LIVETS ORD BAKOM FASADEN 2

Thorbjörn Johansen
medlem i SAM ©2002

I den första delen har vi sett hur trosrörelsen byggts upp genom en lära som förnekar både Jesu gudomlighet och att han är Guds Son. Istället degraderar de Jesus till en vanlig människa.

Detta har påverkat människors liv och skapat stor förvirring inom kristenheten både i Sverige och utomlands, då läran är så förrädisk lik den man brukar predika i kyrkor. De som predikar ett falskt evangelium har enligt Bibeln hamnat på Antikrists sida. De leder människorna vilse under inflytande av onda makter och försöker också förleda Guds församling på jorden till det stora avfall, som Bibeln säger ska föregå Vår Herre Jesu Kristi återkomst på himmelens skyar. Denna gång kommer han inte som Frälsare, utan som Konung. Vi måste därför vaka, och med Herrens hjälp bekämpa de antikrister som vill förstöra Guds verk i sitt pengabegär och sin ogudaktighet. Vi kan nu med hundra procents säkerhet säga att trosrörelsen och Livets Ord har en falsk lära, så länge Ulf Ekman och co. håller fast vid Kenyon och Hagin.

Ulf Ekman må inte misströsta för det. Han kan alltid träda fram och förklara sig i denna sak. Många kristna är tveksamma till Livets Ord, därför för att de inte vet något om rörelsens teologi. Ekman kan ju mycket väl stiga fram, avsäga sig de falska lärorna och be människor och Gud om förlåtelse. Men det gör han förmodligen inte.

På Livets Ords hemsida ser man, att rörelsen fortfarande säljer böcker av Hagin, Copeland, Hinn, Sumrall, etc. Innan jag fick klart för mig vad denna rörelse hade för teologi, fick jag ett otal sådana böcker av en pingstvän, skrivna av dessa författare. Av dem var minst ett 20-tal böcker av Hagin själv, och alla var från Livets Ords förlag. Min svärson fick en hel bibba sådana böcker att elda upp i pannrummet, men när jag skulle börja denna artikel, hittade jag ändå böcker i bokhyllan från förlaget Livets Ord som jag hade missat, bland annat boken "Syner och Visioner" av Hagin. Kanske var det meningen att jag skulle ha dem kvar som studieobjekt. Herren hade säkert förutsett min önskan att bekämpa villolärorna i Sverige.

Om man går in på Livets Ord Universitys bibliotek på nätet, finns det bara fyra böcker av Hagin där, några av de andra trosförkunnarna som Copeland, osv, men bara en bok av "ideologen" E W Kenyon, "Bibeln." Jag tror inte att den listan täcker det verkliga omfånget av sådan litteratur på deras hyllor i Uppsala. Men jag tänker nu beskriva ytterligare några av Trosrörelsens fenomen och personer.

JOHANNES AMRITZER
Sjuka som gått på Livets Ords möten och väntat sig ett helande från Gud har blivit besvikna. För om det inte "händer något" måste detta bero på "för svag tro", enligt Ulf Ekman och hans evangelister. Många har därför lämnat rörelsen, eftersom bara en övermänniska kan svara upp mot sådana krav.

Johannes Amritzer påstår, att "HELANDE ÄR EN RÄTTIGHET" (Dagen/Petrus 21 sept 2001), Detta är inte bara förmätet, utan strider mot Bibeln, som visar oss att alla är underställda Guds vilja. Det är ju inte tron som botar, utan Gud. Sjukdomar måste finnas i världen, annars vore vi ju redan i himlen! Att lägga händerna på människor under Guds ledning och be om deras hälsa är visst bibliskt. Vi ska be om allt till Herren och hoppas på honom under allt här i livet, men vi kan inte vara herre över honom.Sådana evangelister misstag är att de tror att de kan ta kommandot över Guds handlande, och att de själva bättre än Gud kan avgöra vad som är bäst i en situation.

