Benny Hinn  

Kvinnan skäller som en hund.
Från ett av Hagins väckelsemöten.

Benny Hinn – Helare eller Charlatan?

 Benny Hinn fortsätter att bedra hundratusentals kristna.
Varför låter så många sig förföras?

Av Elin Berglund 2006

Översättning: Torbjörn Johansen EAEC

Trosevangelisten Benny Hinn kommer till Danmark i april nästa år. Baptister, metodister, pingst- och trosförsamlingar över hela Danmark ställer upp som vänförsamlingar. Ett adventistsamfund, cafe-kyrkan, ville också vara med på detta, men efter möten med rörelsens ledning i Danmark, har de valt att inte gå med som vänförsamlingar. Vem är denne man som har sådan vind i seglen? Vi är som väl är, inte de enda som sätter ett skarpt sökarljus på Benny Hinn och hans verksamhet.  Härnedan är utdrag från några webbplatser där han är omtalad av personer eller organisationer som har följt hans verksamhet och sett resultatet från den. Låt oss sedan jämföra detta med Guds Ord.

Han bär en giftasring av guld, så stor att den döljer ett halvt finger från led till led, bred som ett kopparrör, skriver en internetsida. Ringen bär emblemet för hans kyrka, en duva, som skall symbolisera den Helige Ande. Den är omgiven av en ring av diamanter. Bilen han kör kostar 560 000 dollar, över 3 miljoner kronor. Rent ekonomiskt är han världens mest framgångsrika helbrägdagörare inom Trosrörelsen. Han säger sig själv ha emottagit 2002 donationer på 89 miljoner dollar (ca en halv miljard kronor). Han har 24 stora kampanjer om året på utvalda platser.

Det förekommer ingen förkunnelse på hans möten, allt är fokus på mirakel och andliga manifestationer. Mirakel-korståg kallar han dem. 50 000 till 60 000 människor samlas i loppet av 2 dagar. I Kenya, Afrika drog han 1 200 000 åskådare säger organisatörerna. Hans TV-sändningar sänds i 190 länder. Bara i USA finns han i etern ca 200 gånger per vecka, på ca 80 olika kanaler. Han bor i en villa värd mångfaldiga miljoner och har ofta kritiserats för sin extravaganta livsstil.

Vad säger Bibeln om detta?

Vad säger Bibeln om honom som är alla förkunnares goda exempel, Jesus Kristus?

"Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla, utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla." Matt.  6: 19-20.
 Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.
Matt. 6:33.

Paulus som var tältmakare för att tjäna det nödvändigaste för sitt uppehälle säger i 1 Kor. 9: 18:"Vilken är alltså min lön? Jo, just den, att när jag förkunnar evangelium, så gör jag detta utan kostnad för någon, i det att jag avstår från att göra bruk av den rättighet jag har såsom förkunnare av evangelium"

"En av oss fick ryggen förstörd när han föll mot det hårda golvet."

På scenen uppträder Benny Hinn som en erfaren showman, och drar all uppmärksamhet till sig själv. Han skiftar mellan att vara en tillsynes mjuk och viskande helare  till att vråla högt i extatiska rop, kommandon och vassa handrörelser. Han får individer eller hela grupper av människor att falla till golvet, så de ibland blir liggande i en hög på varandra. Hans medhjälpare springer omkring för att mildra fallet. Ibland väser han som en orm, och skakar sina utsträckta händer mot andra människor så att de också hamnar på golvet. En av våra bekanta fick ryggen förstörd när han föll mot det hårda golvet. Medhjälparna hann inte fram. Benny Hinn erkänner själv att en av hans döttrar på 11 år hade problem med att känna igen honom när han showar på scenen. Han säger själv, att en dag ställde hans dotter en fråga som slog ut honom, därför att det kom från hans eget barn! Hon sade: "Pappa, vem är du? Den mannen där uppe (på scenen), känner jag inte". Andesnacket, de våldsamma åtbörderna och ansiktsuttrycket som styr denne man när han härjar på podiet, skrämmer också många som ser showen på TV. Jesus därimot, drog till sig barn. Han skrämde ingen. Hans ord var det viktigaste. Han slog ingen av de som följde honom till marken. Det gjorde inte heller hans lärjungar. 

Är helbrägdagörelserna äkta?

William Vandenkolk i Las Vegas är en av många som har blivit "helbrägda" på ett av Hinns mirakelmöten, som spelas in och sänds på hans egen TV-kanal världen runt. Han blev mirakulöst helad från blindhet. 15 000 människor i salen kunde se och höra att Benny Hinn ropade: "Baby, kan du se mig?" Med en tunn liten röst svarade pojken: "När Gud helade mig, såg jag bättre". Hinn lade sin arm runt pojken och talar om för församlingen att Gud har sagt till honom att han skall betala pojkens utgifter, både den medicinska behandlingen och hans utbildning. Folk i samlingen grät. Idag, flera år senare, är pojken fortfarande blind. Pojkens familj säger att de aldrig har sett en enda krona av medlen som blev utlovade.

