OM EAEC

Toby Johansen

 

 

PÅ BEGÄRAN – Billy Graham:

Är änglarna synliga eller osynliga?

"Andevärlden och dess verksamhet är på agendan idag. Övernaturliga ting är inte bara en övernaturligt avvägd hypotes – det är ett accepterat faktum. Många av de senaste böckerna i ämnet behandlar ting som närmast gränsar till det otroliga. Andra är helt spekulativa eller till och med renodlade fantasiprodukter.

Men den som tar Bibeln på allvar kan inte ta avstånd från talet om änglar som om det är fråga om spekulation eller tomma gissningar. När allt kommer omkring nämner ju Bibeln änglarnas existens nästan trehundra gånger."

Har du någonsin sett en ängel?

Jag har redan påstått att änglarna är skapade väsen som kan bli synliga när det är nödvändigt. De tänker, känner, har en vilja och engagerar sig. Den gamla tvistefrågan om hur många änglar som får rum i en telefonhytt eller i en Volkswagen förtjänar knappast vår uppmärksamhet. Å andra sidan ska vi vara medvetna om att Bibeln framställer dem som Guds orakel som ger oss gudomliga instruktioner och kommer med direkta meddelanden från Gud till människan. För att kunna fylla denna funktion måste ju änglarna många gånger antaga synlig, mänsklig form.

Hebreerbrevets författare frågar om inte änglarna är tjänsteandar. Har vi någonsin sett en ande? Det kan jag inte säga att jag har. (Det har jag några gånger). Men jag vet att Herren under historiens gång har valt att tillkännage sin andliga närvaro på olika sätt. När Jesus döptes var Gud, då som den Helige Ande, närvarande i uppenbarelsen av en duva. På samma sätt kan Gud visa sin närvaro genom sina änglar, underordnade väsen som har fått makt att anta former som gör dem synliga för människor.

(Från boken Änglar – Guds Hemliga Agenter av Billy Graham: Angels - God's Secret Agents, i översättning av Anders Bylander, efterfrågad och betalt av Ulla Johansen ur Nya Musiks hyllor i Jönköping;)

I Andra Konungaboken 6: 15-17 står det om änglar:

"När nu gudsmannens tjänare bittida om morgonen stod upp och gick ut, fick han se att en här hade lägrat sig runt omkring staden med hästar och vagnar.
Då sade tjänaren till honom: »Ack, min herre, huru skola vi nu göra? Han svarade:

»Frukta icke; ty de som äro med oss äro flera än de som äro med dem.»

Elisa bad och sade: »HERRE, öppna hans ögon, så att han ser.» Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld, runt omkring Elisa."

Jag kan berätta om samtida människor som upplevt möten med änglar, men det kräver tid och ork. Jag kommer då berätta om missionären som blev kringränd av kinesiska rövare i bergen i Kina och hur han blev räddad av änglar . . . osv.

HEM