DETTA ÄR JU VAD DEN HEDNISKA MÄNNISKAN I ALLA TIDER ÖNSKAT SIG – ATT KUNNA KOMMENDERA GUD! Att kunna dirigera honom efter sin egen vilja.

Nej och åter nej. Vi kan inte tvinga Gud att handla efter våra snäva och kortsiktiga perspektiv. Det är bara ett försök att införa ett sorts Djävulens magi. Istället innebär tron på en allsmäktig och suverän Gud, att han är den som förstår att styra både världsalltet och våra individuella liv (även om vi själva ibland har svårt att inse detta).

Det är grymt att säga till en svårt sjuk människa som suttit i en rullstol i tjugo år att han inte kan bli helad, därför att hans tro är för liten, eller av det skälet att han eller hans förfäder skulle ha syndat. Men den rullstolsbundne och svårt handikappade Mattias Agnesund som träffade Amritzer i Dagens regi för att tala om helande, visade i sina svar och tillrättavisningar att evangelisten var på fel väg!

Tron är inte något vi ska intala oss, tillräckligt starkt för att undret skall ske. Helande sker bara under Andens ledning i varje situation. Gud kan efter sin vilja använda en helgad, Andefylld kristens förbön och hand-påläggning, men Gud har behag till ett ödmjukt hjärta. Han kan och vill använda oss för goda gärningar, ja, stora gärningar. Även för den som tvivlar finns han till. Tron innebär förtröstan, övertygelsen ska ju vara, att hela mitt liv med sjukdomar och andra begränsningar ligger i Guds allsmäktiga hand. Den väg Gud leder mig framåt, följer hans plan för mitt liv, även om inte allt blir just så som jag vill själv. Mycket av det vi tänkt oss och bett specifika böner om till Gud, tycks inte inträffa. Vi har inte tålamod att vänta på ett svar efter hans vilja. Ber vi om något i Guds intresse, hjälper han oss med det. Ha tålamod och vänta på Herrens svar! Det kan leda till ett mycket bättre slutresultat, än det du själv väntade dig från början. "Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem." Ef. 2: 10.

Lycka och tillfredställelse med livet är inget vi kan nå genom att jaga hälsa eller materiella ägodelar, det är istället den lön vi får, om vi ärligt vill följa Guds plan i hanteringen av våra egna svårigheter och hjälpa och ha omsorg om andra, allt under bön och åkallan. I rättan tid, bistår Herren den trogne.

TRON ÄR INGEN PRESTATION - GUD GÖR UNDRET
Ekman, Amritzer, med flera! Helandet är ingen karriär. Det hjälper inte hur mycket du uttalar alla de rätta "besvärjelserna," de löften du åberopar från Bibeln gäller bara om Gud har samma planer som du. Helande är ingen form av magi. Det kvittar också hur stor "evangelist" du än är, om du inte söker Guds vilja varje dag i bön.

I vår omgivning finns alltid många s.k. "lyckade" människor, som varken har problem med sjukdom eller andra yttre begränsningar. Vissa försöker göra karriär inom t.ex. frikyrkan som "helare," med eller utan Guds sanktion. När Mattias Agnesund framhåller att det inte är tron som botar, utan Gud, säger Amritzer: "-Säg så här, tron är tändhatten och Jesus är dynamiten. Jag har rätt att begära hälsa i förbundet. Jag gör det själv många gånger. Det förbund soms Amritzer talar om, är inget annat än det av Nilsson och Ekman så ofta omtalade blodsförbundet, som man anser ger den kristne rätt till full hälsa, m. m. Vid sådana tillfällen säger "helarna" också gärna (precis som Hagin) "att de inte varit förkylda mer än en gång på tio år." i Det är ju inte så svårt för en frisk människa att säga.

