"Tre dagar efter det att Festus hade tillträtt hövdingdömet, for han från Cesarea upp till Jerusalem. Översteprästerna och de förnämsta bland judarna anmälde då inför honom klagomål mot Paulus. För att få denne i sitt våld anhöllo de hos Festus och begärde som en ynnest, att han skulle låta hämta honom till Jerusalem. De ville nämligen lägga försåt för honom, så att de kunde döda honom under vägen." (Apostlagärningarna 25:1-3; se även 23:12.)

Översteprästerna och de förnämsta bland judarna

Av Torbjörn Johansen EAEC 2006

Märkligt nog är Nya Testamentet (NT) fullt av versar som aldrig predikas och om prästen skulle finna en sådan predikotext, byter man gärna i predikan de "skriftlärde" och "judarna" mot ord som "den tidens religiösa ledare" och "folket." Man väljer alltså att helt bortse från den mordlust som drabbade Jesus och den kristendomsfientlighet som drabbade de kristna med början i Apostlagärningarna. Jag har här utfört en undersökning av dessa versar i evangelierna och Apostlagärningarna därför att jag tror att bibelversar av en sådan omfattning bör ställas lika med allt annat Guds Ord och således tolkas som de står. Min sammanställning, varav vi senare skall dra vissa slutsatser, kommer här:

EVANGELIUM ENLIGT MATTEUS

 3:7-10. 5: 20. 7:29. 8:11-12, 24. 9:34. 10: 17, 25. 12:1-14, 24-15. 13: 10-16, 52-57. 15: 1-9, 24. 16: 1-12, 16-21. 17: 9-12. 19:3. 20:18. 21:15-16, 23-46. 22:8, 14-16. 23:1-39. 24:4-5, 28, 34. 26:3-5, 15-16, 47, 55, 57, 58-68. 27:1-25, 41-43, 62-66, 12-15, 25, 2, 5, 3.

Inalles tvåhundra sextioen versar.

EVANGELIUM ENLIGT MARKUS

1:22, 40-44. 2:6-11, 16-22, 23-28. 3:1-6 16-19, 22-30. 4:11-12,33-34. 7:1-13. 8:10-12,15, 31 10: 2-5, 33-34. 11: 15-18, 27-33. 12: 13-40. 13: 9-10. 14: 1, 10-11, 43, 55-65. 15: 1-39.

Inalles etthundrafemtioen versar.

EVANGELIUM ENLIGT LUKAS

1:80. 2:34-35. 3:8-9. 4:12-13, 25-30, 43-44. 5:17, 21, 30-39.  6: 1-11 7: 29-35. 9: 20-22. 10:12-16, 25-37. 11:14-19, 29-32, 37-54. 12:1, 11-12. 13: 14-15, 31-35. 14: 1-6. 15: 2. 16: (1-12), 13-15, 29-31. 17: 20, 24-25. 18:10-14. 19:27, 38-47. 20:1-47. 21:12, 24-28, 32. 22:1-6, 22-23, 28-29, 47-48, 54, 63-71. 23:1-5, 10, 13-48. 24: 6-7, 18-20, 46-47. Inalles tvåhundrafemtiofyra versar.

EVANGELIUM ENLIGT JOHANNES

1:10-11,17, 19-24, 31. 2:18-20. 3:1-21, 25, 36. 4:1-3, 9, 12-14. 5:8-47. 6:14-15, 41, 52, 64-65, 70-71.    7:1, 13, 16-17,19-20, 25-52. 8:13, 21-24, 33-37, 38-39.  9:1-41. 10:1-42 (31). 11:7-8, 47-57. 12:10-11, 19, 31-33, 42-43. 13:2, 19. 14:30. 15:6, 20-25. 16:2-3. 18:3, 8, 9, 12-14, 19-24, 28-40. 19:1-42. 20:19.

Inalles 338 versar.

