Ulf Ekman, Katolska Kyrkan och Välståndsteologin

Av Torbjörn Johansen EAEC 2007

När Paulus talar om den makt som håller Antikrist tillbaka, handlar det om den makt, som håller den religiösa förförelsen i församlingen tillbaka och värjer och försvarar den kristna tron. (2 Tess. 2: 6-7) Den makten, som är Jesu Kristi andefyllda kyrka, kommer att förföljas mycket svårt i den yttersta tiden, så som det ju redan sker på många håll i världen. Katolska kyrkan har nu förkunnat att lutheranernas kyrkor inte är kristna kyrkor. Även EU har sagt att man vill bestämma vilka som är kristna kyrkor och vilka som är sekter. I det rådande läget är det fritt fram för både äkta och falska församlingar, och detta har lett till ett stort avfall från den rätta tron runt hela världen, även i Sverige.

Villolärornas "kristna" gren består bland annat av sekten Livets ord, med Ulf Ekman i spetsen. Denne framlade med hjälp av amerikanska "evangelister" under 1980-talet "Jesus Dog Andligen-läran" där Kristus sägs ha varit Satans slav i helvetet fram till sin uppståndelse och att han sedan uppstod som en vanlig människa - inte Gud - ett förbannat evangelium enligt Paulus (Gal. 1:6-9).

De senaste åren har Ekman uppträtt som den store ledaren i sin församling, han kräver att tituleras pastor och ser sig som apostel i en "apostolisk kyrka," Livets Ord, där han uppträder som "huvudman" i rörelsen, men kallar detta "apostolisk ledning." Och med detta i ryggen har han börjat närma sig andra betydelsefulla kyrkor, pingst och även den katolska kyrkan. När han började frakta judar till Israel utan att förkunna evangelium för dem fick han snart ett bättre anseende, särskilt bland pingstvänner, som ju alltid varit sionister. Detta fastän de stora samfunden tog avstånd från honom från början, undantaget evangeliska frikyrkan, som genast slöt honom i sin famn.

Nedan en intervju med Ulf Ekman i norsk press för några år sedan (P är pressen, E är Ekman):

JDS-LÄRAN

"P: Ett av de stora problem som många tycks ha med dig är den s. k. JDS-läran, som påstår att Jesus inte dog för våra synder på korset?

E: I min bok «Doktriner», har jag gett ett klart och tydligt svar på denna fråga. När vi anklagas för att förfäkta denna lära blir jag lite överraskad. Var gång jag hänvisar till det jag skrivit i den frågan får jag aldrig något svar. Jag får alltid en känsla av att folk tror att jag tror något annat, oavsett vad jag säger.

P: Men det verkar vara viktigt att du säger något tydligt (Ekman är ALDRIG tydlig) i den saken en gång till…

E: Naturligtvis tror jag att Jesus dog för våra synder på korset. Det var på korset Jesu blod rann, och det var där han ropade ut att det är fullbordat. De orden att frälsningsverket är fullbordat uttalades inte i helvetet utan på korset! Det var för vår frälsnings skull som Jesus dog på korset. Försoningen utfördes inte på någon annan plats, utan på korset. Jag blir lite överraskad när man säger att vi i Livets Ord har närmat oss den rena kristna läran. Sanningen är väl hellre den, att vi har stått där hela tiden! (En klar och tydlig lögn från Ulf Ekman. Detta är den sida han visar upp när han vill få välståndsförkunnandet i Livets Ord att framstå som det han kallar "klassisk kristendom," medan de i bibelkurser lär ut välståndsteologin.)

P: Kan orsaken till osäkerheten när det gäller er, vara att ni ännu säljer litteratur som hävdar att det inte var på korset som Jesus sonade våra synder?

E: Det finns väldigt litet litteratur om den läran. Och så långt jag känner till finns inga nu levande predikanter som förfäktar denna lära. Däremot finns det förkunnare som vi har lejt att tala om dessa ting."

Alla som har studerat Livets Ord och alla dess avknoppningar förstår att Ekman kör med undanflykter och lögner ("Det finns väldigt litet litteratur om den läran," säger Ulf Ekman, fast han deltog i de samlingar där detta förkunnades. Livets ord har sålt böcker av Copeland, Hagin och Hinn fram till nutid, och djävulsbibeln av E.W. Kenyon finns tillgänglig på Livets ords universitetsbibliotek). 

