Beslöjad eller inte?

Av Thorbjörn Johansen, medlem i SAM och EAEC den 27 maj 2012

Att utländska kvinnor bär slöja osv, beror inte på deras religion, t ex islam eller buddhismen, och är inte bara ett utslag av manlig chauvinism, utan har genom den inhemska traditionen blivit närmast nödvändigt för att skydda dessa kvinnor, inte bara för männens blickar, utan även som ett skydd mot väder och vind. Solen är, när den står i zenith, är närmast dödande i vissa länder. Därför ska vi inte se ner på kvinnor (och män) som döljer sig i vida kaftaner, utan se det som en tradition som en nysvensk kan ha. Kanske de värderar sina kvinnor mer än vi tror?
Det betyder inte att jag försvarar sk hedersmord, eller att familjen bestämmer vem flickorna ska gifta sig med, vilket är avskyvärda sedvänjor.
Detta vore något för Sverigedemokraterna och övriga främlingspartier att tänka på. Samtidigt ska vi inte förneka vårt svenska arv till förmån för allt det utländska. Det var ett utmärkt förslag att för ett antal år sedan införa Svenska Flaggans dag som en av årets helgdagar!
Kan det vara så enkelt att vi gamla och alla nysvenskar skulle kunna samarbeta för ett bättre Sverige?
Detta fungerar redan på lokal nivå där t ex etiopier, somalier och helsvenska personer är vänner eller arbetskamrater. Frågan är om vi vill ha en mörk nedbrytande spiral eller en ljus frihetsälskande spiral. Böcker, filmer och dataspel vill dra oss ner i en malström av negativitet. Det positiva i livet, en tro på Gud och tro på en ljus framtid är det få som upptäcker. Striden står mellan ont och gott. Jag vill att det goda ska segra.
Gör mot andra vad du vill att andra ska gör mot dej, sade Jesus. Och det är just det; att vad du sänder ut, det får du igen för det mesta. Så vad blir det, kärlek eller hat?

Wahhabismen
Det växer just nu upp tre moskéer i Stockholm som är finansierade med pengar från Saudiarabien, ett land som är den hårdaste förespråkaren av den sk wahhabismen och positiv till sharialagar; ett land som gav oss Usama bin Laden och stöder terrorister. Sunnimuslimerna är mycket rädda för dem och ser dem som sina fiender. Myndigheterna borde ta i betraktande vilka muslimska sekter som beredes plats att verka i Sverige. Detta är en varning som riktas till både kommunerna och till regeringen som placerat stora pengar i Saudarabien.
Islam är inte en religion som passar oss västerlänningar. Den är barbarisk och exkluderande till sin natur och passar bäst Österns folk och då mest de antroposofiskt underlägsna kulturerna. Man kunde hoppas att de stötte på Kristus istället, så de fick äkta vara. Koranen bygger på Gamla Testamentet, katolicismen, och ett urval verser som tillskrivs profeten Muhammed. Det finns många divergerande, ibland diametralt motsatta tolkningar av Koranen, vilket öppnar för militanta rörelser som al-Quaida. Låt oss vara på vakt som ett kristet land mot de krafter som strävar dithän.

Terrorismen
Rädsla är terrorismens grogrund. Det som får folk att tiga om islams avarter är rädslan. I många fall är det rädslan att förlora jobbet, rädslan för att sticka ut huvudet och protestera, rädslan att bli socialt utfrusen ur ett invandrarvänligt samhälle, ett gnagande tvivel på sig själv – är det jag som krånglar?
Den som vill överleva som etnisk svensk söker sig inåt – till familjen, släkten, nationen vilka är våra naturliga organisationsformer. Mänskligheten kommer inte att vara en enda stor kärleksfull familj i längden. I bakgrunden lurar också globalismen med en ny Hitler (Antikrist) som svingar sig upp till makten genom folks missnöje. Då kommer vi inte längre tillåtas fri rörlighet. Ingen kommer att födas med "okränkbara rättigheter." (Åke Blomdahl)

EU och Israel
Över 60 EU-finansierade byggprojekt har medvetet förstörts av den israeliska ockupationsmakten på Västbanken, uppger flera internationella organisationer. Tanken bakom detta är att göra livet så surt för palestinierna att de ger upp och flyttar, vilket kan vara ett steg i riktning mot en total annektering av Västbanken.
Israel ser Iran som ett hot och drar sig inte för att "ställa i ordning" på hemmaplan, och genom sina judiska kompisar i USA, varifrån de får så gott som all krigsmateriel, är det inte alls otänkbart att de inleder ett krig mot Iran med en atombomb över Teheran eller de platser som de tror utnyttjas för att tillverka kärnvapen.
USA ger sin försvarsmakt 108 miljarder 2012. Av de anslagen går 44 miljarder till hemliga ändamål. Så de har berett sig både på ett krig och ett annat. Det är inte lätt att förutse något när hela politiken är beslöjad.
Judisk internationalism har öppnat vägen för en världsregering med en diktator i spetsen.

Tillbaka till Svenska sidan