En orsak till att helbrägdagöranden "bekänns" på scenen, hörde vi på en TV-program från Benny Hinns möten på Livets Ord i Sverige för några år sedan. Där säger han klart ifrån, att för att helandena skall äga rum, måste de bekännas för alla på ett möte, och inte hållas privata. Då är det ju rimligt att hans sjuka "offer" bekänner vad som helst på podiet, eftersom de tror att detta är det enda sättet att bli helad. När TV-journalister uppsöker de helade ett par veckor efter ett möte, är de flesta sjuka igen.

Här är bara ett av många exempel på att dessa helanden inte håller måttet. Brian Darby har arbetat i 21 år med allvarligt handikappade människor i norra Californien. Han berättar om många besvikna människor på Benny Hinns mirakel-korståg. Efter den hypnotiska stämningen, då massor av endorfiner sänds ut i kroppen och ger euforiska känslor så länge showen varar, faller de ihop mentalt när de kommer hem och förstår att ingenting har hänt. Som Brian Darby säger: "Pastor Hinn finns inte där för att plocka upp vraken efteråt."

De sista tio åren har rapporter strömmat in med en otrolig mängd upplysningar om arga  människor som trodde sig vara helbrägda, men som aldrig var det, och som senare dog eller blev sämre för att de slutade gå till sin läkare. Benny Hinn "helbrägdagjorde vid ett tillfälle en människa med hjärntumör på scenen, men medicinsk provtagning gjord av "Inside Edition" visade att tumören fanns kvar. En kvinna från Houston, som trodde hon var helad från lungcancer (Hinn sade till henne att cancern aldrig skulle komma tillbaka), avvisade sin läkares råd om behandling, och dog två månader senare. Pastor Hinn påstår att han, i Ghana, har uppväckt en död människa till liv på podiet. "Vi har allt på video!" sades det, men han har aldrig visat denna video och kommenterar inte att den är efterfrågad.

På ett mirakelkorståg i Los Angeles gjordes 56 under. Efter press från media, hävdade han, att han i varje fall kunde dokumentera fem av de 56 påstådda miraklerna. Men när journalisterna följde upp hans information, visade det sig att fyra av de fem helt och hållet vägrade att dela med sig av medicinska upplysningar till TV-stationen NCB. Den sista av de fem visade sig vara feldiagnostiserad av sin läkare.

Hotelser

Benny Hinn är inte nådig mot dem som avslöjar hans falsarier. Många har blivit hotade med att det kommer att gå ut över deras barn.  Medan han ser rätt in i kameran, talar han om för sina tittare i TV-kanalen TBN, att all kritik och angreppen på honom är iscensatta av Satan.

Hes. 22:28:  "De profeter som de hava tjäna dem såsom vitmenare; de skåda åt dem falska profetsyner och spå åt dem lögnaktiga spådomar; de säga: »Så säger Herren, HERREN», och det fastän HERREN icke har talat."

I versen före denna, står det om dessa falska profeter, att "de skaffar sig orätt vinning." Som den ockultist Benny Hinn är, är det underligt om han kan prestera under som varar; människor kan omöjligt helas i en miljö där manipulering, falskhet, lögn och humbug är helt acceptabla medel. Enligt Matt. 7:22-23, kommer många under att ske i den yttersta tiden, utförda i Jesu namn, men som Jesus inte kommer att kännas vid. Matt. 7:15: Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.

Mönstret i mirakelkorstågen vi ser idag, är en klar uppfyllelse av Jesu egna profetior och representerar inte de exempel på äkta mirakler av Guds Ande som Jesus utförde under sin tid på jorden.

I vilket religiöst sammanhang finner vi personen Benny Hinn?

Vi har saxat litet från boken; Den helige Andes Kraft av Rebecca Samsing: Den sorts anderörelse vi finner på många olika frikyrkomöten i dag, är inte ett nytt fenomen. Fast Satan har visat att han låter sina lärjungar använda just de här formerna av andliga möten, är det viktigt att komma underfund med var de olika kristna samfunden har hämtat sin andeväckelse ifrån.Vi måste ta reda på om det är från Gud, eller om det kommer från någon annan ande.

