Nu är EU i Judarnas Händer!

Av Thorbjörn Johansen 14 Januari 2011

Fyra hundra europeiska parlamentariker, av vilka åtta är svenskar, besökte för några dagar sedan staten Israel i vänskapens tecken. Initiativtagare är organisationen European Friends of Israel som har "ca 1000 medlemmar i nationella parlament runt om i EU-länderna samt i Europaparlamentet." (Världen idag, måndag 7 februari). Det rör sig om sionister och judiska politiker från EU-länderna som nu alltså har nått antalet 1000 LEDAMÖTER!

Svenska deltagare är ett stort antal judar och sionister, bland dem hittar vi den judiske toppolitikern Leif Pagrotsky (S) och Gunnar Hökmark (M) som också är ordförande i Förbundet Sverige-Israel, Annelie Enochson KD), och Alf Svensson (KD). Bland utlänningar vid samlingen i Karmelskogen fanns ett otal judar som EU-politikern Marek Balicki och Rahela Dotan. Konferensen i Israel var det största massmötet med endast EU-parlamentariker i Israels historia, och nya träd planterades på Karmels sluttningar där skogsbränderna härjat.

Netanyahu sade vid besöket:

"Jag vill tacka er alla, var och en av er, för att ni stolt kallar er själva  European Friends of Israel."

EFI SÄGER PÅ SIN HEMSIDA:
"
European Friends of Israel (EFI) är ett politiskt initiativ som på det hela taget siktar till att förbättra förhållandena mellan Europeiska Unionen och Israel.

EFI samlar varje parlamentarisk Nationen Israels vänskapsgrupp från de 27 EU-länderna och varje ny vänskapsgrupp i EU-parlamentet.

EFI har en medlemsgrupp på ca 1 000 medlemmar från alla Europas nationella partier som gör den till den största paneuropeiska parlamentära gruppen i sitt slag.

Det huvudsakliga syftet bakom bildandet av EFI är politiskt: Staten Israel behöver och förtjänar mer uppmärksamhet i de nära kulturella och demokratiska band vi delar med EU, för att underbygga mer stöd från EU till de fortsatta utmaningar vi möter under de kommande åren. Och EFI kan likaså förbättra och skapa en miljö där Israels kommersiella intressen i Europa kan främjas.

EFI:S uppdrag

Att utforma en starkare politisk relation och en djupare förståelse mellan Europa och Israel.

EFI’S mål

Att identifera de av europeernas politiska frågor som är livsavgörande för Israel.

Att uppmuntra och kultivera en miljö i vilken Israels politiska och komersiella intressen främjas. 

Definiera och stärka Israels supporters agenda.

Expandera och förstärka europeiskt stöd till Israel.

Förse EU med beslutsfattare som har inflytande över den allmänna opinionen med väl utforskad och balanserad information om den historiska och geopolitiska verkligheten i Mellersta Östern. 

Att förena alla Israels vänner inom de nationella parlamenten i de 27 medlemsländerna i EU och att upprätta en anknytning mellan dem.

Att upprätta kanaler för information i de politiska processerna inom EU så att de som delar vår syn effektivt kan uttrycka sitt stöd." (EFIS HEMSIDA)

JAG SKRIVER DETTA BARA FÖR ATT NI SKALL INSE VAD KLOCKAN ÄR SLAGEN

JAG SKRIVER DETTA TILL DE KRISTNA SOM LEVER PÅ JORDEN NU, SÅ HÖR UPP!  BIBELN SÄGER ATT EN JUDE SOM ÄR HOMOSEXUELL KOMMER ATT BLI JUDARNAS MESSIAS, DET VILL SÄGA DEN OMTALADE ANTIKRIST. (Dan. 11:37).

Henry Spaak, EU-grundare och generalsekreterare i NATO sade i ett av sina tal:

”Vi vill inte ha fler kommittéer, det har vi fått nog av. Det vi vill ha, är en man med sådan resning, att han är kapabel att ta ansvar nog för freden och politiken, för att kunna dra ut oss ur det ekonomiska kaos som vi håller på att sjunka ner i. Ge oss en sådan man, må han vara gud eller demon, vi skall välkomna honom.

DENNE MAN KOMMER ATT VARA BIBELNS ANTIKRIST. Antikrist kommer, som tidens tecken så tydligt visar, och han kommer inte att vara herre bara över EU utan över hela världen.

HOMOSEXUALITET
När beslutet om homoadoptioner skulle fattas i riksdagen ville kristdemokraterna  visa orimligheten i att ett barn ska ha två mammor eller två pappor. De beställde därför en undersökning från den judiske läkaren, numera avlidne Jerzy Einhorn. Dennes utlåtande hamnade dock raskt längst ned i pappershögarna, eftersom det löd:

"Jag ser ingen som helst anledning till varför inte homosexuella skulle kunna bli lika goda föräldrar för adopterade barn som andra."

Han visar därmed att judar inte har något mot homosexualitet.

EN JUDISK VÄRLDSDIKTATOR

NÄR DU SER EN JUDISK VÄRLDSDIKTATOR TALA OM FÖR ISRAELERNA ATT DE FÅR ETT AVTAL OM FRED UNDER EN VISS TID SÅ KAN DU VARA FÖRVISSAD OM ATT HAN ÄR ANTIKRIST! Han kommer att bryta sitt avtal efter halva tiden, då världens militärstyrkor kommer att strida om herraväldet över jorden vid Harmageddon. Under tiden har Israel fått tillåtelse av Antikrist att bygga ett tempel att förrätta djuroffer i, men Antikrist som är besatt av Satan kommer att vilja sätta sig i detta tempel och säga att han är gud (2 Tess. 2:1-12). Du vet inte när detta sker om du inte bryr dig om min varning, SE TILL ATT DU HAR DIN SAK KLAR MED GUD. DÅ SKALL DU BLI RÄDDAD!

FOTNOT
Europaparlamentets ledamöter väljs sedan 1979 genom "allmänna, direkta, fria och hemliga val" för en period av fem år. Det senaste valet ägde rum den 4 juni till den 7 juni 2009. Då valdes 736 ledamöter som efter Indien ingår i världens näst största demokratiska valmanskår och världens största transnationella demokratiska valmanskår med sina nästan 400 miljoner röstberättigade. Valdeltagandet i valen till Europaparlamentet har successivt minskat sedan det första valet, och nådde i valet 2009 "under 45 procent."

Den nuvarande talmannen för parlamentet är polske politruken Jerzy Buzek (EPP), som även varit inblandad i skandaler, valdes i juli 2009 strax efter parlamentsvalet. Ledamöterna i parlamentet är organiserade efter politisk ideologi och inte efter nationalitet.


Gå tillbaka till Svenska sidan