"SLÅ SAMMAN ALLA KYRKOR"

Thorbjorn Johansen © 2001
Måndagen den 24 september 2001 kunde man läsa följande på TV 4:s text-teve:


Lägg ner Svenska kyrkan och flera frikyrkor och bilda ett nytt storsamfund. Den idén lanseras av Missionsförbundets ledare Krister Andersson.

Han vill skapa ett storsamfund under namnet Förenade evangeliska kyrkan i Sverige, där Svenska kyrkan, Missionsförbundet, Baptistförbundet och Metodistkyrkan ingår till en början.

Detta är en långsiktig vision att sikta emot, säger Andersson.Missionsförbundet har haft stora problem med att stå upp för en sund, bibeltrogen lära det sista året. Striden har gällt om homosexuella skall få poster som tex. pastorer och ungdomsledare i deras församlingar. Detta har redan varit fallet under årtionden i Svenska kyrkan. FS har presenterat materialet "Mångfald och dialog" där modern bibelkritisk tolkning råder, dvs. BORTTOLKNING av ett otal skriftställen som klart utsäger Guds egen syn på sexuella avarter. Det Jesus säger om skapelseordningen i Matt. 19: 4-6 förbigås helt, aposteln Paulus är i detta material en helleniserad jude utan kännedom om genuin homosexualitet! Slutsatsen för dessa vilseledda människor blir, att Bibeln inte har något att säga om saken. Undersök gärna detta! Se t. ex. 1 Mos. 2: 18-25, 1 Mos. kap. 19, 3 Mos. 18: 22, 20: 13, 5 Mos. 23: 17, Matt. 19: 4-6 ( partnerskap med barn: Matt 18:6-7 ), Rom. 1: 26-32, Jud. 1: 7. Tydligen sätter man sig själv över Guds ord och hoppas slippa plågorna för det, som Farao i Egypten en gång trodde sig stå över Guds vilja och vägrade släppa Israels folk. Dålig liknelse? Kanske det, men vi ska ta till vara HELA Guds Ord, om vi vill älska vår nästa som oss själva.

Trycket är hårt från staten och homosex-lobbyn och "kulturpersonligheter"( främst i Stockholm ), men särskilt från RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande).

På grund av denna lobbyism från ett fåtal, försöker riksdagspolitikerna överträffa varandra i fördomsfrihet, och lagar som tillåter homosexuella att adoptera barn är en fråga som till och med diskuterats inom kristdemokraterna (som borde veta bättre).

Så har man nu givit efter inom Missionsförbundet och låtit en lokal församling anställa en pastor som lever i ett öppet homosexuellt förhållande (i Hammarö utanför Karlstad). Somliga medlemmar inom bland annat de kyrkor som uppräknas ovan, lever ut sin homosexualitet i parförhållanden helt öppet. Är det för att motverka ett totalt förfall i samfunden som man nu går ut och söker sammanföra hela den svenska kristenheten? Påståendena om kristenhetens "islamofobi" är en annan tänkbar orsak, som bemöts nedan. Förresten, vad är islamofobi? Finns det månne kristendomsfobi också?

Vad säger då Bibeln om homosex? Den uttrycker sig mycket klart om detta fenomen. Det är SYND, och kan inget annat bli. Måste jag skriva ut alla bibelord från Moseböckerna, till Aposteln Paulus Romarbrev och Korintierbrev? Eller Jesu ord "för den skull skall en man överge sin moder och sin fader och hålla sig till(just det)sin hustru." Eller ända fram till Aposteln Johannes Uppenbarelse t.o.m. där man kan läsa att inget orent någonsin kommer in i Himlen! Då tänker du homosexuelle man eller kvinna: "Hur skall då jag kunna komma till himlen?" Ta det med ro. I själva verket är det lika enkelt för dig som det är för mig! – Bekänn din synd! Låt Gud kasta den bakom sin rygg! Kom till Frälsaren Jesus Kristus med all din nöd! Den nåd som bär oss alla, räcker också för dig. Men kom ihåg, du måste erkänna, att homosexualitet ÄR en synd! När du har gjort detta, får du i en bibeltrogen församling kärlek och hjälp att bekämpa din last eller vad du vill kalla det. Det tillhör helgelsen att göra så. Lämna ditt