APOSTLAGÄRNINGARNA

1:6-8. 2: 22-23, 36, 40. 3:13-125, 22-23. 4:1-3, 5-30. 5:17-42. 6:8-15. 7:1-60. 9:22-25, 28-29. 10: 28,39. 12:1-11. 13: 27-30, 45-46, 50-51. 14:1-2, 4-7, 19-20. 15:5. 17:1-3. 18:5-6, 12-17, (24-28).19:13-20, 33. 20:2-3,18-19. 21:10-11, 20-21, 27-32, 34-36. 22:14-24, 23:1-10,12-35. 24: 1, 5, 13, 18-22, 27. 25: 1-5, 7-10, 14-16, 18-19, 24. 26:15-18, 21, 31-32. 27:23-24. 23-31. Inalles 336 versar.

AV DE VERSAR SOM EVANGELIERNA OCH APOSTLAGÄRNINGARNA BESTÅR AV, NÄMLIGEN 5089, HANDLAR ALLTSÅ 1340 VERSAR, OM MAN RÄKNAR IHOP DEM, OM JUDARNAS HAT MOT KRISTUS OCH DERAS KRISTENDOMSFIENTLIGHET. DET RÖR SIG OM MER ÄN 26, 3 PROCENT!

Varför skall man ignorera dessa verser när man läser och predikar ur Nya Testamentet?

Skulle någon göra en liknande undersökning av breven och Uppenbarelseboken, tror jag man kommer till ungefär samma procenttal.

JESUS, JUDARNA OCH VI

Jesus sade: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig." (Joh. 14:6)

Judar på Jesu tid hade samma möjlighet att taga emot Jesus som. De ville inte det; "Han kom till sia egna och de togo icke emot honom. De ville istället döda honom. Satans Synagoga (Upp. 2: 9, etc) av idag säger samma saker. F.d. överrabbinen i Stockholms synagoga, Morton H. Narrowe säger så här:

"Det är omöjligt för oss judar att betrakta Jesus som mer än en människa." Vidare: Schabbetai Zewi hade betydligt större inflytande över judarna än vad Jesus någonsin hade, eftersom hela den judiska världen då var beredd att resa tillbaka till Israel. ("Judar om Jesus" http://www.sokaren.se/INDEX88.HTML)

HÄDELSER

Skådespelaren Woody Allen går helt efter boken Sanhedrin i Talmud, när han säger: ". .  horan Miriam (Maria) och hennes bastard till son" (Jesus). . . En fruktansvärd hädelse.

Minst en sex-sju, av de gamla nazikoryféerna i toppen av partiet var av judiskt ursprung. Det var också Julius Streicher, chefredaktören för Der Stürmer, som hörde till dem som ansåg att "Jesus var en judisk tölp" och förespråkade att Jesus var Marias utomäktenskapliga son och att Maria var den första judiska horan. I Frankrike slog SS sönder alla kristna kors de såg (Hitler's Willing Executioners).

I deras heliga bok, Talmud, står det:

Jebamot 49b: "Jesus var en oäkting född genom äktenskapsbrott."

Talmud, Sanhedrin 106a & b: "Maria var en sköka; Jesus var en ond man."

Talmud, Aboda Sara 17a: "Att bli en kristen är detsamma som att gå till skökor." 

Talmud, Zohar Shemot: "Bara judarna härstammar från Gud, alla andra människor härstammar från Djävulen." (Berachot 47b)

DET FINNS FORTFARANDE JUDAR SOM HATAR KRISTUS OCH KRISTENDOMEN

Den judiska före detta justitieministern i USA,  Janet Reno, i amerikanska TV-nyheter, 26/6 1994:

"En kultist är någon som har en stark tro på Bibeln och Jesu andra tillkommelse; som ofta går på bibelstudier; som i hög grad offrar pengar till kristna ändamål; som undervisar sina barn privat; som har samlat på sig överlevnadsförråd och har en stark tro på det andra tillägget [i den amerikanska konstitutionen]; och som misstror en stor regering. Vilken som helst av dessa får anses vara det ["kultister"], men sannerligen mer än en [sort] ger oss anledning att betrakta en sådan person som ett hot, och hans familj är i en risksituation som berättigar statlig inblandning."

