Israel – På Palestiniernas Bekostnad

Av Toby Johansen den 19 oktober 2009

Den svenske israelaktivisten Ilya Meyer säger i sin insändare i Världen Idag 2009-10-14, att Israel är mycket utsatt som ”världens enda judiska stat.”

Detta är inte riktigt sant för som tillgång har Israel faktiskt också världens mäktigaste nation, USA, samt även alla sionistiska judar som bor i olika länder runt om i världen. Ett land som har USA i ryggen kan göra litet som de tycker, utan att några större vågor kommer i uppror. Att judar sedan sitter på de viktigaste platserna inom politik och media i olika länder gör att de sällan behöver klä skott för israeliska dumheter som t. ex.:

IDF-styrkornas övergrepp på palestinier, att de skjuter gamlingar ur stolen med raketer och kör över folk i rullstol med stridsvagnar och kör ut palestinier på gatan medan de demolerar deras hus med schaktmaskiner.

Ilya Meyer påstår även att:

“Den arabiska flyktingströmmen orsakades av arabvärldens misslyckade anfall mot judarna. Arabvärlden har ändå konsekvent vägrat ta hand om sina arabiska bröder. Istället är det omvärlden, via främst UNRWA men även en mängd andra organ finansierade av världssamfundet, som får betala notan för att bevara deras flyktingstatus – nu i tredje och även fjärde generation.”

Får jag påminna Ilya Meyer om att det är bevisat i judiska böcker och ett otal andra källor att det var sionisterna och inga andra som ådrog sig flyktingproblemet. Det står bland annat att läsa i en judisk bok från 1950-talet. (T. Arnroth: Judiska öden och hjältar)

Jüri Lina skriver i sin bok Under Skorpionens Tecken:

”Haganah gjorde allvar av sin önskan att deportera palestinierna. Den 2 dec 1947 fördrevs, eller skrämdes bort 750 000 av detta folk från Palestina. Jaffa och Haifa tömdes på araber. Palestinier från hundratals byar tvingades iväg av terrorstyrkorna.”

Guds rike är icke av denna världen

Jesus säger "att hans rike icke är av denna världen." Nej, ”det finns invärtes i eder.” Bibeln säger också klart och tydligt att det är den kristna församlingen som är Guds egendomsfolk och inte de nutida judarna i staten Israel. Petrus säger där till den kristna församlingen:

”I åter ären ’ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk’, för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus. I som förut ’icke voren ett folk’, men nu ären ’ett Guds folk’, I som ’icke haden fått någon barmhärtighet’, men nu ’haven fått barmhärtighet’.” (1 Petr. 2:9-10)

Den politiska staten Israel är både jordisk och materialistisk.

Sektledaren Ulf Ekman säger att Gud har en särskild frälsningsplan för Israel. Men enligt Bibeln skall bara en kvarleva av folket i det jordiska Israel bli frälst, närmare bestämt 1/3. Under världens sista krig blir 2/3 av de hemkomna judarna dödade, ser vi i Sakarja. 13: 8. Är det judarna som Ekman tagit till Israel från Ryssland? En ”god gärning” som du säkert njöt av. Det finns galningar utanför Knutby.

Enligt Peter Englunds bok "Brev från nollpunkten" blev ca 183 miljoner människor dödade under 1900-talet p.g.a. av människors beslut. Det betyder att fler blev dödade då än under alla föregående sekel (e. Kr.) sammanlagt. Jag tror inte att många av dessa beslutsfattare frågade Gud om något. Det gjorde inte de judiska terroristernas ledare under Israels väg till självständighet och deras regering gör det inte nu. Aggressiv bosättningspolitik med grävskopor och automatvapen samt kärnvapen i bakfickan ger dem trumf på hand mot de palestinska frihetskämparna.

Samtliga politiska partier i Israel har som viktigaste mål att utöka det judiska territoriet, från Arbetarpartiet, Högerpartiet Likud, det Ultraortodoxa Chass-partiet, det Militanta partiet judiska Kach, till terrororganisationen Judiska Försvarsförbundet.

