Från Theodor Herzl till Benjamin Netanyahu

Av Thorbjörn Johansen EAEC

”Pjotrs enda egendom var en tarvlig grå rock i vilken det fanns mera hål än en jude har guldpengar i fickan.” -- Nikolaj Gogol (1809-1852) Ukrainska Noveller; sidan 18.

Gogol träffar här judarnas ömmaste punkt, deras akilleshäl om man så vill; nämligen att de sitter på världens pengar medan de lottlöse förblir lottlös. Jag behöver väl inte räkna upp alla judiska banker, bankhus och karteller som är i besittning av enorma tillgångar, till exempel Rockefellers, UBS Warburg, Huset Rothschild, Sachs, Credit Lyon, Eurobank, SEB, etc, etc.

Bland judiska (mång-) miljardärer finns till exempel: Alan Greenspan, George Soros, Bill Gates, Larry Silverstein, Samuel Newhouse, familjen Pritzker, familjen Lauder, Ron O Perelman, familjen Tisch, Walter H Annenberg, Sumner J Redstone (äger Simon och Schuster, som ger ut ockulta barnböcker), familjen Ziff, familjen Crown, familjen Arison, familjen Mandel, Harry B Helmsley, Blausteins, Samuel J Lefrak, David Geffen, Leslie H Wexner, Ulf Dinkelspiel, Leif Pagrotsky, Anitra Steen och Dorotea Bromberg.

Den sistnämnda, Dorotea Ewa Bromberg ( 1952–), är en svensk-judisk kvinna och bokförläggare och grundade med fadern Adam Bromberg bokförlaget Brombergs 1975 som under åren har gett ut böcker av fyra författare som fått Nobelpriset i litteratur; senast år 2003, tilldelades den judiske författaren J.M. Coetzee från Sydafrika priset, bland annat för romanerna Pojkår och Ungdomsår, där hans eget onanerande beskrivs, som i boken behändigt förkläds till huvudpersonens egna gärningar. Och annat snusk. Dessa böcker gavs ut av Brombergs förlag.

Hemmets Vän (HV) hade två helsidor om Dorotea Brombergs förlagsverksamhet samma dag som den Svenska Akademin upphöjde Coetzee till nobelpristagare i litteratur. Det var bara det att HV kom ut på morgonen medan Coetzee fick priset först klockan 12.00 samma dag, den 2 okt 2003. Men bröderna Stig och Åke Hällzon på Hemmets Vän – som är kristna sionister –  fick kanske ett förhandstips. . .

SKRÄPFILMENS SKAPARE
Vi skall inte heller glömma filmmogulerna (nu döda): Adolph Zukor, Samuel Goldwyn, Louis Mayer, Marcus Loew samt Jesse Lasky. Deras pengar finns kvar här på jorden, men med andra ägare. Filmmogulerna var judiska kabbalister som inte bara arbetade för egen vinnings skull utan verkade för att deras messias skulle komma i världen — DEN HELIGA ORMEN. Eftersom det kabbalistiska synagogssystemet hade beslutat sig för att TA DEN LÅGA VÄGEN, blev dessa män och deras efterträdare världens största producent av allt som är ondskefullt, äckligt och otäckt i filmväg. Den judiske skådespelaren Woody Allen har sagt: ”… romarsoldaten och horan Mirjam (Maria)  fick en bastard till son, Jesus ...”  Utöver det tycker han att, ”Allt folk tror på är bara sagor. Att tro på Gud är bara en saga.” De orden gjorde inte Vår Herre så glad. Det är såna personer Jesus Kristus talar till när han säger:”Jag känner eder icke. Gå bort till den plats som finns tillredd åt Djävulen och hans änglar. . .

DÅLIGT INFLYTANDE
Judarnas Hollywood har ett dåligt inflytande på de unga. Jag har inte sett så mycket filmer, men jag har sett delar av det de producerar. Detta supande, mördande och allsköns snusk tycker man i Hollywood är fullständigt normalt. Dessa filmer anser judarna att de unga skall ta till sig och sedan gå ut på staden och göra likadant. Sant är att filmerna påverkar dem till den grad att många tar värvning bara för att få skjuta sig trötta då de inte längre tycker att filmer och dataspel känns tillräckligt realistiskt. Det är inte kristna som dragit ner USA i dyn. I USA finns många bra vanliga kristna människor. Nej, som John F. Hylan, borgmästare i New York 1918-1925 gjorde klart:

”Det verkliga hotet i vårt land är den osynliga regering som likt en jättelik bläckfisk sträcker ut  slemmiga ben över städer, delstater och hela landet .”

Felix Frankfurter, domare i USAs Högsta Domstol, utryckte saken på detta sätt:

"De verkliga härskarna i Washington är osynliga och utövar sin makt från sin plats bakom kulisserna."

