World Trade Center Sprängdes!

Sammanställning av Thorbjörn Johansen EAEC

En vetenskaplig undersökning konstaterar att rester av högteknologiska sprängämnen fanns i stoftet.

Nio internationella forskare, inklusive den danske kemisten Niels Harrit, hävdar i en artikel att flera ton nano-termit, som ingår i högteknologiska sprängmedel, användes för att spränga de tre World Trade Center-skraporna.

Det har tagit nästan två år att färdigställa studien som sammanfattar och utreder förekomsten av sprängämnen i resterna av de tre skyskraporna, det vill säga tvillingtornen och den 47 våningar höga World Trade Center 7-skrapan som föll samma dag.

Steven Jones är professor i teknisk fysik och en av författarna till artikeln som publicerats i The Open Chemical Physics Journal. Det var han som först upptäckte sprängämnena i stoftet och började forska kring det. Efterhand har andra ingenjörer och vetenskapsmän satt sig in i frågan, även i Norden:

Niels Harrit är lektor i kemi vid Köpenhamns universitet och medförfattare till artikeln. En gång i månaden föreläser han för en intresserad allmänhet om den tredje skyskrapan, WTC7, som rasade på eftermiddagen efter tvillingtornen. Att den 47 våningar eller 186 meter höga byggnaden plötsligt totalkollapsade på under sju sekunder var en ögonöppnare för honom och många andra.

Liksom i artikeln betonar han under föreläsningarna nano-termiten, ett kemiskt ämne av högteknologiskt slag som kan användas vid rivningar av stålkonstruerade höghus och han menar att tonvis av det använts för att spränga WTC-komplexet.

Termit är en blandning av aluminium och olika metalloxider. Det uppfanns 1893 och har bland annat använts för svetsning av järnvägsspår och i brandbomber. När ämnet reagerar utvecklas en enorm värme och dessutom bildas järn med en temperatur på uppåt 2 500°C. Detta järn kan då smälta annat järn och därmed kapa bärande strukturer vid rivningar.

Nano-termit är en nyare uppfinning och innebär att partiklarna är mindre och att höga temperaturer uppnås fortare. Det innehåller mer energi än dynamit och kan användas som raketbränsle. Nano-termiten kan också blandas med andra ämnen och bli till mycket effektiva sprängämnen.

De största av de röda och grå partiklarna oreagerad nano-termit som påträffats i materialet från Ground Zero mäter nästan 1 mm och kan ses med blotta ögat.

Forskarna antar att ämnet använts både för att smälta och för att spränga bärande strukturer och det förklarar då den smälta metall som rann ut från det södra tornet minuterna före kollapsen. När husen sedan sprängdes utlöstes enligt forskarnas teorier en serie noggrant koordinerade explosioner.

Artikelförfattarna uppskattar att mellan 10 och 100 ton nano-termit använts och de utesluter därmed att sprängämnena skulle kunna ha fraktats ombord i flygplanen, utan de måste redan ha varit riggade i byggnaderna.

I den vetenskapliga artikeln varken kan eller vill man dra några slutsatser om hur eller av vem sprängämnena placerats i byggnaderna. Om man efterlyser något så är det en ny oberoende undersökning av omständigheterna som omger attackerna den 11 september 2001.

I Danmark får nu Niels Harrit representera upptäckten i nyhetssändningarna och på den stora nätbaserade vetenskapsportalen videnskab.dk uppmärksammar man de nya rönen i en serie artiklar.

Om dessa uppgifter slår ned som en blixt från klar himmel för en svensk läsare så har dock höga röster länge höjts världen över i hopp om att få till stånd en ny oberoende undersökning av vad som verkligen hände den ödesdigra dagen.

Frågetecknen är många samtidigt som de internationella följderna av attackerna varit enorma. Tiotusentals arkitekter och andra ingenjörer, akademiker, piloter, brandmän och ögonvittnen ingår i kvalificerade intressegrupper inom den så kallade 911Truth-rörelsen och betydligt många fler deltar som lekmän.

I Japan tas frågan regelbundet upp i parlamentet och i USA har till och med skådespelare och regissörer som Charlie Sheen, Rosie O'Donnell, Sharon Stone och David Lynch satt sina anseenden på spel och uttalat sig i frågan.

Niels Harrit understryker i en lång nyhetsintervju på danska TV2 att det nu inte längre går att blunda för det vetenskapliga faktum att komplexet sprängdes: "Vi har funnit det. Det är oreagerad termit", konkluderar han.

FBI-medarbetaren Coleen Rowley utnämndes år 2002 av Time Magazine till en av årets tre viktigaste personer för hennes beskrivning av hur man på FBI:s huvudkontor hade blockerat förhandskännedom om attackerna.

Regissörer och skådespelare som David Lynch, Rosie O'Donnell, Charlie Sheen, Sharon Stone, Woody Harrelson och Juliette Binoche står bakom ifrågasättandena.

Listan skulle kunna göras betydligt längre. Varför får då 11 septemberfrågan så lite uppmärksamhet?


För att uppnå ett läge där vi kan diskutera motsägelserna kring 11 september utan att hemfalla åt märkliga associationer och förutfattade meningar kan det vara värt att komma ihåg att även den officiella versionen av vad som hände är en konspirationsteori om en attack planerad och utförd av Osama bin Laden och det så kallade al-Quaidanätverket.

Det handlar inte om att dra några förhastade slutsatser. Det handlar om frågor. Att fortsätta sopa motsägelserna under mattan kan i värsta fall vara ett hot mot de demokratiska principerna. Attackerna den 11 september 2001 har haft alldeles för stora konsekvenser för att behandlas lättvindigt.

Det är nu hög tid för en oberoende internationell utredning av 11 september, för de anhörigas offrens skull men även för oss andra.

Det tredje världskriget förutsades redan på 1800-talet

Den 22 januari 1870 mottog konspiratörerna/ockultisterna Pike och Mazzini från sina andeguider (demoner) Planen med stort P som skulle etablera den slutliga Nya Världsordningen.

Jag återger innehållet:

  • För att kontrollera världen förutser vi behovet av tre världskrig. Det första kriget skall omstörta Ryssland och kejsarhusen i Europa och sprida socialismen.

  • Det andra kriget skall dela upp världen i två maktsfärer, bourgeosin [kapitalismen] och socialismen [sovjetblocket].

  • Det tredje kriget, som är det sista, men mest nödvändiga, är ett omfattande krig mellan araber och judar. [Israel och arabländerna]

Det nu så aktuella och världshotande sista världskriget mellan judar och araber kände alltså Pike och hans ockulta frimurarorden till redan 1870; medan judarna fortfarande var förskingrade i alla världens länder och innan de återvänt och bildat staten Israel!         

Ariel Sharon, på den tiden han var israelisk general, sade i den israeliska tidningen "Yediot Achronot" den 26 maj 1974:

"Alla terrorister överallt, i Israel, i arabländerna och utomlands, måste oskadliggöras för alltid. Jag vet att detta utförs, jag har själv planlagt det."

Efter den 11 september 2001 inleddes flera krig mot arabländer. Världsregeringen hade nu den perfekta förevändningen för att hjälpa Israel skydda sig mot ”terroristerna.” Visst körde Atta och kompani passagerarplanen in i WTC, men de kände inte till hur stor konspirationshärvan var, och att Israel var storspelaren. Nu hade man fått en förevändning för att starta det tredje världskriget.

Och på den vägen är det.


Gå tillbaka till Svenska sidan