SION – EN GEOGRAFISK PLATS?

Den obibliska sionistiska drömmen

AV TORBJÖRN JOHANSEN EAEC 2008

Samtliga "kristna" sionister på tevekanalen Visjon Norge anger att den nuvarande staten Israel är synonymt med Guds folk. Samma budskap från Finn Jarle Saele som Anne Marie Gravdahl, Lars Enarsson, etc: "ISRAEL (den sekulära sioniststaten) ÄR GUDS FOLK!

I programmen Israel Today och Israelkanalen, båda i Visjon Norge, nämns inte Jesus Messias överhuvudtaget, vad jag har kunnat utröna.

Läs Bibeln noga

Man skall noga studera sin bibel och inte okritiskt tro på allt som folk säger står där. Anne Marie Gravdahl på tevekanalen Visjon Norge säger att "det står i Bibeln att "vi hedningar" skall hjälpa judarna ekonomiskt, så de kan emigrera till Israel." Detta står INTE i Bibeln. Det står inte heller att Israel får göra vad de vill med palestinierna. Gud säger (även i den judiska Bibeln):

"När en främling bor hos eder i edert land, skolen I icke förtrycka honom." (3 Mos. 19: 33)

Gravdahl anser vidare att vi måste skynda oss stödja judarnas flytt till Israel, "för palestinierna i Israel är snart lika många som judarna." Hon underskattar vår tankeförmåga. Israel är beväpnat till tänderna och har USA i ryggen och tänker inte ge ifrån sig något på demokratisk väg. Det är ju med en fasad av demokrati de försöker dölja sitt monstruösa militära monster. Jag vill inte gå in närmare på alla de förstörelsevapen de har, det räcker med att säga att de har 2 atomubåtar i Medelhavet och en i Persiska Viken samt den senaste vapenteknologin från USA. 

När Jesus kommer tillbaka uppstår Guds rike här på jorden, säger Enarsson på Visjon Norge, och vi andra blir då judarnas slavar. Han anser vidare att alla andra länders folk blir tvungna att redovisa sin produktion för judarna varje år efter detta, annars drar man in livsmedlen!

Det är inte lätt för en person med känsligt samvete att ta emot det kristna budskapet om Jesus från en församling som säger att "de håller på Israel." Gud har inget anseende till personen!

"Ären I icke för mig lika med etiopiernas barn, I Israels barn? säger HERREN." (Am.  9: 7)

Hur skall de som är motståndare till Israels roffarpolitik och mördande av civila i Mellanöstern kunna bli frälsta? Genom Visjon Norge? Nej, genom att de får kunskap om att de många kristna som inte är "politiskt korrekta" när det gäller Israel, inte tycker lika som den tevekanalen när det gäller sioniststaten utan välkomnar ett kristet budskap där Guds Ord predikas på ett rättvist sätt och orättfärdigheten bekämpas. Sanningen måste få rum.

Jag tror på Bibeln, som säger att det är den kristna församlingen som är Guds folk, vare sig man är jude eller grek, svensk eller finsk eller av någon annan nationalitet.

Sionismens framfart

"Israelvännernas" dröm om Sion infrias inte alltid när de besöker det (före detta?) Heliga landet:

Den 15 nov. 1998: "En mobb bestående av 500 ultraortodoxa män attackerade och genomsökte en lägenhet som hyrdes av tre schweiziska kvinnor. "Kvinnorna anklagades också för att sprida evangeliet i Jerusalems MeaShearim-kvarter. Kristen evangelisering är förbjuden enligt israelisk lag. (Källa: Den hebreiska tidningen Ha'aretz, 29 nov.1998)

ISRAELER KASTAR STEN PÅ KRISTNA

Hundratals judiska bråkmakare attackerade kristna i Jerusalem den 28 november, "när ett rykte spreds i stadens synagogor att kristna missionärer döpte judiska barn." Svartklädda ortodoxa chassider lämnade synagogorna och gick till ett hus i BerShevakvarteret där en kristen grupp på ca 40 män, kvinnor och barn höll möte. De kristna omringades och infångades och fick räddas av israelisk polis.

