OM EAEC

Av Torbjorn Johansen EAEC

Antikrist kommer att vara jude och homosexuell.

Judarna tror att de är bäst på religion. De ortodoxa judarna försöker just nu pådyvla USA sina sk Noahidelagar, men det kommer inte att fungera! Därför att det finns för många kristna i USA.
Tanken är att man ska avskaffa det som judarna kallar avgudar, och det handlar egentligen om att avskaffa dyrkan av Jesus Kristus. Att dyrka Jesus är en "hädelse" enligt dessa judar och kallar honom avgud. Jesus kallar det judiska gudsdyrkandet "Satans synagoga," vilket det är. Jesus sade till judarna:

"Se edert hus skall komma att stå övergivet och öde." (Matt 23: 38)

Jesus sade också:

"När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ro, men finner ingen. Då säger han: 'Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag gick ut ifrån.' Och när han kommer dit och finner det stå ledigt och vara fejat och prytt, då går han åstad och tager med sig sju andra andar, som äro värre än han själv, och de gå ditin och bo där; och så bliver för den människan det sista värre än det första. Så skall det ock gå med detta onda släkte." (Matt 12: 43-45)

Det har varit många spekulationer om Antikrists framträdande och vem denne är.

En del trodde förr att det var Benito Mussolini, Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot, Idi Amin, etc. Vissa har även tänkt att Barack Obama var Antikrist.

Det finns i Bibeln på många platser vi kan finna information om Antikrist. Bland dem i Daniel, Evangelierna: Matteus och Lukas, Paulus II brev till tessalonikerna och så förstås, Uppenbarelseboken.

Nu kommer jag att göra en lista om Antikrist på sju punkter baserat på Boken Daniel. Vi ska även undersöka Uppenbarelseboken och när vi sammanställer dessa skriftställen sida vid sida ger det oss en klar bild av av Antikrists ursprung, hur han tänker och vad han vill göra.

Kristna talar om mysteriet Babylon som det beskrivs i Uppenbarelseboken och att USA passar på beskrivningen. Vad jag vill påvisa är att Jerusalem kommer att bli Antikrists huvudstad där han kommer att ha sitt palats och styra världen.

Syndens människa kommer, som sagt vara judisk och även homosexuell. Jesus sa oss att Antikrist kommer att dyrkas och att satanismen kommer att frodas och bli en religion som kommer att och bli den som täcker jorden.

Hur långt är vi från detta? Vi är mycket närmare detta än vi tror. De flesta evangeliska samfunden ex Pingströrelsen är starkt kristen-sionistiska, och sitter i knät på Antikrist. Det gäller att troget försvara den politiska staten Israel, och de är komplett omedvetna att de beskyddar Antikrists födelseplats. Av den anledningen måste man titta på näraliggande platser i sin omgivning för att finna Antikrists ande.

Ännu värre skolväsendet i många länder är helt klart under påverkan av antikristliga krafter. Efter 1960, har varje generation blivit undervisade i Antikrist ande.Det kan verka som ett krasst uttalande men Bibeln har skuffats undan, bön tillåts inte längre i skolorna och man lär alla ungdomar får lära sig den falska och ogudaktiga teorin av Darwin.

"Skolor och kyrkor är bara två platser i din region som behärskas av Antikrists ande. Jag kan också lista världsorganisatoner som finns för närvarande och en dag kommer att bli avdelningar i Antikrists organisation. Detta är tänkt som ett väckelserop för de som inte vet hur nära i tid vi ligger när det gäller Antikrist." (John S Torell)

Religion eller trosuppfattning. Antalet bekännare 2005

1. Kristendom 2,1 miljarder

2. Islam 1,5 miljarder

3. Utan religion eller trosuppfattning: Agnosticism,Ateism, 
och till hälften teister som identifierar sig som "icke-religiösa". 1,1 miljarder

4. Hinduism 900 miljoner

5. Kinesiska traditionella religioner: Daoism,konfucianism , m.fl. 394 miljoner

6. Buddhism 376 miljoner

7. Naturreligion 300 miljoner

8. Afrikanska stamreligioner med flera 100 miljoner

9. Sikhism 23 miljoner

10. Juche (Nordkorea) 19 miljoner

11. Spiritism (New Age med flera) 15 miljoner

12. Judendom 14 miljoner

13. Baha'i 7 miljoner

14. Jainism 4,2 miljoner

15. Shinto 4 miljoner

16. Cao Dai (Vietnam) 4 miljoner

17. Zoroastrism 2,6 miljoner

18. Tenrikyo (Japan) 2 miljoner

19. Paganism 1 miljon

20. Unitarism 800 000

21. Rastafari 600 000

22. Scientologi 500 000

I stort sett alla stora och respekterade religionswebbplatser på Internet redovisar olika data. Detta hänger samman med de källor som dessa sajter utgått ifrån. Det viktigaste är att webbplatserna varit konsekventa i sitt urval av källor. Här har data hämtats från den erkända portalen Adherents.com.