Sjukdom är ibland till för att förhärliga Gud. Läs t ex berättelsen om när Lasarus låg sjuk i Betania. Hans systrar Marta och Maria sa till Jesus: "Herre, se, han som du har så kär ligger sjuk. När Jesus hörde detta, sade han: ’Den sjukdomen är icke till döds, utan till Guds förhärligande, så att Guds Son genom den bliver förhärligad." Joh. 11: 1-4. Jag undrar om Amritzer har läst den versen.

BENNY HINN
En amerikansk evangelist som drar stora skaror till sina framträdanden över hela världen och även i Sverige, är Benny Hinn, som också är utbildad på Hagins bibelskola och "en gammal kompis" till Ulf Ekman. Han kommer från början från Israel och förkunnar en blandning av trosrörelsens evangelium på gränsen till New Age och den katolska mysticism som han tillägnade sig under sin uppväxt. Själv ser han sig som en efterföljare till Kathryn Kuhlman.

Det är i dag så gott som omöjligt att skapa en kult utan att först komma med nya teologiska idéer som skiljer sig från huvudströmmen. Det mest utmärkande för en falsk kristen rörelse i dag är en förvirrad bibeltolkning. Där slår Hinn rekord, utan att publiken tycks märka det, inte i Sverige i alla fall.

Benny Hinn är en egocentrisk person med tillräcklig karisma för att dra åhörare. Dessa varnas för att ifrågasätta denne "gudsman" på grund av den smörjelse han säger sig ha.Han spelar på människornas känslor och anklagar dem, för att hålla dem i spänning till sista minuten. Han lovar dem hälsa och

framgång m.m. som tack för deras lojalitet, stöd och pengar. Han undervisar alltid tillräckligt av den gamla sanningen ( evangeliet) för att öka förtroendet för sig själv.

Hinns makt över massorna som besöker hans kyrka, de stora korstågen och hans program på TV är skrämmande. Det ger en aning om den kontroll som Antikrist kommer att ha över massorna. Hans gudslika uppträdande har upphöjt honom till en nivå som påminner om avgudadyrkan.

Hinn kan framstå som det sanna evangeliska budskapets förkunnare. Men om man lyssnar noga och jämför det han säger med Bibeln, så upptäcker man snart att de predikningar han håller mest följer ett jämnt mönster av dåligt underbyggda myter om tecken och underverk som Hinn påstår sig ha varit med om. Bland många häpnadsväckande saker som han har sagt, ska jag här bara återge några.

På banden Benny Hinn: This Is Your Day, March 29th, och April 20th, också återgivna i The Dove, Spring 2001, säger Hinn säger att Jesus kommer att uppenbara sig I FYSISK GESTALT i kommande kampanjer runtom i världen. Direkt citerat lät det så här: "Käre Gud, håret reser sej på huvet! Tänk, tänk, vad som händer när människor – tusentals… får se Herren, på – på plattformen!" "hon sa (Ruth Heflin i profetia) Herren talade till henne hörbart och sa: ’Tala om för Benny att jag ska framträda i fysisk gestalt på plattformen i hans möten’. Herre, gör det i Phoenix Arizona i Jesu namn! Och i Kenya också, Herre, Herre, snälla, i själva verket, gör det på varje korståg. I Jesu namn."

Detta är ett uppenbart våldförande på Den Heliga Skrift, för vi vet att Jesu fysiska närvaro på jorden gjorde uppehåll i och med hans himmelsfärd."ty vi vandra här i tro och icke i åskådning"2 Kor. 5: 7.

Läs även 2 Mos. 33: 20; Matt. 18: 7; Joh. 1: 17-18; Joh. 16: 10; Joh. 20: 29; Hebr. 9: 24-28; Hebr. 11: 1; Tim. 6: 14-16; 1 Joh. 4: 12; 2 Kor. 5: 7, etc. Han blir synlig för oss människor igen först vid sin andra tillkommelse, Matt. 24: 27.