Någon beskrev attacken: "En skara män i svart omringade oss, de skrek och kastade sten och försökte hoppa över stängslet. Vi var rädda för barnens skull. Vi är inte missionärer."

För några dagar sedan i Kiryat Malachi, stenade ett 40-tal chassidiska judar ett amerikanskt par som anklagades för att vara missionärer. De sade som det var, att de inte var missionärer, utan arbetade för en filantropisk organisation från Schweiz. (Källa: Ha'aretz, 29 nov. 1998)

RASISM

I en undersökning som det israeliska centret mot rasism har gjort sägs det att 40% av israelerna stöder tanken på en total etnisk rensning i Israel. Varför påpekas inte sådant av medierna? Orsaken är enkel – att de genast skulle begå politiskt självmord och stämplas av judarna som antisemitiska.

I Israel diskrimineras även judar: en "vit" judisk far gifter inte bort sin dotter till en färgad jude!

Den internationella politiska konsulten Jennifer Laszlo Mizrahi—grundare av Projektet Israel och sedan länge en profil inom Amerikas Sionistorganisation—publicerade en svidande attack mot forne presidenten Jimmy Carter, att han utövar “motsatt diskriminering" eftersom han föredrar mörkhyade kristna och muslimska palestinier före de "ljushyade judarna" i Israel. Mizrahi ansåg även att Carter hade gett sitt stöd till – som hon sade – “den mörkhyade presidenten Hugo Chavez” som president i Venezuela framför som hon tyckte en "bättre kvalificerad och mer erfaren ljushyad presidentkandidat."  Ett uttalande som visar att även judar kan vara rasister.

Carter har bara sagt vad vi har sagt i åratal: att staten Israel bör sluta förtrycka och diskriminera palestinier och kristna i Israel och att de bör återgå till de gränser som gällde före 1967. Att säga det betyder inte att man vill "sopa bort" Israel från kartan, som vissa påstår att han säger.

Israel bedriver ett ständigt utnötnings/utrotningskrig mot palestinierna, och det har de gjort i 50 år. Israels framfart i staden Jenin på Västbanken blev bara för mycket. "Var goda och kom ut – vi skall förstöra ert hus!" löd ordern som den civila palestinska befolkningen fick i Jenin. Och när de kom ut satte schaktmaskinen igång och jämnade huset med marken.

Det här är historien om Kamal i Jenin. Han var 50 år och rörelsehindrad. Alla i stadsdelen kände honom. En fridsam och vänlig man som inte tyckte om våld. Han gillade att komma ut när solen var mild. Jag tog hand om honom sedan många år, vi var lika gamla, gick i skolan tillsammans och vi var släkt genom ingifte. Varje morgon körde jag ut hans rullstol till vägen.

Han hanterade den väldigt bra. När soldaterna kom in i lägret hängde jag för säkerhets skull en vit flagga på hans rullstol. ’Jag är som en fredsambassadör’, sa han, ’jag kör runt för att gynna samtal och fred mellan människor, fast jag är inte så säker på att de som ockuperar oss vill ha fred, jag menar leva tillsammans med eller rättare sagt bredvid oss.’ När stridsvagnarna kom, och de var många, insåg jag att de skulle skjuta på måfå. Jag tänkte genast på Kamal. Jag gick ut efter utegångsförbudet och letade efter honom. Jag hade en föraning, en den sortens starka intuition som får en att springa i hopp om att hinna fram innan det är för sent. Tyvärr såg jag Kamals omkullvälta rullstol och jag visste att han måste ligga intill den. Han låg utsträckt vid vägkanten. Krossad. Mosad. Det fanns inte längre något mänskligt i den högen av kött och blod. Jag insåg att stridsvagnarna hade kört över hans kropp. Larvfötterna hade satt sina spår.

