Av Thorbjörn Johansen den 27 oktober 2014 kl 11:38

Det var författaren Jan Myrdahl som myntade begreppet Vietnam-nam. Vietnamkriget var ju omskrivet och populärt för våran journalistkår. Ett liknande nam-nam föreligger nu som det mycket omskrivna förintelsenam-namet.

Bibeln går emot detta dyrkande av förintelsen. I Jesajas bok läser vi följande:

"Tänk inte på vad förr har varit, akta icke på vad fordom har skett. Se, jag vill göra något nytt." (Jes 43: 18-19)

En makalös industri har vuxit upp kring detta folkmord. Förintelsehistorikerna är många som sandkornen på stranden.

Man ska inte vara historielös.

Men att älta judarnas förintelse för över 70 år sen, som de ju faktiskt gör, kan vara skadligt och bli till chocker och psykiskt lidande bland både barn och vuxna och en pålaga tung nog att bära utöver de folkmord som sker idag.

Och i dagens Israel begås synder som är värre än de som nämns i Bibeln, t ex att fälla fosfor-bomber över små barn som orsakar horribla brännskador. De lever inte efter sina profeters ord. Ingen vore lyckligare än jag om de skulle upptäcka att Jesus är deras Messias. Då skulle de ständiga krigen mellan judar och palestinier upphöra direkt. Istället hopar Israel synd på synd. Den ende som kan stoppa konflikten är Jesus Kristus, Fredsfursten. Han kommer snart tillbaka till jorden.

När han var på jorden talade han om lidandet han skulle utsättas för av judarna vid påsken. Aposteln Johannes sa:

"Han kom till sitt eget, och hans egna tog icke emot honom." (Joh 1: 11)

Utanför Himlaporten blir det gråt och tandagnisslan, säger Jesus.

Det syns att ni är barn till de som dräpte profeterna, säger han också.

"Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som byggen upp profeternas gravar och pryden de rättfärdigas grifter och sägen: 'Om vi hade levat på våra fäders tid, så skulle vi icke hava varit delaktiga med dem i profeternas blod! Så vittnen I då om eder själva, att I ären barn av dem som dräpte profeterna. Nåväl, uppfyllen då I edra fäders mått. I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?

Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra. Och så skall över eder komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod intill Sakarias', Barakias' sons blod, hans som I dräpten mellan templet och altaret.

Sannerligen säger jag eder: Allt detta skall komma över detta släkte.

Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men I haven icke velat. Se, edert hus skall komma att stå övergivet och öde.

Ty jag säger eder: Härefter skolen I icke få se mig, intill den tid då I sägen: 'Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn.'" (Matt 23: 29-39)

Ett otal böcker och filmer om judarnas öden har sett dagens ljus. Nu räcker det. Svenskarna är fullständigt på det klara om vad som skedde under andra världskriget.

SLUT

Tillbaka till Svenska sidan