GUDS ANSIKTE FRAMTRÄDER PÅ VÄGGEN
Benny Hinn påstår sig också ha sett Herrens ansikte framträda på väggen i åtta veckor under mötena i den församling han hade i Florida. Vid ett av dessa möten rörde sig Herrens mun i takt med att han själv talade…? Och en annan gång skulle Herren ha stått framför honom, och när han rörde på sin arm, gjorde Jesus det också. Och när han flyttade sin fot, gjorde Jesus det också. Detta fortsatte, tills de började gå i samma takt och sedan sammansmälta till en person.

Är detta rimligt? Denna kristendom liknar mer ockultism och New Age!

ONTARIOFENOMEN TAGET UR LUFTEN
I sin egen bok "Välkommen Helige Ande" beskriver han ett besök på ett katolskt sjukhus i Ontario, under en predikoresa i Ontario, Kanada: "Jag mottog en speciell inbjudan från föreståndarinnan för ett katolskt sjukhus i området. Hon ville att jag, tillsammans med tre andra pingstpredikanter och sju katolska präster, skulle hålla en gudstjänst. Kapellet i sjukhuset rymmer ca 150 personer." Sedan berättar Hinn en fängslande historia om att kapellet var fyllt av svårt sjuka patienter, läkare och sjuksköterskor. Han tog själv initiativet och smorde de sjuka med olja och bad, varvid alla närvarande pastorer och präster började göra det samma. Enligt Hinn föll folk som käglor, och sjukhuset "såg ut som efter en jordbävning, under den Helige Andes kraft." Efter gudstjänsten ska föreståndarinnan ha sagt: "O, detta är underbart. Skulle du nu vilja följa med och lägga händerna på resten av patienterna på sjukhuset?’ Mer än femtio läkare, sköterskor, pingstpredikanter, präster och nunnor var med i vårt i all hast uppkomna mirakel-team när vi gick till sjukhussalarna." Hinn fortsätter--- "Vi kom till dagrummet---En efter en föll under kraften. Faktum är, att när vi började bedja för en gentleman som rökte, föll han under kraften med en tänd cigarett i munnen."Vilken fantastisk berättelse. Enda problemet är att hela storyn verkar vara uppdiktad. Samma sjukhus släppte nyligen ett uttalande som dementerar den: "Ingen sådan här händelse har någonsin inträffat på sjukhuset.Hinns uttalande kan inte bekräftas vare sig från det medicinska arkivet eller från dåvarande och nuvarande personal på sjukhuset. Det Hinn påstår är både besynnerligt och obefogat"Quarterly Journal/Sola Scriptura LÄRAN AVSLÖJAD…

Det finns ingen möjlighet att Guds Ande kan välsigna och smörja en predikant som predikar ett falskt evangelium," säger John S. Torell. Vi ska nu se lite närmare på vad Benny Hinn egentligen står för.

I en predikan i San José talade han över åtta punkter.

  1. "Jesus bor inte i hjärtat på en kristen. De kristna har blivit Jesus." Detta är fel och helt emot vad Bibeln undervisar. Joh. 14: 18-23.

  2. "En kristen har inte fått sin rättfärdighet från Jesus – han är Jesu rättfärdighet." Igen finner vi en djävulsk lek med ord, som blir helt fel. Varje människa har syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Rom. 3: 10-28.

  3. "En ofrälst människas döda ande blir inte född på nytt, när den människan blir frälst. Gud kastar bort den döda anden vid frälsningen och människan får en liten del av Jesu Ande." Helt fel, Gud föder anden till ett nytt liv, den kastas inte bort. Joh. 3: 3-8; Ef. 2:1-10.

  4. "Gud är evig (detta är sant), och eftersom den frälsta människan har erhållit en liten del av Jesu ande, så har den människan också blivit en evig varelse, med ingen början och inget slut." Återigen har Benny Hinn vänt på sanningen. Gud är evig. Men en människa är född, har en början, men har blivit skapad till att finnas i evighet, antingen i himlen eller i den brinnande sjön. 1 Mos. 1: 26-27.

  5. "Jesus kom som Gud till denna jorden, men efter uppståndelsen återvände han till jorden som en levande människa." Att man kan komma fram till denna djävulska undervisning är nu ingen överraskning för dem, som har lärt känna teologin bakom denna rörelse. Kan man avliva Jesus och göra honom till Satan, kan man göra vad som helst. Att detta är helt fel, ser vi i följande bibelversar: Jes. 45: 21-22; 46: 9-11; Upp. 1: 12-18.

  6. "Guds efternamn är Jehova. Varje frälst människa erhåller detta namn när hon blir frälst." Detta är också fel. Gud har inget efternamn. Gud är Gud. 1 Kor. 15: 22-28.

  7. "Skapelsen, universum är en del av Jesu kropp. Stjärnor och himlakroppar är molekyler i Jesu kropp." Denna undervisning kommer från Kabbalan, avgrundsläran. Gud skapade allt, men är inte en del av skapelsen. 1 Mos. 1: 1.

  8. "Den frälsta människan har blivit en förlängning av Gud själv, och den människan har förlorat sin egen personlighet." Detta är helt fel, denna undervisning kommer från Hinduismen, som undervisar om Nirvana, total utplåning. Bibeln undervisar om det motsatta. Upp. 21: 1-7.

MARJOE GORTNER
Hängivenhet var det som kännetecknade de första kristna, men finns inom många andra rörelser, allt från Al Qaida till Livets Ord. Att folk faller i golvet och sedan ligger och rycker och skakar ett tag, ser man ganska ofta inom trosrörelsen, enligt Björn Swartling, en kristen skribent som har sett och upplevt Livets Ord från insidan. När han såg videofilmen "Marjoe" 1987 kände han genast igen de fenomen han såg. Det var som en repetition av vad han själv sett på mötena i Uppsala. På filmen bad Gortner för folk på möten i kristna församlingar i USA. "I början av filmen samtalar Marjoe med filmteknikerna, och det framgår att han vill göra filmen som ett sista utspel innan han avslöjar att han lever ett dubbelliv. Filminspelarna, som inte verkar att ha något med kristen tro att göra, är helt införstådda och spelar med i spelet. När Gortner berättar för filmarna hur de bör uppträda för att inte väcka uppmärksamhet på mötena i församlingarna skymfar han Jesu blod och den kristna tron. Därefter går Gortner rakt in och predikar om Jesus, ber i tungor och använder Jesu namn under bön för människor. Gortner lyckades lura den ena församlingen efter den andra, inklusive deras pastorer. Församlingarna han lurade såg ut som ett mellanting mellan svenska pingst- och trosförsamlingar. Björn säger att när folk faller omkull, behöver det inte alls betyda att Gud sanktionerar förkunnaren, som man lätt föreställer sig. "Evangelister" kan predika om Jesus, be i Jesu namn, tala i tungor och säga att Jesus är Herre utan att de tror på Jesus, och allt detta kan ske på ett sådant sätt att kristna inte märker att det är något som är fel."

PETER POPOFF
Redan på åttio-talet drog pastorn och troshelaren Peter Popoff från Upland i Kalifornien mängder av folk till sina möten och helandegudstjänster. Hans trogna församling var så hänförda av den trons och kunskapens gåva Peter hade, att de hjälpte honom bygga upp en rörelse i mångmiljonklassen. Senare nådde han så småningom hela USA med hjälp av program på inte mindre än 51 TV-kanaler och 40 radiostationer. I helandegudstjänsterna talade han "kunskapens ord" och kunde "i anden" veta precis vad de sjuka led av. Han visste till och med deras namn och adress, eftersom han påstod sig ha direkt kontakt med Gud.

