Talmudjudarna har alltid hatat Gud

AV THORBJÖRN JOHANSEN EAEC, 20 APRIL 2008

Det framgår tydligt av Bibeln att de flesta judar på Jesu tid hatade Gud. Så varför skall man tro att det är annorlunda idag? Rabbin eremitus Narrowe i Stockholms synagoga har sagt:

"Det är omöjligt för oss judar att betrakta Jesus som mer än en människa."

Gudsföraktet var lika stort ibland judarna i Sovjetunionen som på Jesu tid:

"Vi hatar de kristna. Även de bästa av dem måste bli betraktade såsom våra värsta fiender. De predikar kärlek till sin nästa och medlidande, vilket är tvärt emot våra principer. Kristen kärlek är ett hinder för revolutionens utveckling. Ned med kärleken till nästan! Vad vi önskar är hat. Vi måste kunna hata, för endast till detta pris kan vi erövra universum. Vi har gjort oss av med jordens konungar, låt oss nu kämpa mot himlarnas konungar."

(Anatolij Lunatjarskij, alias Balich-Mandelstam, som var judisk folkkommissarie för utbildningsärenden i den första bolsjevikregeringen, en utbildning enligt regler från Talmud. Ur boken "Rysslands apostel", av Oswald J Smith, Oswald A. Blumit m. fl., Örebromissionens förlag Evangelipress i Örebro 1955).

Jakov Jurovskij, ledaren av exekutionspatrullen som avrättade tsaren och hans familj var jude, liksom hans kompisar i den uralska tjekan, Golostjokin och Beloborodov. Jurovskij skrev när han var döende på sjukhuset om sin ungdom:

"Jag fylldes av hat mot Gud och bön på samma sätt som jag hatade fattigdomen och mitt hus-bondfolk."

(Edouard Radzinskij, Tsar Nikolaj II, hans liv och död, 1992, s. 326)

"En gång i tiden hade 1800-talets revolutionärer som Netjajev och Tkatjov resonerat om frågan hur många människor från det gamla samhället man skulle bli tvungen att utplåna för att skapa den lyckliga framtiden. De kom till slutsatsen att man istället måste fundera på hur många som man borde 'lämna kvar.' " (Ibid.)

Kommissarien Nikolaj Bucharin i den första bolsjevikregeringen sade:

"En metod att få fram en kommunistisk mänsklighet är att välja och vraka bland materialet från den kapitalistiska epoken." (Ibid) 

Bucharin var förstås alltid strängt imot all judeofobi. Vladimir Lenin (Blank) och Leo Trotskij (Bronstein) var också strikt emot all antisemitism, liksom Stalin, men det kan ju bero på att dessa också var judar. 

Trotskij: "Det gäller att en gång för alla göra slut på allt struntpratet från präster och kväkare om människolivets heliga värde." (Ibid. s. 327) 

Har man ingen moral, samvete eller gudsfruktan kan man mörda som man vill ansåg Lenin:

"Man måste hugga huvudet av åtminstone ett hundratal Romanov för att vänja deras arvtagare av med deras brottsliga förbrytelser." (Ibid.)

I Sovjetunionen rev de eller profanerade alla kyrkor och stoppade vidare verksamhet. I Bibeln står det:

"Dina ovänner hava skränat inne i ditt församlingshus, de hava satt upp sina tecken  såsom rätta tecken. De hava satt eld på din helgedom och oskärat ända till grunden ditt namns boning. Våra tecken se vi icke; ingen profet finnes mer, och hos oss är ingen som vet för huru länge." (Psalm 74: 4, 7, 9)

Dessa ryska judar hatade allt vad Gud heter.

DEN INTERNATIONELLA JUDEN

"Den judiska grupp som angrep Stefanus (Apg. kap 7) var inte densamma som den som dömde Jesus till döden och arresterade Petrus och Johannes två gånger. Ty den grupp som mördade Stefanus bestod av rika, inflytelserika judar från fem olika städer i romarriket; de var libertiner, cyrenier, alexandrier, cilicier och asier, förmögna nog att de var för sig hade haft råd att bygga en synagoga åt sig i Jerusalem som de använde vid den tid som de stenade martyren Stefanus. De kunde röra sig fritt över de nationsgränser som fanns vid denna tid och nu hade de gaddat sig samman och konspirerade mot kristendomen.

Idag är det likadant. I så gott som alla länder i världen finns det en liten men mäktig koloni med judar.

I en nyhetsartikel från några år tillbaka i tiden fanns ett foto av två ortodoxa rabbiner på en gata i Hanoi, huvudstaden i Vietnam. I artikeln beskriver man hur det, långt efter vietnamkriget, finns så många judiska affärsmän i Vietnam att man sänder dit rabbiner för att betjäna det stora antal judar som numera bor i landet!

Det finns ett judiskt samfund i Kina. De har hand om bankerna!

I Sydafrika styr de bankväsendet, ekonomin och politiken. Forska i dessa ting och du finner att oavsett om du undersöker förhållandena i Ryssland, Kambodja, eller var som helst i världen så finns det judar där! De är välbärgade, har förbindelser och har alla en sak gemensamt; de hatar kristendomen.

