av Thorbjörn Johansen EAEC, www.eaec.org den 27 september 2013.

Denna förfrågan kommer att skickas till fler samfund, kyrkor och bibellärare eller teologer i Sverige under kommande månader i hopp om att väcka evangelikala teologer och organisationer ur den koma som verkar drabbat många i kölvattnet av nya ekumeniken.

Om någon bekännande evangelikal/evangelisk organisation, samfund eller teolog vill gå händelserna i förväg tar vi under kommande veckor tacksamt emot ert svar på nedan frågeställning. Maila då på mywtocents@aletheia.se

Tack på förhand

Aletheia Blogg & tankesmedja

www.aletheia.se

En av Sveriges mest besökta "kristna bloggar" – aletheia.se (ca 20 000 besök/månaden) har allt sedan starten behandlat frågan om den nya ekumenikens slutdestination. Det vi hela tiden befarat börjar nu besannas – pingstvänner, medlemmar i Trosrörelsen och även andra sammanhang påbörjar katolsk trosundervisning eller har redan gjort detta, givetvis med syftet att upptas i den Romerska Katolska Kyrkan. Nu senast gick en av Livets Ords Universitets nyckelpersoner ut med nyheten:

http://aletheia.se/2013/08/19/henrik-engholm-livets-ords-universitet-numera-katolik

En officiell förfrågan kring huruvida Livets Ords grundare med fru upptagits eller ämnar försöka bli upptagen i Katolska Kyrkan har i skrivande stund efter 30 dagars "påtryckning" ännu ej besvarats:

http://aletheia.se/2013/09/20/har-ulf-och-birgitta-ekman-paborjat-katolsk-trosundervisning

Vi inbjuder dig/er härmed till att kommentera sakfrågan och önskar ert deltagande (som kommer publiceras på aletheia) kring följande frågor:

1.) Har dagens protestanter något existensberättigande nu när lutheraner och katoliker åtminstone här i Skandinavien till synes är överens i frågan om rättfärdiggörelse? (http://www.dagen.se/nyheter/lutheraner-och-katoliker-ense-om-rattfardiggorelse)

2.) Vilka frågor kvarstår som tydliga skiljelinjer mellan katolsk och protestantisk tro?

3.) Var reformationen onödig med "facit i hand" och det ljus vi har idag kring grundläggande läror?

4.) Håller svensk kristenhet på att, som Krister Holmström uttryckte sig, tappa kontakten med reformationen? (http://aletheia.se/2009/05/26/valet-mellan-jesu-kors-och-andliga-ovningar)

5.) Ser ni några baksidor eller faror med det pågående ekumeniska arbetet i Sverige?

6.) Finns det någon anledning att fortsätta "protestera" mot Romersk Katolicism 2013?

7.) Egna funderingar eller kommentarer i största allmänhet över detta ämne som engagerar många mottages tacksamt.


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?