En annan man berättar, han säger att han såg allt: Kamal satt i sin rullstol och rullade lugnt. När han såg stridsvagnarna och pansarbilarna komma stannade han, mer av nyfikenhet än för att provocera. Han trodde inte att de skulle döda honom. Han gjorde ingenting. Han var bara där. Han försökte ta sig ur vägen för dem. Hans rullstol lydde honom inte riktigt.

Från en av pansarbilarna siktade och sköt en soldat mot honom. Kamal föll. Jag trodde att han ville rädda honom. Nej, han ville med en apparat, en detektor, kontrollera att Kamal inte hade några sprängämnen på sig. Soldaten gav tecken till sina kolleger inne i en av stridsvagnarna och steg sedan upp i en av dem. En stridsvagn körde över Kamals redan sårade kropp. En ambulans försökte komma fram och hämta kroppen. Stridsvagnarna sköt mot den och tvingade den att göra helt om. Så dog Kamal. Hans rullstol blev helt manglad, och dess vita flagga är smutsig av damm och blod.” (Tahar Ben Jelloun, Aftonbladet 9/5 2002 översättn. Mats Löfgren)

ISRAEL HAR INGEN GUDOMLIG RÄTT TILL PALESTINA! 5 Mos. 11:26-28.

Bibeln talar om fördärvets man (Antikrist), men också om fördärvets domarsäte i Israel:

"Kan fördärvets domarsäte hava gemenskap med dig, det säte där man övar våld i lagens namn, där de tränga den rättfärdiges själ och fördöma oskyldigt blod?" (Psalm 94: 20-21)

John Torell har två bra liknelser för det sionisterna gör mot palestinier och oliktänkande i landet: Sionismen har sedan starten fört ett utnötningskrig/utrotningskrig liknande det som indianerna i Amerika utsattes för. Torell liknar även sionismen vid en gök, den större fågeln som tränger ut den mindre fågelns ungar ur boet, så de faller till marken innan de är flygfärdiga.

Löftet om landet blev uppfyllt under det Gamla Förbundets tid

Det påstås att: "Den nuvarande staten Israel i Mellanöstern är en profetisk uppfyllelse."
Detta påstående bygger i synnerhet på två felaktiga begrepp. För det första, att löftet Gud gav till Abraham om ett land aldrig fick sin uppfyllelse under det Gamla Förbundets tid och är därför under framträdande, i väntan på sin fullbordan, av vilken den nuvarande israeliska staten är en första del.

Det andra felaktiga begreppet är att de gammaltestamentliga profetiorna som ser ut att tala om återupprättandet av staten Israel till att bebo ett land fortfarande väntar på att bli uppfyllda. På dessa båda påståenden kan man ge till svar:

Det sägs att löftet till Abraham om ett land aldrig uppfylldes på det Gamla Testamentets tid. Men Guds Ord säger annorlunda. Gud gav Abraham två löften: dels skulle han få ett oräkneligt antal avkomlingar och en bit land som klart beskrivs. De beskrivs i två bibeltexter:


"Därför skall jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik såsom stjärnorna på  himmelen och såsom sanden på havets strand." (1 Mos. 22: 17)

"På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: åt din säd skall jag giva detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat." (1 Mos 15: 18)

Emellertid är nu dessa inte längre ouppfyllda profetior, för det finns ett uttalande som i huvudsak speglar språket som använts i första Mosebok angående dessa löften. I 1 Kon. 4: 20-21 läser vi:

"Juda och Israel voro då talrika, så talrika som sanden vid havet; och man åt och drack och var glad. Så var nu Salomo herre över alla riken ifrån floden till filisteernas land och ända ned till Egyptens gräns".