lidande åt Gud, så hjälper han dig varje dag! Och när du faller, finns det förlåtelse och nåd för varje dag! Du är VÄLKOMMEN som du är, bland alla oss andra syndare i församlingarna! Alla människor har fått något att kämpa med här i livet! Om vi helt gick fria från sjukdomar och annat elände, så vore vi ju redan i himlen! Detta är inte Guds plan. Räddningen ska komma genom Jesus! HAN är dörren till himlen, inte något som vi själva kan åstadkomma genom gärningar! Men jag är homosexuell, säger du. Vem ska då frälsa dig och mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus! I evighetens perspektiv blir våra jordiska problem egentligen väldigt små. Tänk på alla dem som måste avstå helt från sex på grund av sjukdom! Fortlevnad av din släkt genom homosexualitet är också omöjlig. Släktet har fortplantats genom man och kvinna sedan Adam och Eva. Sex är inte livets huvudfråga. Huvudfrågan för ditt liv är en helt annan:

"VART ÄR DU PÅ VÄG, TILL HIMLEN, ELLER TILL HELVETET?"

–Varför predikas inte detta centrala budskap mera?

Håller samfunden på att göra den enda fasta grunden GUDS ORD, till en anpassningsbar demokratifråga? En omisskännlig iver att "passa in i ett mångkulturellt samhälle" och att hålla sig väl med den allmänna opinionen och politikerna är också frekvent.Jag undrar hur många svenska frikyrkor Missionsförbundet får med sig i en förenad svensk kyrka, som vill avvika från det okränkbara Guds Ord. För att kunna acceptera homosexualitet som något annat än en synd, måste man ju det, trots all välmening. Det pågår också redan en dialog mellan samfunden och de s.k. världsreligionerna, är detta en introduktion till en representation i "Kyrkornas Världsråd"? Denna institution har ju redan länge haft en "dialog" med villoläror som katolicismen, judendomen, islam och en del hedniska naturreligioner, som tex. hinduismen.

"I framtiden kommer etiketterna för våra kristna identiteter - ortodox, lutheran, katolik o.s.v. – att förlora i betydelse", tror Krister Andersson. Det tror inte jag. De ortodoxa vill ha kvar den obibliska helgondyrkan istället för Gudsdyrkan, Svenska kyrkan vill ha kvar sitt barndop (som inte är obibliskt: "Låt barnen komma till mig"!), katolikerna vill hålla sig till sin frälsning beroende på goda gärningar och sin Maria-kult.

NEJ! Den verkliga skiljelinjen mellan de sanna troende och de falska lärorna kommer i denna profetiska tid att utkristallisera sig från person till person, från församling till församling. Ta avstånd från alla som förkunnar något som inte direkt sägs ut i Bibeln! Det finns gott om både gamla och nya villoläror, jag skall här nämna några av de viktigaste, i all korthet:

 1. Judendomen. Judar sätter både Kabbalan (ca 550 böcker) och Talmud (63 böcker) före den gudomliga uppenbarelsen i Gamla Testamentet. De erkänner inte Jesus som Messias ("Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom." Joh.1: 11). Detta trots många profetiska utsagor i GT, tex. Psalm 22.
   

 2. Katolska kyrkan. Välkänd gärningslära! Maria- och helgon-dyrkan, ännu icke funnet i Bibeln.
   

 3. Islam. När Muhammed grundade Islam hade han hämtat sina lärosatser från tre olika källor. I ett katolskt kloster i Libanon tog han fasta på dyrkan av Maria och Jesus. Därifrån for han till Jerusalem, där han under några år studerade rabbinernas läror, dvs. Kabbalan, Talmud och Gamla Testamentet, eftersom han tänkte konvertera till judendomen. Han återvände dock till Saudiarabien och gifte sig med en rik änka. Där fick han tid att smälta ihop sina lärdomar, samt lägga till en del nya lärosatser, som han påstod sig ha fått av en ljusets ängel. "Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel." 2 Kor. 11:14. På så sätt är Islam i viss mån släkt med
   

 4. Mormonkyrkan, eller "Jesu Kristi kyrka av de sista dagars heliga." Grundaren J. Smith, USA, hade frimurarbakgrund och hade på så sätt också inblick i skrifter som Talmud och Kabbalan. En "ljusets ängel" uppenbarade också den s.k. Mormons Bok, som fungerar som tillägg till Bibeln.
   