OVÄNTADE TALARE

Det är nu juli 2007, och det är det dags för årets Europakonferens med församlingen Livets ord som arrangör.

"Jag tror att människor kommer att blir förtjusta i våra talare" säger Livets ords pastor Ulf Ekman. Första frågan som ställs till Ekman gäller att reflektera över förändringen från den första konferensen i början på 80-talet och fram till nu. Världen Idag skriver:

E: -Man hinner inte tänka så mycket det händer hela tiden nya grejer. Men om jag ändå tänker lite på det så fanns det ingen trosfrisk förkunnelse 1984 och det var ett otroligt behov. Idag är det en helt annan situation. V: Ulf Ekman menar att det då inte var helt enkelt för en besökare att delta i Europakonferensen.

E: – Det var strid om det och de som kom fick betala ett högt pris. Nu är det en helt annan breddning och mer avslappnat. V: Breddningen beror både på Livets ord och på andra, tror Ekman och kommer in på ett ämne som diskuterats flitigt det senaste året.

E: - Det är den ständiga diskussionen om huruvida vi har förändrats. Det finns inget svar på det. Därför att det är både och. Vi kan betjäna mycket fler människor idag än då. Och det är klart att det är bredare idag och vi når in i grupper som vi på den tiden tyckte var märkliga och konstiga men vi når in med det som vår förkunnelse alltid har varit.

Årets talarlista har väckt nyfikenhet bland många. Bland annat kommer den katolske karismatiske förkunnaren Charles Whitehead från England, ledare för International Catholic Charismatic Renewal Services.

E: -Whitehead är i första hand en "karismatisk" förkunnare, han står för den största delen av den karismatiska väckelsen, nämligen den katolska delen, och därför har vi honom här. Vi har honom i första hand inte för att han är katolik även om vi inte skäms för det heller.

V: Ekman själv kommer att inledningstala på söndagskvällen och sedan två ytterligare kvällsmöten under veckan. "Trons, kraftens och sanningens ande" blir rubriken på hans predikningar och så snart intervjun är över ska han rusa hem och förbereda sig berättar han. Men trots all planering inför den kommande veckans konferens så är talarlistan inför nästa år redan fylld till hälften.

E: - Jag funderar på att ta hit en italiensk munk som är en katolsk karismatiker men det kanske får bli om några år."

Om Ulf Ekman vore en sann kristen med en sann biblisk teologi, så hade han aldrig bjudit in katoliker till sina samlingar. Katolska kyrkan är byggd på inkvisition, och enligt Bibeln falska läror, såsom:

Mariadyrkan, helgondyrkan, bön för de döda, med präster som förlåter synder fast det enligt Bibeln bara är Människosonen som kan förlåta synder på jorden. Han är vår Medlare inför Gud (inte påven, som anser sig vara Guds ställföreträdare på jorden; inte heller katolska kyrkans präster). Katolska kyrkan har också nyligen förkunnat för oss, att de Protestantiska Kyrkorna inte är "riktiga" kristna kyrkor. Den exakta ordalydelsen från kardinal Casper och Vatikanen är den här:

"An attentive reading of the text shows that the document does not say that Protestant churches are not churches, but that they are not churches in the proper sense, that is, they are not churches in the sense in which the Catholic Church defines Church." (Vatikankongregationen, 10/7 2007).

Den katolska traditionen anses överträffa Bibeln, och bara katolska präster anses kunna tolka Bibeln, inte lekmän. Man kan dessutom köpa syndernas förlåtelse i så kallade avlatsbrev, även för döda familjemedlemmar. Du behöver inte åka till Rom för att se hur man dyrkar bilder och helgonstatyer; åk till närmaste kloster och se!
I katolska kyrkan är det inte din tro som är frälsningsavgörande utan där måste du ständigt plocka poäng i goda gärningar. Klarar du inte att vara alltigenom god hela livet måste du köpa avlat för att inte hamna i skärselden. Och nyfödda barn som inte är friska måste nöddöpas av en katolsk präst, ty om inte detta barn blir döpt, hamnar det i ett tillstånd där det inte kan frälsas förrän den yttersta dagen, i limbo.