Den judiske rabbinen Martin Siegel har sagt:

"Jag vill viga mitt föredrag på detta seminarium till möjligheten av att vi nu går in i ett judiskt århundrade, en tid då broderskapets anda, en icke-ideologisk blandning av det känslomässiga och det förnuftiga, då motståndet inom och emot grupper och klasser kommer att bryta fram med hjälp av anti-nationalismens krafter för att ge oss en ny typ av samhälle. Jag kallar denna process judaiseringen av kristendomen, för kristendomen kommer att bli ett hjälpmedel för att göra detta samhälle judiskt."

BEDRÄGERI SOM PÅGÅR ÄVEN I SVERIGE

Det största lureri som ännu pågår är att judarna vill göra oss kristna till trogna sionister och vill att vi skall stödja den jordiska staten Israel till varje pris. De vill då gärna framstå för oss som "Guds folk," eller "Guds egendomsfolk."

Den sionistiska staten Israel är EJ Guds egendomsfolk, utan de måste alla bli frälsta av Jesus Kristus precis som oss kristna, det är den enda frälsningsvägen för alla människor. Apg. 4:12.

Bibeln:

"Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus." (Gal. 3:28)

Vidare:

"I åter ären 'ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk', för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.

I som förut 'icke voren ett folk', men nu ären 'ett Guds folk',I som 'icke haden fått någon barmhärtighet', men nu 'haven fått barmhärtighet.'" (1 Petr. 2:9-10)

Vidare:

"…hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är. Så skall du tala; och du skall förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen förakta dig." (Titus 2: 14-15)  

ALLA SOM TROR PÅ JESUS ÄR ALLTSÅ GUDS EGENDOMSFOLK!

 

ETT MORALISKT PEKFINGER

Du kanske tycker vi skall upphöja judarna för att de fick lida i andra världskriget. Men det har ju skett många folkmord sedan dess. Och idag har vi en uppsjö av böcker, filmer och teveprogram som bara handlar om andra världskriget. Sanningen att säga är det så, att detta har blivit ett bekvämt tillhygge för judar som sitter på de stora film- och bokförlagen när de vill höja ett varnande moraliskt pekfinger mot den som kritiserar Israels mellanösternpolitik.

När det gäller de första kristna ville en del judar, som hatade Jesus och inte var frälsta, döda Paulus. Han fick även utstå spöstraff: "Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio slag, på ett när." (2 Kor. 11:24).

Kanske Streichers piska inte var den första. Men när jag hörde det följande trodde jag inte mina öron:

1.       I ett program i radio intervjuades en israel, som sade att det finns gott om nynazister på Västbanken (2006). Främst angriper de judar med hatt och tinningslockar och beter sig på ett sätt som nazisterna gjorde. De angripna judarna har klagat till Knesset men inte vunnit gehör.

2.      Israels justitieminister Yosef Lapid väckte sin premiärministers vrede på söndagen. Orsaken var att han jämförde rivningarna i Rafah med den förföljelse hans mormor utsattes för i Nazityskland.

Det var under söndagens regeringsmöte som 73-årige Yosef (Tommy) Lapid retade upp premiärminister Ariel Sharon, uppgav regeringskällor i Jerusalem. Lapid tycktes gå så långt att han jämförde förstörelsen av de palestinska husen med nazisternas grymheter under andra världskriget. Lapid, som tillhör koalitionspartiet Shinui, har själv överlevt "Förintelsen." (Haaretz, 24 maj 2004). Vad skall man tro om sådant? Att vissa judar är klokare än andra. Men de som inte är frälsta är inte rättfärdiga inför Gud.

VARFÖR ÄR JUDARNA FIENDER TILL ALLA MÄNNISKOR?