Tom Moorer, amerikansk amiral, säger i Paul Findleys bok They Dare to Speak Out:

"Jag har aldrig sett någon president vägra israelerna något. De får allt de önskar. Och de vet hela tiden om allt som pågår. Till slut blev det så att jag inte vågade skriva ned någonting. Om det amerikanska folket förstod vilken makt dessa människor har över vår regering skulle de göra väpnat uppror. Våra medborgare har ingen aning om vad som pågår."
Israels premiärminister Sharon sade den 3 oktober 2001:
"Varje gång vi gör någonting säger du att amerikanerna kommer att göra det ena eller det andra. Jag ska säga dig något klart och tydligt; oroa dig inte för amerikanskt tryck på Israel, för vi, det judiska folket, styr över Amerika och amerikanerna vet om det."

J.P.  Warburg talar om ett judiskt världsherravälde inför senaten i USA, 17 febr 1950:

"Vi skall ha en världsregering, vare sig man gillar det eller ej. Frågan är bara om denna världsregering kommer till genom erövring eller på frivillig väg."

En mycket klarsynt och välkänd pingstvän, G Dahl, visste besked om varför världens folk en gång kommer att anfalla den av politiska sionister grundade staten Israel. Då han inte skrev fler böcker kan man ha anledning att tro att ha blev utfryst ur Filadelfia för denna fadäs. Så här skrev han, vilket går stick i stäv med pingsts syn på judarna:

”Anfallet [det slutliga] på judarna kommer att sättas i gång, då det uppdagats, att världens guld bortförts ur hednafolkens händer.”

 Denne man var inte antisemitisk, lika lite som jag, men han förstod väl vart den av sionisterna omhuldade internationalismen skulle leda det judiska folket till slut, med medel som makt och pengar. ”Det kvittar vem som har makten, bara jag har hand om kassan”, sa Rothschild.

Guds rike är inte av denna världen! Ändå har ett stort antal ifrån Gud avfallna judar under århundraden  och med alla medel försökt uppnå ett sådant Världsrike. Det största och sista försöket är att med hjälp av alla sina pengar bilda en slutlig perfekt värld med Jerusalem som huvudstad.

DÄRFÖR BÖR MAN FÖRKASTA KRISTEN SIONISM

Vi kommer aldrig att få en bättre värld om vi inte  accepterar att gårdagens offer är dagens bödlar. Det går att bevisa att judarna ljuger om förintelsen med hjälp av ett bibelcitat, Joh. 8: 42-44.

I olika debatter, särskilt i dessa dagar, blir ofta de som modigt och rättmätigt kritiserat Israels krigsmakt för krigsförbrytelser och massakrerna i Libanon och Gaza beskyllda för att vara ”antisemiter”. Denna meningslösa etikett är givetvis avsedd att skam- och skuldbelägga alla som inte hukar för den mediala förkärleken att framställa Israels arroganta och självsvåldiga uppträdande i försonande dager.

Det står ingenstans i Nya Testamentet att Jesus kom för att upprätta ett jordiskt rike åt Israel. Han sade dock att hans rike inte är av denna världen. Sioniststaten är något judarna skaffade själva. Gud har sagt att bara han kan välsigna dem när de vandrar med honom, vilket de inte gör idag. Därför bör vi förkasta ”kristen” sionism.

 Israel går in i Gaza och förintar 3000 palestinier, män kvinnor och barn. Noga räknat kan de ha förintat sex miljoner palestinier under årens lopp! Varför skall kristna stödja en sådan regim? Från dess utropande år 1948 har staten Israel blivit hyllad som en uppfyllelse av Hesekiels profetior, men varför skulle Gud behöva människor som ljuger, luras, dödar och förstör för att åstadkomma ett Guds folk på jorden? Tragedin är att de flesta pastorer inte har förstått att staten Israel inte  är av Gud och kristna sionister förstår inte dessa sanningar. Det judiska ledarskapet med Theodor Herzl i spetsen var inte intresserade av ett himmelskt rike och tog själva på sig uppgiften att återupprätta den jordiska staten Israel, och fortsätta vänta på sin messias (Jesus dög inte för dem), som Bibeln säger är Satan själv. Herrens lärjungar skulle inte vara blodtörstiga zeloter. Mitt rike är invärtes i eder, sade Jesus.

TALMUD KALLAR NEGRER ”AKUM,” HELT UNDERLÄGSNA VITA
Jag har följt en serie dokumentärer om grov brottslighet i Amerika under en period, och det är påfallande många afroamerikaner som får dödsdom eller livstids fängelse utan benådning jämfört med vita. Världsregeringens taktik är att hålla de svarta på en låg utbildningsnivå så att akum blir mycket brottsbenägna och inte kan komma upp till samma levnadsstandard som de vita. ”Akum” (negerrasen) betraktas ju i judarnas heliga skrift (Talmud) som underlägsna individer. Därför har också otaliga negrer sänts i väg som kanonmat i Amerikas olika krig under 1900-talet, och dessförinnan var deras förfäder fångar på de judiska fartyg som korsade oceaner för att fånga och frakta akum till Nordamerika som slavar.