Detta är exakt samma geografiska del som hänvisas till i Guds löfte till Abraham (2 Krön.9: 26). Efter återvändandet ifrån exilen sände leviterna tillsammans med andra upp en mäktig bön till Herren i vilken de sade:

"Du är Herren Gud, som utvalde Abram och förde honom ut från det kaldeiska Ur och gav honom namnet Abraham. Och du fann hans hjärta fast i tron inför dig, och du slöt med honom det förbundet, att du skulle giva åt hans säd kananeernas, hetiternas, amoreernas perisseernas, jebuseernas och girgaseernas land, ja, giva det åt dem". (Neh. 9: 7-8)


Till skillnad mot de kristna sionisterna idag, väntade de inte på ett framtida uppfyllande av löftet om landet, för genast tillägger de: "Du uppfyllde dina ord, för du är rättfärdig." (Neh. 9:8). Som psalmisten också uttrycker sig:


"Ty han tänkte på sitt heliga ord, på sin tjänare Abraham. Så förde han ut sitt folk med fröjd, med jubel dem som han hade utvalt. Han gav åt dem hedningarnas länder, och folkens förvärv fingo de till besittning." (Ps. 105: 42-44)

Löftet till Abraham om landet uppfylldes för länge sedan. Därför kan vi dra den slutsatsen att det inte kan vara möjligt att den israeliska staten i Mellanöstern är en profetisk uppfyllelse, utan tvärt om så är den en produkt av blodig terrorism och internationell politisk konspiration (det är inte någon ingen överdrift att påstå att den moderna israeliska staten är en produkt av terrorism) De båda tidigare premiärministrarna Menachem Begin och Yitzhak Shamir var båda terrorister, och de uppmuntrade till att börja mörda ursprungsbefolkningen före den tid Israel hade utropats till stat. Shamir var ledare för terroristgruppen Lehi - även känd som Sternligan - vilka beordrade mordet på Lord Moyne som sköts ned i Kairo år 1944. I en intervju med Daily Telegraph sade Shamir att han skulle varit glad om han fått mörda Lord Moyne för egen hand (Daily Telegraph, 18 april 1998, s. 20). Dessa män bombade sig bokstavligen in i sina politiska ämbeten. Shamir kallade sig själv för "Michael", inspirerad av IRA-ledaren Michael Collins.)

Ärligt talat, förstår du inte att staten Israel alltid har varit och är idag är en nation uppfylld av våld och avgudadyrkan? Hur kan de vara GUDS FOLK?

I Bibeln står det att alla som är frälsta är Guds folk och inte en särskild ras, judarna, som folket på Visjon Norge anser. Aposteln Petrus säger så här om den kristna församlingen:

"I åter (den kristna församlingen) ären 'ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk', för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus. I som förut 'icke voren ett folk', men nu ären 'ett Guds folk' " (1 Petr. 2: 9-10). Kan det bli tydligare?

De äldste

De skriftlärde och fariséerna, de som Jesus kallar "de äldste" (Matteus 15: 1-9), fanns inte bara på Jesu tid. De finns i riklig mängd även idag. Här är ett avsnitt ur deras internetprodukter, "Who Was Jesus"  (klamrarna " ]" i originalet), CITAT: "Bibeln varnar för en farlig falsk profet som kom för att pröva vår tro på G-d." (Judarna syftar då på Jesus). Vidare:

1.      "Jesus förkastade lagarna om helig mat [Mark 7:18-19]. [Jämför detta med profeten Daniels strikta avhängighet av kashrus, i Daniel kapitel 1]

2.      Han förkastade lagen om att hedra sina föräldrar, och tillsade sina efterföljare att hata sina föräldrar; han vanärade dessutom sin moder [Matt. 10:34-36; Matt. 12:46-50; Luk. 14:26].

Han bröt mot Sabbaten genom att plocka ax från åkern och uppmuntrade sina lärjungar att göra det samma. [Matt.12:1-8; Mark. 2:23-26].