Ärligt talat, vi hatar dem inte. Vi ber för dem.

Den internationella juden anser sig stå över all annan nationell suveränitet i det land han bor i, han är bara lojal mot sin religion, staten Israel och sionisternas mål. Hans styrka ligger just i de ekonomiska, kommersiella och politiska kontakter som han har i nästan alla länder i världen. Genom att de har samma språk och religion och att de är helt och hållet lojala mot varandra, är det judiska samfundet i själva verket en enhetlig världsgruppering, hellre än en nation. Judar tänker och agerar globalt, medan "hedningar" koncentrerar sig på nationella frågor, och därför kan vi se att prototypen för en Världsregering och en världsreligion fanns tillstädes redan på apostlarnas tid!" (John S. Torell)

LÄGET I USA

Jag fortsätter att citera Torell.

1.       "I USA har vi en oljekris. Vem har hand om oljeindustrin? Det behöver jag inte säga, eller hur?

2.       Vi har en ekonomisk kris i USA; och vilka styr bankerna? Det kan du också räkna ut.

3.       Vi har problem med den amerikanska politiken. Presidentvalet pågår just och det står klart att alla presidentkandidater har judiska sponsorer år 2008. Det är den enda framkomliga vägen!

I Jerusalem har man haft en stor bild på presidentkandidaten för republikanerna, John McCain, i Jerusalem Post med rubriken: MCCAIN I JERUSALEM! Med en liten kippa på nacken!

Ni kanske vet att om de vill komma någonvart och bli valda, så måste de besöka Jerusalem!

HOFJUDEN I DEN SVENSKA KULTUREN

Om man studerar den svenska "kulturen" ser man att där finns gott om judar. Fast de är få, styr de helt och hållet svenska media, speciellt de så kallade public service-kanalerna TV1, TV2 och TV4, som ägs av judar medan de andra 'bara' har judar i ledningen. Och det är judisk schmutz som strömmar ut ur dessa kanaler, som är starkt kristendomsfientliga. Programmen, som man inporterar från Hollywood och New York är fulla av otäckt våld, ockultism (t. ex. "Medium") och skamliga sexuella utsvävningar. Dessa judiska TV-program, som även visas i de kommersiella kanalerna, drar till sig ungdomens intresse, och det är meningen. Så förfallna är de HOFJUDEN som befinner sig i det översta samhällsskiktet i vårt land.

De svenska judarna sysslar gärna med ockultism. De har tillochmed ett institut (Padeia) där de undervisar folk ( läs: judar) i ockultism – Kabbalah och Talmud, den senare en samling böcker som osar kristendomsfientlighet. Talmud är kraftigt rasistiskt till sin natur och de hädar Kristus på avskyvärda sätt i dessa skrifter. Judiska pojkar får börja lära sig dessa svinerier redan i 11-årsåldern i särskilda judiska skolor, och detta händer i Sverige idag!

Jag vet att det jag säger strider mot många kristnas känslor, eftersom ni har blivit uppfostrade till att se judarna som "Guds folk" som ett substitut för sanningen, som är att det är den kristna församlingen, oavsett nationalitet, som är Guds egendomsfolk; vi läser ju i Bibeln följande:

"I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus. I som förut »icke voren ett folk», men nu ären »ett Guds folk», I som »icke haden fått någon barmhärtighet», men nu »haven fått barmhärtighet". ( 1 Petr. 2:9-10)

Ni tycker inte heller att man skall "kritisera det judiska folket, som fick lida så mycket under andra världskriget." Men det förtar inte sanningen i min kritik. Kom ihåg att många folk har fått lida på olika sätt och lider idag. Och då menar jag inte av folkmorden, utan av de internationella judarnas orättfärdiga penningpolitik!

Du som är sionist och ser Israel som Guds folk: Har du tänkt på en sak?

OM INTE GUD KAN VÄLSIGNA JUDARNA, KAN HAN INTE VÄLSIGNA VÄRLDEN GENOM DEM!

Därför är du fel ute när du tror att Israel är en välsignelse för omvärlden i den yttersta tiden. I Sakarja läser vi att endast en kvarleva av Israel skall bli frälst. Var är dessa Judar? De hörs inte av från Israel idag i alla fall! Nej, som sagt, det är Guds Församling på jorden, och inte judarna i Israel som är Guds folk.

Kan du som är kristen ha gemenskap med ickekristna judar som hatar och hädar Kristus i sina skrifter? Ser du judarna i Israel som Guds folk? Vet du inte att en jude måste bli kristen för att tas emot av Gud?

Aposteln Paulus: "men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt." (Gal. 2: 16)

Aposteln Petrus: "Nu förnimmer jag i sanning att 'Gud icke har anseende till personen', utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tages emot av honom, vilket folk han än må tillhöra.' "  (Apg. 10: 34-35)

VAR HAR DU DIN ANDLIGA HEMVIST? I JUDENDOMEN ELLER KRISTENDOMEN?

JAG ÄLSKAR KRISTUS, DÄRFÖR ATT HAN HAR ÄLSKAT MIG FÖRST!


Gå tillbaka till Svenska sidan