Jag tror på den här Boken från pärm till pärm, och hade det stått något på pärmarna så hade jag trott på det också.Georg Gustavsson om Bibeln.

Av Thorbjörn Johansen EAEC den 20 februari 2013

Är det svårt att bli frälst?

Läs frälsningsbönen:

Jag ber om förlåtelse för alla mina synder och jag vill nu ta emot dig Jesus och ber dig att frälsa mig och komma in i mitt hjärta, för jag tror på dig att du är Guds Son och att du dog på korset för mina synder och att du uppstod efter tre dagar. Jag vill lämna mitt liv åt dig Gud, och sedan tänker jag tala om det för någon, så att det glada budskapet kan nå andra som inte är frälsta. Döpt och andedöpt vill jag också bli.

Det var väl inte så svårt?

Men ska vi bara sätta oss ner och rulla tummarna hela livet efter att personligen ha tagit till oss denna korta ”frälsningsbön?” Nej, det finns mycket att göra i Guds rike. Det ju står i den Heliga Skrift:

Av nåden ären I frälsta genom tro - och det icke av eder själva, Guds gåva är det - icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem. (Ef 2: 8-9) Just det.

När vi läser det här ser vi att Gud förberett goda gärningar så att vi kan vandra i dem. Hur ska det gå till? Jo, om du är frälst så sök Herran i bön var dag och gjut ut av ditt hjärta till en levande Gud, som älskar alla och kallar alla vid förnamn – så ska Hjälparen, den Helige Ande, visa dig vad du ska göra härnäst.

Det Gamla förbundet, jag vill kalla det för det gamla förbudet, gärningsläran, ersatte Herren med ett Nytt Förbund, där han själv är överstepräst. När han lämnat jorden kom han åter till himlen där han hjälper de kristna på jorden genom den Helige Ande.

Jesus Messias dög inte åt judarna.

Judarna vill att vi människor år 2013 ska gå och känna skuld för förintelsen av judar för snart 70 år sen. Själva känner de inte till någon skuld för att de förnekat, förkastat, förföljt och till slut dödat Jesus samt konspirerade och ville döda honom från början. Detta kommer man underfund med om man läser evangelietexten utan att knipa med ögonen eller lägga fingrar över alla obekväma sanningar. Sionistpastorer brukar i hög grad ta bort judarnas angrepp på Jesus och predikar över (för judarna) angenäma och väl tillrättalagda teman, ofta från Gamla Testamentet. Haver du hört en pastor läsa upp nedanstående verser ur Bibeln någon gång.

Och var finner man en sådan pastor i Sverige idag?

Jesus sade:

"Tagen eder till vara för de skriftlärde, som gärna gå omkring i fotsida kläder och gärna vilja bliva hälsade på torgen och gärna sitta främst i synagogorna och på de främsta platserna vid gästabuden - detta under det att de utsuga änkors hus, medan de för syns skull hålla långa böner. De skola få en dess hårdare dom." (Luk 20: 46-47)


"Och jag säger eder: Många skola komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket, men rikets barn [judarna] skall bli utkastade i mörkret där utanför; där skall vara gråt och tandagnisslan.” (Matt 8: 11-12)

Jesus sade: ”I ären härnedifrån, jag är ovanifrån; I ären av denna världen, jag är icke av denna världen. Därför sade jag till eder att I skullen dö i edra synder; ty om I icke tror att jag är den jag är, så skall ni dö i edra synder."

Då frågade de honom: »Vem är du då?» Jesus svarade dem: "Det som jag redan från begynnelsen har uttalat för eder. Mycket har jag ännu att tala och att döma i fråga om eder. Men han som har sänt mig är sannfärdig, och vad jag har hört av honom, det talar jag ut inför världen. Men de förstodo icke att det var om Fadern som han talade till dem.” (Joh 8: 23-27)

Kristi Vrede.

När han så drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: ’Vem är denne?’ Och folket sade: ’Det är Jesus, profeten, från Nasaret i Galiléen.’ Och Jesus gick in i helgedomen. Och han drev ut alla dem som sålde och köpte i helgedomen, och han stötte omkull växlarnas bord och duvomånglarnas säten. Och han sade till dem: ’Det är skrivet: 'Mitt hus skall kallas ett bönehus.' Men I gör det till en rövarkula.” (Matt 21: 10-13)

Jesus ansåg att templet var hans Faders jordiska Hus. Idag har ett antal judiska kabbalister gjort hela världen till sin rövarkula. Goldman-Sachs, Wall Street, New York, Hollywood och Bonniers, osv.