3.      Ännu en gång bröt han mot Sabbaten genom att hela en människas arm, vilket inte var en fråga om att rädda liv, och han trotsade öppet rabbinerna i sin totala förkastelse av sabbaten [Matt. 12: 9-13; Mark. 3:1-5]. [Jämför detta med G-ds syn på att förkasta Sabbaten, i 4 Mos. 15:32-36, Neh. 10:30-32, och dussintals ställen genom hela Bibeln.]

4.      Jesus satte sig skamlöst över, och föraktade rabbinerna i Sanhedrin, och förkastade deras makt."  SLUT CITAT. http://cgi.stanford.edu/group/wais/cgi-bin/index.php?p=6953

Lars Enarssons skrifter (mina kommentarer i fetstil)

·         "Alla som tror på Messias tillhör Sion tillsammans med det judiska folket" skriver Lars Enarsson.  Menar Enarsson verkligen det nuvarande judiska folket i staten Israel?

·         ”Församlingen började som en judisk rörelse i Jerusalem, blev filosofi i Grekland, en institution i Rom, en kultur i Europa och en affärsverksamhet i Amerika”. Det är det grekiska inflytandet som lagt grunden för avvikelse från våra hebreiska rötter. Idag längtar många hungriga själar tillbaka till Sion där allt började som en hebreisk rörelse. Den grekiska filosofin har lämnat tomhet efter sig."
Nej, den började inte med en hebreisk rörelse. Det är inte församlingen som skall ansluta sig till en "hebreisk rörelse," utan tvärtom judarna som bör omvändas till kristendomen! Det är möjligt att 'den grekiska filosofin har lämnat ett tomrum efter sig.' Men Kristus och kristendomen har inte lämnat ett tomrum efter sig, då den är grundad på Guds Ord!

·         "Romersk institutionalism har berövat dem den frihet som Messias betalade för med sitt blod. Europeisk kristen kultur tillfredsställer dem (?) inte längre och amerikansk affärsteknik har gjort att många känner sej utnyttjade."

Menar Lars Enarsson på fullaste allvar att de kristna i Asien och Europa inte läste de apostoliska bibelböckerna förrän efter reformationen? I så fall tror jag inte den kristna (inte katolska) församlingen skulle ha överlevt.

·         "Hela bibeln från pärm till pärm är en judisk bok, skriven av judar. Lukas (som var grek) är enda undantaget, men han var lärjunge till en judisk apostel och farisé," skriver Enarsson.

Paulus var visserligen en före detta farisé, men han var som bekant omvänd.

·         "Kristendomen uppstod ett århundrade senare som en blandning mellan evangeliet, grekisk visdom och filosofi, samt hedniska seder och bruk." Nej. Kristendomen uppstod med Kristus!

"Genom hela Apostlagärningarna betraktades Jeshuas (Jesu) lärjungar som en partimening inom judendomen." Av vilka? Jo fariséerna, som Jesus och hans lärjungar bekämpade.  

·         "Som vi sagt tidigare så tillhör vi alla som tror på Messias, Sion. (Israel) Kristendomen är en uppblandning av bibeln med grekisk visdom och hedniska traditioner. Gud hatar blandning. Han vill ha en ren, mogen och avskiljd brud. Låt oss fasta och bedja för denna omvändelse över hela världen bland dem som bekänner sej tro på Israels Messias."

Talar han här om dagens Israel och om den messias de ofrälsta judarna väntar, som är Bibelns Antikrist?

På Jerusalems murar

Lars Enarsson har ett eget program i Visjon Norge som kallas "På Jerusalems murar" där han står och talar med Jerusalem som bakgrund. Jag har transkriberat en del av hans påståenden i programmen. Tyvärr ger Enarsson ett rätt så virrigt intryck, och han motsäger sig själv ibland. Jag kommenterar i fetstil:

·            "Vi har medlemskap i Israel tillsammans med de heliga, därför att det är hit till Jerusalem som Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike här på jorden, då han kommer att sätta sig här på sin fader Davids tron, å då kommer vi som har trott på honom få vara med honom i den stora festen i Jerusalem som kommer när Guds rike uppenbarar sig över hela jorden."

