Gud.

Vad Jesus sade om "de äldste"
"I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning." (Joh 8: 44-45)

Werner von Braun
Werner von Braun, Adolf Hitlers ledare för VI och VII-bombernas utveckling i Peenemünde, som ligger i östra Tyskland, som senare fälldes över London, var en av de höga nazister som fick fri lejd till USA efter kriget.

Braun hade höga SS-generaler under sig och kände till varje hemligt projekt som nazisterna utförde i Tyskland och annorstädes. Det sägs att enda skillnaden på de första amerikanska raketerna jämfört med de tyska raketerna var att svastikan hade bytts ut mot namnet USA på sidan.

Werner von Braun var ockultist. När astronauterna hade kommit tillbaka från månen 1969 frågade en journalist honom: "Hur kunde detta bli möjligt?" Braun, som vid tillfället hade papper framme om UFO, svarade genom att peka på papperen och säga: "Vi fick hjälp av dem." Kanske hade han varit medlem i det ockulta Sällskapet Thule; i vart fall hade monstret Heinrich Himmler varit med i detta sällskap, som bl a sysslade med "utomjordingar."


Gula floden är känd. Men ytterligare en röda floden?


I veckan fick Yangtzefloden i Kina en ny färg till invånarnas förvåning.

Det var i onsdags som invånarna i staden Chongqing upptäckte att världens tredje längsta flod, Yangtzefloden, eller Långa floden som den också kallas, har fått en ny färg. I stället för en lite grumlig odefinierbar färg fick den en tydlig röd nyans.

Aftonbladet, från vilka dessa uppgifter hämtats, hänvisade till Uppenbarelsenboken. Även på närmare håll i Döderhultaån vid Oskarshamn i Småland, har vattnet färgats rött under en tid.

Var nyktra och vaka.

I Uppenbarelseboken 16:4 kan vi läsa att den tredje ängeln "göt ut sin skål i strömmarna och vattenkällorna. Då förvandlades dessa till blod."

I Apostlagärningarna sägs det:

"Solen skall vändas i mörker och månen i blod, förrän Herrens dag kommer [domedagen], den stora och härliga. Och det skall ske, att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst." (Apg 2: 20-21)

Skall vi ta ordet blod bokstavligt eller är det bara fråga om en rödfärgning?

Jesus säger i Matteus evangelium:

"Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra sitt sken," (Matt 24: 29), vilket onekligen skulle göra månen röd under en viss tid.

Det är svårt att tolka det bibliska språkbruket "blod" bokstavligt. Skulle månens enorma ytor täckas av hemoglobin? Det verkar helt snurrigt.

Därom må ni själva döma.

Har alla syndat?

Alla har syndat. Det står tydligt och klart i Bibeln:

"Ingen förståndig finnes, ingen finnes som söker Gud. Nej, alla hava de avvikit, allasammans hava de blivit odugliga, ingen finns som gör vad gott är, det finns ingen enda. En öppen grav är deras strupe, sina tungor bruka de till svek. Huggormsgift är inom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter äro snara, när det gäller att utgjuta blod.Förödelse och elände är på deras vägar, och fridens väg känna de icke. Guds fruktan är icke för deras ögon.'" (Rom 3: 11-18)

Därför behöver vi en frälsning av både själ, ande och kropp. Det är bara till att be till Guds Son, Jesus Kristus, så möter han dig på halva vägen ! SLUT

Relaterade artiklar:

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/sionistisk_ockultism.htm

Tillbaka till Svenska sidan