Rasism – Nimrod, Hitler och New Age


Av Thorbjörn Johansen EAEC

”En sanning är en sanning även om ingen tror på den, och en lögn är en lögn även om alla tror på den.” —Harry Bethel.

”Tolerant skall man vara, men inte så att man tager ned klockorna och fäller korset, därför att ens motståndare vilja ha det så!” —August Strindberg.

När ordet ”rasism” kommer upp tänker folk för det mesta på invandrare eller nazisternas rasism under andra världskriget. Adolf Hitler ansåg att ”folken i öster var en blandning av underlägsna raser, inte värda att överleva,” och att den nya tyska rasen som han och hans folk uppfostrat behövde ”Lebensraum” (livsrum) och därför skulle de efter förintelsen eller förslavandet av folken i Ryssland och Asien behöva dessa enorma landområden för en ny härskarras, den tyska. De nya ungdomarna skulle vara ”snabba som vinthundar, sega som läder och starka som stål.” Detta skulle åstadkommas genom att upprätta institut där nazisterna parade sig med ariska kvinnor, och ett löpande band där de nyfödda barnen sorterades, och de som inte såg tillräckligt ariska ut kastades i en hög för att brännas.

”I grunden kan drivkraften bakom allt rasistiskt beteende spåras tillbaka till Satan och dennes avsikt att erövra planeten Jorden och bli dess andliga och fysiska diktator. Varje seriös kristen historiestudent kan själv lätt förstå att Satan i många århundraden försökt nå sitt mål genom att utveckla imperier, och att han genom erövringar och krig alltid har försökt upprätta en global regering.

När detta misslyckades har djävulen, allt sedan kung Salomos tid, inriktat sig på Abrahams ättlingar. Genom att utnyttja löftet från Gud om en Messias har han förvrängt hela deras undervisning och satt talmudiska och kabbalistiska judar i sinnet att de genom "gärningar" kommer att kunna skapa en ny "messiansk era," med sig själva i rollen som den styrande eliten över alla andra "skapelser" som bor på Jorden.

Vilken ideologi är mest rasistisk?

Historien är full av nationer och imperier som har uppstått, härskat en tid och sedan hamnat på historiens askhög. Det började med den store Nimrod och hans onda imperium som gav världen dyrkan av Ishtar (hans fru) och hennes oäkta son, även känd som Himlens Drottning med sin "jungfrufödde" son Tammus.

Varje diktator har alltsedan Nimrods dagar bestämt att folk som inte tillhör deras eget land är "människor av lägre värde," som kan brukas som slavar, trakasseras, dödas, och våldtas utan straff.

Men det finns en rasism värre än både nazisternas och alla andras. Det är JUDENDOMEN som har utvecklat ett mycket sofistikerat system av RASISM som kopierats av andra religiösa grupper.

Judiska Encyclopedin (Vol. V, s. 619, översatt från engelska)

"Fariséerna, i tolkandet av Lagens anda, handlande under den elastiska regeln att 'det finns en tid att tjäna Herren och att lätta på hans lag' (Ps.cxix 126, Hebr.; Yoma 69a) som är tillåtet under vanhelgande vid belägring av en stad med gojer "tills den är underkuvad (Deut.xx,20) i överensstämmelse med Shammais tolkning (Shab. 19a).

Denna definition var inte ny, eftersom redan Mackabéerna dragit nytta av den genom att kämpa mot fienden oavbrutet och satte iakttagandet av Sabbaten åsido för Guds skull och för deras nationella oberoendes skull. (I Macc.ii.43,44)

"Troligen av samma skäl (att underlätta kriget mot fienden), modifierade rabbinerna lagarna om rening så att de inte skulle tillämpas när man kommer i kontakt med ett lik eller mänskliga kvarlevor, eller går in i ett utrymme som innehåller en död kropp. Av hänsyn till texten 'Detta är lagen när en människa dör i ett tält' (Num.xix,14) anser de att bara Israeliter är människor, och citerar profeten, 'I ären mina får, I ären får i min hjord, människor som I ären' (Hes.xxxiv,31); Gojer klassas inte som människor utan som barbarer."

Nedan ser vi vad Talmud säger mer om samma ämne, att hedningarna (gojerna) inte är MÄNNISKOR, UTAN DJUR (citat från Kodaschim bok 8 [Kerithut], 6b, s.78) :

Rabbinerna lär: "Den som häller olja över en goj och över döda kroppar går fri från straff. Detta gäller för ett djur ty det är inte en människa. Men hur kan man säga att den som häller olja på en goj slipper straff, då gojen också är en människa? Det är inte sant, för det står skrivet: 'I ären mina får, I ären får i min hjord, människor som I ären (Hes. xxxiv, 31). Ni kallas därför människor, men gojerna kallas inte människor."

