Kristus Kommer Att Döda Antikrist Judarnas Messias

Av Toby Johansen

En av de personer som tjänar den ärkekonservativa, hatiska men föga blåblodiga skumrasktidskriften Expo har sagt att jag är en ”judehatare som skriver stollerier.” Vilket sakargument! Det må få stå för dem själva. Tvärtom har jag alltid ivrat för att judar liksom andra hederliga människor ”skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen,” som är Jesus Kristus. Att jag så vill ska ske är inte någon idioti, men ni kan ju för säkerhets skull kontrollera att även judar kan bli frälsta i någon av era digra uppslagsböcker, för Bibeln läser ni väl ej.

Av världens ca X 000 judar är det ytterst få som jag kritiserat (och det med rätta) i mina skrifter och artiklar om den internationella judenheten, som dock ofta håller varandra om ryggen.

Man får inte säga ordet ”jude” utan en massa krumbukter till judarnas favör eller ens kritisera de judar som dödade Jesus Kristus, ockrar på den lilla människans kronor och ören, eller säga ett ord om att judarna låg bakom ryska revolutionen, för då ekar genast nazi-stövlarna genom korridorerna i TV-rutans Hitlers Hall Of Fame.

Judarna har alltid varit ”oskyldiga offer” i intressekonflikter med europeiska banker och alla tänkbara myndigheter i hela världen som de vill skall kompensera dem för ett 70 år gammalt folkmord. Det har flutit mycket vatten under broarna sen dess och en del annat också. De vill alltså av folken i Europa, särskilt tyskar, samt av hela världen kompenseras både politiskt och ekonomiskt och metoden vill de ska vara etnisk och moralisk självutplåning av folken genom massinvandringar.

Den rakbladsvasse journalisten Jonas De Geer hävdar i sin bok Motströms:

”Det är bara inom ett [visst] minoritetsfolk som de tillräckliga sociala, organisatoriska, intellektuella och ekonomiska resurserna funnits att installera mångkulturalismen som officiell överideologi i hela västvärlden, och det är det judiska.” (sid. 72)

På samma sida säger han också:

”Detta är inga spekulationer, inga ’konspirationsteorier’, var och en som tar sig tid att studera den massiva propagandan för ’mångkultur’ och etnisk nihilism inte bara i USA och Sverige utan även i Frankrike, England, Tyskland, Kanada, Australien, osv vet det. Mäktiga judiska påtryckningsgrupper världen över arbetar dessutom frenetiskt på att all kritik av vad de uppfattar som vitala judiska intressen ska kriminaliseras.”

De Geer fortsätter med att kritisera det amerikanska utrikesdepartementet med deras egna ord:

Building on the success achieved to date, the Department of State is accelerating its efforts with its partners globally to improve both monitoring and combating anti-Semitism in three specific areas: education, legislation, and law enforcement.”
state.gov/g/drl/rls/40258.htm

USA ska med sina partners i hela världen globalt bekämpa ”antisemitismen” genom indoktrinering, lagstiftning, åsiktsförbud och genom polisen. Man nämner då förstås inte alls att det  finns något som kallas åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

Antisemitism är enligt dem att säga att judarna dödade Kristus, att nämna att de bad om att hans blod måtte komma över dem själva och deras barn, eller att påstå att den ryska revolutionen utfördes av judar (som är alldeles sant) samt att anklaga dem för girighet osv.

”Alla som får komma till tals inom debatten känner till dessa gränser för vad som får sägas (och tänkas) och ser ängsligt till att hålla sig innanför dem. Press och TV sköter det alldeles av sig själva, men för säkerhets skull finns ’watch dogs’, som Expo och Svenska Kommittén mot Antisemitism.”  (Ibid, sid. 72-73)

Behöver jag vara ”judehatare” och/eller ”stolle” för att den judiska minoriteten tror att de äger världen och snart kan sätta Antikrist på tronen i en helt globaliserad värld. Så fort som jorden snurrar nu så är vi snart där. Då kommer Jesus, som är judarnas rätta Messias och även alla kristnas Messias att döda judarnas ’messias’ med sin anda och sin blotta närvaro! (2 Tess. 2:1-12)


Gå tillbaka till Svenska sidan