 5. Jehovas Vittnen. Grundare: Ch. T. Russel, USA. Dessa har en icke bibeltrogen eskatologi, anser bl.a. att Guds rike skall få sin fullkomning i denna världen. Har som alla villoläror ändrat, lagt till och dragit ifrån i den Heliga Skrift.
   

 6. Livets Ord (I USA: "The Faith Movement"). Ingen kan säkert orda om denna kyrkas nuvarande tillstånd. Men den är inte renlärig från början. Kenneth Hagin och hans främsta lärjungar Kenneth Copeland, Benny Hinn, K.C.Price och Ulf Ekman, är alla av den åsikten att man kan sätta egna nutida uppenbarelser före Guds Ord. När Ekman 1980 stod vid Oral Roberts kristna universitet i Tulsa, Okl. USA, blev han överväldigad av de stora byggnadernas prakt och visionen kom. Vad han själv inte har sagt, är att han vid denna tid studerade E.W. Kenyons och Kenneth Hagins fruktansvärda JDS-lära vid Rhema Bible Training Center i Tulsa. Denna säger: "Jesus dog inte för våra synder på korset. Han dog däremot andligen, fick Satan som herre och blev plågad av honom de tre dagar han var i dödsriket och fick där betala för våra synder. När Jesus uppväcktes av Gud, uppstod han enbart som människa och for till himlen som en sådan, så att hans efterföljare skulle kunna bli gudar redan här på jorden." - Allt Livets Ord gör, går tillbaka på vår vision, säger Ekman. Hans "himmelska arbetsbeskrivning" eller uppenbarelse lyder: "Utrusta mitt folk med trosord, visa dem vilka andliga vapen de har, lär dem att använda dem och sänd ut dem i segerrik strid för mig." Här finns knappast utrymme för den svaga människan. Ekman har dessutom gjort sig en betydande personlig förmögenhet på godtrogna offergivare under årens lopp. Fick jag säga det? Denna kyrka tycks vara grundad på den amerikanska rörelsens obibliska lärosatser om JDS, ekonomisk framgångsteologi och Ekmans egen vision. Positivt tänkande är också en ingrediens. Detta leder oss osökt fram till:
   

 7. New Age, en på 1970-talet framväxande filosofi om en ny tidsålder, "Vattumannens era" som skulle ersätta "Fiskens era", d.v.s. kristendomen. Den innefattar astrologi, meditation (buddism), och positivt tänkande m.m. och säger: " 1. Allt är ett. 2. Vi har flera kroppar. 3. Kroppen ljuger inte. 4. Före mig finns jag, efter mig finns jag. 5. Livet efter detta har utforskats. 6. Vetenskapen är med oss. 7. Ingenting är en slump. 8. Man måste jobba med sig själv. 9. Man kan kommunicera med änglarna. 10. Om jag tror något är det sant. 11. Jorden är en levande varelse som heter Gaia." Enligt den mycket massmediala New Age står alltså allt skrivet i stjärnorna!

Det finns många fler villoläror och sekter, men detta kan räcka för att visa att det finns en stor risk med att "slå samman alla kyrkor" till något som visserligen är stort och enhetligt, men som blir ett sammelsurium av läror och en icke bibeltrogen sammanslutning. Den internationella varianten av sådant, blir med säkerhet en den yttersta tidens världskyrka, styrd på politisk väg av Kyrkornas Världsråd och FN, ja, av Satan själv. I Sverige skulle en allmän icke-bibeltrogen kyrka bara resultera i ytterligare misstro mot allt vad kristendom heter. Vad innebär då kristendomen, undrar den icke invigde? Korsets symbol liknar en sårbar människa med fötterna ihop och armarna utsträckta! DETTA är något för den svaga, lidande människan! Detta är sinnebilden av vår Herre Jesu Kristi försoning, där han på korsets stam återupprättar den brutna förbindelsen mellan Gud Fader och människan av bara nåd, utan annat krav än att var och en som vill, återfår gemenskapen med Himmelens och jordens Skapare! Detta budskap når bortom alla gränser, det bär oss bortom döden och in i Guds Eviga Rike! Och under tiden får vi helgas och göra gott i Jesu namn!