Ett citat ur Nezikin, bok 5 (Makkoth), 7b. Talmud lär att om en hebré dödar en goj (hedning) är det inte en synd:

"Han sägs vara skyldig till mord 'med undantag om han tänkt döda ett djur och dödar en människa av misstag, eller om han avsåg att döda en goj, men dödar en Israelit.' "

För att visa att dehumanisering av hedningar inte bara är en periferisk undervisning i Talmud skulle jag vilja citera följande passage från Midrasch, som rabbiner använder:

"Gud skapade dem till män av Israels ära. Men Akum (avgudadyrkare, ofta färgade) skapades endast för att tjäna Israeliterna dag och natt. Inte heller kan de någonsin bli fria från denna tjänst. Det tillhör en son av en kung (en jude), att djur i sin rätta form, och djur i egenskap av människor skall tjäna honom." (Midrasch Talpioth fol. 225d).

I Kabbalah, Zohar II 64b, sägs det, . . ."Människor som dyrkar avgudar, och kallas kor och åsnor, som det är skrivet: Jag har en ko och en åsna . . ."

I Sanhedrin 74b, Tosephot, sägs det, "Gojens samlag liknar djurets."

I Kethuboth 3b, sägs det, "Gojens säd är värt det samma som säd från ett djur."

I Zohar II, 64b, sägs det: "Rabbi Abba säger: 'Om bara avgudadyrkare haft samlag, skulle världen slutat existera. Därigenom har vi lärt oss att en jude inte skall ge efter för dessa ökända rövare. Ty om de fortplantar sig i stort antal, blir det omöjligt för oss att fortsätta existera på grund av dem. Ty de föder ammande spenabarn, precis som hundar."

Eftersom judendomen lär att bara Abraham, Isak och Jakobs ättlingar är människor skapade till Guds avbild, och att frälsningen genom messias endast är till för judarna, har redan "DEN TEOLOGISKA GRUNDEN FÖR RASISM LAGTS.” (John S. Torell) Se även:

En jämförelse mellan nazismen (NZ) och New Age’s (NA) doktriner
NZ: Nazismen var ett uppsving för ockulta handlingar och läror.
NA: New Age är baserat på ockulta handlingar och läror.

NZ: Undervisade i arisk renhet, och att en ny människa, den ariska, skulle uppstå.
NA: Lägger stor vikt vid ett system som bärs upp av högtstående raser.

 NZ: Hitler utövade det ockulta i form av yoga, tibetanism och hypnos.
NA: Omhuldar hinduism, buddhism och sysslar med initiationsriter.

NZ: Trodde på karma och reinkarnation.

NA: Tror på karma och reinkarnation.


NZ: Trodde att de hade utvecklats till en högre stående ras genom andliga övningar, samvetets evolution och en ny medvetenhet.  

NA: ”Vi har utvecklats till högtstående människor – noeticus – genom andliga övningar och medvetandeutveckling.”

NZ: Nazisterna försökte införa en ny världsordning under arisk kontroll.

NA: Försöker införa en ny världsordning med tonvikt på New Age som religion.

NZ:  Nazisterna var fientligt inställda mot kristendomen och försökte ersätta korset med svastikan.
NA: New Age-förespråkare är fientliga mot bibeltrogna kristna och vill ersätta korset med svastikan och regnbågen.

NZ: Nazisterna införde ett program för att döda barn med sjukdomar samt psykiskt sjuka.
NA: New Age vill att man skall lagstifta för eutanasi, s.k. dödshjälp. Man har för avsikt att påtvinga nationerna detta efterhand.

NZ: Nazisterna använde termer från eugeniken för att dölja sina otäcka planer på att ”rena” Tyskland från alla som inte passade in. En handikappad var inte mer värd än ett djur.
NA: New Age använder ord som ” förståndshandikappade, grönsaker, organismer, lägre medvetenhet, och defekta” om de som de inte tycker passar in i deras utopi.

NZ: Trodde att kristallkulor och andra ockulta attiraljer hade magisk kraft.
NA: Tror att kristallkulor och andra ockulta attiraljer har magisk kraft.

NZ:  Trodde att fantasin kunde skapa en verklighet bättre än verkligheten själv.
NA: Tror att hjärnan skapar verkligheten.