Månglarna i templet heter en målning av El Greco. En bild av den finns i en bok som heter ”Vad varje svensk bör veta, Albert Bonniers Förlag 2004, med denna bildtext:

Jesus ursinne går inte att ta miste på, men konstnären har också tydlig medkänsla med de stackars småhandlarna [och pengaväxlarna], som berövas sitt levebröd.”

Konnässören Albert Bonnier hade väl slagit ihop händerna av ren förtjusning om han fått en sådan text publicerad på sin tid.

Vilka säger att inte stora affärer gjordes upp i templet? Det är ju tvärtom mycket sannolikt. Judarna, som framgår av citatet ovan, var ju bara småhandlare. Med den tidens mått mätt var de alltså inte särskilt gudfruktiga och levde efter sina egna ”människobud” (Matt 15: 9). De följde den mot Kristus hädiska Talmud, som ännu idag är judarnas främsta heliga skrift, förkunnad av den judiska eliten, och andra nutida fariséer. Och sadducéerna trodde inte på ett liv efter detta.

Så handlar det judiska folket än idag; de vanhelgar Gud på det grövsta med aktiebedrägerier och list med sina optioner på Wall Street-börsen, och mäklarna gör ständigt sk insideraffärer då de har gott om eavesdroppers som skvallrar om tilltänkta affärer nästa dag. De har även en guldkalv uppställd bland folket mitt i gatan.

De tjänar miljarder, men hjälper inte de svaga och fattiga i världen. De är förmögna fariséer som har 613 bud. Du skall, du skall inte, så löd Moses bud. Jesus varnade för att fariséerna har satt sig på Moses stol (Matt 23: 2). Moses hårda bud och paragrafer passade inte in in i deras moderna tid; det borde vara dags att byta ”stenhjärtat mot ett hjärta av kött och blod.” Men det lyssnar de inte på. Det leder till schizofreni och ett moraliskt förfall av judenheten.

Rabbi Schneerson, en nutida farisé.

I fallet med de fyra judisk-ortodoxa barnen som fick rätt till hemundervisning, fast man inom regeringen inte vill att svenska barn ska få det, så har jag efter TV-tittande upptäckt en judisk avgud. Mitt på väggen i judarnas hem fanns en jättelik målning eller reproduktion i guldram, föreställande Schneerson, som var ”rabbin” med alla judar tills han gick bort på 1990-talet. Schneerson ansågs vara judarnas blivande jordiska messias och fick en fin utmärkelse; ett dokument utfärdat av självaste GW Bush. Jag ifrågasätter varför barn i putti-nutti-årsåldern ska läras avguda döda personer som Moses Hess, som var den stilbildande nazistprofessorn som skrev boken ”Rom och Jerusalem,” och ”rebben Schneerson.” Eller den onde Karl Marx.

Ohejdat hyckleri har sedan urminnes tider gjort att judar försett sig med olika behändiga och handfastare avgudar av trä och metall, och sedermera även av silver och guld. Särskilt guld.

Jesus sade

”Låten barnen komma till mig, och förmenen dem det icke, ty Guds rike hör sådana till.”

Denna sång visar hur en kristen kan leva i sitt förhållande till Jesus

"Jesus tar ej bort din glädje

Han gör inte livet svårt

Du får leva livet glad och fri

Ja, du får vara som du är i Guds familj.”

Moses bud var bra, men få (om någon), kan hålla dem. Har du aldrig pratat ofördelaktigt om din nästa? Grattis, då har du hållit ett av de tio budorden.

Helgelsen

Aposteln Paulus talar om heliggörandet av en kristen. Frälsningen är en gåva, men det är inte den så kallade helgelsen. Den får du jobba med själv, sluta svära, missbruka Guds namn, bort med alkohol och annat som du kämpar med såvitt det bara går. Och du får som vanligt ta alla handlingars konsekvenser eller reda upp dem med Gud och människor. Synden (Rom 6: 23) kan till och med nå dej ända in i den eviga världen, ty Kristus säger ju de facto i Bibeln: ”de som har gjort vad gott är skall uppstå till liv, och de som har gjort vad ont är skola uppstå till dom.” (Joh 5: 29b)

Paulus uttryck att ”vi ska arbeta på vår frälsning” betyder inte att vi ska göra goda gärningar för att kunna nå Himlen, utan tvärtom är det nödvändigt för oss att vi ska kunna helga oss och må bra i en skröplig hydda till kropp. Om en lem lider, så lider de andra lemmarna med dem,” säger Paulus, och vi ska bara glädjas över prövningar, för då vet vi att han älskar oss, för den Gud älskar, den agar han, som min gamle far brukade säga. Vi ska lära oss att älska, glömma och förlåta (1 Joh 2: 15; 3: 20-24).

