Världsbanken och Internationella Valutafonden IMF   

Av Thorbjörn Johansen EAEC senast uppdaterad den 14 febr 2011

Medan andra världskriget fortfarande rasade i juli 1944, möttes politiker och bankirer från England och USA med delegater från 44 länder i Bretton Woods, New Hampshire. På denna konferens lades olika förslag fram, för att bygga upp internationell monetär stabilitet, Harry White från England och John Maynard Keynes från USA, jämte Frankrike och Kanada som även hade förslag. Även den judiske finansministern från Amerika Henry Morgenthau var med vid grundandet av Världsbanken. Dess första projekt blev att finansiera uppbyggnaden efter andra världskriget; det Europa, som då låg i ruiner och som finansvärlden hjälpt till att förstöra.

De båda organisationerna är organ som är underställda Förenta Nationerna (FN) med säten i Washington DC.

Världsbanken har  inte mindre än185 medlemstater med ledamoter, men den största makten har naturligtvis de länder som innehar veto. USA, Japan, England, Frankrike och Tyskland har var sin direktör, medan de andra får dela på nitton direktörsplatser, inbördes valda.

Förenta Staternas nuvarande chef i USA är Daniel Kaufmann. Högste chef för Världsbanken var förut James Wolfensohn men heter nu Paul Wolfowitz, alla tre är judar.

Det är oerhört viktigt för den judiska oligarkin, och världens övriga finanselit, att ha sina egna i toppen på dessa organisationer, vars ledare bara räknar med människor om de har något ekonomiskt värde. Världsbanken har till uppgift att ordna lån till stater i stora, kapitalkrävande projekt, något man även använder sig av för att finansiera projekt i fattiga länder. Projekt som egentligen är avsedda att betjäna de transnationella bolagen. Deras agenda är att tvinga bort människor från landsbygden och in i städerna, förstöra självbärande levnadssätt och skapa beroende av jude-elitens globala ekonomi.

IMF påbörjade sin verksamhet i maj 1946 i Washington DC. USA har 265 000 av rösterna, eller ca 18% procent totalt sett. Denna organisation ger ingen pardon. Dess inställning är att ”Har ni något vi har nytta av (som olja, etc), så hjälper vi gärna till, annars kan vi inte göra något”.

Två av de sista tilltagen som vi sett detta omänskliga vidunder utföra, är försöket att krossa Ryssland och Argentinas folk genom att  kräva det på sina sista ören, som återbetalning till de som inte behöver några pengar. Innan dess fick Bolivia samma behandling. De har sett till att inget land i världen (utom Israel) går fria från en mestadels alldeles omöjlig återbetalning av en statsskuld som bara växer årligen. 

Även skövlingen av regnskogarna har till stor del stöttats med lån från Världsbanken, en välfinansierad miljöförstöring som medför ännu en fördel för Världsregeringen och hjälper dem att rättfärdiga sin egen politik som det ”enda sättet att rädda planeten”. I Världsbankens handlingsplan är befolkningskontroll en stöttepelare. I november 1952 grundade John Foster Dulles och Rockefellers Befolkningsrådet, med tiomiljontals dollars som skjutits till av släkten Rockefeller. Det finns kvar än idag. Du kan kanske gissa var Världsbanken har fått idén om ”befolkningskontroll” (rashygien) ifrån.


En annan uppgift som Världsbanken har är att skapa stora förmögenheter åt transnationella byggbolag som t ex Bechtelgruppen. Även det sker genom utlåning och utpressning av fattiga länder.

SAP (Structural Adjustment Programmes)

Världsbanken och IMF är inte, som de ger sig ut för att vara, den stora frälsaren för världens fattigaste länder, utan deras mest dödliga fiender. Båda organen hanterar utvecklingen i alla världens länder på samma sätt, utan att ta hänsyn till skillnaderna. Den politik de för handlar om 'marknadens fria krafter' och 'privatisering'.  Detta program styrs alltså av judar i IMF/VB.

IMF’s diktatoriska strukturanpassningsprogram (Structural Adjustment Programmes -SAP) har medfört en ny typ av slaveri och kolonisering av tredje världens länder. Detta medger västvärldens regeringar att bestämma över utvecklingsländernas ekonomiska och politiska verklighet, medan västvärldens bankirer och industrialister har fri tillgång till utvinning av deras naturrikedomar.

Genom denna process har Världsbanken kunnat ”ta från de fattiga och ge till de rika”. Världsbanken är skyddet för ekonomiskt kaos och svältkatastrofer, säger man. Medan det i själva verket handlar om att skydda en hel rad stora banker i väst från kollaps.

