OM EAEC

av Thorbjörn Johansen den 27 mars 2016.

"Elisa! Profeten i Israel, kungör för Israels konung vart ord som du talar i din sovkammare.
»Han sade: »Gån och sen till, var han finnes, så att jag kan sända åstad och gripa honom.» Och man berättade för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här; och de kommmo dit om natten och omringade staden. När nu gudsmannens tjänare bittida om morgonen stod upp och gick ut, fick han se att en här hade lägrat sig runt omkring staden med hästar och vagnar. Då sade tjänaren till honom:

»Ack, min herre, huru skola vi nu göra?» Han svarade: »Frukta icke; ty de som äro med oss äro flera än de som äro med dem. Och Elisa bad och sade: »HERRE, öppna hans ögon, så att han ser.» Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld, runt omkring Elisa." (2 Kon 6: 12-17)

Guds änglar är starka och många fler än vi tror. Jag satt och åt filmjölk här om morgonen och plötsligt såg jag att de droppar filmjölk jag tappade bildade små kratrar, och visade att de inte kunde gå igenom mer än ytan på filmjölken. Det slog mig då att det finns fullt med kratrar på månen och att Satan inte kunnat penetrera månen under det stora rymdkrig som utspelades mellan Gud och Satan och hans anhang. Han hade säkert velat att detta skulle ske, eftersom det såg ut som det kunde döda hela människorasen.


"Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem, men de förmådde intet mot dem, och i himmelen fanns nu icke mer någon plats för dem.

Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.

"Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: »Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds, och väldet hans Smordes; ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden. Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig, du jord, och dig, du hav!

Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort.»

Men ve dig,du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort.
" (Upp 12: 7-12)

Guds himlakroppar var starkare än den ondes angrepp på dem. Gud lät Satan kastas ut från Himlen tillsammans med sitt anhang. Guds änglar var dubbelt så många som Satans onda änglar, och det är så än idag.

Enligt Nostradamus skall jorden i de sista dagarna ha ett rutnät omkring sig.

Detta rutnät, Internet, är nu på plats. Dessutom har NSA delat in världen i ett annat rutnät, så att de kan kontrollera varenda E-mail och annan telekommunikation (mobiler mm), som de anser sig behöva. Så Storebror ser dig! Ett faktum sedan romanen 1984 som skrevs redan i slutet på 1940 talet.

Beslutet om detta togs av förre presidenten George W. Bush och Barack Obama förnyade det avtalet när han tillträdde som amerikansk president. Mr Donald Trump kommer helt säkert att göra detsamma om han blir nästa president, vilket han inte passar till.

Vem tror du blir Antikrist? En amerikansk jude? Det tror jag.

HEM