Det finns två hav i den andliga världen. I det ena kan du simma lugnt i nådens hav och han kastar dina synder bakom sin rygg när du bekänt dem och i det andra havet, glömskans hav, där får du inte ens fiskekort! (Norsk pastor)

Du blir som alla andra tvungen att möta Jesus Kristus efter döden men han visar nåd för den som sagt sitt ja till Honom redan under sitt liv på jorden. Är du kristen är du redan benådad:

"Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus." (Rom 8: 1)

Detta gäller ej namnkristna och ofrälsta. De får stå inför Jesu Domstol efter döden om de vill det, eller ej.

Har Gud humor?

Har du hört Hasse Anderssons sång ”Får man ta hunden med sig in i himlen?” Jadå. Det tror jag, svarar Målle Lindberg i en sång, ”för Noa byggde ju en båt och Gud sa till honom att ta med både människor och djur. Där har du kanske svaret på ditt problem!” Bra tänkt av dej, Målle. Och i profeten Jesajas bok talas det om lejon och lamm som betar sida vid sida.

Det nya Jerusalem.

Förr i tiden sjöngs det oftare än idag, att den som är frälst kommer till det det nya Jerusalem.

"Och staden utgjorde en fyrkant, och dess längd var lika stor som dess bredd. Och med stången mätte han staden: dess mått var tolv tusen stadier, dess längd och bredd och höjd voro lika." (Upp 21: 16).

Staden som har en kubisk form är 222 mil per sida, den är lika bred som hög. En stadier som är 185 meter x 12 000 blir 222 mil.

Eller ska vi till det jordiska Kaanan? Det är de kristna sionisternas resmål. Många ”kristna” resor går nu till Det Heliga Landet. Turistministeriet i Israel gnuggar händerna av idel glädje över all utländsk valuta som kommer in, skulle jag tro. Staten Israel kan bli så belastat av sitt guld att landet sjunker ner i havet till slut. Ligger de i startgroparna för ett nytt Atlantis?

Det finns i Sverige idag sionistiska, före detta kristna församlingar som inte nämner Jesus på ”gudstjänsterna,” eftersom judendomen är en mono-teistisk religion! Kan någon säga mig hur länge man kommer att ”halta på båda sidor?”

Det finns plats.

Följ med mig till Johannes evangelium så skall du få svaret på denna brännande fråga:

"Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron och på mig. I min Faders hus äro många boningar; om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum. Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara. Och vägen som leder dit jag går, den veten I.’ Tomas sade till honom: ’Herre, vi veta icke vart du går; huru kunna vi då veta vägen?’ Jesus svarade honom: ’Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.’” (Joh 14: 1-5)

Vi kan alltid lita på Jesus. Han gör det han säger, oavsett om vi kommer till Himlen eller den Heliga Staden, det Nya Jerusalem. Himlen har ju många namn: Härlighetens land, Kaanans land, Ovan Där, osv.

"I den gyllne stad vi möta få de kära. Ty i Himlen vi ej skiljas mer från dem och evigt prisar Gud för nåd och ära. När vi mötas där i Guds Jerusalem! Jag längtar att en dag få vara där, o jag längtar att en gång få vara där. Att i evighet få vila hos min Jesus. O, jag längtar att en gång få vara där. När i himmelen vi färdas till vår Jesus, o jag längtar att en gång få vara där. Låt mig säga att hans kärlek är nog för mig. Följ den röst som nu dig kallar fram till korset. Skynda innan natt och mörker du har sett."

Är du stadsbo eller bor du på landet?

Vem läser ofta i Esters Bok och blir välsignad? Handen på hjärtat!

Esters Bok [1] är en tvistefråga för en kristen, då Gud inte finns med där. Den innehåller berättelser om det judiska folkets liv och leverne och är för mig, och andra som inte vill bli förtryckta av judar, en varnagel för vad vi svenssons som sitter lägre ner på berget kan få erfara i denna konspirationernas tid. I bibelboken sägs det bland annat:

Och i vart hövdingdöme och i var stad, dit konungens befallning och påbud kom, blev glädje och fröjd bland judarna, och de höll gästabud och högtid. Och många ur de främmande folken blevo judar, ty förskräckelse för judarna hade fallit över dem. (Ester 8: 17b)

Praktiskt taget vem som helst kan konvertera till judendomen. Då får man ha kippah. Jag såg en bild på Sharon, GW Bush och Netanyahu en gång. Bush var på visit i Israel och bar kippah.

Du har judarnas tillåtelse att gå över till judendomen och bära denna huvudbonad, men då vill det till att du blir den första ”hedning” som håller alla de 613 buden, som till exempel sionisterna Siewert Öholm och Stanley Sjöberg väl gör? Beror denna fraternisering med judar och ställningstaganden för staten Israel också på skräck för judarna? Jag vet att man lyckades skrämma Stanleys bror, Kjell Sjöberg, så han tog avstånd från sin bok: ”Låt Varna Er!” Sjöberg drabbades sedan av en svår sjukdom som tog hans liv. Vi lär se honom i Himlen igen kanske. Det var väl dags för Herren att ta hem honom.

Var denna artikel för stark för dig, så kan jag försöka späda ut nästa. Den otäcka diktatorn Antikrist kan dyka upp när som helst, allt är förberett för det. Jag har ett ansvar för dej; att du blir frälst innan natten kommer, då ingen kan verka.

[1] Ester i Bibeln

Den fjortonde dagen i månaden Adar blev en glädjedag för judarna i kungariket i Persien.

När den persiske kungen Ahasveros (Xerxes I, 486-465 f Kr) sökte efter en ny drottning i stället för Vasti, som han hade förskjutit, begärde han att man skulle samla ihop landets alla vackra oskulder och föra dem till hans hus så att han kunde välja och vraka. Han valde en flicka vid namn Kadassa, som var mycket vacker.

Kadassa tillhörde den judiska kolonin i Susan, den gamla huvudstaden i Elam som vid den tiden var en provins i det persiska riket. Hon var ättling till de judar som förts bort från Jerusalem av den babyloniske kungen Nebukadnessar. Hennes far hette Abigail, men efter föräldrarnas död hade hon uppfostrats av sin kusin Mordokai.

Kung Ahasveros gifte sig med denna Kadassa (som hemlighöll att hon var judinna) och samtidigt fick hon det nya namnet Ester, som kommer av det persiska stara (stjärna).

Så beslutade kungens främste rådgivare, Haman, att alla skulle knäböja inför honom, vilket man naturligtvis vägrade. Haman beslutade då att låta döda samtliga judar. Han lyckades lägga sig till med det kungliga sigillet och författade en skrivelse som han stämplade med kungens sigill och skickade runt till alla provinserna i riket. I skrivelsen stod det att judarna skulle dödas den trettonde dagen i månaden Adar.

Nu avslöjde Ester för sin make, kungen, att hon var judinna. Och hon förklarade att om Hamans påbud verkställdes skulle hon välja att dö med sitt folk. Hamans beslut kunde inte återkallas, men kungen gav judarna tillåtelse att försvara sig.

Haman hängdes och den fjortonde dagen i månaden Adar blev en glädjedag i stället för en sorgedag för judarna i kungariket.

Till minne av den händelsen instiftades Purimfesten (namnet kommer av lottkastningen - purim betyder "lott" - om vilken dag Haman skulle förverkliga planerna på att utrota judarna i perserriket), en glädjehögtid som judarna fortfarande firar den 14 och 15 i månaden Adar (ungefär vid månadsskiftet februari-mars) till minne av de persiska judarnas räddning undan förintelse (Est 9: 21; jfr 2: 24).

Till högtiden hör att man läser högt ur Esters bok i synagogsgudstjänsten (varvid barnen väsnas med skramlor varje gång judefienden Haman nämns), äter särskild mat (till exempel hamantaschen, en sorts bullar med vallmofrön i), ger varandra presenter som kallas schalach manot. De vuxna klär ut sig i karnevalsaktiga förklädnader och super sig fulla.

Det där låter som en dålig Hollywoodfilm, tycker jag. Men någon mening har väl även Esters Bok eftersom den finns kvar i Bibeln?

 

Läs även om purimsfesten i Sovjet-Ryssland

Mörkrädd kan man minst bli när man tänker på hur det var i det gamla Sovjetunionen med halvjudarna Lenin, Stalin, Lev Trotskij, Kaganovitj (Lazar och Moishe) Lavrentij Beria, Berman, etc., och deras judiska hämndgiriga ”purimsfest” mellan åren 1917-1991. Av 388 politiska kommissarier i den första sovjetregeringen var 89 % judar. De skulle gett mig stora skälvan när de kom i sina grå soldatkappor på jakt efter någon att misshandla och mörda. Läs vidare på den första länken:

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Ar_Det_Fel_At_Forsoka_Omvanda_Judar.htm

Relaterade artiklar:

http://www.eaec-se.org/articles/Torell/framtiden_ar_har.htm

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Kristus-Kommer-Att-Doda-Antikrist-Judarnas-Messias.htm

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Kant_och_Okant_om_Despoter.htm

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/Krigsforbrytare.htm

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/antichrist_superstar.htm

SLUT

Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?