Att Jesus vid vår moderna tideräknings början föddes in i människosläktet, står höjt över allt tvivel. Tidiga historieskrivare och nutidens vetenskap erkänner att Kristus är en historisk person, de flesta att han är upphovet till vår kristna tro. Några forskare påstår att Aposteln Paulus är kristendomens upphovsman. Detta kan med säkerhet vederläggas med det faktum att Paulus själv besökte Jesu lärjunge Kefas(Simon Petrus), i Jerusalem (Gal. 1:18). Simon Petrus, liksom många andra, var ju direkta ögonvittnen till Människosonens gärningar och försoningsdöd. De fick också se den återuppståndne Jesus. Jesus själv sa att han var Messias, Guds Son, den som förebådas på så många olika ställen i Gamla Testamentet. Jag tror honom. De skriftlärda rabbinerna trodde honom inte, och det judiska folket fördrevs och började sin tvåtusenåriga odyssé i förskingring i alla världens länder. Först i våra dagar, från 1948 och framåt, har de genom Guds förbarmande och vid den tidpunkt Herren själv bestämt, kommit tillbaka till Det heliga landet, som Gud lovat i otaliga löften i Gamla Testamentet.

Under denna tvåtusenårsperiod har också missionen i olika länder i världen troligen hämtat in de flesta av de ättlingar som Herren lovade Abraham, talrika som stoftkornen på jorden, och talrika som stjärnorna, se 1 Mosebok 13:16 resp. 15:5-6. Vi kan nu skönja slutet av Vår Herres tålamod med människorna. Jorden är uppfylld av våld och sedeslöshet som i Noa och Lots dagar. Västvärlden står i skuld till den fattiga delen av mänskligheten. Världen är nu i det tillstånd Jesus beskriver i Matteus kapitlen 24 o. 25. Tidens slut och Jesu återkomst är nära. Gör dig redo!

Gud bor inte i hus gjorda av händer, Jes. 66:1-2. Men Guds Son, Jesus Kristus vill ta sin boning i den som så beder därom, genom den Helige Ande. I honom kan vi bryta ned starka fästen och tankebyggnader, 2 Kor. 10:4-8. Han kan och vill använda sina trogna, en församling utan gränser, de kristna som fortfarande har sina lampor brinnande, för att bärga in den sista skörden och rycka bränder ur elden från den antikristliga tid, om vilken vi läser: "Om inte Herren hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli räddad. Men för deras skull som han har utvalt har han förkortat tiden." Mark. 13:20. Är du utvald? För Gud existerar ingen tid. Säger du JA till honom, är du inskriven i Livets Bok från början. Guds Stora Församling blickar nu inte bara mot det jordiska Jerusalem, utan också mot det himmelska!

Är du med? Säg i så fall: "Amen, kom Herre Jesus!" HALLELUJA!

Källor: Bibel 2000, "Hemmets vän" nr 39 2001, "Trons Värld" nr 13 2001, "SAMband" (Svenska Alliansmissionen) nr 1 2001, Kunskapens Bok (om Islam, Mormonerna och Jehovas Vittnen) 1950, Ulf Ekman: "Den Levande Gudens Församling" 1993, John S. Torell: Tidskriften "The Dove" Spring & Summer 1996 / February Newsletter 2000, Sacramento USA

Aposteln Petrus skrev strax före sin död om hur viktigt det andegivna Guds Ord är och att "ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja" 2 Petr.1: 13-21. Låt oss också lägga märke till vad Jesus säger i Bibelns sista bok: "Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok. Han som vittnar om detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus." Låt inte någon förvanska Guds Ord. Jesus kommer snart. Läs Matteus kap. 24 och jämför med nyheterna på TV. Här nedan följer ett diagram som visar den sanna, förblivande kyrkan genom tiderna och var i historien irrlärorna uppstått.

Att bygga Guds tempel är en grannlaga uppgift. Det visste profeten Hesekiel, som ägnar sju kapitel åt detta i slutet av sin bok. Hur noga skall vi då inte vara i det nya förbundets tid att vi bygger på den rätta grunden. "Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda." (Matt. 24: 24) Hur välsignat är det då inte att stå på Bibelns grund!

"Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt liv på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda." Matt. 7: 24-29.


Gå tillbaka till Svenska sidan