Nej. "sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem (som dött i Kristus) bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren." (1 Tess. 4: 17)

Varför skall vi återvända till en förstörd, sönderbombad jord igen efter Jesu ankomst? Det blir bröllopsfest först i det nya Jerusalem. Då vill jag vara med.

·         "Det är ett historiskt faktum, det är på det här sättet att en religion uppstod under det andra århundradet genom kyrkofäderna helt och hållet skild ifrån det judiska folket."

Det är helt klart att vi fått evangeliet och NT:s andra böcker precis så som apostlarna lämnade över det till sina lärjungar. Källskrifterna ljuger inte.

Enarsson anser även att "budskapet som Paulus kom med, var en partimening eller en sekt inom judendomen." Nej. Paulus förkunnade ett klart evangelium i paritet med det som Jesus förkunnade för oss (och judarna).

·         I Enarsons program sägs det även: "De flesta i Israel kände inte igen Jesus när han kom första gången. De insåg inte vem han var. – Hur många kommer att känna igen honom när han kommer den andra gången?"

Här far man verkligen vilse. ALLA MÄNNISKOR kommer att se när Kristus kommer tillbaka! Hans ankomst blir synlig som blixten från öster till väster (Matt. 24: 29-31).

·         "Den enhet som Jesus talar om i Johannes 17, " kommer att uppstå mellan judarna och de kristna här i Jerusalem innan Israels messias kommer hit, säger Lars Enarsson, "men först kommer Elias hit." Mot sådan villfarelse hjälper Skriften allena. Vi läser i Matteus:

"Men lärjungarna frågade honom och sade: 'Huru kunna då de skriftlärde säga att Elias först måste komma?' Han svarade och sade: 'Elias måste visserligen komma och upprätta allt igen; men jag säger eder att Elias redan har kommit.  Men de ville icke veta av honom, utan förforo mot honom alldeles såsom de ville.  Sammalunda skall ock Människosonen få lida genom dem.' Då förstodo lärjungarna att det var om Johannes döparen som han talade till dem." (Matt. 17: 10-13)

Församling viktigare än Jesus

Vi lämnar Enarsson åt sitt öde, och studerar här ett ännu mer tydligt utslag av "kristen" sionism:

Under ett besök hos den lutherske biskopen i Jerusalem, blev pastorn R.T. Kendall från Florida högeligen begeistrad över denna kyrkas arbete. Han lovade då att uppmuntra sin församling till att sluta stödja staten Israel och istället stödja de lutherska byar som finns runt Jerusalem. Efter några månader, sedan Kendall rest hem, fick dock den lutherska församlingen ett kyligt besked: "Jag beklagar, men för min församling är Israel mycket viktigare än Jesus."

Det Internationella Israeliska Turistministeriet och Visjon Norge

Visjon Norge har som andra "Israelvänner" intima förbindelser med det israeliska turistväsendet och anordnar resor till Israel på löpande band. Några av dem har varit i Israel uppåt 30 gånger!! Hur och varför prioritera sådant? Vi bör se till att vi som kristna inte bygger vår andliga hemvist på israeliska minnesmärken från Jesu tid, på trä och sten, utan på klippan Kristus, och samlar våra skatter i Himlen, där mott och mal inte förstör!

En avgud på resorna är den västra muren ("Klagomuren") i Jerusalem som sägs vara en del av det forna judiska Herodestemplet, fast Jesus har sagt att "här skall icke lämnas sten på sten."