Hur det började

Mesmer var läkare och samtidigt helbrägdagörare. Han använde sig av "magnetiska stenar" som han höll framför ansiktet på personer som antingen låg på golvet eller på ett bord. Hans teori var att alla människor hade ett magnetfält runt sig, och om det magnetfältet kom i obalans, skulle personen bli sjuk. Idén var, att när han långsamt rörde stenarna runt patienten, skulle kroppens magnetiska obalans rätas upp, och personen skulle bli helad. Många av Mesmers patienter blev bättre av hans metoder. Personerna som fick behandlingen, föll oftast i trans som de sedan vaknade upp ifrån.  Mesmer mötte mycket motstånd från både vetenskapligt håll och från läkare, och blev senare driven ut i skogen. En läkare som hette James Bird (1795-1860) började studera Mesmers lära. För att inte han också skulle bli bannlyst, döpte han om Mesmerism till "hypnos" efter den grekiska sömnguden "Hypnos".

Det visade sig senare att Mesmers translära och olika former av hypnos, som hade hans experiment med människosinnet som grund, skulle dyka upp som viktiga faktorer i andliga sekter. I boken beskriver R. Samsing vidareutvecklingen från läkaren och helaren Mesmer, till rörelserna New Thought, Emerson College och Christian Science, och vidare till Kenyon och Kenneth E. Hagin, som kallas Trosrörelsens andlige fader. Kenyon skrev i sin bok: "Vi kan inte ha överseende med den förbluffande tillväxten hos Christian Science, Unity, New Thought och Spiritismen." I boken kan vi se bevis för den direkta förbindelseslinjen från Mesmer. Men nu tillbaka till Benny Hinns samröre med det som vi kallar oandliga rörelser enligt Bibeln:

Kuhlmans lärjunge

Benny Hinns läromästare och inspiratör var Kathryn Kuhlman. I boken «The Signs and Wonders Movement – Exposed,» från sidan 70 -71, finner vi en elvapunkts guide som skall lära Vineyardledare att vidarebefordra den Helige Ande. Denna metod liknas här vid den introduktionsprocess som scenhypnotisörer har. Tekniken är nästan identisk!

Om Kathryn Kuhlman: En speciell katolsk mässa gavs för henne i Las Vegas. Hon var där tillsammans med jesuitprästen Alberto Riviera, en av Vatikanens agenter som var ute för att infiltrera pingstvännerna speciellt, och protestanterna generellt, genom den karismatiska väckelsen. Hon fick privat audiens hos påven, 60% av hennes publik var katoliker. Kathryn Kuhlman hade stora övernaturliga förmågor. Människor kunde bli slagna i marken omkring henne där hon befann sig.

Om Toronto-väckelsen

Rörelsen började då evangelisten Randy Clark från Vineyard-församlingen i St.Louis, Missouri, kom för att hålla fyra möten i Toronto Airport Vineyard i Ontario, Canada, den 20 januari 1994. Den lilla mötesserien blev efterhand flera månader lång. huvudpastor i Torontoförsamlingen är John Arnott. Arnott tog på 1970-talet emot viktiga impulser genom Kathryn Kuhlmans verksamhet. Kathryn Kuhlman höll helandemöten med starka övernaturliga manifestationer, och 1992 gjorde hon ett mäktigt intryck på Hinn, då Hinn hade möten i Toronto. Hinn hade i själv emottagit det som dessa personer kallar "smörjelsen" på ett Kathryn Kuhlman-möte.

I juni 1993 var Arnott i Forth Worth, Texas, och upplevde Rodney Howard Browne på ett möte hos Kenneth Copeland. Browne tillhör trosrörelsen. Browne kommer från Sydafrika och tillhörde ursprungligen Ray McCauleys Rhema-kyrka där. Mot slutet av 1980-talet hade han mange möteserier i USA där folk föll omkull, och hamnade i orgier av okontrollerade skrattsalvor. Detta möte med Browne var en stark upplevelse för Arnott. Och senare, under en resa till Argentina 1993, upplevde han själv hur det var att «falla av kraften» och ta emot «smörjelsen» . Den som förmedlade kraften till Arnott, var Claudio Freidzon, som ursprungligen var pingstvän och tog emot «smörjelsen» på ett av Benny Hinns möten.

"Godkänner Gud att man blandar ockultism, mysticism och en bedräglig   tolkning av Bibeln?"

1993 hade Rodney Howard Browne möten i Kenneth Hagins Rhema i Tulsa. Dit reste en person med namnet Randy Clarke. Clarke blev överväldigad, och fortsatte uppsöka Browns möten. I Lakeland, Florida, upplevde han att Browne gav honom «smörjelsen» för det predikande han själv utförde.

