"När Jesus kommer så hämtar han inte en enda kyrka och inte ett enda samfund. Han hämtar de människor som tillhör honom, och sätter eld på djävulens religiösa svartbygge." Allan Svensson.

Utbildningsutbyte mellan SAM och Livets Ord?

Av Thorbjörn Johansen
2010-05-14, EAEC

I Ekmans fiskomslag Världen idag, onsdag den 12 maj, sidan nio, står det om ”Unisont ja till ny pastorsutbildning” och ”Pingstteologer önskar samarbeta med Livets Ord.” Där läser jag:

”I helgen höll Pingst - fria församlingar i samverkan (FFS) rådslag i Norrköping där ett 250-tal ombud kom för att fatta beslut i olika frågor. Bland annat sa de ja till Pingsts nya ledar- och pastorsutbildning.”

”I Pingst finns det flera röster som vill att rörelsen skall inleda ett utbildningssamarbete med Livets Ord. En av dem är professorn i kulturantropologi Jan-Åke Alvarsson (även Ulf Ekman är beläst i antropologi, vilket kanske är en tillgång när man skall bedriva mission i tredje världen) Alvarsson, pingstvän och föreståndare för pentekostalstudier på Uppsala universitet, menar att Pingströrelsen i många avseenden skulle tjäna på att samverka med Livets Ord.

’De har ju inte minst väldigt många internationella pentekostala kontakter världen över som intressanta för Pingst,’ säger han. Det har bara gått ett par minuter efter att beslutet om en ny utbildningsinriktning, med reservation för öppning till samfund, är taget.”  SLUT CITAT.

KOMMENTAR:
Nu har en ny generation, som inte är så noga med läran om Jesus Kristus, intagit sina olika positioner inom de ärevördiga frikyrkliga samfunden som för bara några år sedan inte kunde tänka sig att ha något att göra med sekten Livets Ord.

Vad är det som håller på att hända?

Man måste vara ”kärleksfull” och ta emot alla, även de som inte är trogna Bibeln i sin teologi. Det som förr ansågs vara känsliga ting, som troheten mot ett entydigt evangelium om Jesus förkastas, som om det inte vore så viktigt och tomrummet som uppstår fyller man igen med den o så viktiga EKUMENIKEN; vi måste vara demokratiska och släppa fram den som känner sig hågad inom den korrupta frikyrkan där brödernas axelklapp är det som gäller. Vad denna ekumenik har för målsättning kan ni läsa om längst ner.

Först intog de mörka krafter som nu bildar pingstkatolikerna den egna rörelsen och bjöd in Ekman och Livets Ord till Pingst. Idag har vi pingstarkipelagens djävulsöar utplacerade som ett färggrant radband för att ta sig an kristna (även blivande pastorer) med hjälp av personer som EW Kenyon, Kenneth Hagin, Todd Bentley (ute ur leken?) och Benny Hinn, som Ekman kommer mycket bra överens med.

Så står man tydligen enade och kan våga det kamouflerade språnget ut till den stora skökan, eftersom man redan har försäkrat sig om att tillräckligt många händer finns som tar emot när man faller.

Kommer Alliansmissionen att befatta sig med Livets Ord? Nej, jag tror det måste nog till en kupp från den nya generationen, och ett svek från den gamla för att sätta detta verket. Men både samfundsledare och vissa pastorer har redan förrått sig. Men det blir kanske fritt fram för pastorsutbildningar med inriktning på framgångsteologi och JDS-lära i en nära framtid? DET FÅR INTE SKE!


Gå tillbaka till Svenska sidan