NZ: Hitler trodde på viljans kraft som också filosofen Friedrich Nitzsche talar om.
NA: Viljan att ”göra gott” är vägen till utopin.

NZ: Trodde att människan var en bro mellan existens och ett liv på ett högre plan.
NA: Bron mellan existens och ett högra plan är regnbågen.

NZ: Trodde att människan var under utveckling och att varje människa var ansvarig för sin egen utveckling.
NA: Tror på utvecklingsläran och att de kan påverka den.

NZ: Betonade ett bevarande av det ariska blodet.
NA: Betonar arisk medvetenhet och raskvalitet.

NZ: Enligt Richard Wagner var Jesus av arisk härkomst.
NA: Enligt New Age är Jesus bara ”en upplyst mästare som förädlats i reinkarnationens hjul.”

NZ: Nazisterna hävdade att kristendomen var av ondo.
NA: Hävdar att bibeltrogen kristendom är av ondo.

NZ: Tyskland hade jämte hakkorset örnen som symbol.
NA:
Fågel Fenix är den örn som skall resa sig ur askan efter den gamla örnen. New Ages Fågel Fenix skall resa sig ur askan efter nazisterna.

NZ: Trodde på det tredje ögat. Använde droger för att nå ett högre medvetande.
NA: All psykisk kraft tros ligga i det tredje ögat.

NZ: Nazisterna var införstådda med Helena Blavatskys doktrin och använde hennes teorier när de utrotade människor.
NA: Newagare får lära sig principerna bakom Helena Blavatskys doktriner.

NZ: Trodde på vit (god) magi och svart (ond) magi. De trodde också att varje person skall välja vilken väg de skall gå, den vita eller den svarta.
NA: Tror på vit och svart magi.

NZ: Trodde inte att Jesus var vägen till frälsning. Ingen behöver frälsning enligt dem.
NA: Enligt Alice Bailey, som grundade New Age, har alla kristna fel i sin tro att Jesus är Frälsaren.

NZ: För att dödandet skulle bli ”humant” överlät nazisterna till läkare att sköta utrotandet i koncentrationslägren.
NA: Alice Bailey talar om lägre raser som ”ett problem.”

Åren innan nazisterna startade sitt systematiska mördande, gjorde man människor vana vid att acceptera dessa mord med hjälp av en omdefiniering. Döden omdefinierades så som varande en "död från olika former av psykiska störningar, hjärnskador och efterblivenhet; dessa människor beskrev man som ’tomma skal’, redan döda."

Vidare framställde man det fysiska förgörandet av denna typ av människor som en helandeprocess, då man ansåg att detta skulle hela Tyskland.

Dr Jack Kevorkian är det mest uppenbara exemplet på de tankegångar som finns i New Age. De planerar att befria världen från varje typ av människa behäftad med felaktiga gener, och tänker i övrigt använda massaborter och eutanasi. Genetisk forskning har också gett dem en vetenskaplig grund för att vi skall göra oss kvitt "oönskade" människor. En omdefiniering av begreppen har varit på gång i åtskilliga år.

Jacques Cousteau, berömd oceanograf och newageförebild, blev citerad i novembernumret av UNESCO Courier år 1991 när han sade: "En amerikan är en större börda för världen än 20 människor från Bangladesh. Detta är en fruktansvärd sak att säga. För att kunna stabilisera världens befolkning MÅSTE VI ELIMINERA 350 000 MÄNNISKOR PER DAG. Det är förstås en dålig sak att säga, men det är lika dåligt att inte säga det.”

New Age betyder "en ny tid"
De som inte vill godkänna den syn som New Age har på Jesus Kristus som bara en av många vishetslärare hotas redan av repressalier. David Spangler, ledamot av New Age-rörelsens FN-organisation "Planetary Initiative Government Group of the UN" (PIGG) har gjort följande två uttalanden:

"Kristna som inte rättar sig efter den 'nya tidens kristus' [The New Age Christ, dvs. Antikrist] när han kommer, ska få uppleva martyrskap."

Och vidare:

"Ingen kommer att få möjlighet att bli medlem av den Nya Världsreligionen som inte dyrkar Lucifer och man måste vara invigd i Lucifer-rörelsen, en framtida form av New Age."

Även New Age är, precis som andra hemliga sällskap med ockult framtoning, grundat på rabbinläror. Man söker gömd och glömd kunskap, bland annat om Livets träd, i  judarnas kabbala ”Sefirot.” 


Gå tillbaka till Svenska sidan