De nya, starka mötesupplevelser som sedan följde i Randy Clarkes församling, väckte stort uppseende. Han blev inbjuden till det årliga mötet för alla Vineyard-församlingar i november 1993. John Arnott inbjöd genast Clarke till en möteserie i Toronto Airport Vineyard. Så kom det hela igång.

Från Toronto spred det som de själva kallade den nya väckelsen sig i på kort tid till församlingar över hela världen. Två Vineyardpastorer deltog på Oas-stämman i Skien, Norge, sommaren 1994. Toronto Vineyards pastor Marc Dupont verkade sommaren 1994 i Bergen, Norge. Många pingstförsamlingar har tagit emot den nya «smörjelsens evangelium». I Sverige finns den i Stockholm, Jönköping och ett antal andra städer.

Godkänner Gud att man blandar ockultism, mysticism och en bedräglig tolkning av Bibeln? Tidningen "Contending earnestly for the faith," skriver:

«The Toronto Blessing» leder till Rom

Vi registrerar en otrolig utvandring från protestantiska kyrkor till den katolska kyrkan. "Seeing is believing." Många är också de ex-pastorer från protestantiska kyrkor och från olika sekter, som konverterar. Dessa människor tror att de på så vis återvänder till  "den rätta" tron. Den katolska kyrkan skryter med de många hundra som nu "kommer hem."

Detta avfall har nu tagit ett gigantiskt steg. «Assemblies of God»-pastorer, som en gång kände Guds närvaro i Toronto, känner numera Jesu närvaro i eukaristen, (den katolska mässan). De läser in sina åsikter i Bibeln, för att hitta bibelverser som kan tolkas så att det stöder deras nya tro, precis som de gjorde för att finna bekräftelser för det som de trodde, när Rodney Howard Brown förde Toronto till den katolska kyrkan år 1997.

Enligt en rapport från november 1997, i "Charisma Magazine", tog Rodney H. Browne sitt fenomen till «Presentation Blessed Virgin Mary Catholic Church» (en presentation för den heliga jungfrus katolska kyrka) i Philadelphia,USA. Mer än 1200 katoliker, av vilka många kom långväga, deltog på mötet. "Charisma Magazine" skrev: "Katoliker skrattade hysteriskt efter att de blivit slagna till golvet med det som Howard H. Browne ansåg vara 'den Helige Andes glädje.'" Överbevisade den Helige Ande dem om synd? Nej. Rodney H. Browne gav dem bara ett gott skratt, och ökade därmed antalet som konverterade  till den katolska kyrkan.

Alfakurserna blir också hyllade för att de får många att konvertera till katolicismen. Det är en "fin" blandning av karismatiskt och Mariatillbedjan i många församlingar. Scenen påminner om när Jesus kom till denna jorden för första gången. Judarna väntade sig att Messias skulle var den triumferande segerherren över deras romerska fiende. Nu väntar hedning-kristna på att Jesu andra tillkommelse skall vara en världsvid väckelse, som uppfyller deras förväntningar. Under tiden smyger en hållning sig in i kristenheten som har budskapet; "bli vän med och acceptera Rom". (Volume 8.1 Issue 25)

Blandreligion

Det råder inget tvivel om att de stora "väckelserna" och "anderörelserna" som nu skakar

grunden i många församlingar, kommer från en främmande icke-biblisk filosofi och den ockulta spiritismen.

Frågan är bara, kan det finnas en blandningsande i dessa rörelser? Talar kanske en del av dem äkta tungotal och gör äkta helbrägdagörelser, medan en del står jämte dem, påverkade av en annan ande och gör det samma? Kan en pastor döpa människor i anden med ett falskt andedop med en falsk ande? Återigen – godkänner Gud också de som har blandat samman mysticism och obibliska läror och välsignar dem med sin ande på grund av deras iver och kärlek?

Nej.

Paulus skriver: "14. Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? 15. Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror? 16. Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: »Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.» 17. Alltså: »Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder 18. och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige." 2 Kor. 6: 14-18.

Det er tydligt att Gud inte är närvarande med sina välsignelser i en församling om det är främmande och onda andar som dominerar där, andar som presenterar ett annat evangelium om Jesus än det sanna, och som får människor att tro att det falska är det sanna, på grund av andliga manifestationer som Gud inte tolererar.

Paulus sade också: "Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas  ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus.

Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava  predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.

Och vad jag nu gör, det skall jag ock framgent göra, för att de som trakta efter tillfälle att bliva likställda med oss i fråga om berömmelse skola genom mig berövas tillfället därtill.

Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar." 2. Kor.11:3-4,12-13.

Från "Mens Vi Venter - Nr. 44 (14. årgang)" 1 /2006

Läs hundratals norska artiklar här: mensviventer.no


Gå tillbaka till Svenska sidan