Preskriptionstiden för mord skall tas bort i år. Det betyder att man kan bli åtalad för sådant som hände för t. ex. 60 år sedan. Varför kräver inte svenska folket att Folke Bernadottes mördare skall utlämnas? Det har inte förekommit ens ett minnesprogram i svensk TV om denne diplomat som blev mördad på öppen gata. Och sådana mördare har Israel skyddat i 60 år, så avskyvärt.

Det nedanstående förklarar vad sionismen egentligen är, om inte Ilya Meyer vet det. Jag kan försäkra att det inte är en söndagskoleklass.

Vad är sionismen?

Sionismen är huvudsakligen en politisk ideologi med religiösa inslag. Ben Gurion talade om sig själv som bolsjevik. Socialismen har haft stort inflytande. Sionismen består av flera grundelement: rasismen, tanken på judarnas utvaldhet, nationalismen och socialismen. Det är alltså en judisk motsvarighet till den tyska nationalsocialismen. Du har den ariska nazismen och den judiska nazismen. Och den judiska föregick den tyska. Moses Hess var faktiskt den som först myntade begreppet ”nationalsocialism”, då med avseende på den judiska socialismen, och detta redan år 1862.

Den enklaste definitionen är att sionismen är idén om en judisk stat där berget Sion finns. Det finns som du vet en gammal dröm bland judar om att återvända till Sion. Under påskhögtiden läser man högt ”i morgon Jerusalem” på var och varannan sida i Haggada, som handlar om judarnas uttåg ur Egypten.

Men dessa känslor hade ingenting med sionismen som ideologi att göra. Den politiska sionismen kom till på 1800-talet. Sionismens mål är en judisk stat. De flesta judar idag anser att sionismen är en positiv förnyelse av judendomen. Judiska församlingen i Stockholm anser det. Men det finns också andra inriktningar, som Naturei Karta, som är ortodoxa judar och som anser att sionismen är kättersk. De är mycket anti-sionistiska och bränner israeliska flaggor på sina demonstrationer.

Sionismens anfader var Moses Hess [1812-1875], som också var Marx’ mentor. Han var den som ”omvände” Marx till socialismen. Hess var en tysk-judisk filosof och en av grundarna till den tyska socialdemokratin. Han hjälpte också Marx med Kommunistiska manifestet. Dock utan att underteckna det.

Hess är känd som ”kommunistrabbinen”. Hess skrev en bok 1862 som hette Rom och Jerusalem. Där lägger han den ideologiska grundvalen för  sionismen. Det var rabbinen Hess som först lanserade begreppet nationalsocialism.

Det är mycket judisk religion i den boken. Men också rastänkande. Han talar om arierna och judarna som två raser som står emot varandra. Denna raskamp är ett grundtema i Hess’ bok. För honom var judarna den överlägsna rasen. Hess betraktade Frankrike som den stora bundsförvanten och tyskarna som fienden. I sin bok Rom och Jerusalem, förklarar Hess:

”Hela historien har hittills handlat om en ras- och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen är det sekundära. Denna raskamp har i världshistorien främst stått mellan två varandra konfronterande raser: arier och semiter.”

Idén om en judisk stat hänger också ihop med judeförföljelserna. Man upplevde att judarna inte var trygga i Europa. Men sionismen blev aldrig någon stor rörelse bland judar förrän efter andra världskriget. Den österrikisk-judiske journalisten Theodor Herzl [1860-1904] anses som den formella grundaren av sionismen. Han skrev Judestaten 1896.

Herzl var mera praktisk. Hans bok Judestaten var en plan för hur kolonisationen av Palestina skulle ske. Han betonade inte raskampen eller den judiska religionen i samma utsträckning som Hess. Herzls plan för hur Palestina skulle tagas i besittning antogs på den första sionistiska kongressen 1897.

Herzl hänvisar till Moses Hess och har tydlig respekt för honom.  Och det har de även i Israel. Hess begravdes i Bern, Schweiz, sedan flyttade Israels förste premiärminister Ben Gurion [1886-1973] honom till Israels första kibbutz eftersom man anser att han är  Israels anfader.


Gå tillbaka till Svenska sidan