I de fall färska troendetal saknas har senast förekommande uppgift använts. Häri föreligger åtminstone två problem. För de första kan källorna, dvs uppgiftslämnarna för respektive religion ha överdrivit antal troende. För det andra räknar man på olika sätt. Exempelvis föds man som muslim. Varje nyfödd bebis räknas som muslim. Inom kristendomen tas man upp i religionen efter dopet. Inom andra religioner måste man vara vuxen för att ha rätt att deklarera sin tro. Barn och tonåringar förekommer inte i statistiken över antalet bahá'íer (Man får från 15 års ålder deklarera sig frivilligt). Vidare kan människor ha två eller flera religioner, något som är särskilt vanligt i Östasien.

¹) Sajten Adherents com listar Juche som en religion, och det är tveksamt om detta stämmer. Det är det kommunistiska Nordkoreas statsbärande marxistiska ideologi, det betyder självtillit i den meningen att landet ska kunna förlita sig på enbart egna resurser. Den förre diktatorn Kim Il Sungs (1912–1994) skrifter och statsbyggande genomsyras av en blandning mellan marxism-leninism och traditionell konfucianism. Konfucianismen är både en religion och en statslära, och den politiska teorin har en lärosats som säger att politisk auktoritet bygger på mandat från himlen, något som passade Kim Il Sung mycket väl. Diktatorn kan mycket väl ha haft Konfucius utopi för ögonen, en stat där harmoni uppnåtts med materiell välfärd för alla genom att folket som i grunden bara är sociala djur, upphöjts genom att de lärda och insiktsfulla i riket (som behärskar li) uppträtt som föredömen. En personkult började byggas upp omkring honom redan före hans död. I förhållande till Kinas och Sovjetunionens kommunism förhöll sig den nordkoreanska regeringen neutral.

²) Det har visat sig vara svårt att få fram antalet bahá'í-troende i världen. De tre länder som har flest bahá'íer är Indien (1,8 miljoner), Iran (< 0,5 miljoner samt omkring 50 000 bábíer) och USA 760.000). I Iran är bahá'í-tron utsatt för svåra förföljelser och antalet anhängare är mycket svårt att ange eftersom många på grund av de svåra förföljelserna måste vara gömda bahá'ier och man vet inte på så sätt hur många bahá'ier Iran har till dess att Iran blir ett fritt land. I Sydostasien, Vietnam (350.000 - 400.000) och Filippinerna (< 250.000), förs ingen riktig registrering över bahá'í-troende. I Afrika, Kenya (cirka 300.000) och Kongo (cirka 230.000), är tillståndet detsamma.

Sammanhållna och splittrade religioner

Religionssajten Adherents.com har rankat världens större religioner efter hur många förgreningar de har. De, och de religionsvetare de konsulterat, har inte lagt någon värdering vid detta. Det finns alltså inget som tyder på att en sammanhållen religion är bättre än en religion med många riktningar, eller vice versa. Listan nedan börjar med bahá'í, som bara har en enda riktning, den som har sin styrelse i Haifa:

Bahá'í
Zoroastrism
Sikhism
Islam
Jainism
Judendom
Taoism
Shinto
Kristendom
Buddhism
Hinduism
New Age är ett hopplock av hediska religioner samt ockultism

Fotnot:

Marxism-leninism är en form av marxism, som analyserar det kapitalistiska samhällets utveckling och påvisar hurarbetarklassen ska kunna erövra statsmakten och bygga det socialistiska samhället. Den beskrivs ofta som "marxismen under imperialismens epok", en epok som inleddes runt 1900-talets början. Termen skapades efter Vladimir Lenins död och användes främst av Josef Stalin och hans anhängare. Trotskister och vissa andra socialistiska inriktningar anser att marxism-leninismen är liktydigt med termen stalinism och står i motsättning till såväl marxismen som leninismen. Andra[vilka?] anser att marxism-leninismen är likalydande med vad som ibland kallas leninism.
I Sverige företräds marxism-leninismen idag främst av Kommunistiska Partiet och SKP. (wikipedia)

HEM