De katolska prästernas pedofili och övergrepp på ungdomar, främst i USA, men även i Europa och Sverige är ännu ett exempel på att det är något fel med deras doktriner, ex. celibatet. Senast idag framkom ytterligare exempel:

"Katolska kyrkan ber nu om ursäkt i form av annonser för barnövergrepp i Sverige. Övergreppen ska ha pågått under flera år på 1950-talet i närheten av Göteborg, skriver Aftonbladet. Offret, som krävt total anonymitet för sig själv och gärningsmannen, anmälde brotten till katolska stiftet i Stockholm i slutet av 2005 och krävde att kyrkan offentligt bad om ursäkt. Anledningen till att det dröjde var att händelsen tystades ner." (Aftonbladet, 2007-07-20)

Det är naturligtvis inte bara Katolska kyrkan som står för pedofili och övergrepp. Det är nu helt enkelt vanligt i Sverige. Mord på barn och gamla människor inträffar ständigt och hör till dagsnyheterna, seriemord, rånmord, våldtäkter, misshandel, sprit- eller narkotika-relaterade brott och annat, har ökat i kvadrat på några år.


Istället för att konferera tillsammans med katoliker, borde landets frikyrkoledare och frikyrkomedlemmar (även Svenska kyrkan) falla ner på knä inför Gud och be att han räddar vårt land.

Sedan ändringen i lagen om samfund infördes år 2000, har den katolska kyrkan, även med hjälp av statliga bidrag, gått till massiv attack mot det "protestantiska" Sverige och vunnit insteg bland godtrogna frikyrkoledare som Sten-Gunnar Hedin och sektledare som Ulf Ekman. Det är som ordspråket säger: "Ger man Djävulen lillfingret så tar han hela handen."

Katolikerna är också, med skrivningar, sedan länge lierad med Satans Synagoga, dvs. den internationella ortodoxa judendomen, fariséerna som plågade, och ville döda Jesus för ca 2 000 år sedan. Och de har lika starkt hat emot Jesus idag! Läs

noahide.com/yeshu.htm så kan du se det själv.

I katolska bibelkommissionens skrift: ''Det judiska folket och dess heliga skrifter i den kristna Bibeln'' skriver katolska kyrkan bl. a. att "I början var den apostoliska förkunnelsen endast riktad till judar och proselyter – hedningar förknippade med den judiska samfälligheten – kristendomen föddes på så vis ut ur famnen på det första århundradets judendom."

Detta är en klar, obiblisk lögn. Kristendomen kommer inte från fariseernas lära! Se Matt. k. 23; Joh. 8: 37- 59; Apg. 7: 51- 58; 1 Tess. 2: 15, etc.

Enligt kardinal Ratzinger i katolska bibelkommissionen (nu påve) kommer vi att få se ännu en Messias utöver Jesus, nämligen judarnas messias (som är Antikrist) :

''När messias kommer, skall han bära de drag som den Jesus gjorde, som redan har framträtt i mänsklig gestalt.''

Som vi ser, ger Rom ut många falska doktriner och dokument. Somliga vet detta, även vissa präster i Svenska Kyrkan, medan många frikyrkliga företrädare har slukat katolikernas bedrägerier med hull och hår. Så även sekteristen Ulf Ekman:

"Jag blir mer och mer övertygad om att med hänsyn till allvaret i den tid vi lever i, är det en absolut nödvändighet med djupare och sannare enhet. Denna vilja till enhet gäller gentemot lutheraner och pingstvänner, men också gentemot katoliker." (Ulf Ekman, Världen Idag, 2007-05-16)

ANARKI

Nu råder det full anarki inom kristenheten. Svenska kyrkan är för homosexualitet, kristdemokrater talar för aborter, pingströrelsen gör numera gemensam sak med katolicismen, trosrörelsen låter katolska präster predika på sina möten, och inom evangeliska samfund dricker man vin i missbrukares åsyn. Alliansmissionen och pingströrelsen hade 2003 en nunna som talare på sin konferens "Berörd av Gud". Avfall från Gud och avgudadyrkan, t.ex. att sätta mammans abortvilja före barnets rätt till liv, eller att upphöja popstjärnor till gudar etc, har blivit vanligt. Den situation som nu råder, liknar Israels situation på domartiden, när det sägs:

"På den tiden fanns det ingen konung i Israel; var och en gjorde, vad honom behagade. ( Dom. 21: 25)

 

FALSKA PREDIKANTER OCH FALSKA EFTERFÖLJARE

Gud är inte en lampa vi kan gnida på för att pressa fram ett positivt bönesvar, ett slags äppelplockning från himlen. Nej, på din bön svarar Gud ja, nej, eller senare.