”ISRAEL BEHÖVER HJÄLP”
Nu skickar judarna ut en annonstidning med vars hjälp de hoppas langa in storkovan. Tidningen skickas ut till varenda kyrka i Sverige och orsaken är de stora bränderna i norra Israel. Detta kan ”kosta oss över 400 miljoner kronor” sägs det i organisationen Keren Kajemet (KKL) ”Vi uppskattar att 150 tusen personer exponeras för tidningen,” säger  Patric Lebenswerd som har hand om den svenska delen av organisationen, som har kontor i länder över hela världen.

Herrar sionistlakejer, John Westlin (A), Siewert Öholm (SMF), Stanley Sjöberg (P) och  Anders Bengtsson (A)  har förstås redan beställt en gran i Israel utom Sjöberg, som ville ha ett lärkträd. För det får de fina israeliska diplom att hänga på väggen, men om man har styrt ut Sjöbergs diplom med en bild på ett lärkträd, undandrar sig min bedömning.

Israel får närmare 10 miljarder av USA årligen; skulle det inte räcka för att återställa en skog? Israel har även fått stora pengar årligen från Tyskland  från 1945 tills idag.   Delar av dessa enorma summor användes till att bygga ännu ett förintelsemuseum i Europa och då man hade fått några båtslaster sten över fraktades den till Tyskland. Dessa stenblock utlades i långa rader i Berlins finaste omgivningar, som ett kom ihåg för Tysklands illavarsnande historia. Och som en nagel i ögat för många berlinare.

KKL får dessutom inte ett rött öre i statsbidrag från den israeliska regeringen, säger de. ”Vår regering har en mycket anstängd budget, bland annat med enorma militära utgifter. Vi vill bidra till (det judiska) samhället genom de pengar vi samlar in från hela världen,” förklarar utvecklingschefen i KKL. Det är klart, bomber med vit fosfor kostar ju en hel del, men är mycket användbara för Israel.

Dessa beskäftiga, fräcka, penninghungriga och snyltande judar skulle inte få verka i hela världen med att skinna godtrogna människor på pengar. Låt dem inte hållas! Ut med dessa ogudaktiga judar, innan de har svalt Sverige med hull och hår! Vi måste försvara oss mot de horribla värderingar som finns i judarnas heligaste bok, Talmud.

Ge inget till det ruttnande kadavret! Sakarja säger att 2/3 av Israel skall förgås och resten skall luttras genom eld (Sak. 13:8) Eller som Jesus uttryckte det:

Där den döda kroppen är dit skola ock rovfåglarna församla sig.” (Lukas 17:37)

GUD GÖR SOM HAN VILL, ANNARS VORE HAN INTE GUD  
Låt mig få ställa en hypotetisk fråga: Om världen var en tom vägg där spyflugor och judiska flugor samlat sig i stor mängd på ett ställe och Vår Herre stod framför dem med en skiva, hade han då tryckt till och dödat de flesta?

En äldre man sade mig en gång: ”Det enda Hitler inte lyckades med var judarna.”

När vulkanen Thera fick sitt utbrott för 3 600 år sedan på den nuvarande ön Santorin i den grekiska övärlden var det som om 100 Hiroshimabomber hade sprängts på en gång säger man inom vetenskapen. Miljoner människor dog. Bland annat förändrade vulkanen också landskapet runt hela Medelhavet och fick återverkningar ända bort i Egypten, där bland annat vattnet i Nilen färgades rött. Man har ju alltid skrattat åt berättelserna i Bibeln och kallat dem ”sagor” osv. Min tro säger mig dock att den färgades av blod, ty så säger Bibeln. Kunde inte Gud ha stoppat både judeförintelsen och vulkanutbrottet? Jo. Men han gjorde detta för att sätta stopp för ockulta religioner som till exempel dyrkandet av guden Minos och egyptiska kulter. Ett sådant föremål för dyrkan är Talmud och Kabbala, som även Jesus angrep. Se Matteus, kapitel 15.

SAMMANFATTNING
Nu har jag berättat för er om judarnas girighet och rasism och deras näriga fräckhet att mitt för världen norpa till sig värre penninglass än Farbror Joakim någonsin haft. Denna snikenhet började med Jakob som lurade sin egen bror på Isaks välsignelse.
Sionismen är dock det värsta påfundet från Herzl till Netanyahu. Palestina och dess folk är ockuperade av judarna, som lurat, stulit och konfiskerat hus och land på alla bedrägliga sätt de kunnat komma på. Vore det inte bättre om judarna bodde på Madagaskar? Där finns nu för tiden en stor befolkning, men judarna kunde kanske passat på att göra det till sin koloni efter det andra världskriget. Judarna måste gå till helvetet. Men de har ju aldrig varit någon vän till Vår Herre.

Ingen (inte ens en jude) kommer till Fadern utom genom mig”, sade Jesus Kristus. 

”Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas alla folk och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra.  Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: 'Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar. (Matt. 25:31, 41)

Noter:
(SMF): Svenska missionsförbundet
(A) Alliansmissionen
(P) Pingströrelsen


Gå tillbaka till Svenska sidan