På en av helandegudstjänsterna beskriver Peter Popoff ett sjukdomsfall och säger: (vid detta tillfälle är det ett äldre par med en svärson som har haft två infarkter) "Gud bränner bort blodklumparna från hans ådror i denna stund. Sedan identifierar han paret, som står vid ena långsidan i möteshallen, och säger: "Jag kommer bort till dig! Vill du att Gud ska öppna dina öron också?" Mannen nickar ivrigt. "Ta ut dina hörselsnäckor!" ropar Popoff och säger sedan utrycksfullt: "I Herren Je…(här verkar han ha uppenbara problem med att uttala namnet Jesus) och trycker på hans huvud, varvid mannen ramlar ner på golvet och ser lycksalig ut. "Tacka Gud för det!" skriker Popoff. "När Herren talar till mig så vet jag det bara. Jag satsar mitt liv och min heder på att jag hör Herrens röst." Detta är hans egna ord. Hur kunde han veta något om personerna i möteshallen?

Vad publiken inte visste var att Popoffs egen fru Elisabeth stod dold med en mikrofon bakom scenen. Genom en radiosändare och en trådlös mottagare kunde frun förse honom med information om hans intet ont anande publik. Popoff själv var försedd med en liten hörsnäcka i ena örat. Men kunskapen grundade sig också på de "bönekort" (lappar med böneämnen) som deltagarna fyllt i väntan på att få komma in i hallen. Likaså fick han kännedom om folks problem från svaren på de "tiggarbrev" som han sände samtidigt som kristen litteratur från rörelsens högkvarter.

De stackars människor som han lägger händerna på och "knuffar" omkull i programmet jag beskriver tror verkligen att han har kontakt med Gud och kan hjälpa dem. De faller omkull för att andra gör det.

1986 avslöjades äntligen pastor Popoffs skumraskaffärer, och hans rörelse gick under jorden i några år. Vad gör han i dag tro? Just det, ni anade rätt. I dag är Peter Popoff i full fart igen, i Herrens namn. Förutom att framträda i TV så poppar Popoff upp på nätet och via brevkampanjer.

Varför skriver jag om falska profeter? Därför att Bibeln säger att de kommer att öka drastiskt i antal strax innnan Jesus återkommer. Detta är bara ett tidstecken bland många, men borde få Kristi församling att vakna upp och ta sin missionsbefallning på allvar. Natten kommer då ingen mer kan verka. Samtidigt tänds också varningslampan för dig som hittills vänt Jesus och hans frälsningsbudskap ryggen. Bibelns ord är sanning vare sig du vill det eller ej. Det går inte heller att vara neutral någonstans mitt emellan Djävulen och Gud. Det finns ingen sådan plats. Sök därför Gud i bön just nu. Lämna ditt liv i hans händer. "Varen därför ock I redo; ty i en stund, då I icke vänten det, skall Människosonen komma." Matt. 24: 44.

I samma kapitel som Vår Herre uppmanar oss att identifiera falska profeter (Matteus 7), säger han också att vi inte ska döma andra människor. Men Kristi tillkommelse och Antikrists framträdande står båda för dörren. Förvirringen bland allmänheten när det gäller religion är stor, och även i kyrkorna är avfallet stort i dessa dagar och väldigt få är villiga att träda fram och vederlägga falska profeter. Världen och den liberala mediakulturen har trängt sig på och vill styra och bedöma kyrkan. Aldrig tidigare har något sådant hänt i världshistorien. Den kristna församlingen har blivit till åtlöje och våra kyrkoledare har inte tillräckligt med kurage att stå upp emot "stora TV-personligheter". "Vanligt folk" går bara efter vad de ser, hör och upplever. Och "för deras skull (de falska profeterna) skall sanningens väg bliva smädad." 2 Petr. 2:2b. Vi läser ännu ett bibelord om detta:

"Ty tiden är inne, att domen skall begynna, och det sker på Guds hus; men om begynnelsen sker med oss, vad bliver då änden för dem som icke hörsamma Guds evangelium?" 1 Petr. 4: 17.

Mitt råd är: Följ inte efter människor, följ Jesus och bara honom. Respektera goda ledare och styrk dem med dina böner och din kärlek. Bedöm allting utifrån Bibeln. Gud välsigne dig.


Gå tillbaka till Svenska sidan