Det är en falsk tro på Gud och en besvärjelse att tro att vi kan låta Gud göra som vi vill. Det är den sortens löjeväckande men sorgliga tro som trospredikanter har gjort populär, som snärjer sina församlingar genom att övertyga de troende att de kan få vad som helst av Gud om de bara ber på ett speciellt sätt, som om Herren ger ett ja till alla böner bara vi använder de rätta metoderna. Falska predikanter med falska efterföljare.

Gud är god och givmild när det är bra för oss att få allt vi ber om och vi behagar honom, även om vår tro är som senapskornet. Låt liknelsen om detta senapskorn lära oss att trons mål inte är stor tro i sig, men är en högkvalitativ tro. När Jesus prisade dem som hade stor tro, var det hjärtats innerliga tro som gjorde den stor. Utan lydnad och ödmjukhet är tron kraftlös.

Folk återvänder ofta till sina trosförkunnare och välståndsteologin, för att lära sig att be rätt den här gången. Men det enda de får höra är välståndsevangeliet, där Gud bara är ett sätt att ta sig fram i livet. Första steget ut ur detta, är att erkänna ditt misstag att tro att det går att visualisera och genast få allt, vad som än dyker upp i din hjärna, och strunta sedan i dessa predikanters budskap. Du skall vara Guds tjänare och inte hans herre, Jesus och himlen är din stora belöning och Gud lyssnar på alla dina böner. Han ser med kärlek på alla dina problem. Om du ber om något som är gott i Guds ögon, blir du aldrig besviken.

Bed om goda ting, alltifrån visdom till frid. Det är ting som Gud gärna ger oss, om vi ber, fast han inte prioriterar de materiella ting som vi tror är så viktigt att ha. Se på Salomo, då han bad Herren om visdom och fick sin önskning uppfylld, därför att han inte bad i egen sak:

"Och Gud sade till honom: 'Eftersom du har bett om sådant och icke bett om ett långt liv, ej heller bett om rikedom eller bett om dina fienders liv, utan har bett om att få förstånd till att akta på vad rätt är, se, därför vill jag göra såsom du önskar; se, jag giver dig ett så vist och förståndigt hjärta, att din like icke har funnits före dig, och att din like ej heller skall uppstå efter dig." (1 Kon. 3:11-12)

Samtidigt måste man komma ihåg att Salomo bIev mycket rik med åren, skaffade sig många hustrur från omgivande avgudadyrkande folk och avföll ifrån Herren; makt och rikedom gör en människa korrupt. Detta är ett skäl till att du inte skall följa efter välståndspredikanterna. Du har hört hur de lever. Där finns det pengar! Lämna dina destruktiva begär. Om du följer dem, är det sannolikt att du hamnar i välståndsförkunnarnas möteshallar, där tro, bön och jordiska ting sammanställs till ett korrupt evangelium. Den breda vägen leder inte hem.

Bibeln säger att många kommer att avfalla från ett förnöjsamt kristenliv och det är de och och de ofrälsta som är getterna i den yttersta tiden, medan de förnöjda är Guds fårahjord. Getterna kommer att fortsätta gå vilse tills de är tillbaka i spriten på krogarna och umgås med vargar i fårskinn, rävar och hycklare som tänker på allt annat än människors eviga väl. Och när det blir krav på att bära Vilddjurets märke, kan du kanske inte stå emot. Om du dricker, vem köper då spriten åt dig?

Förutsätt inte att din välståndsteologi kommer från Himlen. Fariséerna gjorde det! Om du nu har stor framgång i ditt jordiska liv, är det säkrast du använder det för Guds rike. Du tackar Gud för världsliga, materiella ting som kanske inte kommer från honom. De får i Guds flock som är utsedda av Gud att vara fattiga, är enligt Jakobs brev en ELIT i Guds ögon. (Jak. 1:9) Det finns också getter som är fattiga med tanken att de skall bli får innan det är för sent. Och varför skall vi klaga inför Gud om bristande materiella tillgångar, när vi borde gråta inför Herren över våra andliga misstag, och ta tag i UPPDRAGET igen (Matt. 28: 18-20). Det är rätt klart att välståndsteologin lägger tyngdpunkten på detta jordiska, eller hur? 

"Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden. Alltså skolen I känna dem av deras frukt. —  Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: «Herre, Herre», utan den som gör min himmelske Faders vilja.  Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'" (Matt. 7: 15-23)


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2007 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2007 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA