Är Sarkozy en Rothschild Marionett?

 Av Toby Johansen, Eaec, 7 juli 2008

 

Frankrikes president Nicolas Sarkozy sade sig nyligen ha judiska rötter, på en EU-resa till Grekland den 6 juni 2008. I en populärvetenskaplig bok, “Nicolas Sarkozy’s Saloniki,” avslöjar Sarkozy att hans morfar, Aaron Mallah, (f. 1890), var en del av den sefardiska judiska samfälligheten i Saloniki innan han flyttade till Paris i 1900-talets början. (Judar räknar sin rastillhörighet från mödernet).

Sarkosysläkten Mallah är en av de äldsta judiska familjerna i Saloniki. Även idag är släkten Mallah aktiva sionister över hela världen. Som boken avslöjar kom Sarkozy till Saloniki för första gången år 1973 för att ta del av sitt morsarv.

Sarkozys släkt är en prominent samling individer. Moshe Mallah var en känd rabbin och en hängiven sionist som år 1898 publicerade El Avenir, den ledande judiska tidningen som stod i bräschen för den sionistiska rörelsen i i Grekland på den tiden.

Asher Mallah, var senator i det grekiska parlamentet och hjälpte 1912 till med att grunda ett prominent tekniskt universitet, Technion, i Haifa, Israel. 1919 valdes han till Sionistfederationens förste president i Grekland. Och Peppo Mallah var en aktiv sionist och år 1920 Greklands finansminister. Efter Israels utropande flyttade han dit och blev sedan sioniststatens första diplomat i Grekland.

SAMBANDET MELLAN SARKOZY OCH ROTHSCHILD

Eftersom vi känner till Sarkozys familjeband och att han snart kommer att bli EU-president kan vi även etablera ett samband mellan Sarkozy och Rotschild. Rothschild & Cie Banque i Paris kallade för en tid sedan in Nicolas Sarkozy för att göra en sammanslagning mellan två franska bolag. Sarkozy lade sista handen vid fusionen i nära samarbete med Rotschildbankiren François Pérol.

En månad efter valet av Sarkozy som Frankrikes president 2007 erkände han sig under sin kampanj ha kontaktat sin "vän" Edouard de Rothschild, ägaren av den franska dagstidningen Libération, för att klaga på en artikel som skrivits om honom. Edouard de Rothschild visade honom empati och inga fler ofördelaktiga artiklar har skrivits om Sarkozy i tidningen.

SARKOZY VERKAR FÖR ETT EU MED ROTSCHILDS I TÄTEN

Som EU-president tänker Sarkozy verka för ratificeringen av Lissabonfördraget som Irland just röstat emot. Under normala fall skall EU dra tillbaka sitt förslag om någon av medlemsstaterna röstar emot.

Sarkozy hoppas att Irland kommer att böja sig under trycket och falla in i ledet. EU:s vanliga taktik är att upprepa ett referendum tills man uppnår önskat resultat.

Sarkozy, som marionett till den Rothschildkontrollerade Europeiska Centralbanken, är fast besluten att offra Frankrikes suveränitet och även alla andra EU-staters oberoende på den nya världsordningens globala altare. Och detta börjar i en federal europeisk superstat som sätter in sionister som Sarkozy och Rotschilds som makthavare…

Jag rekommenderar att folkets vilja skall ske, inte sionistdiktatorernas!

Om Irland ändrar sig och röstar ja till Lissabonfördraget, kommer de, som alltid varit ett kristet land, att rösta ja till att sionisterna tar över landet. I och med Lissabonfördraget får EU-domstolen i Luxembourg bestämma hur lagarna om mänskliga rättigheter skall tolkas i medlemsstaterna.

Detta kommer att innebära sammanstötningar över rättsbegrepp på känsliga områden. Exempelvis rätten till liv (abortförespråkarna kommer att få sin vilja igenom), rätten till äktenskap och kyrklig vigsel (som homosexuella kommer att vinna), censur (slutet på yttrandefriheten), att gå med i vilken kyrka man vill, lika rättigheter i olika frågor (de homosexuella kommer att vinna där också). 

JAG REKOMMENDERAR ALLA KRISTNA ATT RÖSTA NEJ TILL ETT SIONISTISKT EU IDAG. VAKNA SVERIGE!

 

KÄLLA: Nathanael Kapner, http://www.realjewnews.com/


Gå tillbaka till Svenska sidan