Moshe Dayan, Israels försvarsminister 1967, beslöt att låta kontrollen över Tempelberget gå till de muslimska myndigheterna. Varför passade Dayan inte på att ta över Tempelberget när han hade chansen? Svaret är att Dayan inte fick göra detta för Världsregeringen, ty den vill spara på förstörelsen av de islamska helgedomarna så detta kan bli "den tändande gnistan" till det tredje världskriget. Men det har ändå varit ett gnäll om saken från både Israelvänner och sionister hela tiden sedan 1967! Det är ju om Jerusalem och tempelplatsen striden står, eller hur?

När Israel börjar bränna av sina atombomber, först då kanske de kristna sionisterna kommer på att det var nog inte så lyckat att byta ut den kristna församlingen mot en sekulär, judisk stat.

Varningar

Kristus varnar oss på ett flertal ställen om det andliga förfallet i den yttersta tiden:

    "Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar." (Matt. 7: 15)

På Gamla Testamentets språk syftar ordet "får" på Jesus (Jes. 53: 6-7, etc). Om någon kommer 'i fårakläder' betyder det att han kommer i Jesu namn, men utan att vara Guds barn på riktigt. Vi har en uppsjö av förkunnare idag, i Amerika, såväl som Sverige, som predikar för vinnings skull och således hör till den grupp varom Jesus säger:

     "Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.' " (Matt. 7: 22-23)

Det finns vissa människor som vill få oss att dyrka den gudlösa staten Israel istället för Jesus:

     "Sen till, att ingen förvillar eder. Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många." (Matt. 24: 4-5)

"Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många." (vers 11)

"Om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Där är han', så tron det icke. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Jag har nu sagt eder det förut. Därför, om man säger till eder: 'Se, han är i öknen', så gån icke ditut, eller: 'Se, han är inne i huset', så tron det icke. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig. (verserna 23-28)

I Lukas evangelium står det på samma tema om hur alla folk och nationer kommer att församlas till den jordiska staten Israel för att försöka lösa Mellanösternkrisen, och göra upp med de religiösa motsättningarna för gott. Om någon inte gillar min syntax måste man respektera att det sätt jag skriver på är ägnat att varna de kristna, som annars kan bli lurade att tro på en jordisk messias, Antikrist, vilken enligt Bibeln är en jude.

"Två skola vara tillsammans ute på marken; den ene skall bliva upptagen, och den andre skall lämnas kvar. Då frågade de honom: 'Var då, Herre?' Han svarade dem: 'Där den döda kroppen är, dit skola ock rovfåglarna församla sig.' " (Luk. 17: 36-37)

DEN DÖDA KROPPEN det är Israel, det. Många på 1920- eller -30-talet skrattade åt att Kristus skulle ses av alla människor när han kommer, eftersom ingen kan vara på två platser samtidigt. Det var före tevens tid. Likaså märker man misstron om att alla världens arméer kommer att få plats på slätten Harmageddon i Israel (Upp. 16: 16) Också det går ju redan för sig, då varje land "med självaktning" numera har speciella insatsstyrkor, beväpnade till tänderna. När skall man inse att det finns andra sätt att lösa konflikter på än med vapen? Men så blir det när man väljer att ha Satan till Herre istället för en God Gud!

FAKTARUTA: Det sanna och det falska Israel

"Kristen" sionism är ett fenomen främst inom frikyrkosamfund. Judekristna, som är emot rasism,  dyrkar dock en ras populärt känd som "judarna." (ofta kazarer, konvertiter från Ryssland/Turkiet)

Dessa så kallade "judar" har blivit den Ledande Rasen för amerikanska frikyrkoledare som Pat Robertson, Jerry Falwell, John Hagee, för påven i Rom och för miljoner andra bedragna kristna. Även i Norden har åtskilliga "kristna" ledare sagt oss att judarna är Guds egendomsfolk och inte den kristna församlingen, bland dem Ulf Ekman, Livets Ord; Lewi Pethrus och Stanley Sjöberg, Pingströrelsen och ett stort antal andra. "Judarna," påstås det, behöver inte bli frälsta av Kristus, utan blir frälsta på grund av sina gener.

Judarna säger sig vara kvalificerade som "Guds utvalda" nation genom härstamning, vilket de inte alls är, enligt Nya Testamentet, se 1 Petr. 2:9; Tit. 2:13-14;  Rom. 2:23-24, Rom. 9:7-8; Gal. 3:7; Gal. 5:19-21; Gal. 1:6-16; Apg. 4:12; Joh. 14:6 b; Mark. 3:29-30, etc.

Det är alltså de troende i Kristus som är egendomsfolket, Guds utvalda folk, oavsett om man är jude, grek eller något annat folkslag. Sådana kristna som de ovan nämnda har de så kallade judarna som sin avgud och presenterar ett budskap där de säger att de så kallade judarna blir frälsta genom sin ras. Men om rastänkande är fel, är det då någon skillnad om man dyrkar judar eller något annat folk? Nej det är lika illa.

De "kristna" sionisternas dyrkan av "judarna" och dyrkan av det köttsliga Israel är en dogm som först diktades ihop av John Darby på 1830-talet och sedan infiltrerade den protestantiska kyrkan    på allvar år 1909 genom publiceringen av C.I. Scofields dispensationalistiska referensbibel, som såldes i Amerika och andra länder. Scofields dispensationsdoktriner började inte dominera de protestantiska kyrkorna förrän på 1930-talet. Vi har fått en modern sinnesförvirring som är (välj) a. 158 år; b. 89 år; c. 68 år gammal. Under ca 1830 år e. Kr. stod kristna över hela världen emot och förkastade detta tänkande som lär att judar blir frälsta genom ras och inte genom Jesus – men Nya Testamentet säger exakt motsatsen 1 Joh. 2: 22-23. "Judarna, dem tar Gud hand om" sade Lewi Pethrus. Det var främst genom pingströrelsen som dessa läror spreds i Sverige.

"Då gingo fariséerna bort och fattade det beslutet om honom, att de skulle förgöra honom. Men när Jesus fick veta detta, gick han bort därifrån; och många följde honom, och han botade dem alla — när fariséerna hörde detta, sade de:

'Det är allenast med Beelsebul, de onda andarnas furste, som denne driver ut de onda andarna.' Men han förstod deras tankar och sade till dem: 'Vart rike som har kommit i strid med sig självt bliver förött, och intet samhälle eller hus som har kommit i strid med sig självt kan hava bestånd. Om nu Satan driver ut Satan, så har han kommit i strid med sig själv. Huru kan då hans rike hava bestånd? Och om det är med Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med vem driva då edra egna anhängare ut dem? De skola alltså vara edra domare. Om det åter är med Guds Ande som jag driver ut de onda andarna, så har ju Guds rike kommit till eder".  (Matt. 12: 14-15; 25-28)

När fariséerna säger att Jesus helar med hjälp av Beelsebul (Satan), hädar de den Helige Ande.

"På påskafton hängde de Jesus från Nasaret. Han bedrev trolldom, eggade upp folket och ledde Israel vilse - Han var en frestare och Toran säger: Du skall icke spara honom, ej heller gömma bort honom!—Jesus fick vad han förtjänade." (Talmud, Sanhedrin 43A)

När fariséerna säger att Jesus var en Frestare (som Satan) och bedrev "trolldom," hädar de inte bara Fadern och Jesus Guds Son utan också den Helige Ande:

"Sannerligen säger jag eder: Alla andra synder skola bliva människors barn förlåtna, ja ock alla andra hädelser, huru hädiskt de än må tala; men den som hädar den helige Ande, han får icke någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd.' De hade ju nämligen sagt att han var besatt av en oren ande." (Mark. 3: 28-30)


"Israel', det är icke detsamma som alla de som härstamma från Israel." (Rom. 9: 6b) 


Gå tillbaka till Svenska sidan