Och skriv till Sardes' församlings ängel: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar; du har det namnet om dig, att du lever men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och styrk det som ännu är kvar, det som har varit nära att dö. Ty jag har icke funnit dina gärningar vara fullkomliga inför min Gud. Uppenbarelseboken 3:1-2

Regeringen vill avsätta Gud

Av Bjørn Arild Hatlem. Översättning: Torbjörn Johansen
Artikeln finns också på originalspråket
Från norska Dagen, onsdag 23 november 2005

En husmor har startat en underskriftsaktion mot avkristning av Norge. Protesten mot att ta bort kristna värden från skolor och samhälle, skall lämnas till regeringen.

REAGERAR: Linda Austnes tycker att det är illa, så som hon ser det, att man försöker att beröva de kristna värdena i landet som grundlagen säger att man skall ha som rättesnöre.

  -
 

REAGERAR: Linda Austnes tycker det är illa att regeringen ,så som hon ser det, försöker att ta ifrånlandet de kristna värdena som grundlagen säger att man skall ha somrättesnöre.

Foto: Bjørn Arild Hatlem 

– Jag blev så provocerad av det senaste utspelet från skolminister Öystein Djupedal som vill förbjuda bordsbön i skolan. Han hävdar att det utesluter många elever men vad blir nästa steg? Skall han förbjuda julsångerna? Det är i så fall att utesluta ännu fler elever.

Detta säger bondhustrun och fembarnsmodern Linda Erna Helen Austnes på Godöy utanför Ålesund til Dagen.

Hon lade märke till intervjun Dagen hade i lördags med en muslim som inte ville att ateisterna skulle skjuta muslimerna framför sig i denna sak. Muslimerna ser inga problem med att sjunga «Du som mättar liten fågel».

– Det är flera statsråd i regeringen som har uttalat sig, som går stick i stäv mot de kristna värdena. De vill avsätta Gud. Och jag anser att vår religionsfrihet står i fara, säger Austnes.

Hon syftar också på åtagandena i friskolelagen och på de kristna organisationernas rätt att ha den kristna värdegrunden kvar vid tillsättandet av lärare. Dessutom är det inte kyrkan som styr, när det är staten mer än kyrkan som avgör vilka som skall vara biskopar.

Tro på Gud eller Karita?
– När man tar bort Bibeln som vi tror på, och som skall vara en auktoritet över samhället, då har man tagit bort vår religionsfrihet. Om Karita Bekkemellem ska bestämma över Gud, då är vi helt ute å kör. Jag har mycket mer tillit till Gud än jag har till Bekkemellem og Djupedal, säger Austnes.

Hon anser at regeringen visar lite respekt för kristna trossamfund, att döma av hotet från regeringen att kyrkan måste godta könsneutrala äktenskap

Austnes tillägger att det ofta är de som ropar högst om tolerans som själva har minst tolerans, i alla fall gentemot kristna och de värden som grundlagen säger att landet skall bygga på.

– Sekulära media i dag är fulla av förföljelse mot kristna og de kristna värdena. Det verkar som om du kan säga vad du vill om Jesus och göra narr av honom. Ändå tror jag att detta inte är representativt för den stora folkmängden, säger Austnes.

Lista för hela landet
I fredags hängde hon upp underskriftslistan «Nog är nog!» över affären på Godöy. Senare har aktionen varit omnämnd i närradion och i tidningarna. Hon har allaredan fått flera underskrifter, bland annat från folk som inte brukar gå till bönehuset. Folk ringer också från andra delar av landet och ber om att få sig tillsänt en sådan lista att skriva på.

Protesten börjar med att citera «Gud signe vårt dyra fosterland», och slår fast att det er på tiden att säga ifrån om man vill kunna sjunga denna sång även i framtiden.

Austnes understryker att det er många vanliga människor som vill tacka Gud för maten, och som vill att landet ska behålla de kristna värdena. Hon leverar listorna som fyllts i till den rödgröna regeringen om ett par veckor.

Skrämmande ideologi
– I media ser det ut som att den gängse uppfattningen är att Gud och kristendomen kväver friheten och bryta ned människan. Men när man ser på samhället idag, vad är det som har hänt med oss därför att vi gått över alla gränser? Utan gränser är vi otrygga, och otrygghet leder till mycket elände, säger Austnes.

Denna kvinna tror att vi har blivit så vana vid kristna värderingar både i skolan och annars att ingen tänkt på detta, utan tagit det för givet. Därför sitter många kristna tillbakalutade och är passiva. Men nu har det kommit en skrämmande ny ideologi i den nya regeringen, som man bör reagera emot, anser hon.

Rådet til lärare, som räds för att sjunga bordsbön i skolan efter Djupedals utspel, är klart:
– Jag tycker ni skall sjunga med stor frimodighet, för det står i Bibeln att vi skall lyda Gud mer än människor. Det är inte någon som hamnat i fängelse för att sjunga bordsbön eller julsånger än, så man får inte låta sig styras av utspel som dessa, säger Austnes.

Publicerat 23.11.2005


Gå tillbaka till Svenska sidan