De skulder som VB och IMF ”hjälpte” utvecklingsländerna med i mitten på 1980-talet, var mest skulder till privata banker som Chase Manhattan, Barclays, Credit Lyon, etc. Detta räddade dessa banker från ”katastrof” och innebar också att VB och IMF fick en maktposition som de har behållit sedan dess.

Strukturanpassningsprogrammen stöddes av världens tre största ekonomier; USA, Japan och EU och skulle reformera tredje världens ekonomier sades det. Sedan 1980-talet har nästan 70 länder tvingats acceptera ’strukturanpassningsprogram’ utformade av VB och IMF.  På grund av dessa, har ekonomi och löner i dessa länder fått dråpslaget och grundläggande ting som sanitära förhållanden, vatten, sjukvård och utbildning har slagits ut.

Under tiden har skuldbördan påtvingats de allra fattigaste. Hoppet om en bättre framtid har tagits ifrån dem, medan arbetslöshet, otrygghet och barnadödlighet har blivit vardag. VB/IMF har sugit ut de sista örena från dessa länder.

Dessa "adjustment" program var avsedda att ha en chockeffekt. De har spelat en viktig roll i västvärldens långsiktiga ekonomiska strategi som ju går ut på att göra utvecklingsländernas ekonomier mer beroende av västvärlden (IMF kallar detta ”integration”). Särskilt vill man göra utvecklingsländerna öppnare för de multinationella företagens exploatering, och därmed  fler storvinster för bankerna. SAP innebär även fortsatt god tillgång på billig arbetskraft.

Makten som IMF och VB utövar är enorm. Den dikterar livsvillkoren för miljoner människor. För många innebär den usla levnadsvillkor och ett cyniskt utnyttjande av arbetskraft kanske med för tidig död som följd och alltför låga löner. Sanningen är att världsekonomin och miljoner människors villkor styrs av ett fåtal bankirer i väst. Det finns ett överflöd av välstånd i världen. 

Bill Gates eller Bronfman’s kunde på egen hand avhjälpa de största bristerna i sjukvård och utbildning för miljarder människor, om de ville (och få växelpengar tillbaka).

Varför har då den ”tredje världen” så stora statsskulder?

Problemen har sitt ursprung i västs exploatering av Afrika, Asien och Latinamerika under kolonialtiden och framåt. Den reella makten har emellertid alltid legat i händerna på industrialisterna och bankeliten, som hela tiden styrt VB och IMF i önskad riktning. Dessas styrelser består också i stor utsträckning av samma personer som är medlemmar i Utrikespolitiska rådet, Trilateralen och Bilderberggruppen.

Världsbankens system från 1944 är föråldrat och avsett för hur världen såg ut vid denna tid. I den tid vi lever, med stora svängningar i valutorna och ständiga börsspekulationer, kommer detta system inte att fungera länge till.

ANTIKRIST

Vi har anledning att misstänka, att den ofrånkomliga finansiella kollaps som världen hamnar i förr eller senare åtföljs av börskrascher runt om i världen och åstadkommer då ett sug efter någon som kan lösa denna kris. Då kommer en sedan länge förberedd global diktator att  ta makten, nämligen Bibelns Antikrist. Djävulen måste ha såväl militära, politiska och finansiella befogenheter för att nå sitt mål när han försöker att kontrollera hela världen, och först då kan han åstadkomma det scenario som Jesus förutsade (studera Uppenbarelseboken 13:16-18).

Satan behöver följande för att skaffa sig kontroll över hela världen:

1.    GLOBAL HANDEL

2.    GLOBAL VALUTA

3.    GLOBALT SPRÅK

4.    GLOBAL RELIGION

5.    EN VÄRLDSREGERING

 Av ovanstående fem punkter finns alla fem redan på plats!

Världscentralbanken och Internationella Valutafonden IMF

Den nuvarande Världsbanken samt Internationella Valutafonden ska sugas upp i denna centraliserade globala finansdiktatur. Den europeiska valutan (euro) är på liknande sätt ännu ett steg på vägen till den planerade världsvalutan. Kraften i denna centralisering stärks ytterligare genom det ökande trycket på nationerna att låta FN bära upp skatt direkt genom avgifter på flygresor, all handel över nationsgränser etc, och ge FN oberoende inkomster från de suveräna stater de säger sig tjäna.

Det senaste draget för att tjäna pengar åt de redan rika är att inom en nära framtid flytta Världsbanken till Kina!


Gå tillbaka till Svenska sidan