I ett annat bibelord står det så här:

"I, käre bröder, haven ju blivit efterföljare till de Guds församlingar i Kristus Jesus som äro i Judeen. Ty I haven av edra egna landsmän fått lida detsamma som de hava lidit av judarna — av dem som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade oss, och som äro misshagliga för Gud och fiender till alla människor, i det att de söka hindra oss att tala till hedningarna, så att dessa kunna bliva frälsta.  Så uppfylla de alltjämt sina synders mått.  Dock, vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet." (1 Tess. 2:14-16)

Den 11 september 1973 bombade chilenska högerstyrkor parlamentet i Santiago. I byggnaden fanns bland annat president Allende. I inbördeskriget hade 30 000 människor dödats eller torterats till döds. Den amerikanske juden "Henry" Heinz Alfred Kissinger (Avraham Ben Elazar)  och CIA  var hjärnan bakom det hela. Och när diktatorn Pinochet kommit till makten kom Kissinger till Chile och gratulerade Pinochet till en lyckad kupp. 

Den 11 september 2001 kördes två passagerarplan in i World Trade Center så att det förstördes. Och även in i Pentagon. Ett fjärde kraschlandade på marken. 3000 människor dog bara i World Trade Center. Det påstås att Kissinger tog det hela med en klackspark. Han satt för övrigt med i Defense Policy Board (den utrikespolitiska byrån) när Wolfowitz-doktrinen utformades, som ju innebar ett rättfärdigande av krig mot vissa arabländer, där även begränsade atomvapen skulle få användas.

DET KOMMER ETT KRIG MELLAN ISRAEL OCH ARABVÄRLDEN

Det tredje världskriget, när det kommer, skall enligt Albert Pike, utkämpas mellan judar och muslimer.  Israel har sagt att man är beredd att använda atomvapen i så fall. Israel har för närvarande tre stycken kärnvapenubåtar, en i Persiska viken och två i Medelhavet. Dessutom har de kemiska och biologiska vapen, som jag beskriver i artikeln WMD, Sionism och Judaism. Enligt en pressrelease på svt text den 23 augusti 2006 skall Tyskland bygga ytterligare två avancerade ubåtar åt Israel, av typen Dolphin, o.k.s. U212, kapabla att bära kärnvapen. De byggs av Howaldtswerke Deutsche Werft. Trots detta har aldrig Israel underkastats kontroller, och vill varken bekräfta eller dementera ett kärnvapeninnehav.

Förstår ni nu att sioniststaten är "fiender till alla människor" som Paulus fick sig uppenbarat från Gud! De drar sig inte för att störta världen ut i ett kärnvapenkrig!

De söker en annan messias (Antikrist) än Kristus Jesus och är enligt vad de själva säger beredda att använda dessa kärnvapen, om utvecklingen mellan Iran och Israel hettar till, och kastar därmed hela världen in i ett tredje världskrig, som vore förödande för världens befolkning. Detta är inget otroligt scenario, men det beror naturligtvis på vilken sida som stormakterna ansluter sig till, eller man spelar dubbelspel i syfte att själv dra nytta av situationen. Ur detta kaos kommer den falske Antikrist och stiftar fred, och därefter kommer Jesus och dödar honom med sin anda och instiftar det nya Gudsriket.

Så här säger Bibeln:

"Där den döda kroppen är, dit skola ock rovfåglarna församla sig." (Lukas 17:37b) Den döda kroppen är staten Israel, grundad av sionistjudar och inte av Gud.

"Amerikanerna har gett oss vapen så att vi ska använda dem när det är nödvändigt - i vissa fall är det tillåtet för den civiliserade världen att ta kontroll över oljekällorna med våld, i hela Mellanöstern." (Yitzhak Rabin, Ha'aretz den 20 Juli 1973).

Kissinger var utrikesminister i USA 1973-76. I bok utgiven av CFR med det något skrämmande namnet "Nuclear Weapons and Foreign Policy", hävdar han att ett begränsat krig med kärnvapen skulle gynna USA:

"Med lämplig taktik, behöver inte kärnvapenkrig vara så destruktivt som det synes." 

Vem vet när detta inträffar?

 Bara Gud själv!

Har du din sak klar med Gud?


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2006 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA